Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo tarnybos

  Įvadas. Personalo tarnyba. Kas tai? Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymo linijinis ir patariamasis aspektai. Linijinė valdžia, palyginti su patariamąja. Linijinio vadovo atsakomybė personalo valdymo srityje. Personalo tarnybos vadovų atsakomybė. Personalas ir našumo didinimas. Personalo tarnyba ir gebėjimas reaguoti. Personalas ir aptarnavimas. PT ir darbuotojų pritarimas. PT ir korporacinė strategija. Personalas, kaip strateginis partneris. Personalo vadovų vaidmuo formuluojant strategiją. Personalo vaidmuo įgyvendinant strategiją. Strateginė personalo tarnybos ateitis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-24
 • Personalo ugdymas

  Įvadas. Darbuotojų įvertinimas. Darbuotojų įvertinimo esmė, tikslai ir pagrindinės nuostatos. Atestavimo organizavimas. Darbuotojo vertinimo kriterijai. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Besimokančios organizacijos samprata. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymas ir patenkinimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos ypatumai Lietuvoje. Darbuotojų skatinimas. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbo motyvacija. Motyvavimo metodų ir priemonių įvairovė. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2007-04-06
 • Personalo ugdymo ir mokymo nauda įmonei ir darbuotojui

  Įvadas. Personalo mokymas. Personalo ugdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Personalo ugdymo įtaka mikroklimatui pirminės sveikatos priežiūros centre

  Įstaigos pristatymas. Darbuotojų poreikio nustatymas. Personalo ugdymas. Biuro darbo veiklos organizavimas. Įstaigos dokumentacija. Įstaigos struktūrinių padalinių darbuotojų funkcijos. Įstaigos struktūra. Darbo laiko apskaitos tvarkymas. Biuro baldai, darbo vietų įranga, organizacinė technika. Informaciniai ryšiai. Saugių darbo sąlygų užtikrinimas. Darbo vietos ergonominis įvertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2005-12-29
 • Personalo ugdymo sistemos organizavimas įmonėse

  Įvadas. Mokymas ir ugdymas. Mokymo programos. Metodai darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Metodai nedarbo vietoje. Kvalifikacija. Profesinė kompetencija. Metodinė kompetencija. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Rezervo formavimas. Pavadavimo rezervo formavimas. Rezervas aukštesnėms pareigoms, karjeros planavimas. Išvados ir siūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-16
 • Personalo vadyba (10)

  Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos formos. Adaptacijos etapai ir lygiai. Ko siekiama personalo adaptavimu. Personalo operatyvinio reguliavimo priemonės. Susipažinimo – įvadinis pokalbis. Supažindinimas su darbu. Individas organizacijoje: tolerancijos, privatumo, drausmės problemos. Naujų darbuotojų integracija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-28
 • Personalo vadyba (11)

  Įvadas. Personalo apskaita ir personalo statistika. Personalo apskaita. Personalo statistikos rodikliai. Personalo ir socialinės sąnaudos. Personalo struktūra. Personalo vadybos elementai. Darbo vertinimo metodai.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Personalo vadyba (13)

  Įvadas. Personalo apskaita ir personalo statistika. Personalo apskaita. Personalo statistikos rodikliai. Personalo struktūra. Personalo vadybos elementai. Darbo vertinimo metodai.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-07-31
 • Personalo vadyba (15)

  Personalo vadybos samprata, turinys, principai. Darbo su personalu aplinka. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas (telkimas). Reikalavimų detalizavimas. Pareigybės / darbo vietos aprašymas. Idealaus darbuotojo modelis (profesiograma). Kandidatų telkimo šaltiniai. Personalo atranka. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Poveikio priemonės ir metodai. Darbo užmokesčio ir lengvatų (naudų) nustatymas. Personalo adaptacija. Personalo mokymas ir ugdymas (tobulinimas). Darbo vertinimas. Kriterijų vertinimo aprašymas. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas. Kandidatų pasirinkimo į vadovo pareigas būdai. Grupės( komandos) ir darbas grupėse. Grupės samprata. Formalios komandos. Grupių darbo efektyvumas. Bendradarbių pažinimas. Žmogaus darbingumo komponentės. Grupių tyrimai. Grupių darbo organizavimas. Neformalios grupės ir jų valdymas. Neformalių grupių susidarymo priežastys. Neformalių grupių valdymas.
  Personalo vadyba, referatas(31 puslapis)
  2006-11-06
 • Personalo vadyba (17)

  Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo pricipai. Personalo valdymo veiklos. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptacija. Personalo vertinimas ir karjeros planavimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo elgesio organizacijoje valdymas. Personalo darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-20
 • Personalo vadyba (19)

  Įvadas. Tikslai. Personalo planavimas. Personalo pasiūlos šaltinių nustatymas. Personalo verbavimas.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-01-18
 • Personalo vadyba (2)

  Personalo aplinka. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Personalo statistikos rodikliai. Personalo būklės ir ugdymo statistikoje. Personalo ir socialinės sąnaudos. Personalo struktūra įmonėje "Verslo žinios". Personalo vadybos elementai. Personalo valdymas. Darbo vertinimo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-08-29
 • Personalo vadyba (20)

  Įvadas. Personalo vadybos samprata. Įmonės kultūra. Personalo poreikio planavimas. Personalo vertinimas. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2007-02-02
 • Personalo vadyba (23)

  Personalo vadybos samprata, turinys, principai. Personalo vadyba. Darbo su personalu aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo klasifikavimas. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas (telkimas). Reikalavimų detalizavimas. Kompleksiniai metodai. Analitiniai metodai. Pareigybės / darbo vietos aprašymas. Idealaus darbuotojo modelis (profesiograma). Kandidatų telkimo šaltiniai. Personalo atranka. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Poveikio priemonės ir metodai. Darbo užmokesčio ir lengvatų naudų) nustatymas. Personalo adaptacija. Personalo mokymas ir ugdymas (tobulinimas). Darbo vertinimas. Kriterijų vertinimo aprašymas. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas. Taigi, kandidatų pasirinkimo į vadovo pareigas būdai yra šie.
  Personalo vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2007-10-16
 • Personalo vadyba (25)

  Įžanga. Personalo vadybos raida ir samprata. Personalo organizavimas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo sistema – sudėtinga sistema, jai būdingi visi sudėtingų sistemų bruožai. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. Darbuotojų pažinimas ir motyvacija. Darbo užmokestis. Socialiniai motyvatoriai. Valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo autoritetas. Bendradarbių įtraukimas į valdymą. Grupinis darbas. Nurodymai. Bendradarbių pasitarimai ir pokalbiai. Tarnybiniai pasitarimai ir pokalbiai. Personalo vadybos principai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2007-12-14
 • Personalo vadyba (26)

  Įžanga. Darbo su personalu aplinka. Personalo vidinė ir išorinė aplinka. Išorinių veiksnių charakteristika. Vidinių veiksnių sistema. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje. Personalo vadyba. Personalo vadybos samprata ir turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-24
 • Personalo vadyba (27)

  Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Personalo kategorijų dalis. Įmonės pareigybės ir darbuotojų skaičius. Išrinktų darbo vietų analizė. Vedėjos atliekamos funkcijos. Vadybininko atliekamos funkcijos. Farmacininko atliekamos funkcijos. Farmakotechniko atliekamos funkcijos. Valytojos atliekamos funkcijos. Vedėjos. Pareigybių analizė. Vadybininko pareigybių analizė. Farmacininko pareigybių analizė. Farmakotechniko pareigybių analizė. Valytojos pareigybių analizė. Darbo užmokesčio sistema. Kintamas darbo užmokestis. Vedėjo kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Vadybininko kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Farmacininko kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Farmakotechniko kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Valytojos kintamojo darbo užmokesčio dalies kriterijų aprašymas. Pareigybių/darbo vietų pastovaus darbo užmokesčio skaičiavimas. Premijavimo rodikliai. Pareigybių/darbo vietų premijavimo rodikliai. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Kandidatų į vedėjo darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į vadybininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į vadybininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmacininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmacininko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmakotechniko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į farmakotechniko darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į valytojos darbo vietą parinkimo procedūros. Kandidatų į valytojos darbo vietą parinkimo procedūros.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2008-09-24
 • Personalo vadyba (3)

  Komunikacijos proceso apibūdinimas. Tarpasmeninė komunikacija ir ją įtakojantys veiksniai. Skirtingas suvokimas ir kaip jo išvengti. Emocijos. Komunikacija organizacijos viduje. Veiksniai, įtakojantys organizacinę. komunikaciją. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-08-29
 • Personalo vadyba (4)

  Darbo tikslas yra parengti priėmimo į darbą pokalbio scenarijų bei pateikti su tuo susijusią teorinę medžiagą. Pasiruošimas pokalbiui. Darbdavio interesai. Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu. Pasiruošimas pokalbiui su kandidatu. Atrankos pokalbis. Patarimai kandidatui, kaip elgtis pokalbio metu. Kokius klausimus turėtų užduoti ir kaip elgtis pokalbio metu darbdavys? Dažniausi klausimai ir atsakymai. Šiame skyrelyje pateikiami dažniausiai atrankos pokalbio metu užduodami klausimai ir parodomi variantai, kokie atsakymai yra teisingi ir nerekomenduotini. Bendros atrankos pokalbio klaidos. Kandidatų klaidos. Pokalbio organizatorių klaidos. Praktinė dalis. Pokalbyje daug klysta kandidatas. Pokalbyje klysta pokalbio organizatorius. Pokalbis vyksta teisingai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-11-17
 • Personalo vadyba Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)ir Kanadoje: NBA krepšinio lyga

  Įžanga. Klubo vadybos funkcijos. Organizacinė struktūra. NBA klubų pajamų šaltiniai. Skirtumai tarp verslo firmos ir krepšinio klubo. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-04-13
Puslapyje rodyti po