Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pažeminimas, paaukštinimas ir atleidimas iš pareigų, to įtaka darbuotojo motivacijai ir elgesiui

  Paaukštinimas pareigose. Pažeminimas pareigose. Pažeminimas pareigose. Atleidimas vienos šalies pageidavimu. Darbuotojo pageidavimu. Darbdavio iniciatyva. Atleidimo interviu. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-11
 • Personalas

  Klausimai ir atsakymai. Kokie veiksniai įtakoja darbui su personalų? Apibūdinkite personalo skyriaus organizavimo ypatumus? Pagriskite darbuotojų poreikio planavimo svarbą? Kaip nustatomas darbuotojų poreikis gamybos ir aptarnavimo sferos įmonėse? Nurodykite, kaip vykdoma darbuotojų paieška ir telkimas? Apibūdinkite vidinio ir išorinio darbuotojų telkimo privalumus ir trūkumus? Apibudinkite laisvų darbo vietų reklamavimą? Apibudinkite darbo vietai bei darbuotojams keliamus reikalavimus? Apibudinkite kaip atrenkami darbuotojai. Kaip organizuojami atrankos pokalbiai? Apibudinkite, kaip priimami darbuotojai į darbą. Apibudinkite darbuotojų ugdymo sistemą. Kaip planuojamas jų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas? Apibūdinkite laikinę apmokėjimo sistemą? Apibūdinkite vienetinę apmokėjimo sistemą? Apibūdinkite mišrias apmokėjimo sistemas?
  Personalo vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-09-22
 • Personalas – valdymo proceso objektas ir subjektas

  Įvadas. Personalo valdymo samprata, sąsaja su bendrąja vadyba. Personalas – valdymo proceso dalyvis. Personalo hierarchija. Linijinė, patariamoji ir funkcinė valdžia. Įgaliojimų delegavimas. Valdžios centralizavimas ir decentralizavimas. Valdžios galios raida. Darbo jėgos įvairovė, globalizacijos poveikis. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-14
 • Personalas (2)

  Įvadas. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Grupės ir komandos samprata. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-11-13
 • Personalas (3)

  Apsirūpinimo personalų rūšys. Personalo telkimo (samdos) metodai. Personalo paieška ir telkimas. Vidinio potencialo privalumai ir trūkumai. Išorinio potencialo privalumai ir trūkumai. Darbuotojų priėmimas ir atleidimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo parinkimas ir priėmimas į darbą. Naujo darbuotojo įvedimas į darbą. Naujos darbo organizavimo formos. Darbo laiko organizavimo formos. Darbuotojo įtraukimas į darbą. Personalo įvertinimas. Darbų įvertinimo metodai. Personalo valdymas. Vadovo darbo ypatybės. Vadybos teorijų raida. Vadyba. Personalo vadyba. Veiksniai turintys įtakos darbui su personalu. Personalo organizavimas. Atsiskaitomybė personalo srityje. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Reikalavimų detalizavimas. Darbo sutartis. Darbo sutarties esmė. Darbo sutarties turinys ir darbo sutarties sudarymo tvarka. Išeitinės pašalpos. Kolektyvinės sutarties esmė. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka. Kolektyvinės sutarties vykdymas ir kontrolė. Žmogaus saugos darbe esmė, tikslai ir uždaviniai. Darbdavio teisės ir pareigos saugos darbe klausimu. Darbo trukmė. Darbas naktį, ne visas darbo laikas, viršvalandinis darbas. Poilsio laikas. Jaunimo ir moterų darbas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės lygos. Saugos darbe instrukcijos. Personalo organizavimas.
  Personalo vadyba, konspektas(29 puslapiai)
  2006-10-09
 • Personalas įmonėje

  Personalas įmonėje. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Darbuotojų parinkimo būdų nustatymas ir parinkimas. Kandidatų atranka. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo vertinimas. Karjeros valdymas. Vadovavimas.
  Personalo vadyba, konspektas(23 puslapiai)
  2006-03-24
 • Personalas. Darbo organizavimas

  Įmonės personalas – svarbiausias sėkmės veiksnys. Darbo organizavimas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Darbo užmokesčio tikslai įtakojantys įmonės veiklos efektyvumą. Tradicinės darbo apmokėjimo formos. Specialistų darbo apmokėjimas. Darbo našumo samprata. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika. Darbo našumą lemiantys veiksniai. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika.
  Personalo vadyba, referatas(30 puslapių)
  2005-09-14
 • Personaleinsatzplanung in internationalen Unternehmen

  Einführung. Bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung – Warum sie heute so wichtig ist. Grundorientierungen internationaler Unternehmen. Personaleinsatz in internationalen Unternehmen; Betrachten wir nun die Komponenten des Idealprofils im einzelnen. Fachliche und methodische Kompetenz, Verwaltungskenntnisse. Praxisbezug, Berufs- und Auslandserfahrung, Arbeitstechniken. Sprachkenntnisse. Soziale Fähigkeiten. Persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Tropentauglichkeit. Typische Anforderungsprofile. Personalbestand und -bedarf in internationalen Organisationen. Entwickelt von der VENRO-AG Personelle Mitarbeit und Qualifizierung. Einleitung. Allgemeine Rahmenbedingungen für die Mitarbeit in der humanitären Hilfe. Bewerberauswahl. Vorbereitung. Begleitung. Rückkehr. Zusammenfassung. Anforderungsprofil für den Einsatz in Japan. Überführung der Personenmerkmale in die Auswahlsituation. Beurteilung und Auswahl. Fazit.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-10-20
 • Personalo (darbo jėgos) poreikio planavimas ir prognozavimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Personalo poreikio planavimas. Darbuotojų planavimas, jų vertinimas ir vertinimo įtaka personalo parinkimui.
  Personalo vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-02
 • Personalo adaptacija

  Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos formos. Adaptacijos etapai ir lygiai. Ko siekiama personalo adaptavimu. Personalo operatyvinio reguliavimo priemonės. Susipažinimo – įvadinis pokalbis. Supažindinimas su darbu. Individas organizacijoje: tolerancijos, privatumo, drausmės problemos. Naujų darbuotojų integracija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-10-23
 • Personalo adaptacija (2)

  PowerPoint pristatymas. Adaptacijos samprata. Personalo adaptavimui keliami tokie uždaviniai. Adaptacijos formos. Adaptacijos metodai. Adaptacijos proceso etapai. Personalo adaptacijos procesą vykdančių subjektų funkcija. Personalo adaptacijos programa. Personalo adaptacijos programa. Personalo adaptacijos programa.
  Personalo vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-11-13
 • Personalo adaptacija: UAB "Plungės duona"

  Įvadas. Personalo adaptavimo procesas. UAB "Plungės duona" personalo adaptavimo procesas. UAB "Plungės duona" charakteristika. UAB "Plungės duona" darbuotojų adaptavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Personalo apskaita ir statistika

  Įvadas. Personalo dokumentavimas ir apskaita. Personalo vadybos informacinio aprūpinimo turinys. Personalo dokumentų bankas. Atskaitomybė personalo srityje. Personalo statistiniai rodikliai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-02-20
 • Personalo atestavimo organizavimas

  Įvadas. Rengiantis atestavimui. Darbuotojo vertinimo kriterijai. Vertinimo metodai. Atestacijos komisijos posėdis. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-14
 • Personalo atranka

  Įvadas. Personalo paieška. Personalo atrankos būdai. Personalo atrankos konkurso organizavimo etapai. Geriausio kandidato paieška. Rezervo formavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2008-05-05
 • Personalo atranka (2)

  PowerPoint pristatymas. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos tikslas. Pagrindinės atrankos proceso dalys. Pagrindiniai atrankos metodai. Pagrindinės taisyklės vedant atrankos pokalbį. Pagrindinės taisyklės vedant atrankos pokalbį. Pagrindiniai atrankos pokalbio klausimai. Svarbiausia atrankoje. Atsakymai į klausimus.
  Personalo vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-12-18
 • Personalo atranka ir administravimas

  Įvadas. Personalo atranka. Personalo paieška. Personalo atrankos būdai. Personalo atrankos konkurso organizavimo etapai. Ieškant geriausio. Rezervo formavimas. Personalo administravimas. Personalo planavimas. Įdarbinimas. Veiklos planavimas ir vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-14
 • Personalo atranka ir valdymas organizacijoje

  Kaip organizacijos ieško darbuotojų. Atrankos konkurso etapai. Vadovų rezervo formavimas. "Auginti" savus ar rinktis iš išorės? Kokia iš to nauda? Kaip vyksta rezervo formavimas? Personalo valdymo sprendimai. Personalo planavimas. Įdarbinimas. Kompetencijų planavimas. Veiklos planavimas ir vertinimas. Karjera. Ugdymas. Atleidimas iš darbo. Papildomos personalo administravimo procedūros. Kaip surasti gerą darbuotoją ir jį išlaikyti? Nebesijaučia atsakingi. O kur komunikacija? Įvaizdis - dar ne viskas? Jo didenybė bosas. Skatinimas. Pririša. Procesas su aiškia pradžia. Verbavimo etapas. "Ne, ačiū, man tiesiog buvo įdomu". Ieškant geriausio. Keli dalykai iš praktikos. Skatinimas. Patogi darbo vieta. Malonus darbas. Entuziazmas. Adekvatus darbo krūvis. Santykiai kolektyve. Veiksmingi darbuotojų skatinimo būdai. Nuobaudos. Personalo atrankos būdai. Dažniausiai pasitaikančios kandidatų vertinimo klaidos. Pasitenkinimo darbu veiksniai. Pasitenkinimo darbu pasekmės.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-10-21
 • Personalo atranka, samda ir adaptacija

  Įvadas. Personalo atranka. Pagrindiniai atrankos proceso etapai. Atrankos metodai. Atrankos pokalbis (interviu). Pagrindinės atrankos pokalbio klaidos. Priėmimas į darbą. Personalo adaptacija. Adaptacijos proceso etapai. Adaptacijos metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-05-29
 • Personalo atrankos analizė: IĮ "Atsipūsk"

  Įvadas. Apibrėžimas. Atrankos proceso etapai. Pagrindinės atrankos proceso dalys. Atrankos metodai. Asmeninis pokalbis. Trumpas organizacijos aprašymas. Organizacijos valdymo struktūra. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-04-19
Puslapyje rodyti po