Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba
Personalo vadyba

(962 darbai)

Darbo našumo gerinimo įtaka paslaugų sferojeĮvadas. Našumas, darbo našumas ir jo esmė. Pateikti keli pavyzdžiai. Kaip galima apskaičiuoti. Darbo našumo didinimo kriterijai. Technikos pažanga. Efektyvus išteklių vartojimas. Darbuotojų dalyvavimas projektuojant gamybos procesą. Verslo sąlygos. Kapitalinės idėjos. Techninės pažangos įtaka paslaugų sferoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo našumo ir gyvenimo lygio ryšysVerslo ekonomikos referatas. Įvadas. Darbo našumas. Gyvenimo kokybė ir gyvenimo lygis. Darbo našumas ir gyvenimo lygio ryšys. Skaityti daugiau
Darbo našumo prognozavimasPowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Mokslinė problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimų objektas. Siekiama patikrinti hipotezę. Tyrimo metodai. Naudota literatūra. Darbo struktūra. Darbo rezultatai. Tiriamoji dalis. Organizacijos "A" principinis darbo našumo didinimo programos modelis. Išvados. Siūlymai. Skaityti daugiau
Darbo normavimas (2)Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti darbo normavimo esmę. Darbo normavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Administracijos darbuotojų darbo normavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo normavimas ir organizavimasDarbo organizavimas ir normavimas. Darbo našumas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Atlyginimas už darbą. Marketingas (rinkodara). Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai, principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Skaityti daugiau
Darbo normavimas šiuolaikinėje įmonėjeĮvadas. Darbo normavimo pradininkai. Darbo normavimo esmė. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo sąnaudų normos. Darbo rezultatų normos. Laikinos normos. Moksliškai pagrįstos darbo normos. Moksliškai nepagrįstos darbo normos. Darbo normų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Darbo laiko normų nustatymas, remiantis darbo proceso tyrimais. Diferencijuotas darbo normavimas pagal normatyvus. Sustambintas laiko normavimas. Išdirbio normų ir normuotų užduočių apskaičiavimas. Išdirbio normų ir normuotų užduočių esmė ir taikymo sritys. Išdirbio normų nustatymas. Normuotų užduočių nustatymas. Vadovų, specialistų ir pagalbinių darbininkų darbo normavimas. Normatyvų klasifikavimas. Mikroelementiniai normatyvai. Darbo normavimo taikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas (2)Darbo paskirstymas ir kooperavimas. Dvipusė komunikacija. Darbo laiko panaudojimas. Darbuotojo atliekamų pagrindinių darbų laiko trukmės sąlyginiam vienetui nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas (3)Įvadas. Darbas – gamybos veiksnys. Darbo samprata. Darbo ištekliai. Darbo išteklių būklės analizė. Darbo organizavimas. Darbo organizavimo esmė. Darbo pasidalinimas. Darbo metodai. Darbininkų darbo organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo planavimas. Darbo laikas ir jo naudojimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo našumas. Darbo motyvacija. Motyvacijos esmė. Pasitenkinimas darbu. Skatinimo poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas (4)Įvadas. Valdymo struktūra. Produkto darymo pasirinktos srities organizacijoje proceso teorinis valdymo modelis. Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas ir normavimasDarbo organizavimas ir normavimas. Darbas kaip informacinė sistema. Darbo normos. Darbo našumas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Pagrindiniai darbo normos nustatymo metodai. Atlyginimas už darbą. Marketingas (rinkodara). Rinkų tipai. Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Prekyba. Vadyba. Valdymo funkcijų grupė. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Skaityti daugiau
Darbo organizavimas savivaldybėseOrganizavimo samprata, paskirtis ir principai. Valdymo organų vieta ir vaidmuo viešajame sektoriuje. Tarnautojų darbo organizavimo turinys. Tarnautojų darbo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu . Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Skaityti daugiau
Darbo organizavimo gerinimas: gydymo skyriuje VšĮ "Druskininkų gydyklos"Santrauka. Darbo tikslas - išsiaiškinti darbo organizavimo problemas VŠĮ Druskininkų gydyklos gydymo skyriuje bei jų įtaką veiklos rezultatams. Summary. Įvadas. Įmonės charakteristika. Problemos analizė. Darbo organizacijos gerinimo problemos. Klientų aptarnavimo problema. Darbo procesas ir eiga. Darbo pasidalijimo problema. Darbo laiko panaudojimo problema. Darbuotojo darbo įvertinimo ir darbo užmokesčio ryšio problema. Tyrimai ir jų rezultatai. Darbo procesas, jo eiga ir dokumentacija druskininkų gydyklos gydymo skyriuje. Darbo pasidalijimas. Darbo laiko panaudojimas gydymo skyriuje. Darbuotojo darbo vertinimo ir užmokesčio ryšys. Druskininkų gydykloje. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Darbo organizavimo ypatumai skirtingose įmonėseĮvadas. Darbo organizavimas. Darbo organizavimo esmė. Administracijos darbuotojų darbo organizavimas. Darbo pasidalijimas. Darbininkų darbo organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo paieškos ir karjeros planavimasPowerPoint pristatymas. Sugebėjimai reikalingi darbo paieškai. Sugebėjimas susirasti darbą. Sugebėjimai. Viltis. Sugebėjimas naudotis pažįstamų pagalba. Bendravimo sugebėjimai. Darbdavio norai. Nusiteikimas mokytis. Karjeros planavimas. Karjera. Sėkmingos karjeros prielaidos. Individualios karjeros vadybos principai. savęs pažinimas susijęs su įvertinimu. Savęs priėmimas/pamilimas. Strateginis planavimas. Maksimali iniciatyva ieškant pageidaujamo "pirkėjo". Aktyvus rengimasis "parduoti". Kruopštaus karjeros planavimo pasekmės. Skaityti daugiau
Darbo paieškos organizavimas (2)PowerPoint pristatymas. Darbo paieškos organizavimas. CV – mano reklaminis bukletas. Pagrindinės CV temos. Dar keletas patarimų. Pokalbis su darbdaviu. Ko iš susitikimo tikisi darbdavys? Jūsų kvalifikacijos įvertinimas. Jūsų patikimumo įvertinimas. Jūsų motyvacijos įvertinimas. Skaityti daugiau
Darbo paieškos strategijaĮvadas. Darbo paieškos procesas. Asmeniniai skelbimai. Motyvacijos laiškas. Gyvenimo aprašymas. Darbo paieškos strategija. Laikraščiai ir žurnalai. Internetas. Kaip galima įvertinti darbo pasiūlymą – ar kompanija tikrai ieško manęs? Ketinimai ir apimtis. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (2)Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziume (trumpo prisistatymo potencialiam darbdaviui)paruošimas. Konkretaus skelbimo (reziume), siekiant sudominti darbdavį pokalbio būtinumu, teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Gyvenimo aprašymas (CV). Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo teksto pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacijos pavyzdys. Pokalbio baigimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (3)Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziume (trumpo prisistatymo potencialiam darbdaviui) paruošimas. Konkretaus skelbimo (reziume), siekiant sudominti darbdavį pokalbio būtinumu, teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Gyvenimo aprašymas (CV). Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo teksto pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacijos pavyzdys. Pokalbio baigimas (optimistinio ar pesimistinio variantų aprašymas). Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (4)Įvadas. Informacija apie bendrovę. Įtaigus reziumė. Konkretaus skelbimo, siekiant sudominti pokalbio būtinumu, teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Gyvenimo aprašymas. Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacijos pavyzdys. Pokalbio baigimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (5)Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizacija). Įtaigus reziumė. Motyvacinis laiškas. Karjeros planavimas. Gyvenimo aprašymas (CV). Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Raktas į sėkmę (savianalizės aspektas). Išvados. Skaityti daugiau
......