Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Planavimas (14)

  Įvadas. Planavimas, jo esmė ir samprata. Planavimo funkcija. Verslo įmonių planų rengimas. Pasiruošimas planavimui. Planavimo žingsniai. Planuojamos veiklos trukmė ir periodiškumas. Strateginis planavimas. Strateginio plano esmė, funkcijos ir nauda. Strategijos realizacijos planavimas. Strategijos plano kliuviniai. Finansinis plano biudžetas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-05-21
 • Pokalbis del priėmimo į darbą

  Pokalbis dėl sekretorės pareigų. Pokalbis dėl reklamos vadybininko pareigų.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-10
 • Pokalbis su darbdaviu

  Pasiruošimas pokalbiui. Neverbalinė kalba. Prisistatymas. Pokalbis ir etiketas pokalbio metu. Nenumatytos aplinkybės. Nuo ko pradėti. Ar reikia užsipulti darbdavį. Ką būtina žinoti apie darbą. Keblus atlyginimo klausimas. Baimę klausti lydintys kuriozai. Pokalbiui pasibaigus. Kandidato elgesys po interviu su darbdaviu. Išvados. Praktinė dalis.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-11-21
 • Poreikių tyrimas: UAB "Transcom Worldwide Vilnius"

  Įžanga. Bendras tyrimo (apklausos vaizdas). Apklausos rezultatai pagal atitinkamas grupes. Grupavimas pagal lytį. Grupavimas pagal darbo stažą užimamose pareigose. Grupavimas pagal bendrą darbo stažą. Išvados.
  Personalo vadyba, tyrimas(10 puslapių)
  2006-09-12
 • Požiūris į darbą ir jo gerinimo būdai organizacijoje

  PowerPoint pristatymas. Darbas. Požiūrį į darbą formuoja. Organizacijos filosofija. Organizacijos kultūra. Personalo politika. Požiūrio į darbą gerinimas – darbuotojų motyvacija. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-16
 • Požiūris į darbą ir jo gerinimo būdai organizacijoje (2)

  Įvadas. Organizacijos filosofijos, kultūros bei personalo politikos įtaka darbuotojų požiūriui į darbą. Organizacijos filosofija. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūra ir požiūris į darbą. Personalo politika. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Organizacijos analizė. Organizacijos filosofija. Organizacijos kultūra. Požiūrio į darbą gerinimas motyvavimo priemonėmis. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2007-03-16
 • Praktikos ataskaita: grybų auginimas ir didmeninė prekyba Danijos įmonėje "St. Restrup Champignon"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Ekonominė dalis. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. Organizacijos struktūros tipas. Horizontalus ir vertikalus darbų pasidalijimas. Įmonės valdymo strategija. Planavimo procesas įmonėje. Naudojamų planų ryšys ir jų sudarymo tvarka. Personalo organizavimo analizė. Darbuotojų sudėties analizė. Darbuotojų kaita per tris paskutiniuosius metus ir jos priežastys. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Įmonės kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius, jų dalis bendrame įmonės darbuotojų skaičiuje. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir kitų darbuotojų tarpusavio santykiai. Kokybės laidavimo sistema. Marketingo dalis. Marketingo vieta įmonėje, marketingo skyriaus atliekamos funkcijos. Tiriamoji veikla įmonėje. Prekės ir paslaugos. Prekių asortimento gylis ir plotis. Asortimento pokyčiai per kelis paskutinius metus. Asortimento vystymo strategija. Atskirų prekių ar paslaugų gyvavimo ciklas. Prekių ar paslaugų kainų politika. Įmonėje taikomi kainų nustatymo metodai. Taikomos nuolaidos. Prekių ar paslaugų pasiskirstymo kanalai, pardavimo vietos. Apibūdinti pardavimų tarpininkus. Komunikacijos procesas įmonėje. Pardavimų rėmimas. Taikomos priemonės ir metodai, jų efektyvumas. Reklaminių kampanijų organizavimas. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Marketingo plėtros galimybės. Atlikite išsamią SWOT analizę, ypatingą reikšmę skiriant organizacijos vidiniams trūkumams. Remiantis SWOT analizėje nurodytais trūkumais, sudarykite organizacijos problemų sąrašą. Aprašykite įvardintas problemas. Nurodykite, kaip siejasi minėtos problemos viena su kita. Įvardinkite, kas turėtų spręsti susidariusias problemas, nurodant vadovų lygmenį. Išvados ir pasiūlymai. Savo praktinės veiklos vertinimas.
  Personalo vadyba, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2010-02-25
 • Praktikos darbas: prekyba padangomis, alyvomis, tepalais, ratlankiais, automobiliais, šaldytais mėsos produktais IĮ "Egzotika"

  Įvadas. Apie įmonę. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės vadovas. Komercijos direktorius. Padalinių vadovai. Kitas personalas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Skatinimas. Įmonės prekių asortimentas. Įmonės marketingas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės silpnosios ir stipriosios pusės. SWOT analizė. Įmonės logistika. Įmonės finansai. Įmonės mokesčių sistema. Įmonės piniginių lėšų judėjimas. Motyvacijos samprata ir raida. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimo politika. Pasiūlymai veiklai gerinti. Išvados.
  Personalo vadyba, praktikos ataskaita(26 puslapiai)
  2007-12-03
 • Presonalo vadyba: restoranas "Seni vartai"

  Įvadas. Darbo pagrindinis tikslas yra atsižvelgus į įmonės veiklos pobūdį atlikti pasirinktų darbo vietų analizę, sukurti darbo užmokesčio sistemą ir sudaryti personalo parinkimo procedūrą. Įmonės veikla. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės "Seni vartai" įsikūrusi Kaune. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(36 puslapiai)
  2010-03-09
 • Pretendentų pažinimo ir profesinio tinkamumo testavimas, darbo įgūdžių išbandymo svarba, papildomos informacijos įtaka pretendento pasirinkimui

  Įvadas. Profesinio tinkamumo testai. Kuo svarbus testavimas. Testų klasifikacija. Įvairių atrankos priemonių veiksmingumas. Testų apžvalga. Pažintinių protinių testų sugebėjimai. Motorinių ir fizinių gebėjimų testai. Asmenybės ir interesų įvertinimo testai. Žinių testai. Kompiuterizuoti testai. Sąžiningumo patikrinimas melo detektoriumi (poligrafu). Sąžiningumo patikrinimas naudojant popieriaus lapą ir pieštuką (grafologija). Vadovų vertinimo centras. Kaip užtikrinti testo veiksmingumą. Papildomos informacijos įtaka. Medicininis patikrinimas. Rekomendacijos. Rekomendacijų patikrinimo efektyvumas ir rezultatyvumas. Informacinių tarnybų paslaugos. Nerūpestingo priėmimo į darbą teisiniai padariniai. Išvados ir siūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti

  Įmonės bankroto diagnostikos nustatymas. Darbo tikslas: išanalizuoti ar gresia UAB "Arena Interli" bankrotas, remiantis finansiniais įmonės veiklos rezultatais ir apžvelgti prevencinę audito sistemą darbuotojų motyvacijai įvertinti. Santrauka. Turinys. Įvadas. 1 užduotis. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Įmonės išankstinis vertinimas. Įmonės finansinės situacijos vertinimas. Išvados. 2 užduotis. Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti. Vidinio audito planas. Tyrimo metodika. Įmonės darbuotojų motyvų struktūros tyrimas. Įmonės sugebėjimų motyvuoti darbuotojus tyrimas. Priedai (3).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-12-30
 • Priėmimo į darbą dokumentacija ir jos įvertinimas

  Organizacijos valdymo struktūra. Darbo vietų aprašymas. Pareigos: vadybininkas. Darbo pobūdis. Pavaldumas. Darbo sąlygos. Pareigos: vyr.buhalteris. Darbo pobūdis. Pavaldumas. Darbo sąlygos. Pareigos: sekretorė-referentė. Darbo pobūdis. Pavaldumas. Darbo sąlygos. Reikalavimo profilis reklamos vadybininkui. Reikalavimo profilis vyr. buhalteriui. Reikalavimo profilis sekretorei-referentei. Skelbimų pavyzdžiai. Reklaminis skelbimas. Dokumentų įvertinimo anketa. Asmeninio pokalbio su būsimu darbuotoju planas.
  Personalo vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-22
 • Priėmimo į darbą pokalbio scenarijus

  Įvadas. Asmeninis pokalbis. Kokius klausimus turėtų darbdavys duoti per interviu (asmeninį pokalbį). Ką reikia ir ko nereikia klausti. Asmeninio pokalbio situacija nr. 1: sekretorė – referentė. Asmeninio pokalbio situacija nr. 2: reklamos vadybininkas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-15
 • Projekto eigos kontrolė

  Įvadas. Projekto procesų eiga. Projekto stebėsena. Projekto eigos kontrolė. Kontrolės proceso veikla. Projekto eigos stebėjimas ir vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-05-10
 • Projekto komandos formavimas

  Įvadas. Projektai ir jų aktualumas. Kas yra projektas? Žmogiškasis projektų valdymo aspektas. Projektų darbo ištekliai. Žmogiškųjų išteklių kategorijos ir funkcijos. Projekto komandos formavimas. Komandos formavimo variantai. Komandos formavimosi etapai. Funkcinių grupių darbas projekte. Pirminė projekto komanda. Praktinės patirties nuostatos formuojant komandą. Komandinio darbo organizavimas. Projektų vadovas ir jo įgaliojimai. Projekto vadovo vaidmenys komandoje. Projekto vadovo derybiniai įgūdžiai. Darbuotojų parinkimas į projekto komandą. Komandos mokymo planas ir problemos. Projekto komandos narių vaidmenys. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-05-06
 • Projekto komandos formavimas ir dinamika

  Įvadas. Dėstymas. Projekto samprata. Projektų klasifikavimas. Projekto dalyviai. Projekto komandos svarba. Projektinės grupės sudarymas. Komandos vystymasis. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Komandos vaidmenys. Vadovavimas komandai. Projektų vadovui keliami reikalavimai. Konfliktai. Konflikto procesas. Konflikto sprendimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-02-27
 • Projektų komandiniai vaidmenys

  PowerPoint pristatymas. Komandos formavimo etapai. Formavimo etapas. Audrų etapas. Normų sukūrimo etapas. Efektyvios veiklos etapas. Komandiniai vaidmenys. Sėjėjas. Resursų tyrinėtojas. Koordinatorius. Formuotojas. Vertintojas. Komandos veikėjas. Vykdytojas. Užbaigėjas. Specialistas. Komandos veiklą lemiantys veiksniai. Į tikslą orientuojasi lyderis. Jūs kaip komandos lyderis.
  Personalo vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-12-04
 • Projektų valdymas ir komandos formavimas

  Žmogiškieji faktoriai. Vadovavimas. Motyvacija. Konfliktų sprendimas. Susirinkimai ir pasitarimai. Sprendimų priėmimas. Priimančio sprendimus stiliaus ir charakterio įtaka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-21
 • Projektų valdymas ir komandos formavimas (2)

  Įvadas. Projektų valdymo formos. Funkcinė struktūra. Matricinė struktūra. Projektinis valdymas. Projektų administravimas ir dalyviai. Komandos formavimas ir vadovo parinkimas, jų funkcijos. Komandos formavimas. Vadovo parinkimas.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-11-21
 • Psichologinio klimato darbo kolektyve gerinimo keliai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Keletas apibrėžimų. Organizacijos psichologiniam klimatui įtaką darantys veiksniai. Psichologinį klimatą darbe dažniausiai gadina. Konfliktų mažinimo ir sprendimo būdai. Teigiamą organizacijos psichologinį klimatą gali užtikrinti sėkminga multikultūrinė politika. Turi būti užtikrinta lyčių lygybė. Atlyginimų suvienodinimas. Kartų solidarumo gerinimas. Seksualinė orientacija. Darbo ir dirbančiųjų poilsio organizavimas. Taigi, sukonkretinant, šie veiksniai turi įtakos gerinant organizacijos psichologinį klimatą. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-01-01
Puslapyje rodyti po