Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas

  Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata ir reikšmė. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-12-21
 • Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo ypatumai

  Įžanga. Darbo tikslas – atskleisti darbuotojų mokymosi ir tobulinimosi esmę, parodyti jų svarbą organizacijai. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos. Ugdymas teoriniu lygmeniu. Darbuotojų mokymo ir klasifikacijos tobulinimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesai. Darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo metodai. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aspektai. Mokytojų karjeros ypatumai. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo sistema vidurinėje mokykloje. Išvados. Priedai (1).
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-04-20
 • Darbuotojų motyvacija

  Darbuotojų motyvacija dirbti. Darbdavių galvos skausmas- darbuotojų migracija. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-06-06
 • Darbuotojų motyvacija dirbti

  Įžanga. Darbuotojų motyvacija dirbti. Motyvavimo teorijų įvairovė. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-12-16
 • Darbuotojų motyvacija ir skatinimo planai

  Įvadas. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbuotojų skatinimo psichologiniai aspektai. Darbuotojų skatinimas. Asmeninis darbuotojų suinteresuotumas. Psichologiniai reikalavimai ir darbuotojų skatinimas. Psichologiniai – didaktiniai skatinimo principai. Darbuotojų skatinimo planai. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Viduriniojo ir aukščiausiojo lygio vadovų skatinimas. Pardavimo darbuotojų skatinimas. Priedai už nuopelnus – kaip skatinimo priemonė. Pelno dalijimo planas. Darbuotojų akcijų nuosavybės planas. Scanlono planas. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Konflikto raida. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-27
 • Darbuotojų motyvacijos principai ir įgyvendinimas

  Įvadas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo principai. Ankstyvosios motyvacijos principai. Ankstyvųjų motyvacijos principų (pritaikymas) įgyvendinimas. Šiuolaikiniai motyvacijos principai. Maslow poreikių hierarchija. Poreikių principo taikymas (įgyvendinimas). Teisingumo teorija. Vilčių teorija. motyvacijos (skatinimo) priemones. Tiesioginis materialinis skatinimas. Netiesioginis materialinis skatinimas. Nematerialus (moralinis) skatinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-12-21
 • Darbuotojų motyvacijos principai ir jų įgyvendinimas

  Motyvacija. Turinio teorijos. D.C. McClelland poreikių teorija. J. Atkinson siekių motyvacijos modelis. Dvifaktorinė F. Gercbergo motyvacijos teorija. Proceso teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. E. Lawler - L. Porter modelis. Išvada.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-05-18
 • Darbuotojų motyvacijos sistemos

  Įvadas. Materialiniai. Atlyginimas. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Viduriniojo ir aukščiausiojo lygio vadovų skatinimas. Pardavimo darbuotojų skatinimas. Priedai už nuopelnus. Pelno dalijimo planas. Scanlono planas. Rizikos apmokėjimo planas. Psichologiniai. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikiai. Saviraiška. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-13
 • Darbuotojų motyvacijos sistemos tobulinimas "Vokė-III"

  Įvadas. Teorinė dalis. Motyvacijos sąvoka. Motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijos.5 Poreikių teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos priemonės, jų taikymo sistemos tobulinimas. Motyvacijos taikymo nauda. Motyvacijos netaikymo pasekmės. Praktinė dalis. Trumpas įmonės aprašymas "Vokė-III". Darbuotojų motyvacijos sistema šioje įmonėje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-05-11
 • Darbuotojų motyvacijos teorijos

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti darbuotojų motyvacijos teorijas. Motyvacijos samprata, esmė. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. Teorija x ir teorija y. Dviejų veiksnių teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. McClellendo poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių teorija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-04-22
 • Darbuotojų motyvavimas

  Įvadas. Darbuotojų motyvavimo samprata ir būdai. Motyvavimo teorijos. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-11-07
 • Darbuotojų motyvavimas (2)

  Įvadas. Motyvacijos samprata raida. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso struktūra. Darbo motyvų sistemos formavimas (motyvavimas). Motyvacija ir personalo valdymas. Asmens darbo ir organizacijos veiklos motyvacija. Personalo darbo motyvacija tam tikrais karjeros etapais. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Asmeninio patyrimo ir teorinės dalies palyginimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-02-07
 • Darbuotojų motyvavimas (3)

  Įvadas. Motyvacijos esmė. Žmogaus poreikiai. Motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijos. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Motyvai ir motyvavimas. Motyvavimo samprata pasitenkinimo darbu (poreikių) teorijose. A. Maslovo poreikių teorija. A. Maslovo teorijos panaudojimas valdyme. A. Maslovo teorijos trūkumai. F. Hercbergo 2-jų veiksnių teorija. F. Hercbergo teorijos pritaikymas valdyme. F. Hercbergo teorijos trūkumai. Kitos poreikių teorijos. Motyvacijos teorijų ir modelių interpretacija. Priežastingumo tyrimas. Mikromotyvacija. Makromotyvacija. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų motyvavimo būdai "N" įmonėje. "N" įmonės darbuotojų požiūrio į motyvavimą tyrimo aprašymas. Darbuotojų anketinės apklausos nagrinėjimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2008-01-04
 • Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas

  Pagrindiniai motyvacijos šaltiniai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Darbuotojų pripažinimas ir paskatos. Paskatų ir pripažinimo programų steigimas. Kaip padidinti motyvaciją dirbti. Darbuotojų skatinimas: papildomos. Apmokestinamosios pajamos. Psichologinė sutartis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-01-09
 • Darbuotojų motyvavimo darbui programa

  Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų motyvavimas. Kas yra darbuotojų motyvavimas? Motyvacijos teorijos. Maslovo poreikių teorija. Hercbergo dviejų veiksnių teorija. D. Makklelando teorija. K. Alderferio erg teorija. V. Vrumo vilčių teorija. J. Adamso teisingumo teorija. Porterio – Laulerio modelis. Motyvavimo metodai (priemonės). Ekonominiai metodai (priemonės). Teisiniai metodai (priemonės). Psichologiniai metodai (priemonės). Filosofiniai metodai (priemonės). Priedai (9).
  Personalo vadyba, referatas(38 puslapiai)
  2006-06-01
 • Darbuotojų motyvavimo poreikio analizė įmonėje

  Įvadas. Motyvavimo poreikio analizė įmonėje. Motyvacijos ištakos ir teorijos. Motyvacijos teorijos pradininkai. Motyvavimas Maslow teorijos požiūriu. Resursų valdymo praktikos tikslai. Motyvacijos teorijos praktikoje. Personalą motyvuojantys veiksniai. Kriterijai, motyvuojantys personalą. Motyvavimo metodai. Valdymo teorijos ir užmokesčio sistemos. Atlygio sistema tradicinio modelio rėmuose. Atlygio sistema žmogiškųjų santykių rėmuose. Skatinimo planas tradicinio ir žmogiškųjų santykių modelių rėmuose. Atlygio sistemos žmogiškųjų resursų modelio rėmuose. Išlaidų mažinimo planas. Įgūdžių sukaupimo planas. Atlygio sistema, susieta su produktyvumu. Atlygio sistema, paremta kūrybingumu ir antrepreneryste. Atlygio sistemų sudėtis. Motyvacijos įtakos darbo našumui vertinimai. Veiklos vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-11-21
 • Darbuotojų motyvavimo teorijos

  Įvadas. Motyvacijos samprata. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvacijos koncepcijų raida. Pagrindiniai motyvacijos šaltiniai. Motyvacijos teorijos. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. Dviejų veiksnių motyvacijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. D. Maklelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Motyvacijos programos. Darbuotojų pripažinimo programa. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programa. Kintamo atlygio programa. Motyvacinio metodo pasirinkimas. Motyvacijos problema Lietuvoje. Darbo motyvacijos tyrimai Lietuvoje 1991 – 1994 metais. Darbo motyvacijos tyrimai Lietuvoje per pastaruosius keletą metų. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2007-12-07
 • Darbuotojų paieška

  Įvadas. Laisva darbo vieta. Darbo ir reikalavimų vadybininkui suformavimas. Vadybininkų paieška. Kadrų valdymo duomenų banko panaudojimas. Vadybininkų paieška per darbo biržą. Apsirūpinimas darbuotoju per darbo vietų pasiūlą (skelbimai). Konsultacinių firmų paslaugos. Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis. Pažįstamų žmonių rekomenduojami kandidatai. Pirmoji kandidatų atranka. Pokalbis (interviu). Antroji atranka. Paskutinis pokalbis ir atranka. Vadybininko paruošimas darbui. Išvados. Išnašos.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-04-10
 • Darbuotojų paieška (2)

  Įvadas. Tinkami žmonės. Atpažinimas ir skatinimas. Apsispręskime, ko mums reikia. Sprendimas samdyti. Darbo aprašymas. Asmens savybių aprašymas. Pritraukime žmones. Surinkime faktus. Surinkime preliminarią informaciją. parenkime pokalbio planą. Pokalbio turinio planas. Užduokime klausimus. Pokalbio eiga. Apibendrinkime rezultatus. Įvertinkime žmones. Pasverkime pliusus ir minusus. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-04-15
 • Darbuotojų paieškos būdai

  Įvadas. Darbuotojų paieškos būdai. Tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-03
Puslapyje rodyti po