Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba > Personalo vadybos konspektai
Personalo vadybos konspektai

(42 darbai)

Darbo ištekliaiĮmonės darbuotojų klasifikavimas. Darbuotojų poreikio skaičiavimas. Darbo našumas (produktyvumas). Darbo normavimas ir apmokėjimas. Darbo normavimo esmė. Darbo normos, jų rūšys. Darbo užmokestis ir jo dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio forma dalijama į sistemas. Laikinė darbo užmokesčio forma. Naujos darbo apmokėjimo tendencijos. Skaityti daugiau
Darbo laiko organizavimo pagrindaiĮmonės darbo laikas. Darbuotojo darbo laikas. Darbo savaitės trukmė. Darbo dienos (pamainos) trukmė. Sutrumpinta darbo trukmė. Darbo dienų skaičius per savaitę, darbo pradžios, pabaigos pertraukų nustatymas. Standartinis darbo ir poilsio režimas. Suminė darbo laiko apskaita. Darbas naktį ir jo ribojimas. Ne visas darbo laikas. Budėjimas įmonėje, budėjimas namuose. Viršvalandinis darbas. Viršvalandinio darbo apribojimas. Poilsio dienos nepertraukiamai dirbančiose įmonėse ir esant suminei darbo laiko apskaitai. Efektyvus darbo laiko fondas. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas ir normavimasDarbo organizavimas ir normavimas. Darbas kaip informacinė sistema. Darbo normos. Darbo našumas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Pagrindiniai darbo normos nustatymo metodai. Atlyginimas už darbą. Marketingas (rinkodara). Rinkų tipai. Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Prekyba. Vadyba. Valdymo funkcijų grupė. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Skaityti daugiau
Darbo santykių valdymasSocialinė partnerystė. Socialinės partnerystės sąvoka ir principai. Lietuvos Respublikos trišalė taryba. Kitos trišalės ir dvišalės tarybos (komisijos, komitetai). Profesinės sąjungos Profesinių sąjungų veiklos laisvė. Profesinių sąjungų santykiai su darbdaviais. Profesinės sąjungos ir darbdavys. Profesinių sąjungų ir jų narių veiklos garantijos. Kolektyvinės derybos. Kolektyvinių sutarčių rūšys. Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas. Streikas. Streiko teisėtumas. Skaityti daugiau
Darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo. Užmokestis už darbąDarbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo. Priėmimo į darbą dokumentai. Pokalbio formos. Sprendimo priėmimas ir įdarbinimas. Darbo sutartis. Darbo sutarties nutraukimas. Atleidimas iš darbo. Atleidimo rūšys. Uždraudimas neteisėtai atleisti iš darbo. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė apmokėjimo sistema. Kitos darbo apmokėjimo sistemos. Mišrios apmokėjimo sistemos. Halsey sistema. Rowan sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Valandinis apmokėjimas ir darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojant gaminio vienetą esant įvairioms darbo užmokesčio formoms. Darbo užmokesčio darbininkams ir tarnautojams apskaičiavimas. Neto atlyginimas. Nedarbingumo apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Darbuotojų ugdymasDarbuotojų orientavimas. Mokymo procesas. Penkių etapų mokymo ir tobulinimo procesas. Mokymo metodai. Skaityti daugiau
Darbuotojų vadyba ir organizavimasDarbuotojų vadyba. Darbuotojų organizavimas. Vadovavimas darbuotojams. Darbuotojų vadyba. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Darbuotojų samdos dokumentai. Adaptacija. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovų stiliai. Darbuotojų atestacija (vertinimas). Skaityti daugiau
Įmonės personalo valdymas (2)Personalo planavimas. Verbavimas. Kandidatų verbavimas. Vidiniai šaltiniai. Išoriniai šaltiniai. Atranka. Kandidatų vertinimas. Įdarbinimas ir adaptacija. Darbo įvertinimas. Atlyginimas už darbą. Mokymas ir ugdymas. Darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo apmokėjimas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą. Skaityti daugiau
Intelekto išteklių vadybaIntelekto išteklių vadybos evoliucija XX amžiaus pradžia. Žmogiškieji santykiai. XX amžiaus 3-4 dešimtmečiai. Žmogiškųjų santykių įvertinimas. Žmogiškųjų santykių požiūris penktame ir šeštame XX amžiaus dešimtmečiuose. Gyvenimo darbe kokybė. Intelekto išteklių vadyba (žmogiškųjų resursų vadyba). Strateginis intelekto išteklių valdymas. Šiuolaikiniai personalo valdymo ypatumai. Intelekto išteklių valdymo perspektyva. Pasikeitimai rinkose. Demografiniai pasikeitimai. Pasikeitimai socialinėje sferoje. Pasikeitimai valdyme ir vadyboje. Strateginis požiūris į intelekto išteklių vadybą. Standartizacija. Intelekto išteklių vadyba žinių ekonomikoje. Intelekto ištekliai ir žinių vadyba. Darbuotojai. Įmonės. Valstybė. Šiuolaikinis personalo departamentas ir jo organizacinė raida. Problemos šaknys. Misijos suvokimas. Personalo departamento reorganizavimas. Personalo departamento funkcijos. Išvados. Praktiniai intelekto išteklių valdymo aspektai. Intelekto išteklių planavimas. Apibrėžimas ir tikslai. Ilgalaikis intelekto išteklių planavimas. Trumpalaikis intelekto išteklių planavimas. Intelekto išteklių planavimą sunkinantys faktoriai. Darbo vietos pakeitimas ir darbuotojų problemų sprendimas. Darbuotojų kaitos apskaita. Darbuotojų paieška ir atranka. Aprašant būsimą pareigybę. Atliekant kandidatų parinkimo galimybių analizę. Apibendrinama ir analizuojama informacija apie darbo rinką ir potencialius kandidatus pareigoms užimti. Galimi personalo paieškos būdai. Kiti paieškos būdai ir šaltiniai. Permainos įmonėje ir intelekto išteklių ugdymas. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo vieta įmonių vadybos procese. Karjeros inkarai. Asmeninės karjeros planavimas. Karjeros planavimo prigimtis. Kodėl reikia planuoti karjerą įmonėje. Karjeros keliai. Karjeros planavimas bei ugdymas. Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas bei ugdymas. Kam reikalingas mokymas. Faktoriai įtakojantys darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Mokymo ir ugdymo procesas. Tikslų nustatymas. Mokymo ir ugdymo metodai. Vadybos ugdymas. Biznio žaidimai. Atvejų studija. Konferencijų metodas. Elgsenos modeliavimas. Krepšio mokymai (in-basket training). Stažuotės. Vadyba. Darbų rotacija. Darbuotojo veiklos įvertinimas: atlyginimas, kompensacijos, paskatos. Faktoriai įtakojantys darbuotojo atlygį už darbą. Darbo įvertinimas. Klasifikacinis metodas. Faktorių palyginimo metodas. Esmės metodas. Skaityti daugiau
Kaip spręsti problemas?Problemų sprendimų komandos. Kaip spręsti problemas. Kaip spręsti problemas komandų pagalba. Komandos formavimas. Kaip sudaryti efektyvią komandą. Kaip, naudojantis formavimo principais, suburti efektyviai dirbančią komandą. Komandos narių vaidmuo. Kaip suburti kuo efektyviau dirbančią komandą. Bendravimo įtaka. Kaip plėtoti gerus tarpusavio santykius. Kaip remiantis įvairiais bendravimo santykiais skatinti gerus tarpusavio ryšius. Konfliktų sprendimas. Kaip valdyti konfliktą.Kaip vengiant aistrų valdyti konfliktą. Johari langas. Kaip nustatyti, ką geriausias draugas nuslėpė nuo jūsų. Kaip naudojantis Johari langu nustatyti, ką geriausias draugas nuslėpė nuo jūsų. Problemų sprendimas. Kaip valdyti problemos paieškos, įvertinimo, sprendimo ir pritaikymo procesus praktikoje. Kaip valdyti problemų paieškos, įvertinimo, sprendimo ir įgyvendinimo praktikoje procesus. Kaip pašalinti barjerus, trukdančius bendradarbiauti skirtingiems organizacijos padaliniams. Skaityti daugiau
Kandidatų testavimas ir atrankaDarbuotojų testavimo ir atrankos pagrindai. Kodėl reikia atidžiai atrinkti kandidatus. Nerūpestingo priėmimo į darbą teisiniai padariniai. Veiksmingumas. Patikimumas. Kaip užtikrinti testo veiksmingumą. Etiniai ir teisiniai testavimo klausimai. Testuojamų asmeninės teisės ir patikima testo apsauga. Testų taikymas darbe. Motorinių ir fizinių gebėjimų testai. Asmenybės ir interesų įvertinimas. Žinių testai. Kompiuterizuoti testai. Vadovų vertinimo centrai. Interviu su potencialiais darbuotojais. Interviu rūšys. Ar interviu duos naudos? Kaip išvengti įprastu interviu klaidų. Rekomendacijos kaip vesti interviu. Ką reikia ir ko nereikia klausti per interviu. Kiti atrankos metodai. Biografijos tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Rekomendacijų tikrinimo efektyvumas. Kaip rekomendacijų tikrinimus padaryti rezultatyvesnius. Informacinių tarnybų paslaugos. Sąžiningumo tikrinimas. Sąžiningumo tikrinimas naudojant popieriaus lapą ir pieštuką. Grafologija. Sveikatos patikrinimai. Tikrinimas ar kandidatas vartoja narkotikus. Imigracijos įstatymų taikymas. Skaityti daugiau
Kintanti personalo valdymo aplinka ir vaidmuoDarbo pobūdis ir aplinka. Darbo jėgos įvairovė. Globalizacija. Darbo prigimties tendencijos. Politinės ir teisinės tendencijos. Personalo tarnybos paskirtis, uždaviniai ir funkcijos. Personalas ir našumo didinimas. Personalo tarnyba ir gebėjimas reaguoti. Personalas ir aptarnavimas. Personalo tarnybos ir darbuotojų pritarimas. Personalo tarnyba ir korporacinė strategija. Strateginis planavimas ir jo reikšmė personalo valdyme. Strateginio planavimo esme. Konkurencinio pranašumo kūrimas. Strateginis personalo valdymas. Svarbiausi personalo strategijos modelio komponentai. Suderinti personalo funkciją ir pagrindinius žmonių valdymo būdus. Sukurti reikiamą kompetenciją bei elgseną. Verslo strategijų įgyvendinimas ir rezultatai. Įvertinimas ir tobulinimas. Personalo, kaip strateginio partnerio, valdymo vaidmuo. Personalo vadovų vaidmuo formuluojant strategiją. Personalo vaidmuo įgyvendinant strategiją. Skaityti daugiau
Kompensavimas už darbąTeisingas atlygis ir darbo mokėjimo lygių nustatymas. Darbo apmokėjimo lygių nustatymas. Pareigybiniai atlyginimai. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas Lietuvoje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų atlyginimų dydį Lietuvos privačiose įmonėse lemia trys pagrindiniai veiksniai. Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos. Skaityti daugiau
Konfliktų valdymasKonfliktų valdymas, pokyčių, permainų ir stresų valdymas, konfliktų procesualinis modulis Skaityti daugiau
Konfliktų valdymas (10)Tarpasmeninių konfliktų tipai ir struktūra. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konfliktų organizacijose esmė. Konflikto valdymo procesas. Konflikto sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderiavimas (2)Lyderiavimo esmė. Lyderiavimo samprata. Lyderius skiriantys bruožai. Vadovavimo ir lyderiavimo santykis. Charizmatinis lyderiavimas. Charizmatiškumo samprata. Aiški vizija, tikslai, sugebėjimas įkvėpti. Oratorystė. Bendravimo įgūdžiai. Lyderiavimo teorija. "Didžiojo žmogaus" teorijos požiūris į vadovavimą. Elgesio teorijų požiūris į vadovavimą. Tradicinių ir naujųjų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Elgesio teorijų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Situacinis požiūris į vadovavimą. Motyvacijos teorijos. Lyderiavimo individualus namų darbas. Skaityti daugiau
Lygių galimybių ir įvairovės valdymasAdministracijos įsakymai. Seksualinis priekabiavimas. Ką turėtų daryti darbdaviai norėdami sumažinti savo atsakomybę ieškiniuose dėl seksualinio priekabiavimo. Priemonės kurių turėtų imtis darbuotojai. Atrankos kriterijai. Įvairovės valdymas. Skaityti daugiau
PersonalasKlausimai ir atsakymai. Kokie veiksniai įtakoja darbui su personalų? Apibūdinkite personalo skyriaus organizavimo ypatumus? Pagriskite darbuotojų poreikio planavimo svarbą? Kaip nustatomas darbuotojų poreikis gamybos ir aptarnavimo sferos įmonėse? Nurodykite, kaip vykdoma darbuotojų paieška ir telkimas? Apibūdinkite vidinio ir išorinio darbuotojų telkimo privalumus ir trūkumus? Apibudinkite laisvų darbo vietų reklamavimą? Apibudinkite darbo vietai bei darbuotojams keliamus reikalavimus? Apibudinkite kaip atrenkami darbuotojai. Kaip organizuojami atrankos pokalbiai? Apibudinkite, kaip priimami darbuotojai į darbą. Apibudinkite darbuotojų ugdymo sistemą. Kaip planuojamas jų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas? Apibūdinkite laikinę apmokėjimo sistemą? Apibūdinkite vienetinę apmokėjimo sistemą? Apibūdinkite mišrias apmokėjimo sistemas? Skaityti daugiau
Personalas (3)Apsirūpinimo personalų rūšys. Personalo telkimo (samdos) metodai. Personalo paieška ir telkimas. Vidinio potencialo privalumai ir trūkumai. Išorinio potencialo privalumai ir trūkumai. Darbuotojų priėmimas ir atleidimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo parinkimas ir priėmimas į darbą. Naujo darbuotojo įvedimas į darbą. Naujos darbo organizavimo formos. Darbo laiko organizavimo formos. Darbuotojo įtraukimas į darbą. Personalo įvertinimas. Darbų įvertinimo metodai. Personalo valdymas. Vadovo darbo ypatybės. Vadybos teorijų raida. Vadyba. Personalo vadyba. Veiksniai turintys įtakos darbui su personalu. Personalo organizavimas. Atsiskaitomybė personalo srityje. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Reikalavimų detalizavimas. Darbo sutartis. Darbo sutarties esmė. Darbo sutarties turinys ir darbo sutarties sudarymo tvarka. Išeitinės pašalpos. Kolektyvinės sutarties esmė. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka. Kolektyvinės sutarties vykdymas ir kontrolė. Žmogaus saugos darbe esmė, tikslai ir uždaviniai. Darbdavio teisės ir pareigos saugos darbe klausimu. Darbo trukmė. Darbas naktį, ne visas darbo laikas, viršvalandinis darbas. Poilsio laikas. Jaunimo ir moterų darbas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės lygos. Saugos darbe instrukcijos. Personalo organizavimas. Skaityti daugiau
Personalas įmonėjePersonalas įmonėje. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Darbuotojų parinkimo būdų nustatymas ir parinkimas. Kandidatų atranka. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo vertinimas. Karjeros valdymas. Vadovavimas. Skaityti daugiau