Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Henry Fordas. Gyvenimas ir darbai

  Įvadas. H. Fordo gyvenimo aprašymas. Pirmasis H. Fordo automobilis. Šlovingasis "Ford T". Konvejeris. Fordizmas ir pagrindiniai jo principai. Darbo sezoniškumo problema. H.Fordo kainų politika. Automobilių pardavimas. Požiūris į darbininką. Pagrindinė H. Fordo klaida. Finansų politika. Pagrindiniai gamybos principai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-02-13
 • Human resources management

  Darbas anglų kalba, su vertimu į lietuvių kalbą. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Human resource management. Staffing. Performance appraisals. Compensation and benefits. Training and development. Employee and labor relations. Safety and health. Human resource research. Conclusion. Žmonių išteklių valdymas. Įdarbinimas. Darbuotojų įvertinimas. Kompensacijos ir išmokos. Apmokymas ir tobulinimasis. Darbuotojai ir darbo santykiai. Saugumas ir sveikata. Žmogiškųjų išteklių ieškojimas. Išvada. Žodynėlis.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-06-03
 • Įgaliojimų paskirstymas

  Įvadas. Darbuotojų įgaliojimai; Darbuotojų įgaliojimų svarba. Darbuotojų įgaliojimo lygiai. Atsakomybė už asmeninę veiklą. Kaip parengti įstaigos dokumentus- Įgaliojimą. Įgaliojimų paskirstymas tarp Bendrijos ir valstybių narių: išimtinė, konkuruojanti, paralelinė jurisdikcija. Įgaliojimų pavyzdžiai.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-12-03
 • Įmonės kultūra ir politika – personalo vadybos bazė

  Įvadas. Įmonės kultūra ir politika – personalo vadybos bazė. Įmonės kultūros ir personalo politikos sąveika. Įmonės kultūra ir jos vertinimas. Įmonės kultūros pažinimo principai ir topologija. Įmonės kultūros vertinimas ir keitimas. Personalo politikos formavimas. Personalo politikos formavimo principai. Personalo politikos turinys ir formavimo tvarka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-06-01
 • Įmonės materialiųjų išteklių valdymo ypatumai: fotografijos paslaugos UAB "Fotoexpress"

  Įvadas. Valdymo esmė. Materialiųjų išteklių planavimas. Pasiruošimas planuoti. Materialiųjų išteklių organizavimas. Aktyvinimas ir vykdymas. Išteklių kontrolė. Valdymo funkcijų klasifikavimas pagal autorių nuomones. Materialiųjų išteklių ypatumai. Materialiųjų išteklių vadyba įmonėje UAB "Fotoexpress". Naudojami ištekliai. Materialūs ištekliai. Technologiniai ištekliai. Finansiniai ištekliai. Žmogiškųjų išteklių sąsaja su materialiaisiais. Organizacijos materialiųjų išteklių planavimas. Įmonės materialiųjų išteklių organizavimas. Organizacijos veiklos skatinimas siekiant išteklių taupymo. Organizacijos materialiųjų išteklių kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2011-05-27
 • Įmonės personalo formavimas

  Įvadas. Personalo apibūdinimas. Personalo formavimas ir jo procesas. Personalo formavimas. Atrankos proceso etapai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-09-18
 • Įmonės personalo organizavimo procesai

  Įvadas. Įmonės kultūros analizė. Įmonės kultūros vertinimo kriterijai. Įmonės kultūros vertinimas. Svarbiausi personalo politikos teiginiai. Darbuotojo individualios karjeros planavimas. Pavadavimo planas. Individualios karjeros planas. Užduoties analizė. Savęs vertinimas ir galimybių numatymas. Tikslo formulavimas. Aplinkos veiksnių analizė. Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-02-22
 • Įmonės personalo organizavimo procesai: darbuotojų pavadavimas

  Įvadas. Darbo tikslai. Įvertinti pasirinktos įmonės kultūrą, remiantis išskirtais vertinimo kriterijais, ir išskirti svarbiausius personalo politikos teiginius. Parengti įmonės vienos funkcijos darbuotojų pavadavimo planą ir sudaryti darbuotojo individualios karjeros planą. Įmonės kultūros analizė. Įmonės kultūros vertinimo kriterijai. Įmonės kultūros vertinimas. Svarbiausi personalo politikos teiginiai. Darbuotojo individualios karjeros planavimas. Pavadavimo planas. Individualios karjeros planas. Scenarijaus metodu sudaromas karjeros planas skaidomas į etapus. Užduoties analizė. Savęs įvertinimas. Tikslo formulavimas. Aplinkos veiksnių analizė. Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2010-02-22
 • Įmonės personalo valdymas

  Įvadas. Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo tarnybos organizavimas. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros planavimas. Personalo mokymas ir vystymas. Personalo kompensavimas ir apsauga. Darbo santykių valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-03-02
 • Įmonės personalo valdymas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Žmogiškųjų išteklių planavimas

  Įmonės personalo valdymas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Darbo apmokėjimas. Darbo sutartys, jų turinys, darbo sutarčių rūšys. Rangos ir autorinės sutartys. Keturių C modelis žmonių ištekliams vertinti.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-01-29
 • Įmonių apsirūpinimo darbuotojais procesas

  Įvadas. Darbuotojų paieškos esmė. Žmonių išteklių planavimas. Darbuotojų verbavimas. Verbavimas už organizacijos ribų. Verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų atranka. Vadovų atranka. Darbuotojų socializacija (adaptavimas). Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Tobulinimo programos. Darbuotojų veiklos vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-04
 • Individualios darbuotojo veiklos organizavimas

  Įvadas. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūra. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos elgsena darbuotojo veikla organizacijoje. Organizacijos, darančios įtaką darbuotojų veiklos valdymui. Darbuotojų veiklos organizavimo turinys. Darbuotojų organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Individualios darbo vietos organizavimas. Darbo vietų ir darbuotojų suderinamumo principas. Individualios darbo vietos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-05-28
 • Individualių karjeros planų reikšmė individui ir įmonei

  Įvadas. Karjera ir jos valdymas. Individuali karjera. Organizaciniai karjeros aspektai, planai. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Yra keturi pagrindiniai karjeros tipai. Vidiniai ir išoriniai veiksniai, turintys įtakos karjeros pasirinkimui. Individualios karjeros reikšmė. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Individuali karjera ir jos realizavimo planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-02-10
 • Kaip siekti paaukštinimo darbe

  Kaip siekti paaukštinimo darbe. Bijau viršininko... Nemėgiamas darbas – nuolatinio streso šaltinis. Tad ką gi daryti jį dirbantiems? Įvadas. Kaip siekti paaukštinimo darbe. Bijau viršininko. Nemėgiamas darbas – nuolatinio streso šaltinis. Tad ką gi daryti jį dirbantiems? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-13
 • Kaip tinkamai parinkti darbuotoją?

  Įvadas. Personalo poreikio planavimas, darbuotojų paieška ir atranka. Personalo poreikio planavimas, darbuotojų paieška ir atranka. Personalo poreikio planavimas, darbuotojų paieška ir atranka. Išvados. UAB "Autoaibė". Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-10
 • Kandidatų į darbuotojus parinkimo (verbavimo) reikšmė organizacijos veikloje. Darbuotojų verbavimo ir atrankos būdai

  Įvadas. Kandidatų į darbuotojus verbavimo ir atrankos tikslas. Kandidatų verbavimo būdai. Kandidatų verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų šaltinis – įdarbinimo agentūros. "Galvų medžioklė". Verbavimas per internetą. Darbuotojų paieška universitetuose. Darbuotojų paieška – skelbimai laikraščiuose. Rečiau naudojami paieškos būdai. Lygios įdarbinimo galimybės. Darbuotojų atrankos būdai. CV atranka. Interviu. Testavimas. Biografinis tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Kiti atrankos metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-04-04
 • Karjeros pasirinkimas

  Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Karjeros modeliai. Profesijos pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Pagrindiniai pasirengimo karjerai principai. Jaunimo įsijungimas į visuomenės socialinę struktūrą. Mokinių rengimosi karjerai svarba.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-11
 • Karjeros planavimas (4)

  Įvadas. Karjeros planas. Įtaigus reziumė paruošimas. Reziumė teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Gyvenimo aprašymas (CV). Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo teksto pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacija. Rekomendacijos pavyzdys. Pokalbio baigimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2007-04-08
 • Karjeros planavimas (6)

  Įvadas. Teorinė dalis. Kas yra karjera? Požiūrio į karjerą įvairovė. Karjeros planavimas ir realizavimas organizacijoje. Praktinė dalis. Korporacija "Matininkai". Panevėžio regioninio skyriaus valdymo struktūra. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-11-29
 • Karjeros planavimas organizacijoje

  Įvadas. Karjeros samprata. Karjeros planavimas ir realizavimas. Karjeros planavimo sistema. Karjeros planavimo ir realizavimo procesas. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Individualus karjeros planas. Karjeros planavimo rezultatas. Karjeros sistema. Lygių galimybių organizacija. Darbuotojų motyvacija. Išvados. Priedai (2).
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-04-02
Puslapyje rodyti po