Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lyderiavimas (6)

  Įvadas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Lyderiai ir nelyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Vadovavimas ir lyderystė. Vadovo ir lyderio skirtumai. Lyderių esminės veiklos ypatybės ir elgesys. Lyderiavimo elgesio skalė. Lyderio elgesys. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Aplinkos spaudimas ir darbo vietos reikalavimai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-09-26
 • Lyderiavimas (7)

  Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimas asmeninių savybių požiūriu. Lyderiavimas elgsenos požiūriu. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Hersey ir Blanchardo lyderiavimo modelis. Fiedlerio modelis. Būdo ir tikslo lyderiavimo modelis. Išvados. Išnašos.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-03-19
 • Lyderiavimas ir lyderiavimo teorija

  Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Vadovo lyderystės raiška. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-13
 • Lyderiavimas ir vadovavimas

  Įvadas. Vadovavimas ir pasitikėjimo kūrimas. Kas yra vadovavimas? Bruožų teorijos. Elgsenos teorijos. Ohajo valstijos tyrimai. Mičigano valstijos universiteto tyrimai. Vadovų tinklelis. Modernizuotos bruožų teorijos. Charizmatinis vadovavimas. Vizijomis grindžiamas vadovavimas. Vadovavimas komandai. Ar vadovavimas visada yra aktualus? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-02-20
 • Lyderio ataskaita: UAB "Uklara"

  Grupės "Uklara" lyderio ataskaita. Įžanga. Pirmoji dalis. UAB "Uklara" esamos strategijos analizė. Užduočių skyrimas UAB "Uklara" veiklos strateginei analizei atlikti. UAB "Uklara" veiklos strateginė analizė. Grupelės darbo apžvalga. Antroji dalis. Išorinės aplinkos analizė ir vertinimas(teoriniai aspektai). Bendrosios aplinkos ir situacijos medienos apdirbimo sektoriuje strateginė analizė. Grupelės darbo apžvalga. Trečia dalis. Strateginis įmonės situacijos vertinimas. Subendrintas strateginis UAB "Uklara" situacijos įvertinimas. Skiriamieji kriterijai. Ketvirta dalis. Strateginis ketinimas (Teoriniai aspektai). UAB "Uklara" strateginio ketinimo išraiška. Svarbiausio strateginio tikslo realizavimo planas.
  Personalo vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-06-15
 • Lyderio vaidmuo organizacijose

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti lyderį ir jo vaidmenį organizacijoje. Lyderio sąvoka. Požiūris į lyderiavimą. Skirtumai tarp lyderio ir vadovo. Lyderio efektyvumas. Lyderiai ir komandos. Lyderio požiūrių sąsaja su organizacijos veiklos kokybe. Biheivioristinis lyderiavimo požiūris. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. P. Hersey ir K.H. Blanchardo situacinis lyderiavimo modelis. F.E. Fiedlerio situacinis lyderiavimo modelis. Charizmatinis lyderis. B.M. Basso charizmatinio lyderio modelis. R. J. House’o charizmatinio lyderio modelis. Kodėl lyderius apleidžia sėkmė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-08-30
 • Lyderis ir organizacija

  Įvadas. Lyderio savybės. Lyderio vaidmuo. Lyderio kompetencijos. Lyderio vadovavimo įgūdžiai. Savęs motyvacija. Darbuotojų motyvacija. Lyderių daromos klaidos. Valdžios poreikis. Lyderio ir aukos skirtumai. Lyderystės teorijos. McGregor teorija. Situacinio požiūrio teorija. Lyderystė ir vadovavimas. Lyderio ir vadovo skirtumai. Lyderystės ir vadovavimo suderinamumas. Būtinos lyderio ir vadovo savybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-01-14
 • Lyderis organizacijoje

  Įvadas. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Lyderiavimo funkcijos ir stiliai. Vadovo įtaka vadovavimui. Valdymo instrumentai. Vadovavimo ir valdymo stiliai. Būtinos vadovo specifinės savybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-11-13
 • Lyderystė, lyderio vaidmuo organizacijoje

  Įvadas. Lyderiavimas. Lyderiškumo teorijų apžvalga. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Heresy ir Blanchardo situacinis lyderiškumo modelis. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Aplinkos spaudimas ir darbo vietos reikalavimai. Transformacinis, arba charizmatinis lyderiavimas. Psichoanalitinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo romantika. Išvados. Klausimai.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-30
 • Lietuvos darbo rinkos ypatumai, jų poveikis personalo vadybai

  Darbo rinkos atsiradimas ir evoliucija. Darbo rinkos samprata. Darbo ištekliai. Darbo jėgos paklausa. Darbo rinkos modelis. Darbo rinkos valdymas. Darbo rinkos politikos kryptys. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo užmokesčio formos ir funkcijos. Nedarbo rodikliai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-04-28
 • Maitinimo įmonės aptarnaujantis personalas

  Aptarnavimo ypatumai. Svečio sutikimas. Pasodinimas prie stalo. Meniu pateikimas. Užsakymo priėmimas. Užsakymo vykdymas. Atsiskaitymas su lankytoju. Kokybiškas aptarnavimas restorane. Pasiruoškite iš anksto. Aptarnaukite šiltai ir rūpestingai. Būkite savo klientų "advokatais". Bendraukite ir nepralaimėsite. Spręskite problemas. Demonstruokite nuoširdų išdidumą. Užtikrinkite, kad jūsų svečiai grįš. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-06
 • Maitinimo įmonės personalo atranka ir tobulinimas

  Įvadas. Personalo paieška bei verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas. Savarankiško mokymosi organizavimas. Individualaus mokymosi koncepcija realizuojama.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-01-17
 • Maslow motyvavimo teorija

  Įžanga. Abrahamas Maslow. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristinio (elgesio) mokslo požiūrio. Kas yra motyvacija? Abrahamo Maslow motyvavimo teorija. A. Maslow motyvavimo teorijos palyginimas su F. Herzbergo motyvavimo teorija. A. Maslow poreikių teorijos panaudojimas vadovavime. A. Maslow motyvacijos teorijos trūkumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-11-13
 • Materialinio skatinimo sistema valstybės įmonėje: "Miesto regiono keliai"

  Materialinio skatinimo sistema valstybės įmonėje: "X miesto regiono keliai". Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų motyvavimo būtinumas. Darbuotojų motyvavimo vykdymas. Motyvavimo būdų klasifikacija. Finansinis personalo motyvavimas. Materialinio skatinimo už ir prieš. Kaip vykdomas materialinis skatinimas? Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Įmonės vadybinė struktūra. Situacijos organizacijoje analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-04-30
 • Materialinis ir psichologinis darbuotojų motyvavimas

  Įvadas. Motyvavimo esmė. Pasitenkinimas darbu. Skatinimo poveikis. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimo veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Moralinis skatinimas už darbą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-12-12
 • Moters karjeros strategija ir taktika

  Įvadas. Kas yra strategija? Kas yra karjera? Kas lemia karjerą? Vadovavimo stiliai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Motyvacija

  A. Maslov poreikių teorija. D. Makklerendo motyvacijos teorija. F. Gercbergo poreikių teorija. Profesinės motyvacijos teorija. Laukimo teorija. Teisingumo teorija. Porterio–Laulerio motyvacijos modelis. Organizacijos personalo motyvavimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-08-05
 • Motyvacija (10)

  Įvadas. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-17
 • Motyvacija (11)

  Įvadas. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos samprata. Turininės motyvacijos teorijos. Procesinės motyvacijos teorijos. Motyvavimo būdai. Motyvacija pinigais. Motyvavimas pokalbiu. Motyvacija pripažinimu. Motyvacija darbu. Atlyginimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-06-18
 • Motyvacija (2)

  Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. A. Maslowo poreikių hierarchijos teorija. Dviejų veiksnių teorija. ERG teorija. Teorija X ir teorija Y. Šiuolaikinės motyvavimo teorijos. McClelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo arba tikslų nustatymo teorija. Pastiprinimo arba paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių (vilčių) teorija. Darbuotojų motyvacija dirbti. Materialiniai motyvacijos būdai. Organizacinės motyvavimo priemonės. Sociopsichologinės motyvavimo priemonės. Darbuotojų motyvavimo tobulinimo galimybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-09-07
Puslapyje rodyti po