Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos pristatymai

Personalo vadybos pristatymai (61 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Grupinis, komandinis ir individualus darbas organizacijoje: jo pranašumai ir trūkumai

  PowerPoint pristatymas. Kuo skiriasi grupė nuo komandos? Grupė. Komanda. Komandos raidos etapai. Komandinio darbo aspektai. Aiškūs ir visiems priimtini tikslai. Vaidmenų suderinimas komandoje. Tinkamas konfliktų sprendimas. Atvirumas ir betarpiškumas. Parama ir pasitikėjimas. Gera komunikacija. Aiškiai apibrėžtos veiklos procedūros. Reguliarios veiklos peržvalgos. Ryšiai su kitomis komandomis. Grupės trūkumai. Komandos trūkumai.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-10-18
 • Herzberg teorija ir jos pritaikymas darbuotojų motyvavimo sistemoje

  PowerPoint pristatymas. Motyvacija. Motyvavimo teorijos. Motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvavimo sistema. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Personalo darbo motyvacija. Personalo motyvavimo sistema. Frederikas Herzbergas. F. Herszbergo veikla. Dviejų veiksnių teorija. Darbo praturtinimo metodas. Darbo praturtinimo modelis. Dvifaktorinė teorija. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-05-26
 • Job Satisfaction: Putting Theory Into Practice

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Pasitenkinimas darbu. Which of the following would motivate you to work harder? Motivation and "hygiene". Two dimensions of employee satisfaction. How do information technology workers really feel about their jobs? Key points.
  Personalo vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-05-14
 • Karjeros planavimas (5)

  PowerPoint pristatymas. Vadovo karjera. Karjeros planavimo žingsniai. Pranašumai. Kriterijai karjeros tikslams užsibrėžti. Tobulinimosi sistemos. Sėkmingos karjeros vadovai.
  Personalo vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-31
 • Karjeros planavimas (8)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra karjera? Dvi pagrindinės karjeros koncepcijų grupės . Tradicinės karjeros planavimo koncepcijos. Moderniosios karjeros planavimo koncepcijos. Moderniosios karjeros planavimo koncepcijų rūšys. Karjeros planavimo aspektai. Karjeros planavimo etapai. Karjeros formavimas. Darbuotojo savianalizė. Karjeros planavimo patarimai darbuotojui.
  Personalo vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-03-08
 • Keleivinių transporto įmonių darbuotojų motyvacija

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Motyvavimo priemonių klasifikacija (1). Motyvavimo priemonių klasifikacija (2) . Darbuotojų motyvavimo priemonės . UAB "Alsida" darbuotojų motyvacija. UAB "Ecolines" darbuotojų motyvacija. UAB "Martono taksi" darbuotojų motyvacija. AB "FLYLAL" darbuotojų motyvacija. AB "DFDS Lisco" darbuotojų motyvacija. AB "Lietuvos geležinkeliai" darbuotojų motyvacija. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-11-12
 • Konfliktai ir jų valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Konfliktas. Tradicinis požiūris į konfliktą. Šiuolaikinis požiūris į konfliktą. Organizacijose kylantys konfliktai. Konfliktų lygiai. Konfliktų rūšys. Sąlygos, skatinančio konfliktų atsiradimą. Sąlygos, mažinančios konfliktų tikimybę. Konfliktų valdymas. Konfliktų sprendimo būdai. Stresas. Konstruktyvūs konfliktų aspektai. Destruktyvūs konfliktų aspektai. Kas vyksta grupėje konfliktų metu. Tarpgrupinių konfliktų potencialiai neigiami rezultatai. Tarpasmeninių konfliktų potencialiai neigiami rezultatai. Tarpasmeninių ir tarpgrupinių konfliktų potencialiai teigiami rezultatai. Derėjimosi ribos.
  Personalo vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-04-16
 • Konfliktų ir stresų valdymas

  PowerPoint pristatymas. Kas yra konfliktas? Konflikto teigiamas poveikis. Konflikto neigiamas poveikis. Konfliktų lygiai. Konfliktų tipų ratas. Konfliktų požymiai. Konfliktų priežastys. Sąlygos, skatinančios konfliktų atsiradimą. Sąlygos, mažinančios konfliktų tikimybę. Konfliktų valdymas. Konfliktų sprendimo būdai. Stresas. Reabilitacija ir streso mažinimo priemonės.
  Personalo vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-05-23
 • Konfliktų sprendimai, priežastys ir pasekmės

  PowerPoint pristatymas. Konflikto apibrėžimas. Konfliktų tipai. Asmeninis (vidinis) konfliktas. Tarpasmeniniai konfliktai. Asmens ir grupės konfliktai. Tarpgrupiniai konfliktai. Konfliktų priežastys. Konflikto simptomai. Konfliktų procesinis modelis. Konfliktų valdymas. Struktūriniai konfliktinių situacijų valdymo metodai. Asmeniniai konfliktų valdymo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-06-01
 • Konfliktų valdymas organizacijoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Konfliktas. Priešingų požiūrių susidūrimas. Konfliktų rūšys. Dažniausiai pasitaikančios konfliktų organizacijose priežastys. Konflikto raidos etapai. Struktūriniai metodai. Asmeniniai konfliktų valdymo būdai. Apibendrinimas.
  Personalo vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-16
 • Konfliktų valdymas organizacijoje (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Konflikto misija. Konfliktų samprata. Požiūriai į konfliktus. Teigiamas konfliktų poveikis. Neigiamas konfliktų poveikis. Pagal formą konfliktai skirstomi taip. Pagal pobūdį konfliktai būna. Taip pat konfliktai skirstomi. Konfliktai, priklausomai nuo to, į ką jie nukreipti, gali būti skirstomi. Konflikto požymiai. Konflikto fazės. Konfliktų priežastys. Konfliktų šaltiniai. Vadovas, kaip konflikto priežastis. Konfliktų sprendimo algoritmas. Organizacinių konfliktų sprendimo strategijos. Konfliktų sprendimo stiliai pagal K. Thom. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-04-10
 • Kontrolės procesas ir jo svarba įmonės veikloje (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kontrolės samprata. Kontrolė. Veiksmingai kontrolei reikia dviejų pradinių sąlygų. Veiksmingos kontrolės sistemos svarbios savybės. Kontrolės lygiai. Kontrolės procedūra, atlikto darbo vertinimo rodikliai ir charakteristikos. Neefektyvios kontrolės požymiai. Kontrolės sistema įmonėje. Valomumo normos dydis. Išvados. Finansų kontrolės sistema Švietimo ir Mokslo Ministerijoje. Galutinė išvada.
  Personalo vadyba, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-05-05
 • Lyderiavimas atsitiktiniu požiūriu

  PowerPoint pristatymas. Atsitiktinumų požiūris. Hersey ir Blanchardo situacinis lyderiškumo modelis. Situacinis lyderiavimo modelis. Lyderio elgesys. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Fiedlerio modelis. Būdo ir tikslo modelis. Sprendimo, kada įtraukti pavaldinius, priėmimas: Vroomo ir Yettono, Vroomo ir Jago modeliai. Lyderiavimo stilių tipai. Lyderių esminės veiklos ypatybės ir elgesys. Charizmatinio ir transformacinio lyderiavimo teorijos. B.M. Basso transformacinio lyderiavimo teorija. Transakcinis lyderis. Transformacinis lyderis. 3 pagrindines transformacinio lyderio charakteristikos. RJ. House charizmatinio lyderiavimo teorija. 9 charizmos efektai. Iššūkiai lyderiavimo teorijoms. Psichoanalitinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo romantika.
  Personalo vadyba, pristatymas(63 skaidrės)
  2007-04-20
 • Making a Good Impression at Job Interview

  PowerPoint pristatymas. Preparing for Interview. During the Interview. What to say and what not to say. What to wear. Body language. Nonverbal Messages. Avoid negative body language.
  Personalo vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-11-21
 • Personalo (darbo jėgos) poreikio planavimas ir prognozavimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Personalo poreikio planavimas. Darbuotojų planavimas, jų vertinimas ir vertinimo įtaka personalo parinkimui.
  Personalo vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-02
 • Personalo adaptacija (2)

  PowerPoint pristatymas. Adaptacijos samprata. Personalo adaptavimui keliami tokie uždaviniai. Adaptacijos formos. Adaptacijos metodai. Adaptacijos proceso etapai. Personalo adaptacijos procesą vykdančių subjektų funkcija. Personalo adaptacijos programa. Personalo adaptacijos programa. Personalo adaptacijos programa.
  Personalo vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-11-13
 • Personalo atranka (2)

  PowerPoint pristatymas. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos tikslas. Pagrindinės atrankos proceso dalys. Pagrindiniai atrankos metodai. Pagrindinės taisyklės vedant atrankos pokalbį. Pagrindinės taisyklės vedant atrankos pokalbį. Pagrindiniai atrankos pokalbio klausimai. Svarbiausia atrankoje. Atsakymai į klausimus.
  Personalo vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-12-18
 • Personalo atrankos organizavimo metodai ir jų reikšmė organizacijos veiklos efektyvumui

  PowerPoint pristatymas. Talentų medžioklė. Geras planavimas. Neadekvatus planavimas. Darbuotojų atrankos sistemos planas. Žmogiškųjų resursų planavimas. Atrankos kriterijai ir darbuotojų paieška. Personalo atrankos būdai. Anketos ir interviu. Užduotys ir testai. Įtraukimas į darbą ir ugdymas.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-04-17
 • Personalo darbo efektyvumo optimizavimas

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Mokslinė problema. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Teorijos analizė. Tyrimas. Gauti tyrimo rezultatai. Personalo darbo efektyvumo optimizavimo programa. Siūlymai.
  Personalo vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-03-05
 • Personalo motyvavimas (4)

  PowerPoint pristatymas. Motyvacijos sąvoka. Motyvaciją paaiškinančios teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Sąlygos, darbuotojų siekių užtikrinimui. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Motyvacijos koncepcijų taikymas valdyme. Tikslinis valdymas. Elgsenos modifikavimas (OE Mod). Motyvacijos koncepcijų taikymas valdyme. Motyvavimo metodai (priemonės). Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-03-16
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po