Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vienetinis darbo užmokestis

  Įvadas. Darbo apmokėjimas. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Dažniausiai naudojamos kombinuotos darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio formos UAB "X".
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-24
 • W. Ouchi ir japoniškoji motyvacinė sistema

  Įvadas. Personalo motyvavimo sistemos esmė, tikslai ir turinys. Japoniškoji vadyba. "Samda iki gyvos galvos". Japonų kultūra. William G. Ouchi ir Z teorijos priešistorė. Esminiai Japonijos pramonės organizacijų bruožai. Z teorija. Naujas vadybos modelis. Kaip pritaikyti Z teoriją Amerikos įmonėse. W. Ouchi Z teorija – priešprieša D. Mcgregor‘o x ir y teorijai. Realūs z teorijos pritaikymo pavyzdžiai. "Toyota Canada". "Sony". Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-11-30
 • Žmogiškasis elementas šiuolaikinėje organizacijoje

  Įvadas. Požiūris į žmogų organizacijoje. Žmogiškojo elemento svarba organizacijai. Žmogiškasis kapitalas. Darbuotojo kompetencija. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-03-20
 • Žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymas

  Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Verbavimas. Atranka. Socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimai, perkėlimai, pažeminimai ir atleidimai. Personalo valdymas. Personalo valdymo samprata ir subjektai. Pagrindiniai personalo valdymo aspektai. Personalo valdymo turinys ir uždaviniai. Personalo valdymo teoriniai pagrindai. Ikimokslinis valdymas – beteisio žmogaus koncepcija. Klasikinė valdymo teorija – ekonominio žmogaus koncepcija. Žmogiškųjų santykių teorija – socialinio žmogaus koncepcija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-01-25
 • Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka

  Įvadas. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo, verbavimo ir atrankos samprata. Žmogiškųjų išteklių samprata. Žmogiškųjų išteklių planavimo samprata. Planavimo, verbavimo, atrankos samprata. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka, kaip organizacijos valdymo priemonė. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo, verbavimo ir atrankos etapai. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo, verbavimo ir atrankos būdai ir jų reikšmė organizacijos veikloje. Laisvų darbo vietų įtaka organizacijos žmogiškųjų išteklių vadybai. Žmogiškųjų išteklių poreikio įtaka viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus organizacijų darbui. Laisvų darbo vietų analizė Lietuvoje. Lietuvos darbo rinkos ypatumai, kaip išorinė aplinka ir jos įtaka organizacijos žmoniškųjų išteklių vadybai, viešajame ir privačiame sektoriuose. Išvados. Priedai (3).
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-11-21
 • Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka

  Įvadas. Darbo tikslas būtų atskleisti žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo sampratą ir būdus. Žmogiškųjų iškelių poreikio samprata. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka. Žmogiškųjų išteklių poreikis bei planavimas. Žmogiškųjų išteklių verbavimas ir atranka. Personalo atrankos metodai. Testavimas. Interviu. Biografijos tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Darbo sutarčių vadybiniai variantai ir jų administravimas. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2009-03-06
 • Žmogiškųjų išteklių vadybos sistema įmonėje: kanceliarinių prekių pardavimas UAB "Servavita"

  Įvadas. Personalo parinkimo sistema analizuojamoje įmonėje. Trumpa įmonės apžvalga. Personalo paieškos tikslai ir būdai. Paieškos procesą įtakojantys veiksniai. Personalo paieškos organizavimas. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Personalo atrankos proceso etapai. Pagrindiniai atrankos metodai. Atrankos pokalbis, jo organizavimas. Kompetencijų modeliavimas ir lavinimas analizuojamuoje įmonėje. Kompetencijų sandarą apibūdinantys modeliai. Kompetencijų modeliavimo ir vertinimo modeliai. Personalo vertinimas analizuojamuoje įmonėje. Personalo vertinimo tikslai ir nauda, vertinimo rezultatų panaudojimas. Personalo vertinimo turinys (vertinamos sritys). Personalo vertinimo metodai. Personalo vertinimo procedūra. Personalo vertinimo rezultatų panaudojimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2010-02-18
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas

  Įvadas. Kaip surandami tinkami darbuotojai? Atrankos agentūros Vilniuje. Darbuotojų nuoma. Darbdavio išskirtinumo formavimas. Kas yra brand’as? Kultinių brand’ų galia. Septynios Auksinės Kultinio Branding’o Taisyklės. Kada Brand’as nepasiekia tikslo?Darbdavių brand’ai Lietuvoje - "Lietuvos Ryto" skelbimai. Eurovaistinė. AstraZeneca. Hilti. Zara. Olympic Casino. "BMS". "VP Market". "Tobis". Deloitte – audit, tax, consulting, financial advisory. English First. Janssen Pharmaceutica. Volvo. "Coca- Cola HBC". Komentarai - išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-17
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas (2)

  Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Valdymo sprendimo priėmimo samprata. Darbas su personalu. Skatinimo - atlyginimo sistema ir jos diegimas organizacijoje. Poreikiai. Valdžios poreikis. Laimėjimų poreikis. Narystės poreikis. Kaip motyvuoti personalą krizės sąlygomis. Kuo tokia padėtis pavojinga. Kaip pateikti informaciją. Personalo vertinimas. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-05-15
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas (3)

  Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. ŽI valdymo procesas. Darbo paklausa ir pasiūla. Žmonių ištekių planavimas. Darbuotojų verbavimas ir atranka. Socializacijos (adaptacijos) paskirtis. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas. Tyrimo bei tobulino tikslas. Žmogiškųjų išteklių sisteminis valdymo požiūris. Žmogiškųjų išteklių politika ir strategija. ŽI auditas. Žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2007-06-03
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas Australijoje

  Žmogiškųjų išteklių valdymas (ŽIV) Australijoje, Aplinkos pokyčiai, Darbo jėgos charakteristikos: demografiniai ypatumai ir įvairovė, Gamybos technologija ir darbo organizavimas, Organizacinė strategija, Organizacinė kultūra, Žmogiškųjų išteklių (ŽIV) praktikos tendencijos, Įmonės strategijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo (ŽIV) strategijos suderinimas, Lanksčių darbo sąlygų sudarymas ir į šeimą orientuoto valdymo praktika, Komandinės struktūros, Investicijos į žmogiškųjų išteklių valdymo sistemas, Padidėjusi teisinių paslaugų paklausa, Padidėjęs dėmesys veiklos vertinimui: jo išmatavimui bei atlygių sistemai, Ateities iššūkiai.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-03-09
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas tarptautinėje įmonėje

  Įvadas. Tarptautinių žmogiškųjų išteklių valdymas Johnson&Johnson įmonėje. Strateginis žmogaus išteklių vaidmuo tarptautiniame versle. Trys darbuotojų kategorijos. Skirtumai tarp vietinės ir tarptautinės žmogaus išteklių vadybos. Pagrindinės užduotys tarptautiniame žmogiškųjų išteklių valdyme. Tarptautinė darbuotojų politika. Talentų paieška. Emigranto nesėkmė ir kultūrinis šokas. Repatriacija. Personalo mokymas. Tarptautinės veiklos rezultatų įvertinimas. Personalo kompensacijos. Tarptautiniai darbo santykiai. Skiriamieji darbo bruožai visame pasaulyje. Darbo kokybė ir sąnaudos. Darbo jėgos mažinimas. Tarptautinės darbo rinkos susiformavimo tendencijos. Kompanijų strategija tarptautinių darbo santykių srityje. Tarptautinės darbo rinkos skirtumai. Moterų padėtis tarptautiniame versle. Sėkmės strategijos moterims vadovėms tarptautiniame versle. "Sony" kintančių žmogiškųjų išteklių iššūkiai. "Sony" žmogiškųjų išteklių filosofija. "Sony" mokymas ir sugebėjimų vystymas. "Sony" gamybos darbo jėga. Įmonės socialinė atsakomybė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2009-03-30
 • Žmonių išteklių valdymas

  Įvadas. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. UAB "Palink", IKI prekybos centro apklausos tyrimų analizė. Apibendrinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-02-07
 • Žmonių išteklių valdymas organizacijoje

  Žmonių išteklių valdymas. Tradicinis požiūris. Žmonių išteklių planavimas. Planavimo procedūros. Verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos proceso etapai. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Neformalus vertinimas. Formalus sisteminis vertinimas. Kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Bausmės, pažeminimai ir atleidimai iš pareigų.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-03-21
 • Žmonių išteklių valdymo proceso etapai organizacijoje

  Įvadas. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Žmonių išteklių valdymas ir strategija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-02-20
 • Žmonių išteklių valdymo svarba

  Įvadas. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių valdymas (HMR). Žmonių išteklių politika. Poreikių planavimas. Darbuotojų verbavimas. Atranka. Socializacija (orientavimas). Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas. Žmonių išteklių auditas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-02-08
 • Žmonių išteklių valdymo svarba (2)

  Įvadas. Kas tai yra personalo valdymas? Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Socializacija arba orientavimas. Mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų vertinimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Išvados. Santrauka.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-10-23
 • Žmonių santykių valdymo mokyklų pagrindiniai principai ir jų įgyvendinimas

  Įvadas. Žmogiškųjų santykių teoriją. Žmogiškųjų santykių mokykla ir atstovai. Kokybės sąvokų taikymą žmonių santykių teorijoms. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-22
Puslapyje rodyti po