Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba > Personalo vadybos praktikos ataskaitos
Personalo vadybos praktikos ataskaitos

(7 darbai)

Įmonės personalo valdymo analizė: prekyba kosmetika, parfumerija ir kūno priežiūros priemonėmis UAB "Armavis"Įvadas. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo strategija ir esminiai veiklos rodikliai. Personalo struktūra ir rodikliai. Personalo planavimas, paieška ir atranka. Personalo planavimas ir paieška. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo SWOT analizė. Personalo valdymo tobulinimo planas. Personalo valdymo tobulinimas. Personalo valdymo funkcijų tobulinimas. Plano įgyvendinimo vertinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: šviežių pieno produktų gamyba D. Kaniauskienės individualioje įmonėjeĮvadas. Bendra informacija apie įmonė. D. Kaniauskienės individualios įmonės valdymo struktūra. Išorinės aplinkos analizė. Demografinė situacija ir gyvenimo sąlygos. Transportas ir komunikacijos. Išorinės aplinkos tendencijos ir jų įtaka įmonės veiklai. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo valdymo sprendimai. Įmonės personalo strategija. Personalo padalinio struktūra ir atliekamos funkcijos. Darbuotojų kaita, jos priežastys. Darbuotojų motyvacijos lygis įmonėje. Darbuotojų karjeros valdymas. Individualių darbuotojų pasiekimų planavimas Darbuotojų mokymas organizavimas įmonėje. Mokymo planų ir biudžeto sudarymas. Naudojami mokymo metodai naudojami, mokymo efektyvumo vertinamas. Dirbančiųjų darbo apmokėjimo nuostatai. Darbo užmokesčio gamybiniuose cechuose apskaičiavimo tvarka. Darbo užmokesčio motyvacinis poveikis darbuotojams. Nefinansinio skatinimo priemonės(naudos) taikomos darbuotojams. Personalo valdymo SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymo praktika: veterinarijos klinika ir šunų, kačių kirpyklaĮvadas. Įmonės charakteristika. Produktas. Produkto technologinis procesas. Įmonės valdymo schema. Personalo pareigybių sąrašas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos paskirties formuluotė. Strategija tolimesnei ateičiai. Vadovavimo stilius. Karjeros politika. Tradicijos, ritualai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio sistemų taikymas. Priedų ir premijų mokėjimo sistema. Darbo vertinimas. Darbuotojų drausminimas. Darbuotojų profesinis rengimas bei ugdymas. Darbų sauga. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymo praktikos ataskaita: AB "Rokiškio sūris" pieninės filialas "Utenos pienas"Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Išorinės aplinkos analizė. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo valdymo SWOT analizė. Skaityti daugiau
Personalo valdymo praktikos ataskaita: UAB "Skambučių centras"Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Organizacinė valdymo struktūra. Valdymo informacinės sistemos ir jų panaudojimas įmonėje. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Demografinė – socialinė aplinka. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų kaita ir jos priežastys. Darbuotojų motyvacijos lygis įmonėje. Personalo planavimas įmonėje. Esamos darbuotojų kompetencijos atitikimas reikalaujamai. Darbuotojų atrankos, priėmimo ir orientacijos procesas įmonėje. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo valdymo SWOT analizė. Personalo valdymo tobulinimo planas. Personalo valdymo funkcijų tobulinimas. Personalo vadovo pareigybės aprašymas. Darbuotojų verbavimo ir atrankos tobulinimas. Darbuotojų karjeros planavimo tobulinimas. Darbuotojų skatinimo sistemos pasiūlymai. Strateginio personalo vystymo koncepcija. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: grybų auginimas ir didmeninė prekyba Danijos įmonėje "St. Restrup Champignon"Įvadas. Įmonės charakteristika. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Ekonominė dalis. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. Organizacijos struktūros tipas. Horizontalus ir vertikalus darbų pasidalijimas. Įmonės valdymo strategija. Planavimo procesas įmonėje. Naudojamų planų ryšys ir jų sudarymo tvarka. Personalo organizavimo analizė. Darbuotojų sudėties analizė. Darbuotojų kaita per tris paskutiniuosius metus ir jos priežastys. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Įmonės kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius, jų dalis bendrame įmonės darbuotojų skaičiuje. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir kitų darbuotojų tarpusavio santykiai. Kokybės laidavimo sistema. Marketingo dalis. Marketingo vieta įmonėje, marketingo skyriaus atliekamos funkcijos. Tiriamoji veikla įmonėje. Prekės ir paslaugos. Prekių asortimento gylis ir plotis. Asortimento pokyčiai per kelis paskutinius metus. Asortimento vystymo strategija. Atskirų prekių ar paslaugų gyvavimo ciklas. Prekių ar paslaugų kainų politika. Įmonėje taikomi kainų nustatymo metodai. Taikomos nuolaidos. Prekių ar paslaugų pasiskirstymo kanalai, pardavimo vietos. Apibūdinti pardavimų tarpininkus. Komunikacijos procesas įmonėje. Pardavimų rėmimas. Taikomos priemonės ir metodai, jų efektyvumas. Reklaminių kampanijų organizavimas. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Marketingo plėtros galimybės. Atlikite išsamią SWOT analizę, ypatingą reikšmę skiriant organizacijos vidiniams trūkumams. Remiantis SWOT analizėje nurodytais trūkumais, sudarykite organizacijos problemų sąrašą. Aprašykite įvardintas problemas. Nurodykite, kaip siejasi minėtos problemos viena su kita. Įvardinkite, kas turėtų spręsti susidariusias problemas, nurodant vadovų lygmenį. Išvados ir pasiūlymai. Savo praktinės veiklos vertinimas. Skaityti daugiau
Praktikos darbas: prekyba padangomis, alyvomis, tepalais, ratlankiais, automobiliais, šaldytais mėsos produktais IĮ "Egzotika"Įvadas. Apie įmonę. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės vadovas. Komercijos direktorius. Padalinių vadovai. Kitas personalas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Skatinimas. Įmonės prekių asortimentas. Įmonės marketingas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės silpnosios ir stipriosios pusės. SWOT analizė. Įmonės logistika. Įmonės finansai. Įmonės mokesčių sistema. Įmonės piniginių lėšų judėjimas. Motyvacijos samprata ir raida. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimo politika. Pasiūlymai veiklai gerinti. Išvados. Skaityti daugiau