Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovo valdymo funkcijos

  Valdymo funkcijos. Valdymo būdai ir vadovo padėtis įmonėje. Vadovo funkcijų nustatymas ir jų atlikimas. Planavimas. Organizavimas. Organizacinio valdymo struktūros formavimo etapai. Organizaciniai valdymo struktūrų tipai. Vadovo santykiai su bendradarbiais. Kontrolė. Vadovo sugebėjimų ypatumai. Konfliktinių situacijų sprendimas. Vadovo autoritetas. Trylika sėkmės paslapčių. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-10-14
 • Vadovo veikla organizacijoje (2)

  Įvadas. Vadovų tipai. Valdymo lygiai. Funkciniai ir linijiniai vadovai. Komandos vadovas. Geras vadovas. Vadovavimas kaip įgaliojimas. Valdymo įgūdžiai. Vadovo darbo ypatybės. Vadovo darbo diena. Vadovo komunikacijos. Vadovo tobulinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-07-02
 • Vadovų ir darbuotojų konfliktai

  Įvadas. Darbo svarba mūsų gyvenime. Darbo įgūdžiai. Kontakto praradimas. Darbo politika. Vadovai prisidengę "geradarių" šydais. Darbo santykiai ir įstatymas. Diskvalifikavimo įstatymo projektas. Padėtis Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-26
 • Vadovų ir pavaldinių santykiai

  Įvadas. Efektyvių tarpusavio santykių sukūrimas. Gebėjimas įsiklausyti. Pavaldinių gyrimas. Vadovo gyrimas. Kaip pasakyti savo vadovui "NE". Laiko pavaldiniams skyrimas. Vadovų tipai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Vadovų tipai (3)

  Įvadas. Vadovo apibrėžimas ir jo funkcijos. Vadovavimas. Vadovo apibrėžimas. Vadovo funkcijos. Vadovavimo teorijos ir stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Agresyvus vadovavimo stilius. Advokataujantis vadovavimo stilius. Pasyvus vadovavimo stilius. Administruojantis vadovavimo stilius. Motyvuojantis vadovavimo stilius. Žemiausio, vidurinio ir aukščiausio lygio vadovai. Funkcinis ir linijinis vadovas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-12-08
 • Vadovų tipai (4)

  Įvadas. Seniausiasis vadovų tipų skirstymas. Šių dienų vadovų tipai. Vadovų tipų skirstymas pagal valdymo lygius. Klasikiniai vadovų tipai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-15
 • Vadovų valdymo stiliai ir jų efektyvumo prielaidos

  Įvadas. Vadovavimo teorijos. Pagrindiniai vadovų tipai. K. Levino vadovų stiliai. Blake'o ir D. Moutono "Vadovo tinklelis". Vadovavimas pagal aplinkybes. Pavaldinių brandumas. Pavaldinių ir vadovo stiliaus suderinamumas. Tradicinis ir verslininkiškas stilius. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-11-24
 • Vadovų veikla organizacijose

  Įvadas. Personalo valdymo samprata ir subjektai. Vadovo veiklos ypatumai. Pagrindinės vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovavimo esmė. Personalo pažinimas ir motyvavimas. Delegavimas ir kontrolė. Vadovavimo sėkmę lemiančios sąlygos. Kolektyvo veiklos organizatorius. Auklėtojo vaidmuo. Psichoterapeutas. Arbitro vaidmuo. Grupės simbolio vaidmuo. Atsakomybės "nešėjas". Novatoriaus vaidmuo. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-06-05
 • Valdymas ir lyderiavimas valdymo struktūrose

  Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovas ir lyderis. Šių dviejų sąvokų skirtumai. Vadovo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Vadovo profesinė etika, kalbos kultūra, bendravimo su žmonėmis taisyklės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-01
 • Valdymo stilių ir metodų sąveika vadovo veikloje

  Įvadas. Vadovavimo stiliai. D. McGregoro X ir Y teorijos. W.G.Ouchis’o valdymo teorijos. Vadovavimo stilių klasifikacija. Tradicinių ir naujųjų valdymo stilių klasifikacija. Valdymo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-02-19
 • Valdymo stilius ir elgsena

  Įvadas 2 Valdymo stilius ir elgsena 3 Komandų vidaus konfliktai 4 Derybos konfliktams valdyti 5 Patarimai, kaip rengti derybas 7 Vidiniai konfliktai 8 Vidinių konfliktų sprendimo būdai
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-04-18
 • Valdžia ir asmenybės vaidmuo organizacijoje

  Įvadas. Vadovo autoritetas. Autoriteto sudedamosios dalys. Valdymo metodai. Administraciniai-juridiniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai – psichologiniai valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo asmeninio darbo organizavimo pagrindai. Bendradarbiai ir jų pažinimas. Išvados. Priedai (4).
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-06-08
 • Valstybės tarnautojų mokymas

  Įvadas. Viešojo administravimo ir valstybės tarnautojų sąsaja. Valstybės tarnautojų tarnybos principai ir gebėjimai. Viešojo administravimo vertybių sklaida valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų vertinimas ir mokymas. Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos raidą lemiantys veiksniai. Viešojo administravimo plėtros strategija. Administracinių gebėjimų tobulinimas ir perspektyva. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-02-27
 • Valstybės tarnyba personalo vadybos aspektu

  Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybes tarnautojas. Valstybės tarnautojo statusas. Karjeros valstybės tarnautojas. Statutinis valstybės tarnautojas. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Įstaigos vadovas. Kvalifikacinė klasė. Pakaitinis valstybės tarnautojas. Valstybės politikai. Tarnybinis nusižengimas. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Šio įstatymo taikymas. Šis įstatymas netaikomas. Įstatymų, reglamentuojančių darbo santykius, taikymas valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojų pareigybės. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Darbo užmokestis. Pareiginė alga. Priedai. Priemokos. Valstybės tarnybos valdymas. Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Personalo valdymas. Personalinis valdymo aspektas. Personalo vadybos turinys ir principai. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Personalo verbavimas, atranka, įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo ypatumai Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-05-03
 • Vertinimas ir skatinimas

  Įvadas. Personalo skatinimas. Darbo skatinimo valdymas. Teorijos. Tradicinis modelis. Dviejų veiksnių teorija. Poreikių teorija. ERG teorija. McClellando poreikių teorija. Lūkesčių (vilčių) teorija. Teorija X ir Y. Skatinimo būdai, kurie palaiko ir didina darbuotojų motyvaciją. Penki skatinimo veiksniai, kurie atneša naudos organizacijai. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo esmė. Darbuotojų vertinimo tikslai. Darbuotojų darbo vertinimo principai, kriterijai. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. Organizacijos "x" taikoma vertinimo ir skatinimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2006-11-22
 • Vertinimo pokalbis. Vadovų ir pavaldinių santykiai

  Įvadas. Vertinimo pokalbis. Vadovo asmenybės savybės. Moralė. Mąstymo tipas. Atmintis. Dėmesys. Valia. Vadovo amžius. Temperamentas. Valdymo stilius. Vadovo asmenybės savybių ir individualaus valdymo stiliaus įtaka darbuotojų veiklos rezultatams. Vadovo ir pavaldinio bendravimas. Sistema "vadovas – pavaldinys". Vadovo ir pavaldinio bendravimo ypatumai. Ar galite būti vadovu? (testas). Ar turite valios? (testas). Kaip mąstote? Atsakymai į testus. Išvados. SWOT Analyse (vokiškai). SWOT analizė (vertimas).
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2007-10-18
 • Vidinė darbuotojų motyvacija

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti motyvacijos taikymo būdus vadybos procese. Motyvacijos teorijos ir principai bei jos atsiradimas. Motyvacijos tipai ir uždaviniai. Vidinė motyvacija kaip asmens dispozicija. Savimotyvacijos būdai. Darbo užmokesčio reikšmė darbuotojų motyvacijai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2011-01-13
 • Vidinė valdymo struktūra greito maisto restorane

  Įvadas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų analizė. Gamybos direktoriaus pareigos. Buhalterio pareigos. Personalo vadovo pareigos. Reklamos vadybininkas. Virėjo pareigos. Padavėjo- barmeno pareigos. Operatoriaus pareigos. Pagalbinio darbuotojo virtuvėje pareigos. Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui. Kintamas darbo užmokestis. Personalo vadovas. Gamybos direktorius. Buhalterė. Reklamos vadybininkas. Virėjas. Padavėjas-barmenas. Operatorius. Pagalbinis darbuotojas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Personalo parinkimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2007-10-17
 • Vienetinė darbo užmokesčio forma

  Įvadas. Darbo užmokestis. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Individuali bei kolektyvinė vienetinės darbo sistemos. Darbo užmokesčio atmainų sistemos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-12
 • Vienetinio darbo užmokesčio sistema

  Įvadas. Darbo uždavinys. Tikslai. Turtas. Darbo pajamos. Darbo užmokestis (atlyginimas). Alga. Minimalusis (minimumas) darbo užmokestis. Realusis darbo užmokestis. Nominalusis (piniginis) darbo užmokestis. Vienetinis apmokėjimas. Vienetinė progresyvinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė premijinė darbo užmokesčio sistema. Regresyvinės vienetinės darbo užmokesčio sistemos esmė. Diferencijuota (baudų) vienetinė darbo užmokesčio formos sistema. Fiksuotų priedų vienetinė darbo užmokesčio sistema. Asmeninių priedų vienetinės darbo užmokesčio sistemos esmė. Akordinis apmokėjimas. Konkrečių įmonių pavyzdžiai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-10-11
Puslapyje rodyti po