Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų paieškos procesas: UAB "Statybos patarimai" ir UAB "Virgsta"

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti, suvokti ir įsisavinti informaciją apie personalo paiešką šiuolaikinėse įmonėse, remiantis teorijos žiniomis bei pagilinti ir visiškai suformuluoti savo žinias ir nuomonę apie darbuotojų paiešką, remiantis konkrečia realių įmonių patirtimi. Teorinės dalies analizė. Praktinės dalies dėstymas. Bendra informacija apie įmones. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys paieškos procesą "Statybos patarimai" ir "Virgsta" bendrovėse. Paieškos būdai bendrovėse "statybos patarimai" ir "Virgsta". Pagrindiniai paieškos šaltiniai. Paieškos priemonės. Personalo paieškos organizavimas per spaudą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-07-27
 • Darbuotojų priėmimas į darbą, jų atranka, įdarbinimas, apmokymas

  Laisva darbo rinka. Kaip pasirinkti tinkamą kandidatą? Verbavimas. Konsultacija. Atrankos. Analizė, asmens anketa. Sveikatos tyrimai. Testavimas. Pokalbis. Supažindinimas su darbu.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-19
 • Darbuotojų rengimas ir motyvacija

  Personalo šaltiniai. Vidiniai personalo šaltiniai. Išoriniai personalo šaltiniai. Vyresni ir jaunesni darbuotojai. Vyresni darbuotojai. Jaunesni darbuotojai. Komandos kūrimas. Komandos pavyzdys. Komandos privalumai. Komandos trūkumai. Personalo mokymas. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo metodai ir priemonės. Karjera. Darbuotojo ir organizacijos vaidmuo formuojant darbuotojo karjerą. Karjeros problema viešajame sektoriuje. Karjeros galimybių slopinimas didesnėse įmonėse. Viešojo ir privataus sektoriaus personalo ypatumai. Personalo skatinimas. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Socialinės motyvavimo priemonės. Motyvacija viešajame sektoriuje. Vadovo vaidmuo skatinant darbuotojus.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-12-21
 • Darbuotojų samdymas ir vadovavimas. Pareigybių nuostatai

  Įvadas. Darbuotojų samdymas. Vadovavimas darbuotojams. Pareigybių nuostatai. Tyrimo "Vadovavimo įvertinimas. Pareigybių nuostatai" apžvalga. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-05-29
 • Darbuotojų skaičiaus nustatymo būdai

  Darbuotojų skaičiaus nustatymo būdai. Bendrasis personalo poreikis. Papildomasis poreikis. Papildomojo poreikio padengimo šaltiniai. Papildomo poreikio padengimo variantai.
  Personalo vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • Darbuotojų skatinimas sveikatos priežiūros įstaigose

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas. Darbo vietų vertinimas ir pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbuotojų asmeninio indėlio ir kintamojo darbo užmokesčio nustatymas. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-17
 • Darbuotojų skatinimo vaidmuo vadyboje

  Įvadas. Motyvacija. Darbuotojų skatinimas. Motyvacijos esmė. Darbo motyvacija. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Dešimt būdų darbuotojams skatinti. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-05-12
 • Darbuotojų vadyba ir organizavimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti darbuotojų vadyba, paieška, atranką ir darbuotojų profesinės veiklos vertinimą. Darbuotojų vadyba. Organizacijos kultūros vaidmuo darbuotojų vadyboje. Darbuotojų paieška. Personalo paieškos procesą lemiantys veiksniai. Pagrindiniai personalo paieškos būdai, jų privalumai ir trūkumai. Vidinių šaltinių privalumai ir trūkumai. Išorinių šaltinių privalumai ir trūkumai. Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankai naudojami įvairūs būdai. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-09-25
 • Darbuotojų valdymo procesas

  Įvadas. Įmonės profilis. Darbuotojų valdymo politika ir vadybos aktualumas įmonei. Valdymas. Organizacijos valdymo struktūra (OVS). Personalo poreikio planavimas. Potencialių darbuotojų atranka. Kodėl reikia atidžiai atrinkti kandidatus. Darbuotojų paieškos-atrankos procesas. Atrankos organizavimas. Norinčių įsidarbinti darbuotojų įvertinimas. Gyvenimo aprašymo (CV) atranka. Interviu su potencialiais darbuotojais. Testavimas. Rekomendacijų tikrinimas. Konfidencialios derybos. Tinkamo kandidato suradimas ir atsakomybė. Samdos apibūdinimas. Personalo ugdymo sistemos apibūdinimas. Personalo motyvavimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-29
 • Darbuotojų veiklos vertinimo problemos

  Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-18
 • Darbuotojų verbavimas ir atranka (2)

  Įvadas. Darbuotojų verbavimas. Darbuotojų atranka. Anketinių duomenų ir rekomendacijų analizė. Testavimas. Pokalbis. Priėmimas bandomajam laikotarpiui. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-18
 • Darbuotojų vertybinės orientacijos: vadovas

  Įvadas. Vadovo kompetencija bei sugebėjimai. Vadybos dorovės normos. Išplaukiančios iš vadovo padėties organizacijoje. Iš vadovo tikslo siekimo pavaldinių pastangomis. Dorovė vadovui. Vadovavimo veiklos ypatybės. Gero vadovo asmenybinės savybės. Veiklos motyvai. Vadovo orientacijos. Taisyklės neformaliems santykiams su pavaldiniais palaikyti. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-14
 • Darbuotojų vertinimas

  Įvadas. Veiklos ir kompetencijos vertinimo uždaviniai. Dialogas – pagrindinė darbuotojų vertinimo sistemos dalis. Darbuotojų vertinimo praktinio taikymo sunkumai. Darbuotojų vertinimo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-06-08
 • Darbuotojų vertinimas (2)

  Įvadas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų vertinimo tikslai ir uždaviniai. Darbuotojų vertinimo organizavimas. Darbuotojų vertinimo kriterijai. Darbuotojų vertinimo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-16
 • Darbuotojų vertinimo kriterijų ypatumai įvairiuose versluose

  Įvadas. Dėstymas. Vertinimo turinis. Konkrečių darbo rezultatų vertinimas. Asmeninių ir dalykinių savybių vertinimas. Kriterijų klasifikacija. Kriterijų reikšmingumas. Svarbiausi kriterijai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Darbuotojų vertinimo svarba ir praktinio taikymo sunkumai

  Įvadas. Dėstymas. Darbuotojų įvertinimo esmė. Neformalus vertinimas. Formalus sisteminis vertinimas. Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Kas turėtų vertinti? Kolegų vertinimas. Vertinimo komitetai. Įsivertinimas. Pavaldinių vertinimas. 360 laipsnių grįžtamasis ryšys. Darbuotojų vertinimo metodai. Kaip efektyviau vertinti darbuotojus. Dažniausiai pasitaikiusios darbuotojų vertinimo klaidos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-25
 • Dirbančiųjų poreikio nustatymas

  Įvadas. Personalo poreikio nustatymas skvarba ir turinys. Bendrojo darbuotojų poreikio nustatymas. Papildomas darbuotojų poreikio nustatymas. Principai kurių reikia laikytis organizuojant personalo poreikį. Darbuotojų poreikio nustatymo metodologiniai pagrindai. Valdymo kadrų sistema. Bendrojo darbuotojų poreikio nustatymo pagrindas yra pareigybių/specialybių sąrašai. Darbuotojų poreikio nustatymo būtinumas ir reikšmė darbuotojų ugdymo sistemai. Bendrojo darbuotojų poreikio nustatymo respublikos lygiu analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-26
 • Efektyvios komandos vadovas

  Terminų žodynas. Įvadas. Vadovų tipai. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Pagrindiniai efektyvaus komandinio darbo aspektai. Vadovo veiksmai kuriant efektyvę komandą. Komandos narių atranka. Dalyvių sutelktumo didinimas. Komandos normų kūrimas. Veiksmingi darbuotojų skatinimo būdai. Vadovas dirbdamas su komanda gali vadovautis planu, siūlomu Švedų karinio jūrų laivyno.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-02-03
 • Ekonominės darbuotojų skatinimo sistemos

  Skatinimo metodų raida. Materialinis skatinimas už darbą. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-27
 • Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas

  Įvadas. Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje. Darbo santykiai Lietuvoje. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai. Administracinės baudos už darbo įstatymų pažeidimus. Darbo santykių reguliavimas Lietuvoje stojant į Europos Sąjungą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-05-18
Puslapyje rodyti po