Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos namų darbai

Personalo vadybos namų darbai (89 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organisational Behaviour and Analysis

  Darbas anglų klaba. Organizacinė elgsena ir analizė. Kodėl žmonės priešinasi pokyčiams organizacijose? Organisational Behaviour and Analysis. Why do people resist changes in organisations?
  Personalo vadyba, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-11-04
 • Personalo adaptacija: UAB "Plungės duona"

  Įvadas. Personalo adaptavimo procesas. UAB "Plungės duona" personalo adaptavimo procesas. UAB "Plungės duona" charakteristika. UAB "Plungės duona" darbuotojų adaptavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Personalo atestavimo organizavimas

  Įvadas. Rengiantis atestavimui. Darbuotojo vertinimo kriterijai. Vertinimo metodai. Atestacijos komisijos posėdis. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-14
 • Personalo atranka

  Įvadas. Personalo paieška. Personalo atrankos būdai. Personalo atrankos konkurso organizavimo etapai. Geriausio kandidato paieška. Rezervo formavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2008-05-05
 • Personalo karjeros politika

  Karjeros sąvoka. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai ir etapai. Karjeros pakopos, ryšys su gyvenimo ciklu. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimo poreikis karjeros požiūriu. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Straipsniai. Testai (2).
  Personalo vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2007-01-30
 • Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas įmonėje: AB "Hansabankas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kvalifikacijos kėlimo ir mokymu sistema, išnagrinėti personalo mokymo metodus pasinaudojus AB banko "Hansabankas" pavyzdžiu. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo samprata ir reikšmė. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo ypatumai Lietuvoje. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Savarankiškas mokymasis. Darbuotojų mokymas AB banke "Hansabankas". Įmonės charakteristika. AB banko "Hansabankas" darbuotojų mokymo tvarka. Mokymo renginių organizavimas. Klientų aptarnavimo specialistų apmokymas. Darbuotojų vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2008-12-18
 • Personalo mokymas: UAB "Reklamos galimybių centras"

  Įvadas. Darbo tikslas yra sužinoti apie personalo mokymus ir kokią įtaką jie turi "realiame" gyvenime. Personalo mokymas teorijoje. Įmonės veiklos aprašymas. UAB "Reklamos galimybių centras" - tai perspektyvi reklamos kompanija. Personalo mokymas UAB "RGC". Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-17
 • Personalo mokymo sistema: kazino

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti, kokius mokymo metodus naudoja pasirinkta organizacija mokydama tam tikros specialybės darbuotoją. Teorinė dalis. Mokymo samprata. Mokymo metodai. Praktinė dalis. Mokymo procesas "X" kazino. Egzaminai. Išvados. Pasiūlymai.
  Personalo vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-13
 • Personalo paieška įmonėje: drabužiai darbui

  Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti personalo paieškos sąvokos sampratą, suvokti personalo organizavimo ir poreikio planavimo svarbą. Personalo paieška. Personalo paieškos samprata. Personalo paieškos tikslas bei proceso analizė. Personalo paieškos būdai bei šaltinai. Personalo paieškos procesas įmonėje "X". Apie UAB "X". Personalo paieška UAB "X". Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2009-12-31
 • Personalo paieškos procesas įmonėje

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti kaip personalo paieškos procesas vyksta X įmonėje. Personalo paieška. Personalo paieškos samprata. Personalo paieškos procesą įtakojantys veiksniai. Pagrindiniai personalo paieškos būdai, jų privalumai ir trūkumai. Personalo paieškos organizavimas per spaudą. Praktinė dalis. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-12-08
 • Personalo paieškos procesas įmonėje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti personalo paieškos sąvoką, jos būdus, etapus ir svarbą. Personalo paieškos proceso samprata. personalo paieškos etapai. Personalo paieškos būdai. Personalo paieška įmonėje UAB "X". Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2010-02-03
 • Personalo parinkimas

  Personalo parinkimo vadybos namų darbas. Užduotis: Parinkti kandidatą PSP metodu.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-11
 • Personalo pasirinkimas (5)

  Pradiniai duomenys: MTI mokslinės tiriamosios laboratorijos laisvas vedėjo etatas. Keturių kandidatų charakteristikos. Daliniai kriterijai (rodikliai), pagal kuriuos išrenkamas tinkamiausias kandidatas laisvai vedėjo vietai užimti - laisvai pasirenkami 5 kriterijai. Atsakyti į klausimus. Parinkti kandidatą neformalizuotu būdu. Parinkti kandidatą PSP metodu. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-21
 • Personalo politika ir jos įtaka personalo poreikio planavimui (2)

  Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Personalo poreikio planavimo turinys. Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Papildomojo personalo poreikio padengimo šaltiniai. Papildomojo personalo poreikio padengimo variantai. Personalo paieška ir parinkimas. Personalo įvertinimas. Personalo politika. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-02-07
 • Personalo vadyba (16)

  Įvadas. Personalo vadybos svarba sėkmingam įmonės darbui, personalo vadybos turinys ir vadybos principai. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-08
 • Personalo vadyba (29)

  Vadybos mokslo raida: mokslinio valdymo mokykla, klasikinė vadybos teorija. V. Vroom "lūkesčių" teorija ir J. Adams teisingumo (pusiausvyros) teorija ir pritaikymas motyvacijai. Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimas, SWOT (PTGG) metodika. Konfliktų esmė, rūšys, įtaka įmonės darbui,konfliktų atsiradimo priežastis. Darbuotojų nesutarimai. Užduotis: Įvardinkite, koks tai konfliktas. Parašykite konflikto atsiradimo priežastis. Pasiūlykite kiek galima daugiau konflikto sprendimo būdų. Paaiškinkite, kaip buvo pritaikytas H. Rodžerso "sumuštinis".
  Personalo vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-13
 • Personalo vadyba: ekologiškų maisto produktų prekyba UAB "Akva"

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieško šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(42 puslapiai)
  2008-11-14
 • Personalo vadyba: įmonė - kino teatras

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Vertinimo kriterijų pakopų vertės (balais) nustatymas. Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai . Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(39 puslapiai)
  2007-02-19
 • Personalo vadyba: naktinis klubas "Zepelinus"

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/ darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Kandidatų dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(40 puslapių)
  2006-10-17
 • Personalo vadyba: parduotuvė "Goga"

  Pramoninių prekių parduotuvė. Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Darbo analizė ir reikalavimų profilis. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinis darbo užmokestis. Kintamas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Premijavimo rodikliai. Paieškos šaltiniai. Pareigybės/darbo vietos reklama. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(33 puslapiai)
  2007-11-12
Puslapyje rodyti po