Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos namų darbai

Personalo vadybos namų darbai (89 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atleidimo iš darbo tvarka, taikomos procedūros, dokumentacija IĮ "Ramunė ir kompanija"

  Įvadas. Darbo teisė. Teisinė bazė. Juridinių faktų sudėtis. Atleidimas iš darbo – drausminė nuobauda. Atleidimo iš darbo teisinis pagrindas. Atleidimo iš darbo apskundimas. Atleidimo iš darbo teisėtumas. Atleidimo iš darbo teisėtumas. Atleidimo iš darbo procedūra. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Atleidimo iš darbo tvarka, procedūra ir dokumentacija įmonėje Ramunė ir kompanija. Įmonės "Ramunė ir kompanija" aprašymas. Atleidimo iš darbo tvarka IĮ "Ramunė ir kompanija". IĮ "Ramunė ir kompanija" vadovo elgsena atleidžiant darbuotojus. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2007-12-18
 • Auklės atrankos procedūros

  Kandidatui į darbo vietą keliami reikalavimai. Informacija apie organizaciją (šiuo atveju šeimą). Reikalavimai būsimam darbuotojui. Darbo sąlygos. Darbo apmokėjimo sistema. Profesinė ir dalykinė kompetencija. Asmeninės savybės, kuriomis turi pasižymėti kandidatas. Papildomi reikalavimai ir pageidavimai būsimam darbuotojui. Skelbimas. Telefoninis pokalbis. Susitikimas su kandidatu – interviu. Galimi klausimai auklei. Tinkamo kandidato įdarbinimas. Darbas pagal darbo sutartį. Darbas pagal verslo liudijimą. Neoficiali darbo sutartis. Auklės pareiginė instrukcija. Bendrosios nuostatos. Auklės teisės ir pareigos. Auklės vertybinės nuostatos. Auklės veiklos turinys. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-01-09
 • Darbo apmokėjimo sistemos (3)

  Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo apmokėjimo sistemų rengimo ir taikymo principai. Darbo apmokėjimo sistemų ir formų klasifikavimas Progresyvinės darbo apmokėjimo formos. Regresyvinės darbo apmokėjimo formos. Netradicinės darbo apmokėjimo sistemos.
  Personalo vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2009-09-29
 • Darbo komandose efektyvumo didinimas

  Įvadas. Komandos formavimas. Komandos samprata. Komandinis darbas. Komandos efektyvumas. Efektyvios, vieningos komandos ugdymas. Komandos ir organizacijos sėkmė. Išvados. II dalis. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė. Vilniaus kolegija – vizija, misija, tikslai. Strateginis planavimas asmeniniame gyvenime. Savianalizė.
  Personalo vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2007-02-27
 • Darbo laikas ir vadovavimo stiliai

  Darbo laiko sąnaudų tyrimo būdai. Darbo laiko fotografija. Darbo laiko fotografijos rūšys. Darbo laiko fotografija atliekama keturiais etapais. Chronometražas. Pasiruošimas stebėjimui. Stebėjimas ir užrašymas. Duomenų apdorojimas. Veiksnių, lemiančių operacijos elementų trukmę, analizė. Racionalios operacijos projektavimas, laiko normos nustatymas ir įdiegimas. Fotochronometražas. Momentinio stebėjimo metodas. Filmavimas. Pramoninė televizija. Demokratinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius.
  Personalo vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-07-13
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (4)

  Įvadas. Informacija apie bendrovę. Įtaigus reziumė. Konkretaus skelbimo, siekiant sudominti pokalbio būtinumu, teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Gyvenimo aprašymas. Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacijos pavyzdys. Pokalbio baigimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2006-11-15
 • Darbo skatinimo priemonių įvairovė

  Poreikių teorijos, motyvavimo rūšių įvairovė, motyvavimo teorijų skirtumai ir skirtingi motyvavimo būdai.
  Personalo vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-21
 • Darbo vertinimas (2)

  Darbo vertinimo apibrėžimai. Teigiami veiklos vertinimo elementai. Penki punktai, kuriais reikėtų vadovautis, vertinant darbuotojų veiklą. Trys priežastys, dėl kurių tiesioginiai vadovai vertina savo pavaldinių darbą. Darbo atlikimo vertinimo tikslai. Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Vertinimo metodo ir vertinimo atlikimo būdo parinkimas.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-01
 • Darbo vietų analizė

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės padaliniai, pareigybės ir darbininkų skaičius. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybinių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas.
  Personalo vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2007-02-12
 • Darbuotojo pažeminimas pareigose

  Įvadas. Teorinė dalis. Kaip susidoroti su nepatenkinamu elgesiu? Kaip susidoroti su nepatenkinama veikla? Pažeminimo pareigose interviu. Vadovo pasirengimas pažeminimo pareigose interviu. Praktinė dalis.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-01-12
 • Darbuotojų atestacija lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

  Įvadas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų atestacija lopšelyje–darželyje "Žilvitis". Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-01
 • Darbuotojų atranka ir jos būdai

  Įvadas. Atrankos būdai. Atrankos vykdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-24
 • Darbuotojų atranka: profesinis orientavimas, testavimas ir atestavimas

  Įvadas. Apie personalą. Personalo valdymo turinys F. S. Butkaus knygoje "VADYBA: organizacijos veiklos operatyvaus valdymo pagrindai". Atrankos proceso etapai. Mokymo programos. Darbo skatinimas. Darbuotojų vertinimas A. Sakalo ir V. Šilingienės knygoje "Personalo vadyba". Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Darbuotojų mokymas ir tobulinimas

  Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategijos. AB "Volkswagen" taikoma projektinio mokymo sistema. Profesinės ir asmeninės kvalifikacijos deficitai. Mokymo organizavimo principai. Mokymo metodai. Individualaus mokymosi koncepcija. Kokybės būreliai. Dualiolo vadybos seminaro koncepcija. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Lietuvos kvalifikacijos kėlimo sistemos raidos perspektyvos.
  Personalo vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2006-10-10
 • Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas ir karjeros planavimas: UAB "Topo centras"

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su UAB "Topo centras" įmone ir ją išnagrinėti, pagal iškeltus uždavinius. UAB "Topo centras" charakteristika. UAB "Topo centras" darbuotojų struktūra. Personalo vadyba UAB "Topo centras". Mokymai darbuotojams. Kvalifikacijos kėlimo aspektai. Galimybė daryti karjerą. Darbo apmokėjimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-05-27
 • Darbuotojų motyvacija (2)

  Įžanga. Teorinė dalis. Motyvavimas. Motyvacijos modelis. Pasitenkinimo darbų motyvavimo teorijos. O.U. Maslov’as. D. Maklelandas. F. Hercbergas. Elgesio reguliavimo teorijos. Vilčių teorija. Teisingumo teorija. Porterio-Laulerio teorija. Motyvavimas ir kompensavimas. Praktinė dalis. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo ir ateities garantijų poreikiai. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikiai. Noras parodyti savo galimybes. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-06-05
 • Darbuotojų poreikiai ir motyvacija

  Poreikiai - personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Valdymo stilius - pavaldinių elgesio motyvacijos pagrindas. Materialinis darbuotojų skatinimas. Moralinis darbuotojų skatinimas.
  Personalo vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-10-18
 • Darbuotojų socialiniai motyvatoriai

  Darbuotojų socialiniai motyvatoriai. Maslowo poreikių hierarchiją vaizduojanti piramidė. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. L.V. Porterio ir E. Lavlerio darbo motyvacijos modelis. Reikalavimai gerai motyvacijos sistemai.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-26
 • Darbuotojų veiklos valdymas per individualius tikslus

  Įvadas. Organizacijos kultūra ir komunikacija. Darbuotojų kompetencija ir jų pareigybei keliamų reikalavimų atitikimas. Vadovo asmeninės savybės ir vadovavimo stiliaus poveikis darbuotojų veiklos rezultatams. Motyvacijas esmė ir pagrindiniai jos šaltiniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-10-16
 • Darbuotųjų dalyvavimas formuluojant darbo užmokesčio sistemos pagrindus

  Darbo vertinimas ir skatinimas pinigais. Darbuotųjų dalyvavimas formuluojant darbo užmokesčio sistemos pagrindus. Įvadas. Darbo užmokestis.
  Personalo vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-10
Puslapyje rodyti po