Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lyderiavimas (3)

  Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Vadovo lyderystės raiškos sąsaja su organizacijos veiklos kokybe, šią problemą analizuojant lyderiavimo teorijų aspektu. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-11-06
 • Lyderiavimas (5)

  Pagrindinės sąvokos. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo tipai. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Transformacinis lyderiavimas. Basso Transformacinio lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Lyderio ir grupės narių mainų teorija. Lyderio dalyvio modelis.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-04-18
 • Lyderiavimas (6)

  Įvadas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Lyderiai ir nelyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Vadovavimas ir lyderystė. Vadovo ir lyderio skirtumai. Lyderių esminės veiklos ypatybės ir elgesys. Lyderiavimo elgesio skalė. Lyderio elgesys. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Aplinkos spaudimas ir darbo vietos reikalavimai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-09-26
 • Lyderiavimas (7)

  Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimas asmeninių savybių požiūriu. Lyderiavimas elgsenos požiūriu. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Hersey ir Blanchardo lyderiavimo modelis. Fiedlerio modelis. Būdo ir tikslo lyderiavimo modelis. Išvados. Išnašos.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-03-19
 • Lyderiavimas atsitiktiniu požiūriu

  PowerPoint pristatymas. Atsitiktinumų požiūris. Hersey ir Blanchardo situacinis lyderiškumo modelis. Situacinis lyderiavimo modelis. Lyderio elgesys. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Fiedlerio modelis. Būdo ir tikslo modelis. Sprendimo, kada įtraukti pavaldinius, priėmimas: Vroomo ir Yettono, Vroomo ir Jago modeliai. Lyderiavimo stilių tipai. Lyderių esminės veiklos ypatybės ir elgesys. Charizmatinio ir transformacinio lyderiavimo teorijos. B.M. Basso transformacinio lyderiavimo teorija. Transakcinis lyderis. Transformacinis lyderis. 3 pagrindines transformacinio lyderio charakteristikos. RJ. House charizmatinio lyderiavimo teorija. 9 charizmos efektai. Iššūkiai lyderiavimo teorijoms. Psichoanalitinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo romantika.
  Personalo vadyba, pristatymas(63 skaidrės)
  2007-04-20
 • Lyderiavimas ir lyderiavimo teorija

  Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Vadovo lyderystės raiška. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Charizmatinis lyderiavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-13
 • Lyderiavimas ir vadovavimas

  Įvadas. Vadovavimas ir pasitikėjimo kūrimas. Kas yra vadovavimas? Bruožų teorijos. Elgsenos teorijos. Ohajo valstijos tyrimai. Mičigano valstijos universiteto tyrimai. Vadovų tinklelis. Modernizuotos bruožų teorijos. Charizmatinis vadovavimas. Vizijomis grindžiamas vadovavimas. Vadovavimas komandai. Ar vadovavimas visada yra aktualus? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-02-20
 • Lyderio analizė: Grybauskaitė

  Įvadas. Lyderio veikla ir pagrindiniai gyvenimo momentai. Pagrindinių asmenybės bruožų, situacijos ir aplinkybių analizė. Laiko planavimas. Darbuotojų nuomonės išklausymas. Pirmasis įspūdis. Asmeninis įvaizdis. Sprendimų priėmimas. Atsakingumas. Pasitikėjimas. Vadovavimo stilius. Moteris vadovė. Profesionalumas ir charizma. Ateities vizija. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2011-06-03
 • Lyderio ataskaita: UAB "Uklara"

  Grupės "Uklara" lyderio ataskaita. Įžanga. Pirmoji dalis. UAB "Uklara" esamos strategijos analizė. Užduočių skyrimas UAB "Uklara" veiklos strateginei analizei atlikti. UAB "Uklara" veiklos strateginė analizė. Grupelės darbo apžvalga. Antroji dalis. Išorinės aplinkos analizė ir vertinimas(teoriniai aspektai). Bendrosios aplinkos ir situacijos medienos apdirbimo sektoriuje strateginė analizė. Grupelės darbo apžvalga. Trečia dalis. Strateginis įmonės situacijos vertinimas. Subendrintas strateginis UAB "Uklara" situacijos įvertinimas. Skiriamieji kriterijai. Ketvirta dalis. Strateginis ketinimas (Teoriniai aspektai). UAB "Uklara" strateginio ketinimo išraiška. Svarbiausio strateginio tikslo realizavimo planas.
  Personalo vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-06-15
 • Lyderio vaidmuo komandoje

  Įvadas. Lyderiavimo samprata. Darbas komandoje. Komandos apibrėžimas. Komandų rūšys. Komandos lyderis ir jo vaidmuo. Kaip tampama lyderiu. Komandos narių požiūris į lyderį. Lyderiavimo komandoje problemos. Efektyvi komanda – lyderio nuopelnas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-26
 • Lyderio vaidmuo organizacijose

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti lyderį ir jo vaidmenį organizacijoje. Lyderio sąvoka. Požiūris į lyderiavimą. Skirtumai tarp lyderio ir vadovo. Lyderio efektyvumas. Lyderiai ir komandos. Lyderio požiūrių sąsaja su organizacijos veiklos kokybe. Biheivioristinis lyderiavimo požiūris. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. P. Hersey ir K.H. Blanchardo situacinis lyderiavimo modelis. F.E. Fiedlerio situacinis lyderiavimo modelis. Charizmatinis lyderis. B.M. Basso charizmatinio lyderio modelis. R. J. House’o charizmatinio lyderio modelis. Kodėl lyderius apleidžia sėkmė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-08-30
 • Lyderis ir organizacija

  Įvadas. Lyderio savybės. Lyderio vaidmuo. Lyderio kompetencijos. Lyderio vadovavimo įgūdžiai. Savęs motyvacija. Darbuotojų motyvacija. Lyderių daromos klaidos. Valdžios poreikis. Lyderio ir aukos skirtumai. Lyderystės teorijos. McGregor teorija. Situacinio požiūrio teorija. Lyderystė ir vadovavimas. Lyderio ir vadovo skirtumai. Lyderystės ir vadovavimo suderinamumas. Būtinos lyderio ir vadovo savybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-01-14
 • Lyderis organizacijoje

  Įvadas. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Lyderiavimo funkcijos ir stiliai. Vadovo įtaka vadovavimui. Valdymo instrumentai. Vadovavimo ir valdymo stiliai. Būtinos vadovo specifinės savybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-11-13
 • Lyderystė

  Lyderių bruožai. Charizmatinis lyderiavimas. Anketa "Lyderio bruožų ir savybių tyrimas".
  Personalo vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-22
 • Lyderystė, lyderio vaidmuo organizacijoje

  Įvadas. Lyderiavimas. Lyderiškumo teorijų apžvalga. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Heresy ir Blanchardo situacinis lyderiškumo modelis. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Aplinkos spaudimas ir darbo vietos reikalavimai. Transformacinis, arba charizmatinis lyderiavimas. Psichoanalitinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo romantika. Išvados. Klausimai.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-30
 • Lyderystė, lyderio vaidmuo organizacijoje (2)

  Įvadas. Kas yra lyderystė. Skirtumas tarp lyderių ir vadovų. Pagrindiniai vadybos ir lyderystės skirtumai. Požiūris į lyderystę. Lyderystės stilius. Lyderystės aplinkybių teorijos. Fiedlerio aplinkybių modelis. Vroom – Yetton – Jago norminamasis modelis. Kelio – tikslo teorija. Lyderystės atribucijos teorija. Transakcinė ir transformacinė lyderystė. Charizmatinė lyderystė. House teorija. "Nuvažiavimas nuo bėgių". Ar lyderiai iš tiesų reikalingi? Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-01
 • Lietuvos bibliotekų valdymo problemų analizė eilinių darbuotojų požiūriu

  Lietuvos bibliotekų valdymo problemų analizė eilinių darbuotojų požiūriu.
  Personalo vadyba, analizė(4 puslapiai)
  2007-04-02
 • Lietuvos darbo rinkos ypatumai, jų poveikis personalo vadybai

  Darbo rinkos atsiradimas ir evoliucija. Darbo rinkos samprata. Darbo ištekliai. Darbo jėgos paklausa. Darbo rinkos modelis. Darbo rinkos valdymas. Darbo rinkos politikos kryptys. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo užmokesčio formos ir funkcijos. Nedarbo rodikliai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-04-28
 • Lygių galimybių ir įvairovės valdymas

  Administracijos įsakymai. Seksualinis priekabiavimas. Ką turėtų daryti darbdaviai norėdami sumažinti savo atsakomybę ieškiniuose dėl seksualinio priekabiavimo. Priemonės kurių turėtų imtis darbuotojai. Atrankos kriterijai. Įvairovės valdymas.
  Personalo vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-08-18
 • Maitinimo įmonės aptarnaujantis personalas

  Aptarnavimo ypatumai. Svečio sutikimas. Pasodinimas prie stalo. Meniu pateikimas. Užsakymo priėmimas. Užsakymo vykdymas. Atsiskaitymas su lankytoju. Kokybiškas aptarnavimas restorane. Pasiruoškite iš anksto. Aptarnaukite šiltai ir rūpestingai. Būkite savo klientų "advokatais". Bendraukite ir nepralaimėsite. Spręskite problemas. Demonstruokite nuoširdų išdidumą. Užtikrinkite, kad jūsų svečiai grįš. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-06
Puslapyje rodyti po