Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos pristatymai

Personalo vadybos pristatymai (61 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo pritraukimas: apželdinimo paslaugos UAB "Želdynėlis"

  Darbo tikslas — supažindinti su personalo pritraukimo būdais, paieškos šaltiniais ir praktišku taikymu UAB "Želdynėlis". Darbo uždaviniai. Personalo pritraukimas. Personalo paieška. Personalo verbavimas. Personalo paieškos organizavimo būdai. Verbavimo procesas apima. Personalo pritraukimo šaltiniai (2). Personalo pritraukimo proceso tyrimas UAB "Želdynėlis". UAB "Želdynėlis" organizacinė valdymo struktūra. Personalo pritraukimo procesas UAB "Želdynėlis". Naudojimasis vidiniais paieškos šaltiniais (2). Išoriniai šaltiniai ypatingai praverčia kai reikia aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-03-02
 • Personalo vadybos turinys ir principai

  PowerPoint pristatymas. Personalo valdymo samprata. Personalo vadybos ryšys su kitais dalykais. Įmonės kultūra. Įmonės kultūros dimensijos. Įmonės kultūros tipai. Įmonės kultūros vertinimo kryptys. Įmonės kultūros vertinimo rodikliai. Įmonės kultūros keitimas. Personalo politikos turinys. Pagrindiniai personalo valdymo principai.
  Personalo vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-03-05
 • Personalo valdymas (14)

  PowerPoint pristatymas. Personalo vadybos turinys. Personalo valdymas. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Gamybinės organizacijos tikslų visuma. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Įmonės ir individo interesų suderinamumas. Partnerystės principas. Kvalifikacijos ir atsakomybės principas. Optimalių darbo sąlygų principas. Autonomizavimo principas. Humanizavimo principas. Ekonomiškumo principas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Veiklos subjektų klasifikavimas. Išoriniai veiklos subjektai. Žmonių išteklių valdymo procesas.
  Personalo vadyba, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-09-19
 • Personalo valdymo ypatumai kurorte

  PowerPoint pristatymas. Personalo valdymo samprata. Pagrindiniai personalo valdymo principai įmonėje. Personalo valdymo ypatumai Lietuvos įmonėje. Personalo valdymo modelis kurorto įmonėje. Personalo valdymo ypatumai kurorto įmonėje.
  Personalo vadyba, pristatymas(7 skaidrės)
  2005-05-31
 • Personnel management

  PowerPoint pristatymas ir rašinys anglų kalba. Personalo vadyba. Main points. Task dimensions. Dimension of quantity. The personnel Department is responsible for. Staff motivation. Ways to raise staff motivation level. Staffing policies.
  Personalo vadyba, pristatymas(11 puslapių)
  2008-04-13
 • Požiūris į darbą ir jo gerinimo būdai organizacijoje

  PowerPoint pristatymas. Darbas. Požiūrį į darbą formuoja. Organizacijos filosofija. Organizacijos kultūra. Personalo politika. Požiūrio į darbą gerinimas – darbuotojų motyvacija. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-16
 • Projektų komandiniai vaidmenys

  PowerPoint pristatymas. Komandos formavimo etapai. Formavimo etapas. Audrų etapas. Normų sukūrimo etapas. Efektyvios veiklos etapas. Komandiniai vaidmenys. Sėjėjas. Resursų tyrinėtojas. Koordinatorius. Formuotojas. Vertintojas. Komandos veikėjas. Vykdytojas. Užbaigėjas. Specialistas. Komandos veiklą lemiantys veiksniai. Į tikslą orientuojasi lyderis. Jūs kaip komandos lyderis.
  Personalo vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-12-04
 • Psichologinio klimato darbo kolektyve gerinimo keliai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Keletas apibrėžimų. Organizacijos psichologiniam klimatui įtaką darantys veiksniai. Psichologinį klimatą darbe dažniausiai gadina. Konfliktų mažinimo ir sprendimo būdai. Teigiamą organizacijos psichologinį klimatą gali užtikrinti sėkminga multikultūrinė politika. Turi būti užtikrinta lyčių lygybė. Atlyginimų suvienodinimas. Kartų solidarumo gerinimas. Seksualinė orientacija. Darbo ir dirbančiųjų poilsio organizavimas. Taigi, sukonkretinant, šie veiksniai turi įtakos gerinant organizacijos psichologinį klimatą. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-01-01
 • Susirinkimai. Derybos. Konferencijos

  Susirinkimo organizavimas. Susirinkimų organizavimas ir planavimas. Dienotvarkės sudarymas. Susirinkimo trukmė ir dydis. Optimali patalpa. Efektyvus vadovavimas susirinkimui. Susirinkimų gyvybingumas. Bendradarbiavimas susirinkimų metu. Derybos ir pokalbiai bei jų organizavimas. Pasirengimas pokalbiui. Derybų pradžia. Dialogas. Pokalbio pabaiga. Konferencijų organizavimas ir planavimas. Konferencijų rūšys. Konferencijos technika. Konferencijos eiga.
  Personalo vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-05-30
 • Susirinkimų ir pasitarimų organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti susirinkimų ir pasitarimų organizavimą, jų privalumus ir trūkumus. Darbo uždaviniai. Susirinkimas. Susirinkimo trukmė ir grupės dydis. Efektyvus vadovavimas susirinkimui. Susirinkimų gyvybingumas. Elgsena, kuri skatina žmonių dalyvavimą. Elgsena, kuri gali slopinti susirinkimą. Pasitarimai. Įvairios pasitarimų formos. Ypatingi pasitarimai. Bendradarbių pasitarimai. Pasitarimų organizavimas. Susirinkimų ir pasitarimų vaidmuo organizacijoje. Privalumai. Trūkumai. Išvada.
  Personalo vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-11-10
 • Vadovas ir jo funkcijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Valdžios formos. Prievarta paremta valdžia. Atlyginimu paremta valdžia. Eksperto valdžia. Pavyzdžio valdžia. Teisinė valdžia. Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai. Pagal Folką. Pagal Njumeną. Vadovo darbo stilius. Autokratas. Demokratas. Liberalas. R. Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. V. Vrumo vadovavimo stiliaus kvalifikacijos. Vadovo bruožai. Silpnam vadovui būdingi bruožai. Stipraus vadovo bruožai. Pagrindiniai vadovo mąstymo bruožai. Vadovo veiklos sritys pagal Drakerį. Operatyvinė veikla. Perspektyvinė veikla.
  Personalo vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-05-24
 • Vadovas. Vadovo galia ir autoritetas. Organizacijos vadovo vaidmenys ir funkcijos. Vadovo savybės

  PowerPoint pristatymas. Vadovas. Vadovo galia ir autoritetas. Organizacijos vadovo vaidmenys ir funkcijos. Vadovo savybės. Galia, valdžia. 5 potencialūs galios šaltiniai žmonių santykiuose. Atsilyginimo ir baudimo galia. Formali galia. Ekspertinė galia. Patrauklumo, charizmos galia. Vadovo pareigybė ir galia. Dvi galios pusės. Sėkmingai planuojamos galios požymiai. Kaip įgyti galių. Valdžia (autoritetas). Kas suteikia vadovams teisę vadovauti pavaldinių veiklai. Linijinė ir patariamoji valdžia. Funkcinė valdžia. Valdžios delegavimas pavaldiniams. Kokį vadovą pavadintumėte geru. Vadovas (sampratų pavyzdžiai). Vadovas: sąvokų palyginimas. Valdymo personalas. Valdymo personalo klasifikavimas. Vadovai. Vadovo veiklos tipologija. Pagrindinės vadovo veiklos sritys. Tipologija. 19 vadovo darbo veiklų pagal L. Allen. Valdymo funkcijos. 5 vadovo veiklos etapai pagal P. Drucker. Pagal Bennet. 10 vadovo vaidmenų pagal H. Mintzberg. Vadovas žinių vadyboje. Vadovo darbo efektyvumas. Vadovo darbo rezultatyvumas. Pagrindinės vadovų funkcijos. Valdymo procesas. Valdymo procesas: planavimas. Valdymo procesas: planai. Valdymo procesas: organizavimas. Valdymo procesas: vadovavimas. Valdymo proceso dalys ir sąveika. Valdymo procesas: kontrolė. Valdymo proceso kokybė. Keturiolika Demingo principų. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Užduotis. Vadovo savybės.
  Personalo vadyba, pristatymas(84 skaidrės)
  2007-08-16
 • Vadovavimas (18)

  PowerPoint pristatymas. Objektas: vadovavimas. Tikslas: susipažinti su vadovavimo esme. Vadovavimas. Vadovavimo tikslas. Vadovas turi siekti kad. Vadovauti reiškia. Vadovavimo aspektai ir priemonės. Vadovavimo principai. Vadovo vaidmuo. Vadovų vaidmenų skirstymas. Vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliaus kintamieji. Vadovavimo stiliaus elementus sudaro. Esminiai asmeninio stiliaus formavimosi veiksniai. Vadovavimo stiliai, atsižvelgiant į dominuojančius bruožus pagal tradicinę sistemą, klasifikuojami. Lyderiavimo pagrindas. Vadovavimo pagrindas. Lyderiavimas. Skirtumai tarp lyderio ir vadovo. Pagrindiniai veiksniai, kurie nusako vadovo ir organizacijos valdymo efektyvumą.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-04-14
 • Vadovavimo stiliai. Vadovavimo teorijos

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai ir siekiami rezultatai. Vadovavimo teorijos. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorija. Poreikio teorija. Personologinių valdymo teorijų kritika. Elgesio teorija. Paramos teorija. Išvada. Kelio – tikslo teorija (R. House ir T. Mitchell). Kognityvinių teorijų įvertinimas. Socialinės įtakos teorijos. Stiliaus teorijos. Vadovavimo stilius: samprata ir elementai. Vadovavimo stilių tipologija. Vadovavimo stiliai (pagal K. Lewin). P. Hersey ir K. Blanchard teorija. Atitikimų teorijos. Vadovavimo pakaitalai ir neutralizatoriai. Vadovavimo substitutai ir kliūtys. Vadovo sėkmės gebėjimai. Situacinė vadovavimo teorija. Vadovavimo klaidos. Organizacijos tyrimas vadovavimo aspektu. Valdymas. Institucijos strateginio plano kūrimas.
  Personalo vadyba, pristatymas(37 skaidrės)
  2007-08-16
 • Vadovo ir pavaldinio bendravimas

  PowerPoint pristatymas. Vadovavimas žmonėms. Valdymas. Bendravimas. Bendravimo funkcijos. Pažintinė funkcija. Komunikacinė bendravimo funkcija. Reguliacinė funkcija. Bendravimas. Veiksniai, didinantys žmonių jautrumą bendravimo formai. Etiketas sistemoje "vadovas-pavaldinys". Taisyklės darbuotojui, kurios gali palengvinti vadovo ir pavaldinio bendravimą. Vadovo psichologinė nuostata. Svarbiausi vadovo darbo su žmonėmis principai.
  Personalo vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-27
 • Valdymo organų (tarnautojų) darbo organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo organizavimas. Tarnautojų darbo organizavimas. Organizacijos vadovo pareigos. Vadovo funkcijos. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Vadovo darbo organizavimo kryptys. Valdymo funkcijos. Sprendimų priėmimas. Teisingo planavimo schema. Efektyvaus planavimo principai. Darbo organizavimo proceso aspektai. Kaip geras vadovas kontroliuoja? Motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-12-05
 • Verslininko darbo motyvacija

  PowerPoint pristatymas. Kas yra MOTYVACIJA? Sąvokos. Verslininkas. "Dirbantis sau" - kitaip būti verslininku. Lietuvoje. Kas motyvuoja? Kaip sustiprinti veiklos motyvaciją? Noras dar nereiškia veiksmo. Geriems verslininkams būdingos savybės.
  Personalo vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-11-22
 • Vertybių sistema karjeroje

  PowerPoint pristatymas. Renkantis karjerą būtina pažinti savo vertybes dėl šių priežasčių. Vertybių kilmė. Įtakos asmens vertybių sistemai. Terminalinėms vertybėms priklauso. Instrumentinės vertybės. Darbo vertybės. Kitos darbo vertybės. Vertybių išsiaiškinimas. Vertybių patikrinimas.
  Personalo vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-01-15
 • Žmogiškųjų išteklių planavimas, verbavimas ir atranka

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Planavimo etapai. Verbavimas. Atranka. Atrankos proceso etapai. Atrankos metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-02-26
 • Žmonių išteklių valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. UAB "Palink", IKI prekybos centro apklausos tyrimų analizė. Apibendrinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-02-07
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po