Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba > Personalo vadybos šperos
Personalo vadybos šperos

(9 darbai)

Darbo normavimas ir organizavimasDarbo organizavimas ir normavimas. Darbo našumas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Atlyginimas už darbą. Marketingas (rinkodara). Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai, principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Skaityti daugiau
Intelekto vadybaIntelekto išteklių vadyba. Bendroji charakteristika, funkcijos, sprendžiamų klausimų ratas. Intelekto išteklių vadybos evoliucija: XX a. pirmieji dešimtmečiai. Intelekto išteklių vadybos evoliucija: XX a. 3-5 dešimtmečiai. Intelekto išteklių vadybos raida XX a. paskutinįjį ketvirtį bei strateginis valdymas. Šiuolaikiniai personalo valdymo ypatumai bei perspektyvos. Intelekto ištekliai žinių ekonomikoje ir žinių visuomenėje. Intelekto ištekliai ir žinių vadyba. Intelekto ištekliai žinių ekonomikoje. Darbuotojai žinių ekonomikoje ir žinių visuomenėje. Įmonės žinių ekonomikoje ir žinių visuomenėje. Valstybės vaidmuo žinių visuomenėje ir intelekto ištekliai. Šiuolaikinis personalo departamentas ir jo organizacinė raida. Personalo departamento misija. Personalo valdymo struktūrų reorganizavimo būtinybė. Šiuolaikinis personalo departamentas. Personalo departamento funkcijos. Intelekto išteklių planavimo būtinybė. Ilgalaikis ir trumpalaikis intelekto išteklių planavimas. Esamos intelekto išteklių padėties įvertinimas, išorinė aplinka ir jos įtaka žmoniškųjų resursų planavimui. Detalusis intelekto išteklių planas ir planavimo nauda įmonei. Trumpalaikis planavimas ir faktoriai sunkinantys intelekto išteklių planavimą. Intelekto išteklių planavimas perkeliant įmonę į kitą regioną ir darbuotojų apskaita. Darbuotojų paieška. Būsimos pareigybės aprašas. Kandidatų parinkimų galimybių analizė, paieškos strategija ir informacijos analizė. Personalo paieškos būdai. Personalo paieškos šaltiniai. Darbuotojų atranka. Karjeros planavimas ir karjeros programos bei "inkarai". Karjeros planavimo procesas. Faktoriai įtakojantys darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, mokymo ir ugdymo procesas. Darbuotojų įvertinimas. Faktoriai įtakojantys darbuotojų atlygį už darbą. Darbo įvertinimas. Skaityti daugiau
Karjeros valdymasŠiuolaikinė personalo ugdymo sistema. Karjeros samprata. Personalo karjeros vieta ugdymo sistemoje. Rezervo, pavadavimo plano ir individualios karjeros ryšys. Personalo karjeros planavimo/realizavimo etapai. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Karjeros pasirinkimo pagrindimo teorijos. Karjeros pakopos. Karjeros vystymo ciklas. Karjeros formavimo koncepcijos. Karjeros planavimo procesas. Tipiniai darbuotojų karjeros valdymo planai. Karjeros plano sudarymas, taikant scenarijų metodą. Kvalifikacijos kėlimo poreikis karjeros požiūriu. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kvalifikacijos kėlimo metodai. Savarankiškas mokymasis. Mokymasis kokybės būreliuose. Dualusis vadybos seminaras. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Skaityti daugiau
Komunikacinė elgsenaNežodinis bendravimas. Klausymas. Konfliktai. Jų rūšys, priežastys, sprendimo būdai. Stresas. Pagrindiniai streso požymiai, priežastys. Depresija. Žmonių grupės. Grupės darna ir psichologinis klimatas. Vadovo asmenybė. Vadovavimo teorijos. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (14)Personalo valdymo samprata. Personalo skyriaus funkcijos. Personalo planavimas. Personalo parinkimas: paieška, atranka, įdarbinimas ir atleidimas. Personalo parinkimo sistema. Darbų analizė. Personalo paieška. Personalo atranka. Priėmimas į darbą. Atleidimas iš darbo. Personalo adaptacija. Adaptacijos samprata ir tikslai. Adaptacijos procesas. Adaptacijos metodai. Personalo vertinimas. Vertinimo esmė ir tikslai. Personalo vertinimo turinys. Vertinimo metodai. Vertinimo procedūra. Vertinimo patikimumas. Personalo mokymas. Pagrindiniai mokymo principai. Mokymo proceso pagrindiniai etapai. Personalo karjeros planavimas. Karjeros samprata. Karjeros koncepcijų analizė. Karjeros planavimo būtinumas. Karjeros planavimo etapai. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Personalo motyvavimas. Motyvavimo samprata. Motyvavimo priemonės. Motyvavimo sistemos įmonėje kūrimas. Konfliktų valdymas. Konfliktų esmė tipai ir priežastys. Konfliktų raida. Konfliktų valdymas. Komunikavimas. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (22)Personalo vadyba. Personalo poreikio planavimas, verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptacija. Personalo mokymas. Personalo darbo vertinimas, vertinimo procedūros. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas, skyrimo į aukštesnes pareigas būdai. Formalios grupės: vadovo komanda, darbo grupės, komitetai. Neformalios grupės ir jų valdymas, priežastys. Grupės darbo efektyvumas. Grupių darbo organizavimas. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (8)Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos turinis ir vadybos principai. Darbo su personalu aplinka: išoriniai ir vidiniai veiksniai. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo politika ir personalo poreikio planavimas. Vidiniai ir išoriniai personalo verbavimo šaltiniai. Samdos procedūros ir teisinis įforminimas. Darbuotojų vertinimo kriterijai ir metodai. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Grupės (komandos) sąvoka. Formalios grupės: vadovo komanda, komitetai. Grupių (komandų) vystymosi etapai. Komitetų valdymas. Neformali personalo adaptacija (socializacija). Darbo grupės: padalinio veiklos gerinimo grupė, proceso tobulinimo grupė, kokybės rateliai, projekto komanda. Darbuotojų vertinimas, vertinimo svarba administracijai ir motyvacijai. Skaityti daugiau
Personalo vadyba (9)Personalas. Darbo su personalu aplinka. Personalo poreikio planavimas. Personalo parinkimas: paieška, atranka, samda ir atleidimas. Mokymo tikslų nustatymas bei mokymo metodų parinkimas. Personalo karjeros planavimas. Personalo motyvavimas. Proceso teorijos. Motyvacijos panaudojimas praktikoje. Motyvavimo sistemos kūrimas įmonėje. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (8)Personalas. Darbo su personalu aplinka. Organizacijos kultūra. Organizacijos filosofija. Personalo politikos formavimo principai. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo parinkimas: paieška, atranka, samda ir atleidimas. Personalo vertinimo esmė ir tikslai. Personalo mokymas. Mokymo planavimas ir įgyvendinimas. Mokymo efektyvumo įvertinimas. Personalo karjeros planavimas. Personalo motyvavimas. Proceso teorijos. Motyvavimas. Skaityti daugiau