Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo apmokėjimo nuostatai

  Įvadas. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Užmokesčio už darbą įvairiose organizacijose ypatybės. Personalo skatinimas ir vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Darbo apmokėjimo sistemos (2)

  Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo apmokėjimo sistemos organizavimas (pagal A. Sakalą ir V. Šilingienę). Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų apskaičiavimas. Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų skirtumai. Veiksniai, nuo kurių priklauso atlyginimo dydis.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-27
 • Darbo atmosfera

  Įvadas. Psichologinis bendravimo klimatas. Geros manieros – teigiamos darbo aplinkos laidas. Vadovas - darnaus kolektyvo simbolis. Darbuotojų tipai. Liežuvis – velnio krikštasūnis. Beveik rimtai : dvi didžiosios paslaptys. Reziumė.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-12
 • Darbo drausmės užtikrinimo priemonės

  Įvadas. Darbo drausmė, drausmės pažeidimai. Darbo drausmės pažeidimai. Darbuotojų drausmė ir jos pažeidimų priežastys. Darbo drausmė. Technologinė drausmė. Gamybinė drausmė. Darbuotojų drausmės gerinimo metodai. Darbo mokslinio organizavimo reikšmė drausmės stiprinimui. Įtikinimo metodai. Administraciniai metodai . Darbo drausmės užtikrinimo priemonės. Darbo drausmės skatinimo formos. Drausminės nuobaudos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-03-14
 • Darbo drausmės užtikrinimo priemonės (2)

  Įvadas. Vidaus darbo tvarkos teisinis reguliavimas. Darbo drausmės samprata. Darbo tvarkos taisyklės. Drausminės nuobaudos. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Darbo drausmės užtikrinimas. Skatinimas. Atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-12-19
 • Darbo efektyvumas ir jo didinimo būdai

  Įvadas. Darbo našumo–efektyvumo samprata. Darbo našumo-efektyvumo didinimo būdai. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumo didinimui. Techniniai ir organizaciniai veiksniai, didinantis darbo efektyvumą. Mokslo ir technikos pažangos veiksniai. Efektyvus darbo laiko panaudojimas. Veiksniai, keliantys darbo efektyvumą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-06-13
 • Darbo grupių ir komandų skirtumai

  Įvadas. Sąvokos. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupių klasifikacija. Komandos sąvoka. Komandų klasifikavimas. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-11
 • Darbo ištekliai (2)

  Įvadas. Darbo jėgos ištekliai ir jų panaudojimas. Gamyba ir gerbūvis. Gamybos funkcija. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnys - žemė. Gamybos veiksnys - kapitalas. Gamybos veiksnys - darbas. Žmogus ir darbo humanizavimas. Darbo humanizavimo subjektai. Darbo ištekliai - pagrindinis darbo subjektas. Darbo našumas. Darbo našumą įtakojantys veiksniai. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika. Darbuotojų skaičiaus ekonomija, padaugėjus darbo dienų skaičiui. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-03-16
 • Darbo išteklių analizė

  Įvadas. Darbo ištekliai. Darbuotojų skaičiaus planavimas įmonėse. Darbo išteklių analizės pagrindai. Analizės metodologija. Analizavimo būdai. Darbo išteklių analizės šaltiniai. Darbo išteklių analizė.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-04-12
 • Darbo laikas

  Darbo laikas. Darbo laiko rūšys. Normali darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas įmonėje ar namuose. Darbas naktį. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita. darbo ir poilsio ypatumai ekonominės veiklos srityse. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-10-29
 • Darbo laiko panaudojimas

  Įvadas. Darbo laikas. Darbo laiko planavimas. Efektyvesnis darbo laiko panaudojimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-20
 • Darbo motyvacija organizacijoje (2)

  Įvadas. Motyvacijos samprata ir teoriniai aspektai. Motyvacijos samprata ir esmė. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Motyvavimo priemonės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-03-15
 • Darbo motyvavimas

  Įvadas. Motyvavimas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvacijos teorijų apžvalga. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Darbuotojų motyvacija dirbti. Motyvacijos įtaka darbo našumui. Vidinė ir išorinė motyvacija. Motyvavimas ir kompensavimas. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-12-22
 • Darbo motyvavimas (2)

  Motyvavimas permainų metu. Motyvacijos privalumai. Motyvavimo trūkumai. Motyvacijos veiksmų planas. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Pagrindiniai standartiniai moraliniai stimulai. Konkretus nepiniginio personalo skatinimo metodai. Išvados ir siūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-06
 • Darbo našumas ir personalo valdymas: UAB "Riventa"

  Įvadas. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. UAB "Riventa" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-09-30
 • Darbo našumo gerinimo įtaka paslaugų sferoje

  Įvadas. Našumas, darbo našumas ir jo esmė. Pateikti keli pavyzdžiai. Kaip galima apskaičiuoti. Darbo našumo didinimo kriterijai. Technikos pažanga. Efektyvus išteklių vartojimas. Darbuotojų dalyvavimas projektuojant gamybos procesą. Verslo sąlygos. Kapitalinės idėjos. Techninės pažangos įtaka paslaugų sferoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-11
 • Darbo našumo ir gyvenimo lygio ryšys

  Verslo ekonomikos referatas. Įvadas. Darbo našumas. Gyvenimo kokybė ir gyvenimo lygis. Darbo našumas ir gyvenimo lygio ryšys.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2011-12-01
 • Darbo normavimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti darbo normavimo esmę. Darbo normavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Administracijos darbuotojų darbo normavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-10-02
 • Darbo normavimas šiuolaikinėje įmonėje

  Įvadas. Darbo normavimo pradininkai. Darbo normavimo esmė. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo sąnaudų normos. Darbo rezultatų normos. Laikinos normos. Moksliškai pagrįstos darbo normos. Moksliškai nepagrįstos darbo normos. Darbo normų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Darbo laiko normų nustatymas, remiantis darbo proceso tyrimais. Diferencijuotas darbo normavimas pagal normatyvus. Sustambintas laiko normavimas. Išdirbio normų ir normuotų užduočių apskaičiavimas. Išdirbio normų ir normuotų užduočių esmė ir taikymo sritys. Išdirbio normų nustatymas. Normuotų užduočių nustatymas. Vadovų, specialistų ir pagalbinių darbininkų darbo normavimas. Normatyvų klasifikavimas. Mikroelementiniai normatyvai. Darbo normavimo taikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-02-22
 • Darbo organizavimas (2)

  Darbo paskirstymas ir kooperavimas. Dvipusė komunikacija. Darbo laiko panaudojimas. Darbuotojo atliekamų pagrindinių darbų laiko trukmės sąlyginiam vienetui nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-30
Puslapyje rodyti po