Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Motyvacija (8)

  Įvadas. Dėstymas. A. Maslov poreikių teorija. D. Makklerendo motyvacijos teorija. F. Gercbergo poreikių teorija. Profesinės motyvacijos teorija. Laukimo teorija. Teisingumo teorija. Porterio – Laulerio motyvacijos modelis. Organizacijos personalo motyvavimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-09-11
 • Motyvacija įmonėje: UAB "Senukai"

  Įvadas. Motyvacijos samprata ir raida. Įvertinimas ir motyvacija. Motyvacijos proceso struktūra. Motyvavimo metodai ir priemonės. Nepiniginiai motyvavimo metodai. Materialinio skatinimo sistema. Ar verta skirti dėmesio personalo motyvacijai? UAB "Senukai" darbuotojų motyvavimo sistema. Įmonės apibūdinimas. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-04-04
 • Motyvacija ir pinigai

  Įvadas. Pagrindinė mintis. Motyvavimo esmė ir raida. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. Elgsenos reguliavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-06
 • Motyvacija organizacijoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti organizacijos motyvacinę sistemą. Naudotos literatūros analizė. Motyvacija ir motyvavimas organizacijoje. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos esmė organizacijoje. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Tradicinis modelis. Žmonių santykių modelis. Žmonių išteklių modelis. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Turinio motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchija. D.C. Mcclelland poreikių teorija. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Proceso teorijos. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. E. Lawler – L. Porter modelis (1968m.). Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-09
 • Motyvacija valdymo sistemoje: materialinio ir moralinio skatinimo sistema kaip poveikio svertas

  Įvadas. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. UAB "Senukai" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-04-06
 • Motyvacija: socialiniai motyvatoriai ir darbo užmokestis

  Įvadas. Šiame darbe pagrinde orientuosiuosi į darbo užmokestį ir vadinamuosius socialinius motyvatorius. Teigiama motyvacija ir jos reikšmė. Darbo užmokestis kaip motyvuojantis veiksnys. Apmokėjimo sistemos ir jų motyvavimo poveikis. Darbo apmokėjimo sudėtis. Apmokėjimo sistemos formos (tipai). Socialiniai motyvatoriai. Darbuotojų motyvacija Lietuvoje. Išvados. Santrauka. Priedai (1 psl.).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2009-06-05
 • Motyvacija. Motyvacijos modeliai ir teorijos

  Motyvacijos esmė. Motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijos.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-12
 • Motyvacijos būdai ir priemonės

  Motyvacijos samprata. Motyvavimo metodai ir priemonės. Pagrindiniai motyvavimo būdai. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Pasikalbėjimas, pripažinimas, darbo motyvavimas pačiu darbu. Darbuotojų motyvavimas kelionėmis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-06-23
 • Motyvacijos esmė ir trumpa teorijų apžvalga

  Motyvacija. Motyvavimas. Motyvacijos teorijos. A. Maslou poreikių hierarchijos teorija. K. Alderferio modifikuota poreikių hierarchijos teorija. D. Maklelando poreikių teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-17
 • Motyvacijos ir motyvavimo priemonių vertinimas viešbutyje

  Įvadas. Kas yra motyvacija. Pagrindiniai motyvacijos teiginiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. C. Alderferio ERG teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. Poreikių pažinimas motyvacijos skatinimo sistemoje. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Darbuotojų motyvavimo metodai. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Socialiniai motyvatoriai. Motyvacija kaip mokymo priemonė ir kaip tikslas. "N" įmonės – viešbučio pristatymas. Įmonės struktūra. "N" įmonėje taikomi darbuotojų skatinimo planai. Motyvacijos skatinimo tyrimas "n" įmonėje. Motyvacijos teorijų praktinis taikymas "n" viešbutyje. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(41 puslapis)
  2006-12-11
 • Motyvacijos sukūrimo galimybės: VĮ "Alytaus regiono keliai"

  Įvadas. Motyvacijos samprata ir jos esmė. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. Kompanijos pavadinimas. Galimybė save realizuoti. Darbuotojų informuotumas apie situaciją kompanijoje. Kompanijos stabilumas. Kolektyvinis darbas. Darbuotojų įvertinimas. Profesionalios karjeros galimybė. Darbuotojo reikšmingumo įvertinimas iš vadovybės pusės. Darbuotojų pasveikinimai Gimtadienio proga bei dovanų įteikimas ir švenčių organizavimas. Papildomo mokymo galimybės suteikimas, siuntimas į seminarus, konferencijas, kvalifikacijos pakėlimo kursus. Vį "Alytaus regiono keliai" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės valdymas ir organizacinė struktūra. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-05-13
 • Motyvacijos teorijos

  Įvadas. Kas yra motyvacija? Motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchija. D. Makgregoro teorijos X ir Y. Vadybos metodai.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-27
 • Motyvacijos teorijų apžvalga ir įvertinimas

  Motyvacijos esmė. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorijos. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Teorija X ir teorija Y. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. D. Maklelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių teorija. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-04-24
 • Motyvacijos turinį analizuojančių teorijų apžvalga

  Įvadas. Maslow poreikių hierarchija. ERG teorija. D. C. McClelland poreikių teorija. F. Hezberg dviejų veiksnių teorija. Turinio motyvacijų teorijų taikymas vadovo praktikoje. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-10-24
 • Motyvacijos turinį analizuojančių teorijų apžvalga (2)

  Įvadas. Motyvacijos esmė. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. D. McClellando poreikių teorija. Teisingumo teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Lūkesčių teorija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-11-22
 • Motyvacijos vaidmuo ir reikšmė

  Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos. Poreikių motyvacijos teorijos. A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. F.Herzberg dviejų faktorių teorija. D.McClelland poreikių teorija. Procesinės motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorija. J.S. Adams teisingumo teorija. Motyvavimo esmė. Personalo motyvavimo koncepcijos. Darbo užmokestis motyvavimo sistemoje. Socialiniai motyvatoriai. Personalo motyvavimo sistemos kūrimo problemos ir etapai. Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-09-19
 • Motivation, Motive und Motivationstheorie

  Darbas vokiečių kalba. motyvacija. Einführung. Der Mitarbeiter als Individuum. Motive und Motivation. Lernmotivation. Leistungsmotivation. Intrinsische und extrinsische Motivation (Zwei-Faktoren-Modell). Interesse. Weitere bedeutsame Einflussfaktoren. Das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation. Motivationstheorien. Die Maslowsche Bedürfnispyramide. Zwei-Faktoren-Theorie. ERG-Theorie nach Alderfer. Leistungsmotivationstheorie von David McClelland. Instrumente der Motivation. Fazit.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-02-27
 • Motyvavimo esmė ir raida

  Įvadas. Motyvacijos esmė. Skatinimo būdai, palaikantys darbuotojų motyvaciją. Kompensavimas už darbą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-02
 • Motyvavimo metodai ir priemonės taikomi Lietuvos ir užsienio verslo įmonėse

  Įvadas. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbo motyvacija. Motyvavimas. UAB "Senukai" naudojamos motyvavimo priemonės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-02-07
 • Motyvavimo metodai taikomi Lietuvos ir užsienio firmose

  Įvadas. Tikslas yra parodyti kokie motyvavimo metodai ir priemonės taikomi Lietuvos ir užsienio verslo įmonėse. Darbuotojų motyvacija dirbti firmose. Motyvavimo metodai ir priemonės taikomi Lietuvos verslo įmonėse. "Klaipėdos mėsinė". "Tarela". "Senukai". Motyvavimo metodai ir priemonės taikomi užsienio verslo įmonėse. "Microsoft". "Nokia Siemens Networks". "Samsung". Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-06-30
Puslapyje rodyti po