Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasiruošimas susitikti su darbdaviu

  Įvadas. Pokalbio tikslas. Interviu. Jūsų unikalus pardavimo pasiūlymas (UPP). Informacijos apie organizaciją ir darbą rinkimas. Pagrindinai klausimai ir pageidaujami atsakymai. Klausimai darbdaviui. Dokumentai ir priemonės, reikalingi pokalbiui. Kaip apsirengti, einant į pokalbį dėl darbo. Kūno kalba ir neverbaliniai ženklai. Priežastys, dėl kurių, darbdavys pateikia neigiamą atsakymą.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-05-18
 • Pažeminimas, paaukštinimas ir atleidimas iš pareigų, to įtaka darbuotojo motivacijai ir elgesiui

  Paaukštinimas pareigose. Pažeminimas pareigose. Pažeminimas pareigose. Atleidimas vienos šalies pageidavimu. Darbuotojo pageidavimu. Darbdavio iniciatyva. Atleidimo interviu. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-11
 • Personalas (2)

  Įvadas. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Grupės ir komandos samprata. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-11-13
 • Personalas. Darbo organizavimas

  Įmonės personalas – svarbiausias sėkmės veiksnys. Darbo organizavimas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Darbo užmokesčio tikslai įtakojantys įmonės veiklos efektyvumą. Tradicinės darbo apmokėjimo formos. Specialistų darbo apmokėjimas. Darbo našumo samprata. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika. Darbo našumą lemiantys veiksniai. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika.
  Personalo vadyba, referatas(30 puslapių)
  2005-09-14
 • Personalo adaptacija

  Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos formos. Adaptacijos etapai ir lygiai. Ko siekiama personalo adaptavimu. Personalo operatyvinio reguliavimo priemonės. Susipažinimo – įvadinis pokalbis. Supažindinimas su darbu. Individas organizacijoje: tolerancijos, privatumo, drausmės problemos. Naujų darbuotojų integracija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-10-23
 • Personalo apskaita ir statistika

  Įvadas. Personalo dokumentavimas ir apskaita. Personalo vadybos informacinio aprūpinimo turinys. Personalo dokumentų bankas. Atskaitomybė personalo srityje. Personalo statistiniai rodikliai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-02-20
 • Personalo atranka ir administravimas

  Įvadas. Personalo atranka. Personalo paieška. Personalo atrankos būdai. Personalo atrankos konkurso organizavimo etapai. Ieškant geriausio. Rezervo formavimas. Personalo administravimas. Personalo planavimas. Įdarbinimas. Veiklos planavimas ir vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-14
 • Personalo atranka ir valdymas organizacijoje

  Kaip organizacijos ieško darbuotojų. Atrankos konkurso etapai. Vadovų rezervo formavimas. "Auginti" savus ar rinktis iš išorės? Kokia iš to nauda? Kaip vyksta rezervo formavimas? Personalo valdymo sprendimai. Personalo planavimas. Įdarbinimas. Kompetencijų planavimas. Veiklos planavimas ir vertinimas. Karjera. Ugdymas. Atleidimas iš darbo. Papildomos personalo administravimo procedūros. Kaip surasti gerą darbuotoją ir jį išlaikyti? Nebesijaučia atsakingi. O kur komunikacija? Įvaizdis - dar ne viskas? Jo didenybė bosas. Skatinimas. Pririša. Procesas su aiškia pradžia. Verbavimo etapas. "Ne, ačiū, man tiesiog buvo įdomu". Ieškant geriausio. Keli dalykai iš praktikos. Skatinimas. Patogi darbo vieta. Malonus darbas. Entuziazmas. Adekvatus darbo krūvis. Santykiai kolektyve. Veiksmingi darbuotojų skatinimo būdai. Nuobaudos. Personalo atrankos būdai. Dažniausiai pasitaikančios kandidatų vertinimo klaidos. Pasitenkinimo darbu veiksniai. Pasitenkinimo darbu pasekmės.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-10-21
 • Personalo atranka, samda ir adaptacija

  Įvadas. Personalo atranka. Pagrindiniai atrankos proceso etapai. Atrankos metodai. Atrankos pokalbis (interviu). Pagrindinės atrankos pokalbio klaidos. Priėmimas į darbą. Personalo adaptacija. Adaptacijos proceso etapai. Adaptacijos metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-05-29
 • Personalo atrankos analizė: IĮ "Atsipūsk"

  Įvadas. Apibrėžimas. Atrankos proceso etapai. Pagrindinės atrankos proceso dalys. Atrankos metodai. Asmeninis pokalbis. Trumpas organizacijos aprašymas. Organizacijos valdymo struktūra. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-04-19
 • Personalo atrankos ypatumų teorinė analizė

  Įvadas. Darbuotojų ir darbininkų santykiai. Darbuotojų priėmimo į darbą etapas. Dokumentų pateikimas. Dokumentų įvertinimo ir darbuotojų pirminė atranka. Atrinktų kandidatų pirminė kontaktinė atranka. Personalo dokumentų bankas. Darbo su personalu aplinka, veiksnių sistema. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje. Pagrindiniai vertinimo principai. Personalo politika, formavimo principai. Geras darbuotojas nauda įmonei. Geriausių darbuotojų išlaikymo veiksniai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Personalo atrankos proceso analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Personalo paieška ir atranka. Personalo atrankos turinys. Atrankos procesas. Praktinė dalis. Apie AB "Lietuvos Draudimas". AB "Lietuvos draudimas" personalo atrankos procesas. Atranka. Pasiruošimas pokalbiui. Pokalbiui. Po pokalbio. Atrankos proceso trūkumai. Kaip atskirti tinkamiausią kandidatą į darbo vietą? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-05-23
 • Personalo darbo prognozavimo metodologija modernioje organizacijoje

  Įvadas. Anapus ekonominės filosofijos. Pagrindiniai prognozavimo metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Personalo poreikio planavimo turinys. Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-19
 • Personalo karjeros planavimas

  Įvadas. Karjeros planavimas. Personalo formavimo ypatumai ir ryšys su karjeros planavimu. Personalo formavimo ypatumai ir ryšys su karjeros planavimu. Individualus karjeros planas. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Individuali karjera ir jos realizavimas. Paaukštinimas ir perkėlimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-06-04
 • Personalo kiekybinė ir kokybinė charakteristika

  Įvadas. Įmonės personalas – svarbiausias sėkmės veiksnys. Personalo struktūra. Personalą sąlygojanti aplinka. Personalo kiekybiniai ir kokybiniai aspektai. Darbuotojų poreikio planavimas. Personalo darbo našumas. Personalo darbo laikas. Personalo vertinimas. Personalo valdymo koncepcija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(31 puslapis)
  2007-01-31
 • Personalo mokymo ir ugdymo nauda įmonei ir darbuotojui

  Įvadas. Personalo mokymas. Personalo ugdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-01
 • Personalo mokymo sistema kelionių agentūroje "Ditma"

  Įvadas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų orientavimas. Mokymo procesas. Mokymo metodai. Mokymas darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Imitacinis mokymas. Kompiuterizuotas mokymas. Specialios paskirties mokymas. Mokymo ir tobulinimo procesas. Personalo mokymo sistema kelionių agentūroje "Ditma". Apie įmonę. Personalas. Mokymai ir konsultacijos kelionių agentūroje "Ditma". Kodėl pasirinkta PFCG. Mokymų įmonėje organizavimas. Mokymo įmonėje organizavimo sąlygos. Investicija į darbuotoją. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-01-31
 • Personalo mokymo sistema: UAB "X"

  Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų mokymo metodai ir jų charakteristikos. Mokymosi kokybės gerinimas organizacijoje. Praktinė dalis. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos rūšys: cheminių medžiagų gamyba, statyba, prekyba, medienos impregnavimas. Finansiniai rodikliai. Įmonės aplinka. Konkurentai. Klientai ir užsakovai. Personalo mokymo sistema įmonėje UAB "X". Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-31
 • Personalo mokymo sistemos analizė: UAB "Nimfėja"

  Įvadas. Teorinė dalis. Mokymo samprata. Mokymo poreikis. Mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesas. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo principai. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės pristatymas. Valdymo struktūra. Patirtis rinkoje. Teikiamos paslaugos. Situacijos analizė. Įvadinis seminaras. Virėjų mokymas. Plovėjų mokymas. Padavėjų mokymas. Vadovų mokymas. Darbuotojų perkvalifikavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-04-19
 • Personalo motyvacija

  Įvadas. Personalo vaidmuo įmonės veikloje. Organizacijos darbuotojų motyvacija. Organizacijos darbuotojų motyvacija Lietuvoje ir užsienyje. Motyvacijos teorijos. F. Hercbergo motyvacijos teorija ir jos ryšys su Maslow poreikių teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Personalo motyvacija efektyviai dirbti šiandien. Materialinė personalo motyvacija. Nematerialinė personalo motyvacija. Keli patarimai, kurie padės padidinti personalo motyvaciją dirbti. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-03-21
Puslapyje rodyti po