Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba > Personalo vadybos analizės
Personalo vadybos analizės

(10 darbai)

Darbo pasirinkimo ir keitimo motyvacijosDarbo tikslas. Apklausos analizė. Moterys. Vyrai. Motyvatoriai. Skaityti daugiau
Darbuotojų organizavimo sistemos analizė: UAB "Langas"Įvadas. Už darbuotojų organizavimą atsakingo asmens veiklos apibūdinimas. Įmonės darbuotojų sudėtis. Darbuotojų kaita. Pareiginių nuostatų rengimas. Darbuotojų paieška ir atranka. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas Darbuotojų karjeros planavimas. Darbuotojų organizavimo sistemos vertinimas ir tobulinimas. Skaityti daugiau
Komandinio darbo ypatumaiĮvadas. Komandinio darbo ypatumai "X" įmonėje. Webb ir Hobdel komandų skirstymas pagal grupes. Komandos normos. Efektyvi komanda įmonėje. BRILL pateikta 6 pavyzdžius žmonių pozicijų grupėje. Problemos komandų struktūrose. Geras vaidmenų pasiskirstymas. Daugiadisciplinarinė komanda. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bibliotekų valdymo problemų analizė eilinių darbuotojų požiūriuLietuvos bibliotekų valdymo problemų analizė eilinių darbuotojų požiūriu. Skaityti daugiau
Mokymas ir kvalifikacijos kėlimasĮmonių pertvarka ir mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. Nuolat besimokanti įmonė: turinys ir formavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Mokymasis kokybės būreliuose. Dualusis vadybos seminaras. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Lietuvos kvalifikacijos kėlimo sistema raidos perspektyvos. Skaityti daugiau
Personalo darbo organizavimas, personalo valdymo teorija vadybos atžvilgiuĮžanga. Personalo organizavimas. Darbuotojų poreikio organizavimas. Personalo valdymas. Darbuotojų pažinimas ir motyvacija. Valdymo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas: UAB "Lintel" ir UAB "SBA baldai"Įvadas. Personalo mokymo procesas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir principai. Darbuotojų stažuotės už Europos Sąjungos (ES) lėšas. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tyrimas. UAB "Lintel" personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. UAB "SBA baldai" personalo mokymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Personalo vadyba: Kino teatrasĮvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Suformuoti pagrindiniai įmonės padaliniai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pasirinktos pareigybės/darbo vietos. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinis darbo užmokestis. Kintamas darbo apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vertinimo sistema: UAB "Transekspedicija"Įvadas. Personalo vertinimas. Personalo vertinimo metodai. UAB "Transekspedicija" charakteristika. UAB "Transekspedicija" personalo vertinimo sistema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Straipsnio analizė: V.J. Žilinskas ir J. Zakarienė "Darbuotojų skatinimas – aktuali mokslo ir praktikos problema"Įvadas. Tyrimo tikslas: Atlikti straipsnio loginę analizę, palyginti su kitų autorių nuomonėmis, išreikšti savo nuomonę ir papildyti straipsnį. Straipsnio analizė. Straipsnio struktūros analizė. Straipsnio turinio analizė. Mokymai ir seminarai. Didesnės atsakomybės suteikimas. Laisvadieniai. Atlygis. Išvados. Skaityti daugiau