Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos tyrimai

Personalo vadybos tyrimai (6 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo jėgos motyvavimas ir finansinių rodiklių prognozavimas: naftos importo–eksporto terminalas

  Įvadas. Tyrimo "Darbuotojų motyvavimas" atlikto naftos importo–eksporto Būtingės terminale rezultatų analizė. Tyrimo problematika (aktualumas), tikslai ir uždaviniai, metodai, priemonės. Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė. Vidutinių dydžių skaičiavimas. Variacijos rodiklių skaičiavimas. Santykiniai variacijos rodikliai. Požymių tarpusavio ryšys (koreliacija). Tyrimo išvados. Būtingės terminalo finansinių rodiklių prognozė. Būtingės terminalo veiklos aprašymas. Bazinių ir grandininių dinamikos eilutės rodiklių analizė. Įmonės veiklos finansinių rodiklių prognozė. Tyrimo išvados. Išvados. Priedas (Anketa).
  Personalo vadyba, tyrimas(24 puslapiai)
  2011-04-29
 • Darbuotojų motyvavimo tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti kokius būdus ir priemones naudoja darbdaviai, kad motyvuotų savo darbuotojus. Tyrimo metodologija. Anketoje pateikiami tokie klausimai. Atrankos modelio pasirinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Priedas (5).
  Personalo vadyba, tyrimas(29 puslapiai)
  2010-04-26
 • Įmonės darbuotojų motyvavimo analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: pateikti X įmonės darbuotojų motyvacijos analizę, įvertinti probleminius šios srities aspektus. Teorinė dalis. Motyvavimo samprata. Motyvacijos proceso raida. Pasitenkinimu darbu motyvavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Motyvacijos įgyvendinimo principai. Praktinė dalis. Tyrimas. Darbuotojų skatinimo sistema. Tyrimo metodika. Tyrimo pobūdis (bendroji charakteristika). Tyrimo apribojimai. Tyrimo populiacija. Tyrimo imtis. Tyrimo metodo charakteristika. Tyrimo eiga. Tyrimo etikos principų užtikrinimas. Tyrimo išoriniai faktoriai. Klausimyno charakteristika. Priedai (Anketa).
  Personalo vadyba, tyrimas(27 puslapiai)
  2010-04-26
 • Organizacijos darbuotojų organizacinės ir asmeninės vertybės

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Anketa.
  Personalo vadyba, tyrimas(11 puslapių)
  2007-03-21
 • Poreikių tyrimas: UAB "Transcom Worldwide Vilnius"

  Įžanga. Bendras tyrimo (apklausos vaizdas). Apklausos rezultatai pagal atitinkamas grupes. Grupavimas pagal lytį. Grupavimas pagal darbo stažą užimamose pareigose. Grupavimas pagal bendrą darbo stažą. Išvados.
  Personalo vadyba, tyrimas(10 puslapių)
  2006-09-12
 • Struktūrizuoto darbo paskirstymas: stiklo paketų gamyba UAB "Sabonio klubas"

  Įvadas. Struktūrizuoto darbo paskirstymo tyrimas. Darbų paskirstymas. Darbuotojų užimtumo tyrimas. Ryšiai tarp darbuotojų. Darbuotojų darbo veiklos įvertinimas. Informaciniai ryšiai stiklo paketų padalinio darbuotojų. Išvados bei pasiūlymai, remiantis atliktais tyrimais. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, tyrimas(13 puslapių)
  2008-10-30