Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo motyvavimas

  Motyvacijos samprata raida. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso struktūra. Darbo motyvų sistemos formavimas (motyvavimas). Motyvacija ir personalo valdymas. Asmens darbo ir organizacijos veiklos motyvacija. Personalo darbo motyvacija tam tikrais karjeros etapais. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Asmeninio patyrimo ir teorinės dalies palyginimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2005-05-16
 • Personalo motyvavimas (3)

  Įvadas. Motyvacijos samprata raida. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacija ir personalo valdymas. Personalo darbo motyvacija įvairiais karjeros etapais. Praktinis tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-06
 • Personalo motyvavimo sistema draudimo bendrovėje: "Gjensidige Baltic"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti personalo motyvavimo sistemą įmonėje. Teorinė dalis. Motyvacijos samprata. Motyvavimo modeliai. Motyvacijos teorijos. Poreikių teorijos. Procesinės teorijos. Personalo motyvavimo būdai. Praktinė dalis. Bendrovės pristatymas. Bendrovės valdymo struktūra. Personalo motyvavimo sistema draudimo bendrovėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-10-21
 • Personalo motyvavimo sistema: AB "TEO"

  Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorija. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvavimo metodai. Personalo motyvavimo sistema TEO, LT. Vadybinė struktūra. Motyvacijos programa. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-12-10
 • Personalo organizavimas

  Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupės tikslai. Grupių klasifikacija. Formalios ir neformalios grupės. Komandinio darbo nauda. Komandų klasifikavimas. Komandos ir jų kūrimas. Komandos gyvavimo ciklas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandos sutelktumas. Grupinio darbo organizavimo nauda. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-02
 • Personalo organizavimas (2)

  Įvadas. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Personalo kvalifikacija. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektais. Personalo organizavimo įgyvendinimas įmonėse. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-12
 • Personalo organizavimas (5)

  Įvadas. Personalo valdymas. Autoritetas. Valdymo stilius ir elgsena. Valdymo organizavimo įvertinimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo įdarbinimas ir atleidimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-11-28
 • Personalo organizavimas (7)

  Įvadas. Personalo tarnybos darbo aplinka. Personalo organizavimo turinys. Personalo tarnybos darbo organizavimo principai. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Personalo poreikio planavimo turinys. Personalo panaudojimo planavimas. Personalo įdarbinimas. Įdarbinimas per darbo biržą. Privačios įdarbinimo firmos. Įdarbinimo institucijų santykiai su darbdaviais ir norinčiais dirbti. Atleidimas iš darbo. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-03-24
 • Personalo organizavimas įmonėje

  Įvadas. Personalo vadybos turinys ir principai. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Žmonių išteklių valdymo procesas: tradicinis požiūris. Atranka. Atrankos testų tinkamumo kriterijai. Darbdavio įvaizdis: investicijos talentams pritraukti ir išlaikyti. Priėmimas į darbą – teisinis aktas. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas. Adaptacija (socializacija). Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Bausmės, pažeminimai ir atleidimas iš pareigų. Atleidimo iš darbo priežastys. Mokymas ir ugdymas. Mokymo programos. Metodai darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Metodai nedarbo vietoje. Kvalifikacija. Profesinė kompetencija. Metodinė kompetencija. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Rezervo formavimas. Pavadavimo rezervo formavimas. Rezervas aukštesnėms pareigoms, karjeros planavimas. UAB "X" įmonės charakteristika. Įmonės charakteristika. Organizacijos veiklos aprašymas. Personalo planavimas, valdymas ir tobulinimas. Žmonių žinių ir kompetencijos identifikavimas, vystymas ir skatinimas. Žmonių įtraukimas į įmonės veiklos tobulinimą ir įgaliojimų jiems suteikimas. Žmonių ir organizacijos bendravimas. Žmonių apdovanojimas, jų pripažinimas ir rūpinimasis. Žmonių rezultatai. Darbuotojų požiūris į įmonę. Įmonės veiklos rodikliai, susiję su darbuotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimu. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(31 puslapis)
  2006-03-21
 • Personalo organizavimo bruožai šiuolaikinėje organizacijoje

  Įvadas. Darbo rinkos labirintai. Investicijos į personalo mokymus. Kaip padaryti, kad jie tai padarytų? Kaip neskausmingai atleisti darbuotoją? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-11-22
 • Personalo paieška ir atranka: UAB "Ekspresas"

  Personalo paieška ir atranka. Personalo poreikio planavimas. UAB "Ekspresas". Informacija apie bendrovę. Personalo paieškos organizavimas. Naudojimasis vidiniais kompanijos resursais. Atranka naudojantis esamų darbuotojų rekomendacijomis. Skelbimai laikraščiuose. Paieška universitetuose. Įdarbinimo agentūrų paslaugos. Dalyvavimas karjeros dienose. Internetiniai skelbimai ir duomenų bazės. Valstybinių darbo biržų paslaugos. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Autokratinis stilius. Konsultacinis stilius. Dalyvavimo stilius. Karjeros planas. Reziume. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas (CV). Rekomendacija. Interviu. Prašymas priimti į darbą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-17
 • Personalo paieška. Su personalo paieška susijusios problemos

  Personalo paieška ir su tuo susijusios problemos. Įvadas. Darbuotojų paieška. Darbuotojų parinkimas. Stereotipai versle. Darbuotojų paieška klesti. Įmonės vertina darbuotojų paieška internete. Naujo darbuotojo įtraukimas į organizaciją. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-09-28
 • Personalo paieškos būdai informacinių technologijų pagalba

  Įvadas. Personalo valdymas. Darbuotojų paieška. Personalo paieška per darbo biržas. Personalo paieška per skelbimus spaudoje. Personalo paieška per įdarbinimo agentūras. Personalo paieška per internetinius skelbimus. Personalo duomenų bankas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-04-12
 • Personalo paieškos ir atrankos procesas įmonėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Organizacijos aplinkos apibūdinimas. Organizacijos valdymo struktūra. Situacijos organizacijoje analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2007-02-19
 • Personalo parinkimas (2)

  Įvadas. Personalo parinkimas. Personalo priėmimo į darbą etapai. Verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos proceso etapai. Personalo parinkimas organizacijos viduje. Mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Veiklos vertinimas. Paaukštinimas ir perkėlimas į kitas pareigas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-14
 • Personalo parinkimas (3)

  Įvadas. Darbo su personalu aplinka. Darbuotojų vaidmuo organizacijoje. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas. Personalo priėmimo į darbą etapai. Verbavimas ir jo šaltiniai. Darbo ir pareigybių aprašymai. Atranka ir jos etapai. Personalo parinkimas organizacijos viduje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-09-30
 • Personalo plano sudarymas: moteriškų drabužių gamyba ir prekyba UAB "Vilita"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės organizacinė struktūra. UAB "Vilita" personalo planas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-04-03
 • Personalo poreikio planavimas (2)

  Įvadas. Personalo poreikio planavimo būtinumas ir turinys. Personalo poreikio planavimas seka. Bendrasis personalo poreikis. Skaičiuotiniai - analitiniai bendrojo poreikio nustatymo metodas. Patyriminiai–statistiniai bendrojo poreikio nustatymo metodas. Pareigybių sąrašo sudarymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-10
 • Personalo skyriaus organizavimas

  Įvadas. Darbuotojų organizavimas. Laisvų darbo vietų analizė. Darbuotojų poreikio planavimas. Kandidatų atranka. Darbuotojų adaptacija kolektyve. Motyvai ir motyvavimas. Darbuotojų atestacija (vertinimas). Darbo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-11
 • Personalo susirinkimai

  Įvadas. Personalo susirinkimai. Teorinė dalis. Susirinkimo rūšys. Susirinkimo tikslai. Susirinkimo organizavimas. Susirinkimo eiga. Susirinkimų efektyvumas ir klaidos. Personalo susirinkimai UAB "Naujoji Agluona". Praktinė dalis. Apie įmonę. Personalo susirinkimai UAB "Naujoji Agluona". Personalo susirinkimų trūkumai įmonėje. Pasiūlymai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-05-05
Puslapyje rodyti po