Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo vadyba (34)

  Kas yra personalo vertinimas ir kokios yra dvi pagrindinės personalo vertinimo rūšys? Kuo skiriasi formalus ir neformalus personalo vertinimas? Dėk kokių priežasčių vadovai vertina pavaldinių darbą? Kokie yra pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti vertinant personalą? Kokius aspektus apima vertinimo turinys? Kokie yra pagrindiniai darbuotojų vertinimo metodai ir kurie iš jų efektyviausi? Kokius etapus apima vertinimo procedūra? Kokie yra pagrindiniai vertinimo subjektai? Kur vyksta personalo vertinimas (vertinimo vieta)? Kaip dažnai vyksta personalo vertinimas? Kodėl svarbu supažindinti darbuotoją su vertinimo rezultatais? Kaip teisingai organizuoti vertinimo pokalbį su darbuotoju? Kokios dažniausios personalo vertinimo klaidos? Kaip išvengti personalo vertinimo klaidų? Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Kaip apibūdinama kvalifikacija? Kaip apibūdinamas mokymas? Kokie yra pagrindiniai mokymo principai ir mokymo tikslai? Kokie etapai sudaro mokymo procesą? Kas yra mokymo poreikis ir kodėl būtina jį nustatyti? Kokie yra pagrindiniai mokymo metodai ir kaip teisingai juos pasirinkti? Kokie yra mokymo planavimo etapai? Kas turėtų būti mokymo plane? Kaip galima įvertinti mokymo rezultatus?. Kaip suprantama karjeros sąvoka? Kuo skiriasi vertikali ir horizontali karjera? Kas yra "kintama" karjera? Kokie veiksniai įtakoja žmogaus reakciją į karjerą? Kokios yra pagrindinės karjeros koncepcijų grupės? Kuo skiriasi tradicinės ir modernios karjeros koncepcijos? Kodėl reikalingas karjeros planavimas organizacijoje? Kas yra rezervas? Kokios yra rezervo rūšys? Kas yra pavadavimo planas? Koks ryšys tarp rezervo ir karjeros planavimo? Koks ryšys tarp rezervo ir pavadavimo plano? Koks ryšys tarp rezervo, pavadavimo plano ir individualių karjeros planų? Kokie yra pagrindiniai karjeros planavimo etapai? Kas yra tipinis karjeros planas? Kompetencijų modeliavimas ir lavinimas. Kaip apibūdinama kompetencija ir kuo ji skiriasi nuo kvalifikacijos? Kokie yra kompetencijos sandarą apibūdinantys modeliai? Kokią vietą užima kompetencijų planavimas personalo vadyboje? Kaip turi būti modeliuojamos ir vertinamos darbuotojų kompetencijas? Kokios išskiriamos kompetencijų rūšys? Kodėl svarbu ne tik tobulinti kvalifikaciją, bet ir lavinti kompetencijas? Kokie metodai taikomi kompetencijų lavinimui? Kaip darbuotojai supažindinami su kompetencijų vertinimo reikalavimais? Personalo galimybių realizavimaS. Kodėl tinkamas vadovavimas padeda realizuoti personalo galimybes? Kokie yra sėkmingo vadovavimo metodai? Kokią vietą užima vadovavimo personalui funkcija personalo vadyboje? Kokie yra sėkmingo vadovavimo požiūriai ir kuo jie skiriasi? Kaip apibūdinamos sėkmingos organizacijos? Kokios strategijos sudaro prielaidas patrauklaus vadovavimo vizijai susikurti? Darbuotojų motyvavimo svarba organizacijoje. Kas yra motyvacija ir kokios išskiriamos motyvacijos teorijos? Kuo skiriasi turinio ir proceso motyvacijos teorijos? Kokią reikšmę turi organizacijai tinkamai motyvuotas personalas? Kokie yra motyvaciniai modeliai ir koks jų psichologinis pagrindimas? Kuo skiriasi tiesioginė ir netiesioginė motyvacija?
  Personalo vadyba, konspektas(20 puslapių)
  2012-01-10
 • Personalo vadyba (4)

  Darbo tikslas yra parengti priėmimo į darbą pokalbio scenarijų bei pateikti su tuo susijusią teorinę medžiagą. Pasiruošimas pokalbiui. Darbdavio interesai. Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu. Pasiruošimas pokalbiui su kandidatu. Atrankos pokalbis. Patarimai kandidatui, kaip elgtis pokalbio metu. Kokius klausimus turėtų užduoti ir kaip elgtis pokalbio metu darbdavys? Dažniausi klausimai ir atsakymai. Šiame skyrelyje pateikiami dažniausiai atrankos pokalbio metu užduodami klausimai ir parodomi variantai, kokie atsakymai yra teisingi ir nerekomenduotini. Bendros atrankos pokalbio klaidos. Kandidatų klaidos. Pokalbio organizatorių klaidos. Praktinė dalis. Pokalbyje daug klysta kandidatas. Pokalbyje klysta pokalbio organizatorius. Pokalbis vyksta teisingai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-11-17
 • Personalo vadyba (5)

  Personalo vadybos samprata, turinys, principai. Darbo su personalu aplinka. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas (telkimas). Reikalavimų detalizavimas. Kompleksiniai metodai. Analitiniai metodai. Pareigybės / darbo vietos aprašymas. Idealaus darbuotojo modelis (profesiograma). Kandidatų telkimo šaltiniai. Personalo atranka. CV (Curriculum vitae). Atrankos pokalbių klasifikavimas pagal turinį. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Poveikio priemonės ir metodai. Administraciniai metodai. Ekonominiai metodai. Socialiniai- psichologiniai metodai. Darbo užmokesčio ir lengvatų (naudų) nustatymas. Personalo adaptacija. Pirmosios dienos darbotvarkės pavyzdys. Personalo mokymas ir ugdymas (tobulinimas). Darbo vertinimas. Kriterijų vertinimo aprašymas. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas. Individualus karjeros planas. Kandidatų pasirinkimo į vadovo pareigas būdai. Grupės( komandos) ir darbas grupėse. Grupės samprata. Grupinio darbo privalumai. Formalios komandos. Grupių darbo efektyvumas. Bendradarbių pažinimas. Žmogaus darbingumo komponentės. Grupių tyrimai. Grupių darbo organizavimas. Neformalios grupės ir jų valdymas. Neformalių grupių susidarymo priežastys.
  Personalo vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2006-01-06
 • Personalo vadyba (6)

  Personalo vadybos esmė, turinys ir vaidmuo organizacijoje. Darbuotojų vadybos samprata. Organizacijos kultūros vaidmuo darbuotojų vadyboje. Kintanti personalo valdymo aplinka. Kintantis personalo valdymo vaidmuo. Personalo skyriaus organizavimas. Darbuotojų skyriaus vieta ir vaidmuo organizacijoje. Darbuotojų valdymo organizavimas mažoje įmonėje. Darbuotojų valdymo organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Centralizuoto darbuotojų valdymo skirtumai nuo decentralizuoto valdymo. Darbų analizė. Darbo vietų aprašymų ir pareiginių nuostatų rengimas. Darbų analizės informacijos rinkimo metodai. Personalo poreikio planavimas. Darbuotojų poreikio planavimo svarba ir turinys. Personalo paieška, atranka ir samda. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Kandidatų telkimo šaltiniai. Kriterijų vertinimo aprašymas. Atestavimo organizavimas. Personalo mokymas ir ugdymas. Požiūrio į karjerą įvairovė. Karjeros planavimo ir jos realizavimo sistema organizacijoje. Individualus karjeros planas. Personalo atleidimas. Vadovavimo stiliaus parinkimo įvairovė. Personalo skatinimas. Darbo motyvacija. Konfliktai. Konfliktų valdymas.
  Personalo vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2006-01-06
 • Personalo vadyba (7)

  Personalo įdarbinimo anketos, klausimynai, cv (curculum vitae). Neformali personalo adaptacija (socializacija). Darbuotojų vertinimas, vertinimo svarba administracijai ir motyvacijai. Darbo grupės: padalinio veiklos gerinimo grupė, proceso tobulinimo grupė, kokybės rateliai, projekto komanda.
  Personalo vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-01-30
 • Personalo vadyba (8)

  Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos turinis ir vadybos principai. Darbo su personalu aplinka: išoriniai ir vidiniai veiksniai. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo politika ir personalo poreikio planavimas. Vidiniai ir išoriniai personalo verbavimo šaltiniai. Samdos procedūros ir teisinis įforminimas. Darbuotojų vertinimo kriterijai ir metodai. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Grupės (komandos) sąvoka. Formalios grupės: vadovo komanda, komitetai. Grupių (komandų) vystymosi etapai. Komitetų valdymas. Neformali personalo adaptacija (socializacija). Darbo grupės: padalinio veiklos gerinimo grupė, proceso tobulinimo grupė, kokybės rateliai, projekto komanda. Darbuotojų vertinimas, vertinimo svarba administracijai ir motyvacijai.
  Personalo vadyba, špera(10 puslapių)
  2006-01-30
 • Personalo vadyba (9)

  Personalas. Darbo su personalu aplinka. Personalo poreikio planavimas. Personalo parinkimas: paieška, atranka, samda ir atleidimas. Mokymo tikslų nustatymas bei mokymo metodų parinkimas. Personalo karjeros planavimas. Personalo motyvavimas. Proceso teorijos. Motyvacijos panaudojimas praktikoje. Motyvavimo sistemos kūrimas įmonėje.
  Personalo vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-03-17
 • Personalo vadyba Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)ir Kanadoje: NBA krepšinio lyga

  Įžanga. Klubo vadybos funkcijos. Organizacinė struktūra. NBA klubų pajamų šaltiniai. Skirtumai tarp verslo firmos ir krepšinio klubo. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-04-13
 • Personalo vadyba mokykloje

  Mokyklos veikla. Trumpa mokyklos veiklos charakteristika. Mokykloje atliekami darbai ir funkcijos. Mokyklos organizacinė valdymo struktūra (OVS). Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(68 puslapiai)
  2006-01-12
 • Personalo vadyba: AB "Cukrus"

  Įvadas. AB "Cukrus" veikla. Bendrovės veiklos charakteristika. Bendrovėje atliekami darbai ir funkcijos. AB "Cukrus" organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam asmeniui. Darbo užmokesčio sistema. Vertinimo kriterijų ir jų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Darbo vietų vertinimas. Kintamojo darbo užmokesčio nustatymas. Premijavimo rodiklių nustatymas. Personalo parinkimas. Paieškos šaltinio parinkimas. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(42 puslapiai)
  2008-03-26
 • Personalo vadyba: apželdinimo paslaugos

  Įvadas. Darbo tikslas — atlikti apželdinimo paslaugų įmonės darbo vietų analizę, sukurti darbo užmokesčio sistemą ir sudaryti personalo parinkimo procedūrą. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Darbuotojų skaičius pagal personalo kategorijas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų analizė. Darbo vietos/pareigybės darbo aprašymas. Direktoriaus darbo vietos aprašymas. Apželdinimo darbų vykdytojo darbo vietos aprašymas. Mechanizatoriaus darbo vietos aprašymas. Tiekėjo darbo vietos aprašymas. Pagrindinio darbininko apželdinimo darbams darbo vietos aprašymas. Reikalavimai darbo vietą/pareigybę užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų ir jų vertės nustatymas. Darbo vietų vertinimo rezultatai ir pastovus darbo užmokestis. Personalo parinkimas. Personalo paieškos šaltiniai. Pareigybės/darbo vietos reklama. Reikalaujamų dokumentų sąrašas darbuotojams. Personalo atrankos vykdymo aprašymas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-03-02
 • Personalo vadyba: automobilių remonto paslaugos UAB "Agrija"

  Įvadas. UAB "Agrija" pagrindinės veiklos sritys – automobilių remonto paslaugos. Referato tikslas - surinkti ir susisteminti informaciją apie personalo valdymo ypatumus. Teorine dalis. Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Aplinkos aprašymas. Įmonės vadyba. Įmonės analizė. Pasiūlymai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-05-20
 • Personalo vadyba: ekologiškų maisto produktų prekyba UAB "Akva"

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieško šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(42 puslapiai)
  2008-11-14
 • Personalo vadyba: grožio salonas "Linda"

  Įmonės veiklos aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Darbuotojų skaičius. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Atrinktos pareigybės/darbo vietos. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Bazinis darbo užmokestis. Kriterijų nustatymas ir pakopų sudarymas. Kintamas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Pareigybės/ darbo vietos reklama. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, referatas(48 puslapiai)
  2008-10-17
 • Personalo vadyba: įmonė - kino teatras

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Vertinimo kriterijų pakopų vertės (balais) nustatymas. Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai . Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(39 puslapiai)
  2007-02-19
 • Personalo vadyba: įmonė prekiaujanti žemės ūkio technika

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbuotojų skaičius. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbuotojų pasiskirstymas pagal profesinę specializaciją. Pareigybių aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių aprašymas. Reikalavimų profilių formavimas. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms. Darbo užmokesčio struktūra. Pastovaus darbo užmokesčio (PDU) nustatymas. Vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Vertinimo kriterijų sudarymas ir pakopų vertė balais. Darbo vietų vertinimas ir pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamas darbo užmokestis (KDU) kriterijų parinkimas ir apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo darbo vietoms sudarymas. Savo individualios karjeros planavimas. Dabartinės situacijos pristatymas. Karjeros tikslo formavimas. Aplinkos veiksniai. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-01-28
 • Personalo vadyba: Kino teatras

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Suformuoti pagrindiniai įmonės padaliniai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pasirinktos pareigybės/darbo vietos. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinis darbo užmokestis. Kintamas darbo apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Išvados.
  Personalo vadyba, analizė(37 puslapiai)
  2007-03-23
 • Personalo vadyba: motyvavimas

  Įvadas. Motyvavimo esmė. Darbo motyvacija. Motyvavimo priemonių įvairovė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-09-17
 • Personalo vadyba: naktinis klubas "Zepelinus"

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/ darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Kandidatų dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(40 puslapių)
  2006-10-17
 • Personalo vadyba: parduotuvė "Goga"

  Pramoninių prekių parduotuvė. Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Darbo analizė ir reikalavimų profilis. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinis darbo užmokestis. Kintamas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Premijavimo rodikliai. Paieškos šaltiniai. Pareigybės/darbo vietos reklama. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(33 puslapiai)
  2007-11-12
Puslapyje rodyti po