Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba > Personalo vadybos kursiniai darbai
Personalo vadybos kursiniai darbai

(199 darbai)

Administratoriaus vaidmuo įmonės organizavimeĮmonės valdymas. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės veiklos tikslai. Pelnas ir pelningumas. Palūkanos ir mokesčiai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Planavimas. Organizavimas. Aktyvinimas ir vykdymas. Kontrolė. Administracinis valdymas. Darbo matavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Apmokėjimo už darbą ir premijavimo sistemos įmonėjeĮvadas. Apmokėjimo už darbą ir premijavimo sistemos įmonėje. Apmokėjimas už darbą įmonėje. Darbo apmokėjimo veiksniai. Atlyginimų sistema. Darbo užmokesčio formos, sistemos. Tiesioginė ir akordinė darbo užmokesčio sistemos. Kitos vienetinės darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio forma. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Premijavimo sistemos įmonėje. Premijų samprata. Specialistų premijavimas. Viešbučio – restorano apmokėjimo už darbą ir premijavimo sistemos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pagrindiniai įmonės padaliniai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Apmokėjimo už darbą sistema. Vadovų ir specialistų apmokėjimas už darbą. Vadovų apmokėjimas už darbą. Specialistų apmokėjimas už darbą. Specialistų premijavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Apmokėjimo už darbą organizavimas: UAB "Gintaras"Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo apmokėjimo organizavimas ir tobulinimas Lietuvoje. Darbo apmokėjimo organizavimas UAB "Gintaras". Išvados. Skaityti daugiau
Asmeninės karjeros vystymas organizacijoseĮvadas. Santrauka. Karjera. Karjeros samprata. Pagrindiniai karjeros modeliai. Kintamos ir tradicinės karjeros palyginimas. Pagrindiniai karjeros tipai. Organizaciniai karjeros aspektai, planai. Pagrindai nuo kurių priklauso karjeros pasirinkimas. Karjeros pakopos. Anketinės apklausos gautų duomenų analizė. Karjeros galimybes organizacijoje. Veiksniai įtakojantys darbinės veiklos pasirinkimą. Moterų ir vyrų karjeros galimybės darbe. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Darbas. Darbo režimas. Darbo apmokėjimasĮvadas. Darbas. Darbo vieta. Personalo parinkimas. Reikalavimai darbuotojui. Bendrieji reikalavimai darbuotojui. Darbo sutartis. Kolektyvinės sutartys. Poilsio organizavimas darbuotojams – komandos stiprinimas ir įvertinimas. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Paros darbo ir poilsio režimas. Savaitės darbo ir poilsio režimas. Atostogų grafikas. Darbo laiko nustatymas. Darbo apmokėjimas. Bruto ir neto darbo užmokesčiai. Paskirstymo pagal darbo dėsnius. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Lietuvos respublikos vyriausybė. Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Darbo užmokesčio tikslai. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbiniai kontaktai, jų rūšys. Organizacinis administratoriaus darbas. Korektiško elgesio normosDarbiniai kontaktai, jų rūšys. Darbuotojų vaidmuo organizacijoje. Darbuotojų grupės, jų vaidmuo ir sąveika organizacijoje. Darbuotojų vadybos sistema. Jos tikslai uždaviniai. Darbuotojų ugdymo sistema. Organizacijos kultūra ir jos poveikis darbuotojams. Korektiško elgesio normos. Etiketas ir jo svarba versle. Pasirūpink savo klientais, o rinka pasirūpins tavimi. Profesinės dorovės specifika. Profesinės etikos objektas. Profesinis autoritetas. Profesinis taktas. darbo etika. Pavardės, titulai ir kreipiniai. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Tarnybiniai susitikimai. Darbo drabužiai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo ištekliai ir jų vertinimas: UAB "Adelita"Įvadas. Įvertinti UAB "Adelita" darbo išteklius ir juos įvertinti. Svarbiausios sąvokos. Personalo valdymo reikšmė įmonėje. Personalo klasifikavimas. Veiklos dalyvių interesų derinimo būdai ir teisiniai pagrindai. Darbo su personalu organizavimo schema. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Skyrių ir pareigybių instrukcijos, kvalifikacijos kėlimas. Personalo sauga. Personalo valdymas, jo pažinimas ir motyvavimas. Vadovo autoritetas. Vadovų darbo stilius, reikalavimai vadovams. Darbas komandoje ir organizavimas. Sprendimų priėmimo proceso tobulinimas. darbo ištekliai. Personalo formavimo ir ugdymo organizavimas. Ekonominės skatinimo sistemos ir jo poveikis. Darbo įvertinimas. Darbo užmokesčio formos. Naujos darbo apmokėjimo tendencijos. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Moralinis skatinimas už darbą. Įmonės aprašymas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Darbo jėgos analizėĮvadas. Pokyčiai darbo jėgos rinkoje — teigiamos tendencijos 2004 metais. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Nedarbo lygis. Moterų nedarbas Lietuvoje. Problemos darbo rinkoje. Darbo rinka ir nedarbas Europos Sąjungoje (ES). Pastoviojo darbo užmokesčio nustatymo principai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas Lietuvoje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Skatinimo priemonių įvairovė ir jų pritaikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Darbo jėgos paieška bei verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Darbo motyvacijaAnkstyvosios motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Elgesio reguliavimo teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. McClellando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. Darbuotojų skatinimo planai. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Pardavimo darbuotojų skatinimas. Priedai už nuopelnus – kaip skatinimo priemonė. Pelno dalijimosi planas. Darbuotojų akcijų nuosavybės planas. Scanlono planas. Rizikos apmokėjimo planas. Socialiniai motyvatoriai. Darbuotojų motyvavimo įmonėse analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo motyvacija organizacijojeĮvadas. Motyvacijos esmė ir jos svarba organizacijoje. Motyvacijos teorijos. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorijos. Procesinės teorijos. Skatinimo formos. Materialinis skatinimas. Moralinis skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo organizavimo gerinimas: gydymo skyriuje VšĮ "Druskininkų gydyklos"Santrauka. Darbo tikslas - išsiaiškinti darbo organizavimo problemas VŠĮ Druskininkų gydyklos gydymo skyriuje bei jų įtaką veiklos rezultatams. Summary. Įvadas. Įmonės charakteristika. Problemos analizė. Darbo organizacijos gerinimo problemos. Klientų aptarnavimo problema. Darbo procesas ir eiga. Darbo pasidalijimo problema. Darbo laiko panaudojimo problema. Darbuotojo darbo įvertinimo ir darbo užmokesčio ryšio problema. Tyrimai ir jų rezultatai. Darbo procesas, jo eiga ir dokumentacija druskininkų gydyklos gydymo skyriuje. Darbo pasidalijimas. Darbo laiko panaudojimas gydymo skyriuje. Darbuotojo darbo vertinimo ir užmokesčio ryšys. Druskininkų gydykloje. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (2)Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziume (trumpo prisistatymo potencialiam darbdaviui)paruošimas. Konkretaus skelbimo (reziume), siekiant sudominti darbdavį pokalbio būtinumu, teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Gyvenimo aprašymas (CV). Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo teksto pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacijos pavyzdys. Pokalbio baigimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (6)Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę(organizaciją). UAB "Bitė Lietuva". Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas (CV). Įtaigus reziumė. Rekomendacijos. Karjeros planavimas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo procesų tobulinimas: keleivių pervežimas UAB "Leilandas"Įvadas. Darbo tikslas: Įvertinti UAB "Leilandas" pagrindines personalo valdymą įtakojančias priežastis bei pasiūlyti personalo politikos gerinimo kryptis. Personalo reikšmė įmonės valdyme. Darbuotojai – pagrindinis įmonės sėkmės veiksnys. Personalo valdymo samprata. Darbuotojų kaitos priežastys. Motyvacija ir personalo valdymas. Personalo analizė. UAB "Leilandas" veiklos apžvalga. Įmonės personalo valdymo procesų įvertinimas. Personalo valdymo gerinimas. Organizacinės valdymo struktūros tobulinimas. Materialaus skatinimo gerinimas. Nematerialaus skatinimo galimybės. Išvados. Santrauka. Summary. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas (3)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sudarymas. Pagrindinės darbo sutarties sudarymo sąlygos. Darbdavio atsakomybė už darbo sutarties įforminimą. Papildomos darbo sutarties sudarymo sąlygos. Garantijos ir apribojimai priimant į darbą. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio diferenciacija ir jos veiksniaiDarbo užmokestis. Minimalus darbo užmokestis. Vienetinė ir laikinė darbo apmokėjimo formos. Atlyginimų lygių diferencijavimo metodai. Naujos tendencijos darbo apmokėjime. Kiti darbo apmokėjimo atvejai. Valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių bei įmonių vadovų darbo apmokėjimas. Sezoninio darbo apmokėjimas. Avanso dydis. Veiksniai, lemiantys darbo užmokesčio lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio formos EuropojeĮvadas. Darbo užmokestis. Europos šalių darbo užmokesčio formų apibūdinimas. Vienetinis darbo užmokestis. Laikinis darbo užmokestis ir jo rūšys. Papildomas darbo užmokestis. Apmokėjimas už atostogas. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Premijavimas. Darbo užmokesčio formų taikymas ir apskaita. Kai kurių Europos šalių darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio organizavimas Prancūzijoje. Darbo apmokėjimas Vokietijoje. Darbo užmokesčio sistemos Italijoje. Apmokėjimas už darbą Švedijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio organizavimas organizacijoje: AB "Hidrostatyba"Įvadas. Apmokėjimo už darbą teoriniai aspektai. Valstybinis darbo užmokesčio reguliavimas. Veiksniai, įtakojantys darbo užmokesčio dydį. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinės darbo užmokesčio forma. Darbo užmokesčio struktūra. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Apmokėjimo už darbą organizavimas. AB "Hidrostatyba". Įmonės charakteristika. Valdymo struktūra. Apmokėjimo už darbą organizavimas įmonėje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo išvados. Apmokėjimo už darbą organizavimo pasiūlymai AB "Hidrostatyba". Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio organizavimo politikaĮvadas. Įmonės charakteristika ir jos veiklos apibūdinimas. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio organizavimo politika. Darbo apmokėjimo organizavimo principai rinkos ekonomikos sąlygomis. Mokėjimo už darbą formos, rūšys ir sistemos. Darbo laiko ir išdirbio apskaitos politika. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo politika. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Išvados ir siūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio reguliavimasĮvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
...