Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų motyvavimo modeliai

  Darbuotojų motyvavimo modeliu esmė. Veiklos motyvavimo priemonės ir būdai. Demotyvuojantys veiksniai ir požiūris į pragyvenimo šaltinius. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-12-11
 • Darbuotojų motyvavimo poreikio analizė įmonėje

  Įvadas. Motyvavimo poreikio analizė įmonėje. Motyvacijos ištakos ir teorijos. Motyvacijos teorijos pradininkai. Motyvavimas Maslow teorijos požiūriu. Resursų valdymo praktikos tikslai. Motyvacijos teorijos praktikoje. Personalą motyvuojantys veiksniai. Kriterijai, motyvuojantys personalą. Motyvavimo metodai. Valdymo teorijos ir užmokesčio sistemos. Atlygio sistema tradicinio modelio rėmuose. Atlygio sistema žmogiškųjų santykių rėmuose. Skatinimo planas tradicinio ir žmogiškųjų santykių modelių rėmuose. Atlygio sistemos žmogiškųjų resursų modelio rėmuose. Išlaidų mažinimo planas. Įgūdžių sukaupimo planas. Atlygio sistema, susieta su produktyvumu. Atlygio sistema, paremta kūrybingumu ir antrepreneryste. Atlygio sistemų sudėtis. Motyvacijos įtakos darbo našumui vertinimai. Veiklos vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-11-21
 • Darbuotojų motyvavimo reikšmė įmonėje

  PowerPoint pristatymas. Motyvavimo samprata. Schema: elementarusis motyvacijos procesas. Motyvavimo samprata. Motyvavimas kaip valdymo funkcija ir vadovavimo proceso dalis. Motyvavimo priemonės ir jų reikšmė. Schema: motyvavimo priemonės. Darbuotojų motyvacija įmonėje: apklausa. Ar jus tenkina darbo sąlygos? Ar būtinas darbuotojų motyvavimas? Jūsų nuomone, svarbesnė materialinė ar moralinė motyvacija? Kokia yra motyvacijos reikšmė jūsų įmonėje?
  Personalo vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-11-11
 • Darbuotojų motyvavimo teorijos

  Įvadas. Motyvacijos samprata. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvacijos koncepcijų raida. Pagrindiniai motyvacijos šaltiniai. Motyvacijos teorijos. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. Dviejų veiksnių motyvacijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. D. Maklelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Motyvacijos programos. Darbuotojų pripažinimo programa. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programa. Kintamo atlygio programa. Motyvacinio metodo pasirinkimas. Motyvacijos problema Lietuvoje. Darbo motyvacijos tyrimai Lietuvoje 1991 – 1994 metais. Darbo motyvacijos tyrimai Lietuvoje per pastaruosius keletą metų. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2007-12-07
 • Darbuotojų motyvavimo teorijų taikymo tyrimas įmonėje: UAB "BCH Retail"

  Įvadas. Motyvacijos samprata ir teorijos. Motyvacijos samprata ir esmė. Motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Alderfer poreikių teorija. McGregor teorija X ir teorija Y. Higienos veiksnių teorija. Motyvavimo priemonių pritaikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Motyvacijos tyrimas UAB "BCH Retail". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-20
 • Darbuotojų motyvavimo tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti kokius būdus ir priemones naudoja darbdaviai, kad motyvuotų savo darbuotojus. Tyrimo metodologija. Anketoje pateikiami tokie klausimai. Atrankos modelio pasirinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Priedas (5).
  Personalo vadyba, tyrimas(29 puslapiai)
  2010-04-26
 • Darbuotojų organizavimo sistemos analizė: UAB "Langas"

  Įvadas. Už darbuotojų organizavimą atsakingo asmens veiklos apibūdinimas. Įmonės darbuotojų sudėtis. Darbuotojų kaita. Pareiginių nuostatų rengimas. Darbuotojų paieška ir atranka. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas Darbuotojų karjeros planavimas. Darbuotojų organizavimo sistemos vertinimas ir tobulinimas.
  Personalo vadyba, analizė(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Darbuotojų paieška

  Įvadas. Laisva darbo vieta. Darbo ir reikalavimų vadybininkui suformavimas. Vadybininkų paieška. Kadrų valdymo duomenų banko panaudojimas. Vadybininkų paieška per darbo biržą. Apsirūpinimas darbuotoju per darbo vietų pasiūlą (skelbimai). Konsultacinių firmų paslaugos. Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis. Pažįstamų žmonių rekomenduojami kandidatai. Pirmoji kandidatų atranka. Pokalbis (interviu). Antroji atranka. Paskutinis pokalbis ir atranka. Vadybininko paruošimas darbui. Išvados. Išnašos.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-04-10
 • Darbuotojų paieška (2)

  Įvadas. Tinkami žmonės. Atpažinimas ir skatinimas. Apsispręskime, ko mums reikia. Sprendimas samdyti. Darbo aprašymas. Asmens savybių aprašymas. Pritraukime žmones. Surinkime faktus. Surinkime preliminarią informaciją. parenkime pokalbio planą. Pokalbio turinio planas. Užduokime klausimus. Pokalbio eiga. Apibendrinkime rezultatus. Įvertinkime žmones. Pasverkime pliusus ir minusus. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-04-15
 • Darbuotojų paieškos būdai

  Įvadas. Darbuotojų paieškos būdai. Tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-03
 • Darbuotojų paieškos procesas: UAB "Statybos patarimai" ir UAB "Virgsta"

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti, suvokti ir įsisavinti informaciją apie personalo paiešką šiuolaikinėse įmonėse, remiantis teorijos žiniomis bei pagilinti ir visiškai suformuluoti savo žinias ir nuomonę apie darbuotojų paiešką, remiantis konkrečia realių įmonių patirtimi. Teorinės dalies analizė. Praktinės dalies dėstymas. Bendra informacija apie įmones. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys paieškos procesą "Statybos patarimai" ir "Virgsta" bendrovėse. Paieškos būdai bendrovėse "statybos patarimai" ir "Virgsta". Pagrindiniai paieškos šaltiniai. Paieškos priemonės. Personalo paieškos organizavimas per spaudą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-07-27
 • Darbuotojų pasitenkinimo darbo užmokesčiu tyrimas: Karolinos viešbutis

  Įvadas. Darbas – gamybos veiksnys. Darbo samprata. Darbo ištekliai. Darbo užmokestis, jo dydis ir apmokėjimas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio dydis. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Teorinės dalies išvados. Karolinos viešbutis. "Karolina" darbuotojų pasitenkinimo darbo užmokesčiu tyrimas. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-20
 • Darbuotojų poreikiai ir motyvacija

  Poreikiai - personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Valdymo stilius - pavaldinių elgesio motyvacijos pagrindas. Materialinis darbuotojų skatinimas. Moralinis darbuotojų skatinimas.
  Personalo vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-10-18
 • Darbuotojų priėmimas į darbą, jų atranka, įdarbinimas, apmokymas

  Laisva darbo rinka. Kaip pasirinkti tinkamą kandidatą? Verbavimas. Konsultacija. Atrankos. Analizė, asmens anketa. Sveikatos tyrimai. Testavimas. Pokalbis. Supažindinimas su darbu.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-19
 • Darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo. Užmokestis už darbą

  Darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo. Priėmimo į darbą dokumentai. Pokalbio formos. Sprendimo priėmimas ir įdarbinimas. Darbo sutartis. Darbo sutarties nutraukimas. Atleidimas iš darbo. Atleidimo rūšys. Uždraudimas neteisėtai atleisti iš darbo. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė apmokėjimo sistema. Kitos darbo apmokėjimo sistemos. Mišrios apmokėjimo sistemos. Halsey sistema. Rowan sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Valandinis apmokėjimas ir darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojant gaminio vienetą esant įvairioms darbo užmokesčio formoms. Darbo užmokesčio darbininkams ir tarnautojams apskaičiavimas. Neto atlyginimas. Nedarbingumo apskaičiavimas.
  Personalo vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-09
 • Darbuotojų rengimas ir motyvacija

  Personalo šaltiniai. Vidiniai personalo šaltiniai. Išoriniai personalo šaltiniai. Vyresni ir jaunesni darbuotojai. Vyresni darbuotojai. Jaunesni darbuotojai. Komandos kūrimas. Komandos pavyzdys. Komandos privalumai. Komandos trūkumai. Personalo mokymas. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo metodai ir priemonės. Karjera. Darbuotojo ir organizacijos vaidmuo formuojant darbuotojo karjerą. Karjeros problema viešajame sektoriuje. Karjeros galimybių slopinimas didesnėse įmonėse. Viešojo ir privataus sektoriaus personalo ypatumai. Personalo skatinimas. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Socialinės motyvavimo priemonės. Motyvacija viešajame sektoriuje. Vadovo vaidmuo skatinant darbuotojus.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-12-21
 • Darbuotojų samdymas ir vadovavimas jiems

  Santrauka. Įvadas. Darbuotojų samdymas. Personalo pasirinkimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo paieška. Personalo atranka. Priėmimas į darbą ir paskirstymas į darbo vietas. Atleidimas iš darbo. Vadovavimo darbuotojams apibrėžimas. Personalo valdymas. Vadovavimo stiliai, metodai ir darbo vertinimas. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo metodai. Darbo vertinimas. Vadovo asmeninės savybės. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-03-28
 • Darbuotojų samdymas ir vadovavimas. Pareigybių nuostatai

  Įvadas. Darbuotojų samdymas. Vadovavimas darbuotojams. Pareigybių nuostatai. Tyrimo "Vadovavimo įvertinimas. Pareigybių nuostatai" apžvalga. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-05-29
 • Darbuotojų skaičiaus nustatymo būdai

  Darbuotojų skaičiaus nustatymo būdai. Bendrasis personalo poreikis. Papildomasis poreikis. Papildomojo poreikio padengimo šaltiniai. Papildomo poreikio padengimo variantai.
  Personalo vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • Darbuotojų skatinimas sveikatos priežiūros įstaigose

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas. Darbo vietų vertinimas ir pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbuotojų asmeninio indėlio ir kintamojo darbo užmokesčio nustatymas. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-17
Puslapyje rodyti po