Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Maitinimo įmonės personalo atranka ir tobulinimas

  Įvadas. Personalo paieška bei verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas. Savarankiško mokymosi organizavimas. Individualaus mokymosi koncepcija realizuojama.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-01-17
 • Making a Good Impression at Job Interview

  PowerPoint pristatymas. Preparing for Interview. During the Interview. What to say and what not to say. What to wear. Body language. Nonverbal Messages. Avoid negative body language.
  Personalo vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-11-21
 • Managing human resources

  Rašinys anglų kalba apie žmogiškųjų išteklių valdymą. Introduction. Politics have had a major influence in changing organisations. Some technological advances.
  Personalo vadyba, rašinys(11 puslapių)
  2006-04-27
 • Managing people

  Staffing. Developing. Motivating. Delegating. Employee Relations. Safety/Health. Security. Equality. Social Responsibility. Personal.
  Personalo vadyba, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-06-13
 • Maslow motyvavimo teorija

  Įžanga. Abrahamas Maslow. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristinio (elgesio) mokslo požiūrio. Kas yra motyvacija? Abrahamo Maslow motyvavimo teorija. A. Maslow motyvavimo teorijos palyginimas su F. Herzbergo motyvavimo teorija. A. Maslow poreikių teorijos panaudojimas vadovavime. A. Maslow motyvacijos teorijos trūkumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-11-13
 • Materialinio skatinimo sistema valstybės įmonėje: "Miesto regiono keliai"

  Materialinio skatinimo sistema valstybės įmonėje: "X miesto regiono keliai". Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų motyvavimo būtinumas. Darbuotojų motyvavimo vykdymas. Motyvavimo būdų klasifikacija. Finansinis personalo motyvavimas. Materialinio skatinimo už ir prieš. Kaip vykdomas materialinis skatinimas? Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Įmonės vadybinė struktūra. Situacijos organizacijoje analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-04-30
 • Materialinis ir psichologinis darbuotojų motyvavimas

  Įvadas. Motyvavimo esmė. Pasitenkinimas darbu. Skatinimo poveikis. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimo veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Moralinis skatinimas už darbą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-12-12
 • Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

  Įmonių pertvarka ir mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. Nuolat besimokanti įmonė: turinys ir formavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Mokymasis kokybės būreliuose. Dualusis vadybos seminaras. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Lietuvos kvalifikacijos kėlimo sistema raidos perspektyvos.
  Personalo vadyba, analizė(22 puslapiai)
  2007-04-17
 • Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas statybos įmonėje

  Įvadas. Besimokančios organizacijos samprata. Įmonių pertvarka ir mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Mokymasis kokybės būreliuose. Dualusis vadybos seminaras. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas UAB "X". Įmonės veikla. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2008-01-11
 • Mokymo svarba įmonėse

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti mokymo svarbą įmonėse. Greitojo skaitymo technika. Mokymo poreikiai. Sisteminių pokyčių valdymas pagal kartojimo principą. Uždavinių ir problemų prioritetai. Elgesio mokymo ciklas. Išvados. Priedas: testas.
  Personalo vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-26
 • Mokomosios praktikos ataskaita: šviežių pieno produktų gamyba D. Kaniauskienės individualioje įmonėje

  Įvadas. Bendra informacija apie įmonė. D. Kaniauskienės individualios įmonės valdymo struktūra. Išorinės aplinkos analizė. Demografinė situacija ir gyvenimo sąlygos. Transportas ir komunikacijos. Išorinės aplinkos tendencijos ir jų įtaka įmonės veiklai. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo valdymo sprendimai. Įmonės personalo strategija. Personalo padalinio struktūra ir atliekamos funkcijos. Darbuotojų kaita, jos priežastys. Darbuotojų motyvacijos lygis įmonėje. Darbuotojų karjeros valdymas. Individualių darbuotojų pasiekimų planavimas Darbuotojų mokymas organizavimas įmonėje. Mokymo planų ir biudžeto sudarymas. Naudojami mokymo metodai naudojami, mokymo efektyvumo vertinamas. Dirbančiųjų darbo apmokėjimo nuostatai. Darbo užmokesčio gamybiniuose cechuose apskaičiavimo tvarka. Darbo užmokesčio motyvacinis poveikis darbuotojams. Nefinansinio skatinimo priemonės(naudos) taikomos darbuotojams. Personalo valdymo SWOT analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2010-08-18
 • Moters karjeros strategija ir taktika

  Įvadas. Kas yra strategija? Kas yra karjera? Kas lemia karjerą? Vadovavimo stiliai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Moterų diskriminavimas Lietuvos darbo rinkoje

  Teoriniai diskriminacijos darbo rinkoje aspektai. Diskriminacija ir jos rūšys. Diskriminavimo teorija. Moters padėties visuomenėje raida. Moterų padėtis apmokamo darbo rinkoje. Moterys Europos Sąjungos šalių darbo rinkoje ir lygių galimybių įgyvendinimas. Moterų padėtis apmokamo darbo rinkoje Lietuvoje. Moters padėtis Lietuvos visuomenėje. Užimtumas, darbo užmokestis, darbų segregacija. Moterų bedarbystė. Moterų aktyvumas versle. Lyties reikšmė darbo skelbimuose. Moteriškos ir vyriškos profesijos darbo skelbimuose. Tyrimo išvados. Išvados. Pasiūlymai. Santrauka.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(50 puslapių)
  2005-10-06
 • Motyvacija

  A. Maslov poreikių teorija. D. Makklerendo motyvacijos teorija. F. Gercbergo poreikių teorija. Profesinės motyvacijos teorija. Laukimo teorija. Teisingumo teorija. Porterio–Laulerio motyvacijos modelis. Organizacijos personalo motyvavimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-08-05
 • Motyvacija (10)

  Įvadas. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-17
 • Motyvacija (11)

  Įvadas. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos samprata. Turininės motyvacijos teorijos. Procesinės motyvacijos teorijos. Motyvavimo būdai. Motyvacija pinigais. Motyvavimas pokalbiu. Motyvacija pripažinimu. Motyvacija darbu. Atlyginimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-06-18
 • Motyvacija (2)

  Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. A. Maslowo poreikių hierarchijos teorija. Dviejų veiksnių teorija. ERG teorija. Teorija X ir teorija Y. Šiuolaikinės motyvavimo teorijos. McClelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo arba tikslų nustatymo teorija. Pastiprinimo arba paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių (vilčių) teorija. Darbuotojų motyvacija dirbti. Materialiniai motyvacijos būdai. Organizacinės motyvavimo priemonės. Sociopsichologinės motyvavimo priemonės. Darbuotojų motyvavimo tobulinimo galimybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-09-07
 • Motyvacija (3)

  Motyvacijos samprata, motyvatoriai, Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai, Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorija. F. Herzbergo teorija. Pastiprinimo teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių (vilties) teorija. Diagramos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-11-09
 • Motyvacija (4)

  Įvadas. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai - personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. Tiriamoji-praktinė dalis. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-01-17
 • Motyvacija (7)

  Poreikių motyvacijos teorija. Maslow poreikių teorija. Maslow poreikių hierarchijos pritaikymas organizacijoje. Virtuali apklausa "Darbas kaip vertybė". Apklausos "Darbas kaip vertybė" išvados. Apklausos rezultatai.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-06-14
Puslapyje rodyti po