Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo užmokestis ir jį sąlygojantys veiksniai

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis. Organizavimas įmonėje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-11-24
 • Darbo užmokestis, jo diferenciacija ir dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema. Mišri darbo apmokėjimo sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Monopolizacija. Darbo užmokesčio valstybinis reguliavimas. Profesinės darbo sąjungos ir jų įtaka darbo rinkai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-01-31
 • Darbo vertinimas

  Įvadas. Darbo vertinimo svarba. Su darbo vertinimu susijusios problemos. Darbo vertinimo rūšys. Atestavimo periodiškumas. Darbų palyginimo sistemos. Darbo vertinimo sistemos reikalavimai. Darbų vertintojai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-29
 • Darbo vietų aprašymas (pareiginės instrukcijos)

  Įvadas. Dėstymas. Darbo vietų aprašymas. Pareiginės instrukcijos. Darbo specifikacija. Išvados. Priedai (2).
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-04-07
 • Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas

  Įvadas. Darbo vietų vertinimo teorijos analizė. Darbo vietų vertinimo samprata ir metodai. Darbo vietų vertinimo metodikos. Darbuotojų vertinimo analizė. Darbuotojų vertinimo samprata ir metodai. Personalo tyrimo analizė. Įmonių, atliekančių darbuotojų vertinimą, analizė. išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-11-10
 • Darbo vietų įrengimas

  Įvadas. Darbo vietų įrengimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo vietų vertinimas. Darbo vietų vertinimo turinys. Kompleksiniai darbų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbo vietų aprašymas. Aptarnavimo ir darbininkų skaičiaus normų apskaičiavimas. Darbininkų ir įrengimų sąveikos rūšys. Įrengimų aptarnavimo normų pagrindiniams darbininkams nustatymas cikliniuose procesuose. Straipsnių apžvalga. Darbo projektavimas. Kuo naudingas darbo projektavimas. Kaip projektuojamas darbas. Darbo analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-01
 • Darbo vietų išdėstymo patalpoje ypatumai

  Įvadas. Darbo sąlygos. Darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Darbo vietos ergonomika. Darbo vietos aprašymas. Sėdimo darbo ypatumai ir problemos. Stovimo darbo ypatumai ir problemos. Darbo vietų ir darbuotojų suderinamumo principas. Darbo vietų vertinimas. Kompleksiniai darbo vietų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbo vietos aprašymas. Analizės reikšmė vertinant darbo vietas. Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2005-12-09
 • Darbo vietų organizavimas

  Įvadas. Darbo vietų organizavimas. Darbo vietų įrenginiai. Bendrosios atsargos priemonės visiems darbo įrenginiams. Darbo vietų aptarnavimas. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikavimas. Darbo funkcinio pasidalijimo aptarnaujant įrengimus optimalaus varianto parinkimas. Darbo vietų aptarnavimo reglamentavimas laiko atžvilgiu. Tipiniai darbo vietų organizavimo ir aptarnavimo projektai. Darbo planavimas. Strateginis darbo planavimas. Operatyvusis darbo planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-19
 • Darbuotojo darbo kontrolė

  Poilsio laiko rūšys. Nušalinimas nuo darbo. Akcijų apmokėjimas.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-24
 • Darbuotojo savybės darančios įtaką siekiant karjeros

  Įvadas. Sėkmingas karjeros pasiekimas. Neigiami verslininko bruožai. Sėkmingas komandos formavimas ir darbas joje. Vadovo autoritetas. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-30
 • Darbuotojų adaptacija

  Įvadas. Adaptacijos procesas (teorinė dalis). Darbuotojų adaptacijos proceso dalys. Adaptacijos programa. Darbuotojo adaptavimo organizacijoje klaidos.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-22
 • Darbuotojų darbo vertinimo ir skatinimo teorijų raida ir vertinimo sistemos įgyvendinimas įmonėje

  Įžanga. Darbuotojų darbo vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo esmė. Darbuotojų darbo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Darbo vertinimo eiliškumas. Darbuotojų darbo vertinimo principai, kriterijai. Formalus/neformalus vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. darbuotojų skatinimas. Motyvacijos teorijos. Skatinimo – atlyginimo sistemos. Skatinimas ne tik pinigais. Organizacijos "X" taikoma vertinimo ir skatinimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2009-04-24
 • Darbuotojų indėlio į įmonės veiklą projektavimas

  Įvadas. Koks turi būti lyderis. Motyvacijos problemos. Vadovavimas. Darbo įvertinimo ir jo apmokėjimo sąlygos. Grynoji motyvacija. Vadovavimo stilius. Konfliktų valdymas. Informacija ir komunikavimas. Pasitenkinimas darbu. Dalyvavimas valdyme. Saviraiškos galimybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-26
 • Darbuotojų informuotumo svarba ir informacijos paskleidimo metodai

  Įvadas. Informacijos pateikimas pagal darbuotojo tipą. Pagrindinės bendravimo su pavaldiniais taisyklės. Ką reiktų žinoti apie profesinį mokymą? Pavaldinio skatinimas. UAB "Maxima" vadovų ir pavaldinių bendravimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-03-20
 • Darbuotojų įvertinimo centrai

  Darbuotojų įvertinimo centrai. Įvertinimo centras. Įvertinimo centro organizavimas ir eiga. Įvertinimo centrus būtina panaudoti ir personalui ugdyti. Įvertinimo centrų kūrimas pramonės įmonėse.
  Personalo vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-06
 • Darbuotojų konfliktų valdymas

  Įvadas. Konfliktai bei jų rūšys. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų valdymas. Konfliktų analizė organizacijoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-10
 • Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos

  Skatinimo metodų raida. Materialinis skatinimas už darbą. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio formos. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys skatinimo klausimus. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-19
 • Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos (2)

  Įvadas. Darbuotojų premijavimo sistemos užsienio šalyse. Tradicinės individualaus ir kolektyvinio premijavimo sistemos. Premijavimas pagal dalyvavimo pelnuose sistemas. Skatinimas dividendais. Skatinimas gyvybės draudimu.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-01-30
 • Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos (3)

  Įvadas. AB "Transporto paslaugos" darbuotojų skatinimo politika. Išmokų darbuotojams komponentai (jų paskirtis bei naudojimo principai). Bazinis atlyginimas. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Bazinio atlyginimo laipsniai. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Kintama dalis už produktyvumą. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Kintama dalis už pardavimus "į išorę". Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Kintama dalis už klientams tiesiogiai dirbtą laiką. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Tiesioginio vadovo skiriamas priedas. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Specialūs priedai. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas Metų rezultato premija. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Personalo skatinimo sistemos fondų formavimo tvarka. Darbo užmokesčio fondas. Produktyvumo skatinimo fondas. Pardavimų "į išorę" skatinimo fondas. Tiesioginio vadovo fondas. Fondų sudarymo ir panaudojimo tvarka. Įmonės direktoriaus, marketingo direktoriaus ir technikos direktoriaus atlyginimo struktūra. Vyriausiojo buhalterio atlyginimo struktūra. Eksploatavimo skyriaus viršininko atlyginimo struktūra. Marketingo vadybininko atlyginimo struktūra. Kanceliarijos vadovo, personalo grupės vadovo, administratorės, aprūpinimo skyriaus darbuotojų, darbuotojų saugos specialisto, inžinieriaus ir buhalterijos skyriaus darbuotojų atlyginimų struktūra. Įmonės regiono viršininko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono eksploatavimo grupės vadovo, remonto grupės vadovo ir transporto dispečerio atlyginimo struktūra. Įmonės regiono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono – rajono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono sandėlininko ir technikos atlyginimo struktūra. Įmonės regiono vairuotojo atlyginimo struktūra. Įmonės regiono remonto darbuotojų atlyginimo struktūra. Pagrindinės darbuotojų funkcijos skatinimo sistemoje. Atlyginimų komiteto atsakomybė ir darbo tvarka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-06-15
 • Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

  Įvadas. Nuolat besimokančios organizacijos koncepcija ir jos realizavimas. Įmonių pertvarka ir mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. Nuolat besimokanti įmonė: turinys ir formavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Mokymasis kokybės būreliuose. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Išvados ir siūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-12-04
Puslapyje rodyti po