Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovavimas ir lyderiavimas

  Įžanga. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo tipai. Vadovavimo esmė. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo ir lyderiavimo skirtumai. Išvada.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-25
 • Vadovavimas ir lyderystė

  Įvadas. Kas yra vadyba? Valdymo stiliai. Vadybos procesas. Vadybiniai vaidmenys. Pokyčio įtaka organizacijai. Kokybiškų ir lojalių darbuotojų ugdymas. Kokybiškos veiklos modelis. Konfucijus. Vizijų lyderių bruožai. Trys vertybių lygmenys. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-16
 • Vadovavimas, vadovavimo stiliai

  Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-05-09
 • Vadovavimo metodai

  Vadovavimo metodai n įmonėje. Įvadas. Prievarta. Atlygiu pagrįsta valdžia. Ekspertinė valdžia. Pavyzdžio (etalono) valdžia. Teisės valdžia. Asmeninėmis savybėmis pagrįsta valdžia. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-13
 • Vadovavimo pokalbiui, laiko ir klausimų pateikimo įtaka pretendento pasirinkimui

  Įvadas. Kaip vadovauti pokalbiui? Kokios turi būti pokalbio laiko ribos? Kodėl svarbu klausinėti pokalbio metu? Atviro tipo klausimai. Uždaro tipo klausimai. Tiriamieji klausimai. Kokius klausimus galėtumėte užduoti per pokalbį? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-31
 • Vadovavimo stiliai

  Vadovo darbas ir funkcijos. Vadovo darbo stiliai. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Vadovavimo stilių pobūdis. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-05-19
 • Vadovavimo stiliai (11)

  Įvadas. Vadovavimų teorijų analizė ir vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimų teorijos ir jų palyginamoji analizė. Vadovavimų stiliai, jų privalumai ir trūkumai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių suderinamumas bei įtaka. Vadovavimo stilių įtaka motyvacijai. UAB "Moderni furnitūra" vadovavimo stiliaus tyrimas. Įmonės vadovo charakteristika. Įmonės vadovo darbas. Įmonės vadovavimo stilius. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-03-30
 • Vadovavimo stiliai (3)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-23
 • Vadovavimo stiliai (5)

  Įvadas. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliaus samprata. Stilių derinamumas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Vadovavimo stiliai (6)

  Įžanga. Vadovavimo stiliaus samprata ir jį lemiantys veiksniai. Vadovavimo stiliaus parinkimas įvertinant vadovo asmenybę. Vadovavimo stiliaus parinkimas įvertinant komandos narių charakteristikas. Vadovavimo stilių klasifikacija. Tradiciniai ir naujieji vadovavimo stiliai. Charizmatinis vadovavimo stilius. Patriarchalinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Kooperatiniam vadovavimo stilius. Laisvas vadovavimo stilius. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Veiksniai, turintys įtaką asmeninio vadovavimo stiliaus formavimuisi. Organizacijos ar komandos, kuriai vadovaujama, specifika. Sprendžiamų klausimų specifika. Valdymo lygis. Vadovaujamos komandos ypatumai. Vadovo karjeros kelias ir mokykla.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-06
 • Vadovavimo stiliai (7)

  Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių lentelė. Informacijos srautų įvairovė. Vadovavimo esmė. Stilių suderinamumas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-09-24
 • Vadovavimo stiliai (8)

  Įvadas. Organizacijos veikla ir vadovavimo stilių įtaka. Organizacijos samprata ir veikla. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stiliai ir darbuotojų pasitenkinimas darbu. Autokratinis - direktyvinis vadovavimo stilius. Aiškinamasis (įtikinimo) vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo įgūdžių vystymas siekiant didesnio darbuotojų pasitenkinimo darbu. Problemos aktualios organizacijai. Vadovavimo įgūdžių tobulinimas. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Vadovo elgesį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-12-20
 • Vadovavimo stiliai ir elgsena

  Įvadas. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Stilių suderinamumas. Vadovavimo stiliaus samprata. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-23
 • Vadovavimo stiliai ir jų analizė

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka, stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stilių apibendrinimas. Vadovavimą lemiantys veiksniai. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo stilių analizė. Vadovo savybių netinkamumas. Vadovo funkcijų nevykdymas. Netinkamo vadovavimo stiliaus pasirinkimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-09-20
 • Vadovavimo stiliai reklamos ir dažų gamybos įmonėse

  Įvadas. Tikslas – palyginti pasirinktų įmonių X ir Y vadovų vadovavimo stilius. Teorinė dalis. Valdymo, lyderiavimo, vadovavimo sąvokos Vadovavimo efektyvumas. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių klasifikacija. Praktinė dalis. Įmonės "X" veiklos apžvalga. Įmonės "X" vadovavimo stilius. Įmonės "Y" veiklos apžvalga. Įmonės "Y" vadovavimo stilius. Privalumų ir trūkumų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-11-18
 • Vadovavimo stiliaus įtaka vadovo darbo kokybei

  Įvadas. Vadovavimo stilių klasifikacija elgesio teorijoje. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Situatyvinis požiūris į vadovą. Tradicinių ir naujų valdymo stilių klasifikacija. Vadovavimo stiliaus efektyvumas, rezultatyvumas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-10-21
 • Vadovavimo stilius ir elgsena

  Vadovavimo stilius ir elgsena. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stilių klasifikacija elgesio teorijose. K. Levino vadovavimo stilių klasifikacija. R. Likerto vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Ohajo universiteto vadovavimo stilių klasifikacija. Elgsenos tinklelis (managerial grid). Veiksniai, turintys įtaką asmeninio vadovavimo stiliaus formavimui. Vrumo - Jeitono sprendimu priėmimo modelis. Efektyvaus asmeninio vadovavimo stiliaus ugdymas. Įsipareigojimas. Kaip valdyti konfliktą.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-11
 • Vadovavimo stilius ir strategijos

  Vadovavimo stilius. Autokratinis (vienvaldis) vadovavimo stilius. Autokratinis išnaudojimo valdymo stilius. Geranoriškas autokratinis vadovavimas. Demokratinis valdymo stilius. Demokratinis konsultavimo valdymo stilius. Demokratinis dalyvavimo vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Grynai liberalusis vadovavimo stilius. Liberalusis biurokratinis stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Optimalaus vadovavimo stiliaus teiginiai. Vadovo darbas.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-06-05
 • Vadovavimo stilius orientuotas į žmogų (2)

  Įvadas. Vadovavimas žmogiška prasme. Vadovavimo stiliai. Trys esminiai komponentai, nuo kurių priklauso vadovavimo sėkmė. Pagrindinių valdymo stilių koncepcijų esmė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-23
 • Vadovavimo strategijos: "Vilniaus miesto vaikų pensionatas"

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Warner Bennis vadovavimo strategijos. Sėkmės kelių. Praktinė dalis. Įmonės aprašymas. Pensiono paskirtis. Pensiono teikiamos socialinės paslaugos. Įmonės valdymo struktūra. Tyrimas. Išvada. Išnašos.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-19
Puslapyje rodyti po