Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo vadybos samprata, turinys ir uždaviniai

  Personalo vadybos samprata ir subjektai. Vadyba. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais mokslais. Skiriamos trys personalo vadybos fazės. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo sistema.
  Personalo vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2006-08-18
 • Personalo vadybos svarba sėkmingam įmonės darbui, personalo vadybos turinys ir vadybos principai

  Įvadas. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-14
 • Personalo vadybos turinys ir principai

  PowerPoint pristatymas. Personalo valdymo samprata. Personalo vadybos ryšys su kitais dalykais. Įmonės kultūra. Įmonės kultūros dimensijos. Įmonės kultūros tipai. Įmonės kultūros vertinimo kryptys. Įmonės kultūros vertinimo rodikliai. Įmonės kultūros keitimas. Personalo politikos turinys. Pagrindiniai personalo valdymo principai.
  Personalo vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-03-05
 • Personalo valdyba: apželdinimo įmonė

  Įmonės veiklos aprašymas. Apželdinimo paslaugomis užsiima IĮ "K.Bavinkos augalai". Pareigybių darbo vietų analizė. Darbo užmokesčio sistema. Vertinimo kriterijų išskaidymas į pakopas vertės balais. Darbo vietų vertinimo rezultatai ir pastovus darbo užmokestis. Direktoriaus kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas. Direktoriaus pavaduotojo kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas. Finansininko kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas. Pardavėjo kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas. Personalo vadybininko kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas. Darbo užmokestis. Personalo parinkimas. Personalo parinkimas. Skelbimai. Interviu klausimas. Personalo atranka. Savo individualios karjeros planavimas. Dabartinės situacijos pristatymas. Karjeros tikslo suformavimas ir aprašymas. Karjeros tikslas. Savo atitikimo karjeros tikslo reikalavimams vertinimas. Motyvacinis laiškas.
  Personalo vadyba, referatas(35 puslapiai)
  2009-12-22
 • Personalo valdymas

  Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas Europoje. Personalo valdymo ypatumai Lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros planavimas. Personalo mokymas ir vystymas. Personalo kompensavimas ir apsauga. Darbo santykių valdymas.
  Personalo vadyba, konspektas(24 puslapiai)
  2005-03-04
 • Personalo valdymas (10)

  Įžanga. Organizacijos. Organizacinė struktūra. Organizacijos tikslai. Aplinkos poveikis asmenybei ir jos elgsenai. Organizavimas. Personalas. Įmonės kultūra. Personalo pripažinimo sistemos tikslai. Karjeros planavimas. Motyvacija. Atlyginimas. Socialiniai motyvatoriai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-02
 • Personalo valdymas (11)

  Įvadas. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Vadovas ir jo pareigos. Organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo dokumentavimas. Personalo dokumentų bankas. Atskaitomybė personalo srityje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-02-27
 • Personalo valdymas (12)

  Santrauka. Įžanga. Kodėl svarbus personalo valdymas? Personalo verbavimas. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų drausminimas. Priėmimas į darbą. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų skatinimo planai. Neformalios grupės. Globalizacija. Testas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-21
 • Personalo valdymas (14)

  PowerPoint pristatymas. Personalo vadybos turinys. Personalo valdymas. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Gamybinės organizacijos tikslų visuma. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Įmonės ir individo interesų suderinamumas. Partnerystės principas. Kvalifikacijos ir atsakomybės principas. Optimalių darbo sąlygų principas. Autonomizavimo principas. Humanizavimo principas. Ekonomiškumo principas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Veiklos subjektų klasifikavimas. Išoriniai veiklos subjektai. Žmonių išteklių valdymo procesas.
  Personalo vadyba, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-09-19
 • Personalo valdymas (15)

  Įvadas. Vadybos ištakos Lietuvoje. Organizacijos samprata. Vadovavimas. Personalo valdymas. Personalo tarnybos. Darbo analizė. Darbuotojų Paieška ir atranka. Darbuotojų priėmimas į darbą. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų darbo atlyginimas ir naudos. Darbuotojų skatinimas. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Atleidimas iš darbo. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-11-26
 • Personalo valdymas (16)

  Valdymas. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizacinė firmos struktūra. Ką veikia vadovas. Vadybos resursai. Vadovavimo stilius. Valdymo informacija. Personalo organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-01-25
 • Personalo valdymas (17)

  Personalo vadybos samprata, turinys ir uždaviniai. Klausimas: Personalo vadybos samprata ir subjektai. Personalo valdymo turinys, uždaviniai ir sistema. Personalo valdymo evoliucija. Klasikinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Šiuolaikinės valdymo teorijos. Kintanti personalo valdymo aplinka ir vaidmuo. Darbo pobūdis ir aplinka. Vidinių veiksnių charakteristika. Personalo tarnybos paskirtis, uždaviniai ir funkcijos. Darbo pobūdis ir aplinka. Vidinių veiksnių charakteristika. Personalo tarnybos paskirtis, uždaviniai ir funkcijos. Strateginis planavimas ir jo reikšmė personalo valdyme. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. Vadovo veiklos ypatumai. Vadovo funkcijos. Vadovavimo esmė. Valdymo metodai. Asmenybės vadovo savybės. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Tradicinių ir naujųjų valdymo stilių klasifikacija. Situacinis požiūris į vadovavimą. Lygių galimybių ir įvairovės valdymas. Darbo jėgos įvairovės plėtojimas. Lygių įdarbinimo sąlygų galimybės ir įtvirtinantys veiksmai. Personalo planavimas ir kandidatų verbavimas. Verbavimo ir atrankos procesas. Darbo jėgos planavimas ir prognozavimas. Kandidatų verbavimas.
  Personalo vadyba, konspektas(23 puslapiai)
  2008-05-08
 • Personalo valdymas (18)

  Įvadas. Darbo tikslas: remiantis teoriniais šaltiniais surinkti ir aprašyti personalo valdymo ypatumus. Personalo organizavimas. Personalo valdymo uždaviniai ir turinys. Personalo poreikio planavimas. Darbuotojų motyvavimas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo principai. Darbo užmokesčio modeliai. Veiksniai, darantys įtaką darbo užmokesčiui. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-03-06
 • Personalo valdymas (2)

  Įvadas. Teisingų ir motyvuojančių darbo apmokėjimo sistemų sukūrimas. Darbuotojų skatinimo planai. Darbuotojų naudos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-06-01
 • Personalo valdymas (3)

  Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupės tikslai. Grupių klasifikacija. Formalios ir neformalios grupės. Komandinio darbo nauda. Komandų klasifikavimas. Komandos ir jų kūrimas. Komandos gyvavimo ciklas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandos sutelktumas. Grupinio darbo organizavimo nauda. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-09-20
 • Personalo valdymas (4)

  Personalo valdymas. Kodėl personalo valdymas svarbus visiems vadovams? Bendroji personalo valdymo samprata. Valdymo teorijos - personalo valdymo bazė. Savybių teorija. Vaidmens teorija. Situacijos teorija. Motyvavimo teorija. Elgsenos teorija. Mainų teorija. Apibendrintas valdymo teorijų įvertinimas. Personalo valdymo turinys. Personalo valdymo formalizavimas. Įmonės personalo valdymo teisinis reguliavimas. Įmonės valdymo koncepcija. Pagrindinės valdymo koncepcijos. Dalinės valdymo koncepcijos. Naujos valdymo struktūros.
  Personalo vadyba, konspektas(39 puslapiai)
  2005-11-07
 • Personalo valdymas (6)

  Įvadas. Personalo valdymo uždaviniai ir turinys. Personalo organizavimas. Personalo poreikių planavimas. Personalo motyvavimas. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo ugdymas ir karjeros planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-05-20
 • Personalo valdymas (7)

  Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-08
 • Personalo valdymas (8)

  Personalas. Darbo su personalu aplinka. Organizacijos kultūra. Organizacijos filosofija. Personalo politikos formavimo principai. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo parinkimas: paieška, atranka, samda ir atleidimas. Personalo vertinimo esmė ir tikslai. Personalo mokymas. Mokymo planavimas ir įgyvendinimas. Mokymo efektyvumo įvertinimas. Personalo karjeros planavimas. Personalo motyvavimas. Proceso teorijos. Motyvavimas.
  Personalo vadyba, špera(14 puslapių)
  2006-09-15
 • Personalo valdymas (9)

  Personalo valdymo sistemos elementai. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Darbuotojų parinkimo būdų nustatymas ir parinkimas. Kandidatų atranka. Asmeninis pokalbis. Darbo sutarties sudarymas. Darbuotojo adaptacija kolektyve. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo vertinimas. Personalo vertinimo sistema. Personalo vertinimo metodai. Karjeros valdymas. Vadovavimas. Vadovų poveikio formos. Tradicinių ir naujųjų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Motyvai ir motyvavimas. Poreikiai - personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvavimo samprata pasitenkinimo darbu (poreikių) teorijose. A. Maslovo poreikių teorija. F. Hercbergo 2-jų veiksnių teorija. Kitos poreikių teorijos. Komunikacija. Komunikacijos proceso esmė. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacijos proceso efektyvumas. Komunikacijos proceso barjerai. Organizacinės komunikacinių ryšių tobulinimo priemonės. Grupės ir sprendimų priėmimas. Grupinio darbo organizavimo formos. Efektyvaus grupinio darbo sąlygos. Grupinio darbo trūkumai. Požiūris į valdymo sprendimus. Priimamų sprendimų racionalumo užtikrinimas. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų valdymas. Konflikto valdymo procesas. Konflikto identifikavimas. Konflikto analizė. Konflikto sprendimas
  Personalo vadyba, konspektas(38 puslapiai)
  2006-11-14
Puslapyje rodyti po