Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Turinio motyvacijos teorijos

  Įvadas. Poreikių hierarchijos teorija. ERG teorija. Dviejų veiksnių motyvavimo teorija. Įgytų poreikių teorija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-04-03
 • Turizmo įmonės personalo valdymas: UAB "Novaturas"

  Lentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo raida Lietuvos respublikoje. Turizmo industrijos apžvalga. Turizmo plėtra Lietuvoje. Turizmo įmonės verslo idėja. Personalo valdymo turizmo įmonėje ypatumai. Darbo metodai ir priemonės. Bendroji personalo valdymo samprata. Personalo valdymo teorijos – personalo bazė. Apibendrintas personalo valdymo teorijų turizmo įmonėje vertinimas. Personalo valdymo turizmo įmonėje turinys. Personalo valdymo turizmo įmonėje formalizavimas. Turizmo įmonės personalo valdymo teisinis reguliavimas. Turizmo įmonės personalo valdymo koncepcija. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Personalo valdymo turizmo įmonėje struktūros. Turizmo įmonės personalo valdymas pagal poreikių planavimą. Darbo išteklių valdymo klausymų sprendimai turizmo įmonėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2006-04-27
 • Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė: UAD BB "FTBroker"

  Įvadas. Tikslas yra atsižvelgus į įmonės veiklos pobūdį atlikti pasirinktų darbo vietų analizę, sukurti darbo užmokesčio sistemą ir sudaryti personalo parinkimo procedūrą. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. bendrųjų vadybos funkcijų aspektu. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendro personalo poreikio planavimas. Darbo vietų darbo analizė. Bendrojo poreikio nustatymo metodas. Pareigybių/darbo vietų aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių/darbo vietų aprašymas. Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamojo darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Atrankos vykdymas. Individualios karjeros planavimas. Individualios karjeros planas. Numatomas įgyvendinimo priemonių planas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(45 puslapiai)
  2011-02-03
 • Užmokesčio sistemos skatinančios darbuotojų motyvaciją

  Įvadas. Tikslas. Aprašyti darbo užmokesčio sistemas, aptarti jų privalumus bei trūkumus. Aptarti geriausias skatinimo sistemas, siekiant abipusės naudos ir gerų darbo rezultatų. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Mokėjimo už darbą principai. Vietinė darbo užmokesčio forma. Laikinis darbo užmokestis. Bazinis darbo užmokestis. Darbo užmokestis už išskirtines darbuotojo savybes. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškasis darbo užmokesčio modelis. Japoniškasis darbo užmokesčio modelis. Vakarų Europos šalių darbo užmokesčio modelis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2009-04-21
 • Vadybininko darbo turinys ir darbo dienos organizavimas įmonėje

  Valdymo proceso sudedamųjų dalių tarpusavio ryšiai. Kvalifikacijos aprašas. Darbo aprašymas. Objekto apibūdinimas. Verslo aplinka. Susisiekimas, automobilių stovėjimo vieta. Bendra informacija. Paslaugos verslui. Bendravimo kalbos. Bendros taisyklės. Mokėjimo kortelės. Maitinimas. Apsipirkimas. Sportas. Laisvalaikis, pramogos. Viešbučio BD, pavaizduota E – R diagrama. Horizontalus ir vertikalus darbo pasidalijimas. Vidinė verslo aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-05
 • Vadybininkų paieška ir atranka tarptautinėje firmoje

  Įvadas. Vadybininkų paieška dirbti tarptautinėje firmoje. Paieškos būdai. Atrankos metodai. Reikalavimai tarptautinių firmų vadybininkams. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-03-28
 • Vadybininkų paieška, atranka ir paruošimas darbui tarptautinėje firmoje

  Įvadas. Vadybininkų paieška tarptautinėse firmose. Apsispręskime, ko mums reikia. Sprendimas samdyti. Darbo aprašymas. Reikalavimai tarptautinės firmos vadybininkams. Klausimai. Vadybos funkcijos. Planavimas. Kontroliavimas. Santrauka: Vadybos esmė. Vadybininkų atranka tarptautinėse firmose. Surinkite informacija tiesiogiai. Santrauka: Išnagrinėkime informaciją. Parenkime pokalbio planą. Asmeniniai interesai. Bendrosios gyvenimo aplinkybės. Uždaro tipo klausimai. Išmokime klausyti. Pokalbis. Pokalbio laiko ribos. Apibendrinkime rezultatus. Pasverkime pliusus ir minusus. Vadybininkų paruošimas tarptautinėse firmose. Kolektyvinės darbo sutartys.
  Personalo vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2006-03-23
 • Vadovai ir personalo vadyba verslo organizacijoje

  Įvadas. Valdymas ir motyvacija. Darbuotojų nepiniginio motyvavimo būdai. Organizacijos kultūra. Vadovas dabarties iššūkių sąlygomis. Valdymo stiliai. Darbuotojų nuomonė apie vadovus. Vadovas – organizacijos sėkmės garantas. Komandinio darbo pranašumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-02-08
 • Vadovai ir personalo vadyba verslo organizacijoje dabarties iššūkių sąlygomis

  Vadovai. Pagrindinės vadovo funkcijos. Dabartiniai valdymo funkcijų pokyčiai. Personalo vadyba. Personalo organizavimas. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymas. Strateginis personalo valdymas. Valdymo teorijos – personalo valdymo bazė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-06-09
 • Vadovas ir jo funkcijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Valdžios formos. Prievarta paremta valdžia. Atlyginimu paremta valdžia. Eksperto valdžia. Pavyzdžio valdžia. Teisinė valdžia. Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai. Pagal Folką. Pagal Njumeną. Vadovo darbo stilius. Autokratas. Demokratas. Liberalas. R. Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. V. Vrumo vadovavimo stiliaus kvalifikacijos. Vadovo bruožai. Silpnam vadovui būdingi bruožai. Stipraus vadovo bruožai. Pagrindiniai vadovo mąstymo bruožai. Vadovo veiklos sritys pagal Drakerį. Operatyvinė veikla. Perspektyvinė veikla.
  Personalo vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-05-24
 • Vadovas ir jo profesinis ugdymas

  Kas yra geras vadybininkas ir gera vadyba? McGregor’o X ir Y teorija. Asmenybės testas (ADIZE). Myer’s Briggs’o tipų rodikliai. Vadovas kaip skatintojas. Vadovavimo stiliaus efektyvumas ir lankstumas. Pasirengimas vykdyti permainas. Keturiolika Edwards’o principų. Vadovas ir jo profesinis ugdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-06
 • Vadovas ir lyderis: panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas yra išsiaiškinti žodžių "lyderis" ir "vadovas" sąvokas, jas palyginti ir išskirti skirtumus. Vadovas. Vadovavimo teorijos. Vadovų tipai. Funkciniai ir linijiniai vadovai. Vadovo autoritetas. Lyderis. Lyderio sąvoka. Lyderiavimo tipai. Gero lyderio savybės. Vadovas ir lyderis: panašumai ir skirtumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2010-11-10
 • Vadovas ir lyderis: skirtumai ir panašumai

  Įvadas. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Lyderiavimo funkcijos ir stiliai. Vadovo įtaka vadovavimui. Valdymo instrumentai. Vadovavimo ir valdymo stiliai. Būtinos vadovo specifinės savybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-02-21
 • Vadovas. Vadovo galia ir autoritetas. Organizacijos vadovo vaidmenys ir funkcijos. Vadovo savybės

  PowerPoint pristatymas. Vadovas. Vadovo galia ir autoritetas. Organizacijos vadovo vaidmenys ir funkcijos. Vadovo savybės. Galia, valdžia. 5 potencialūs galios šaltiniai žmonių santykiuose. Atsilyginimo ir baudimo galia. Formali galia. Ekspertinė galia. Patrauklumo, charizmos galia. Vadovo pareigybė ir galia. Dvi galios pusės. Sėkmingai planuojamos galios požymiai. Kaip įgyti galių. Valdžia (autoritetas). Kas suteikia vadovams teisę vadovauti pavaldinių veiklai. Linijinė ir patariamoji valdžia. Funkcinė valdžia. Valdžios delegavimas pavaldiniams. Kokį vadovą pavadintumėte geru. Vadovas (sampratų pavyzdžiai). Vadovas: sąvokų palyginimas. Valdymo personalas. Valdymo personalo klasifikavimas. Vadovai. Vadovo veiklos tipologija. Pagrindinės vadovo veiklos sritys. Tipologija. 19 vadovo darbo veiklų pagal L. Allen. Valdymo funkcijos. 5 vadovo veiklos etapai pagal P. Drucker. Pagal Bennet. 10 vadovo vaidmenų pagal H. Mintzberg. Vadovas žinių vadyboje. Vadovo darbo efektyvumas. Vadovo darbo rezultatyvumas. Pagrindinės vadovų funkcijos. Valdymo procesas. Valdymo procesas: planavimas. Valdymo procesas: planai. Valdymo procesas: organizavimas. Valdymo procesas: vadovavimas. Valdymo proceso dalys ir sąveika. Valdymo procesas: kontrolė. Valdymo proceso kokybė. Keturiolika Demingo principų. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Užduotis. Vadovo savybės.
  Personalo vadyba, pristatymas(84 skaidrės)
  2007-08-16
 • Vadovavimas

  Vadovavimas. Vadovavimo teorijos. Situacinis vadovavimas. Vadovavimo stiliai. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Efektingi ir neefektingi lyderiai.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-01-31
 • Vadovavimas - kaip vadybos funkcija valdymo organizacijoje

  Įvadas. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovas organizacijos valdymo sistemoje. Vadovavimo funkcija vadybos teorijose. Pagrindiniai sėkmingo vadovavimo požiūriai. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorijos. Vadovavimo poreikio teorijos. Elgesio teorijos. Situacinis vadovavimas. Paramos teorija. Kognityvinės vadovavimo teorijos. Sprendimo priėmimo modelis. Kelio – tikslo teorija. Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vertikalių diadų modelis. Charizmatinis (patrauklus) vadovavimas. Transakcinis ir transformacinis vadovavimas. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo modelis. Liberalusis vadovavimo stilius. Stilių suderinamumas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-12-29
 • Vadovavimas (13)

  Įvadas. Kaip vadovui priimti geriausią sprendimą. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo teorijos. Personologinės teorijos. Bruožų teorija. Poreikių teorija. Elgesio teorija. Kognityvinės teorijos. Kelio- tikslo teorija. Socialinės sąveikos teorija. Valdžios formų klasifikacija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-10
 • Vadovavimas (18)

  PowerPoint pristatymas. Objektas: vadovavimas. Tikslas: susipažinti su vadovavimo esme. Vadovavimas. Vadovavimo tikslas. Vadovas turi siekti kad. Vadovauti reiškia. Vadovavimo aspektai ir priemonės. Vadovavimo principai. Vadovo vaidmuo. Vadovų vaidmenų skirstymas. Vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliaus kintamieji. Vadovavimo stiliaus elementus sudaro. Esminiai asmeninio stiliaus formavimosi veiksniai. Vadovavimo stiliai, atsižvelgiant į dominuojančius bruožus pagal tradicinę sistemą, klasifikuojami. Lyderiavimo pagrindas. Vadovavimo pagrindas. Lyderiavimas. Skirtumai tarp lyderio ir vadovo. Pagrindiniai veiksniai, kurie nusako vadovo ir organizacijos valdymo efektyvumą.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-04-14
 • Vadovavimas (2)

  Apžvelgiami bendri Vadovavimo aspektai. Sudėtines vadovavimo dalys. Motyvacija, jos reikšme. Lyderiavimo reikšme ir raiška. Išvados, rekomendacijos. Asmeninė patirtis, siejama su vadovavimu.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-09
 • Vadovavimas (3)

  Įvadas. Vadovavimo stiliai. Motyvacija – pagrindinė sėkmingo vadovavimo sąlyga. Tinkamas vadovo bendravimas su pavaldiniais. Kaip elgtis vadovui esant stresinei situacijai? Vadovo kalba. Išvados. Praktinė dalis. Situacijos aiškinimas. Stebėto asmens trumpa charakteristika. Kada ir kur vyko stebėtasis komunikacijos procesas, kiek maždaug laiko jis užtruko, kiek žmonių jame dalyvavo, kokia tai buvo situacija? Kodėl prasidėjo ir vyko šis komunikacijos procesas? (Koks buvo stebimosios tikslas šioje situacijoje?) Kuo jis baigėsi? Ar stebimoji šioje situacijoje pasiekė tą tikslą, kurį norėjo pasiekti? Koks elgesys ir komunikacijos priemonių ypatumai jai labiausiai padėjo siekti norimo tikslo? Koks elgesys ir komunikacijos priemonių ypatumai jai labiausiai trukdė pasiekti norimą tikslą? Kaip jautėsi kiti šios situacijos dalyviai? Ar, jūsų nuomone, ši komunikacijos procesą galima pavadinti sėkmingu? Kodėl? Ką naujo, stebėdami ir analizuodami šia situaciją, sužinojote apie sėkmingos komunikacijos prielaidas? Komunikacijos proceso stebėjimo protokolas.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-05-10
Puslapyje rodyti po