Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba
Personalo vadyba

(962 darbai)

Kaip spręsti problemas?Problemų sprendimų komandos. Kaip spręsti problemas. Kaip spręsti problemas komandų pagalba. Komandos formavimas. Kaip sudaryti efektyvią komandą. Kaip, naudojantis formavimo principais, suburti efektyviai dirbančią komandą. Komandos narių vaidmuo. Kaip suburti kuo efektyviau dirbančią komandą. Bendravimo įtaka. Kaip plėtoti gerus tarpusavio santykius. Kaip remiantis įvairiais bendravimo santykiais skatinti gerus tarpusavio ryšius. Konfliktų sprendimas. Kaip valdyti konfliktą.Kaip vengiant aistrų valdyti konfliktą. Johari langas. Kaip nustatyti, ką geriausias draugas nuslėpė nuo jūsų. Kaip naudojantis Johari langu nustatyti, ką geriausias draugas nuslėpė nuo jūsų. Problemų sprendimas. Kaip valdyti problemos paieškos, įvertinimo, sprendimo ir pritaikymo procesus praktikoje. Kaip valdyti problemų paieškos, įvertinimo, sprendimo ir įgyvendinimo praktikoje procesus. Kaip pašalinti barjerus, trukdančius bendradarbiauti skirtingiems organizacijos padaliniams. Skaityti daugiau
Kaip tinkamai parinkti darbuotoją?Įvadas. Personalo poreikio planavimas, darbuotojų paieška ir atranka. Personalo poreikio planavimas, darbuotojų paieška ir atranka. Personalo poreikio planavimas, darbuotojų paieška ir atranka. Išvados. UAB "Autoaibė". Išvados. Skaityti daugiau
Kandidatų į darbuotojus parinkimo (verbavimo) reikšmė organizacijos veikloje. Darbuotojų verbavimo ir atrankos būdaiĮvadas. Kandidatų į darbuotojus verbavimo ir atrankos tikslas. Kandidatų verbavimo būdai. Kandidatų verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų šaltinis – įdarbinimo agentūros. "Galvų medžioklė". Verbavimas per internetą. Darbuotojų paieška universitetuose. Darbuotojų paieška – skelbimai laikraščiuose. Rečiau naudojami paieškos būdai. Lygios įdarbinimo galimybės. Darbuotojų atrankos būdai. CV atranka. Interviu. Testavimas. Biografinis tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Kiti atrankos metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Kandidatų testavimas ir atrankaDarbuotojų testavimo ir atrankos pagrindai. Kodėl reikia atidžiai atrinkti kandidatus. Nerūpestingo priėmimo į darbą teisiniai padariniai. Veiksmingumas. Patikimumas. Kaip užtikrinti testo veiksmingumą. Etiniai ir teisiniai testavimo klausimai. Testuojamų asmeninės teisės ir patikima testo apsauga. Testų taikymas darbe. Motorinių ir fizinių gebėjimų testai. Asmenybės ir interesų įvertinimas. Žinių testai. Kompiuterizuoti testai. Vadovų vertinimo centrai. Interviu su potencialiais darbuotojais. Interviu rūšys. Ar interviu duos naudos? Kaip išvengti įprastu interviu klaidų. Rekomendacijos kaip vesti interviu. Ką reikia ir ko nereikia klausti per interviu. Kiti atrankos metodai. Biografijos tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Rekomendacijų tikrinimo efektyvumas. Kaip rekomendacijų tikrinimus padaryti rezultatyvesnius. Informacinių tarnybų paslaugos. Sąžiningumo tikrinimas. Sąžiningumo tikrinimas naudojant popieriaus lapą ir pieštuką. Grafologija. Sveikatos patikrinimai. Tikrinimas ar kandidatas vartoja narkotikus. Imigracijos įstatymų taikymas. Skaityti daugiau
Karjeros pasirinkimasKarjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Karjeros modeliai. Profesijos pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Pagrindiniai pasirengimo karjerai principai. Jaunimo įsijungimas į visuomenės socialinę struktūrą. Mokinių rengimosi karjerai svarba. Skaityti daugiau
Karjeros planavimasĮvadas. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo etapai. Karjeros problemos. Išorės faktoriai. Vidaus faktoriai skirstytini į tris pagrindines grupes. Seminarai už kompanijos ribų. Universitetų programos. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kvalifikacijos kėlimo strategijos įgyvendinimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir tendencijos. Personalo ugdymo sistema. Išvados. Tyrimas. Skaityti daugiau
Karjeros planavimas (4)Įvadas. Karjeros planas. Įtaigus reziumė paruošimas. Reziumė teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Gyvenimo aprašymas (CV). Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo teksto pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacija. Rekomendacijos pavyzdys. Pokalbio baigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Karjeros planavimas (5)PowerPoint pristatymas. Vadovo karjera. Karjeros planavimo žingsniai. Pranašumai. Kriterijai karjeros tikslams užsibrėžti. Tobulinimosi sistemos. Sėkmingos karjeros vadovai. Skaityti daugiau
Karjeros planavimas (6)Įvadas. Teorinė dalis. Kas yra karjera? Požiūrio į karjerą įvairovė. Karjeros planavimas ir realizavimas organizacijoje. Praktinė dalis. Korporacija "Matininkai". Panevėžio regioninio skyriaus valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Karjeros planavimas (8)PowerPoint pristatymas. Kas yra karjera? Dvi pagrindinės karjeros koncepcijų grupės . Tradicinės karjeros planavimo koncepcijos. Moderniosios karjeros planavimo koncepcijos. Moderniosios karjeros planavimo koncepcijų rūšys. Karjeros planavimo aspektai. Karjeros planavimo etapai. Karjeros formavimas. Darbuotojo savianalizė. Karjeros planavimo patarimai darbuotojui. Skaityti daugiau
Karjeros planavimas organizacijojeĮvadas. Karjeros samprata. Karjeros planavimas ir realizavimas. Karjeros planavimo sistema. Karjeros planavimo ir realizavimo procesas. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Individualus karjeros planas. Karjeros planavimo rezultatas. Karjeros sistema. Lygių galimybių organizacija. Darbuotojų motyvacija. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Karjeros planavimas UAB "Sodo namas"Teorinė dalis. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo etapai. Universitetų programos. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Personalo ugdymo sistema. Karjeros planavimo ir realizavimo problemos. Praktinė dalis. Įmonės aprašymas. Produkcijos vartotojai. UAB "Sodo namas" konkurentai. UAB "Sodo namas" ūkinės - komercinės veiklos aprašymas. Karjeros planavimas UAB "Sodo namas". Išvados. Skaityti daugiau
Karjeros planavimo sistema: UAB "PricewaterhouseCoopers"Įvadas. Teorinė dalis. Karjeros planavimo proceso etapai. Karjeros planavimo sistema UAB "PricewaterhouseCoopers". UAB "PricewaterhouseCoopers" veiklos aprašymas. UAB "PricewaterhouseCoopers"teikiamos paslaugos. UAB "PricewaterhouseCoopers"valdymo struktūra. UAB "PricewaterhouseCoopers" paslaugų vartotojai. UAB "PricewaterhouseCoopers" konkurentai. UAB "PricewaterhouseCoopers" karjeros planavimo sistema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Karjeros planavimo sistema: UAB "VP Market"Įvadas. Karjeros planavimas. Rezervo, pavadavimo plano ir individualios karjeros ryšys. Karjeros planavimo proceso etapai. Karjeros planavimo sistema UAB "VP MARKET". UAB "VP MARKET" charakteristika. UAB "VP MARKET" struktūra. Rinkos lyderė Lietuvoje. UAB "VP MARKET" karjeros galimybės. UAB "VP MARKET" karjeros planavimo sistema. Vertybės ir kompetencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Karjeros sąlygos LietuvojeĮvadas. Karjeros samprata ir planavimas. Karjeros galimybės. Karjeros siekimo problemos Lietuvoje. Karjeros galimybės Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Karjeros valdymasŠiuolaikinė personalo ugdymo sistema. Karjeros samprata. Personalo karjeros vieta ugdymo sistemoje. Rezervo, pavadavimo plano ir individualios karjeros ryšys. Personalo karjeros planavimo/realizavimo etapai. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Karjeros pasirinkimo pagrindimo teorijos. Karjeros pakopos. Karjeros vystymo ciklas. Karjeros formavimo koncepcijos. Karjeros planavimo procesas. Tipiniai darbuotojų karjeros valdymo planai. Karjeros plano sudarymas, taikant scenarijų metodą. Kvalifikacijos kėlimo poreikis karjeros požiūriu. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kvalifikacijos kėlimo metodai. Savarankiškas mokymasis. Mokymasis kokybės būreliuose. Dualusis vadybos seminaras. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Skaityti daugiau
Karjeros valdymas (2)Įvadas. Pagrindiniai karjeros valdymo aspektai. Karjeros samprata. Karjeros formavimo koncepcijos. Karjeros pakopos, ryšys su gyvenimo ciklu. Karjeros rūšys. Karjeros valdymo būtinumas. Karjeros valdymo modeliai. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai ir etapai. Personalo karjeros valdymas. Karjeros planavimas ir realizavimas. Karjeros planavimo instrumentarijus. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Karjeros planavimo ir realizavimo organizavimas ir problemos. Skaityti daugiau
Karjeros valdymas ir teisingas elgesys su darbuotojaisĮvadas. Karjeros valdymas. Karjeros planas. Karjeros plano pavyzdys. Karjeros planas 2004-2007m. (pavyzdys). SWOT analizės pavyzdys 6 Kilimas karjeros laiptais. Kilimo karjeroje pavyzdys. Teisingas elgesys su darbuotojais. Atleidimas iš darbo. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus kultūros darbuotojų planavimas ir verbavimasĮvadas. Darbo objektas - Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus kultūros darbuotojai. Dėstymas. Personalo planavimas. Personalo poreikio prognozė. Personalo paklausos nustatymas. Personalo verbavimas. Reklama - kaip verbavimo šaltinis. Naudojantis specialių konsultacinių firmų paslaugomis. Savo bendradarbių, jų giminių, draugų, biznio partnerių, pirkėjų, įmonės lankytojų, pirkėjų įtraukimas į darbuotojų paiešką. Nuolatiniai ryšiai su mokymo institucijomis. Verbavimas per internetą. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo politikos įvertinimasKauno teritorinės muitinės charakteristika. Veiklos pobūdis. Veiklos įvertinimas. Darbuotojų skaičius pagal pareigybių grupes. Darbuotojų kvalifikacijos, patyrimo įvertinimas pagal pareigybių grupes. Bendri Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo politikos principai. Kauno teritorinės muitinės personalo valdymo subjektas ir jo įtaka personalo valdymo politikai. Išvados. Skaityti daugiau
......