Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovavimo stilius ir strategijos

  Vadovavimo stilius. Autokratinis (vienvaldis) vadovavimo stilius. Autokratinis išnaudojimo valdymo stilius. Geranoriškas autokratinis vadovavimas. Demokratinis valdymo stilius. Demokratinis konsultavimo valdymo stilius. Demokratinis dalyvavimo vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Grynai liberalusis vadovavimo stilius. Liberalusis biurokratinis stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Optimalaus vadovavimo stiliaus teiginiai. Vadovo darbas.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-06-05
 • Vadovavimo stilius orientuotas į žmogų (2)

  Įvadas. Vadovavimas žmogiška prasme. Vadovavimo stiliai. Trys esminiai komponentai, nuo kurių priklauso vadovavimo sėkmė. Pagrindinių valdymo stilių koncepcijų esmė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-23
 • Vadovavimo strategijos: "Vilniaus miesto vaikų pensionatas"

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Warner Bennis vadovavimo strategijos. Sėkmės kelių. Praktinė dalis. Įmonės aprašymas. Pensiono paskirtis. Pensiono teikiamos socialinės paslaugos. Įmonės valdymo struktūra. Tyrimas. Išvada. Išnašos.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-19
 • Vadovavimo tobulinimo galimybės organizacijoje

  Įvadas. Personalo vadyba. Vadovavimo veiksmingumas. Įmonės filosofija. Skatinimas vertinant. Motyvacija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-30
 • Vadovybės apsaugos departamento (VAD) pareigūnų kvalifikacijos kėlimo strategija

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti Vadovybės apsaugos departamento veiklą ir pasiūlyti tolimesnius strateginius tikslus ir jų įgyvendinimo terminus. Teorinė dalis. Strateginio planavimo sąvoka. Strateginio planavimo principai. Strateginio planavimo proceso etapai. Analitinė dalis. Išorinės aplinkos analizė. VAD (Vadovybės apsaugos departamento) PEST analizė. VAD aplinkos dinamika. VAD Porterio penkių jėgų modelis. Vidinės aplinkos analizė. VAD vertės grandinė. VAD bazinės kompetencijos. VAD kultūros analizė. VAD strateginio plano sąsajos. SSGG analizė. Projektinė dalis. Strateginių sprendimų alternatyvos. Strateginės alternatyvos veiksmų planas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-01-15
 • Vadovo asmenybė. Vadovas konfliktinėse ir stresinėse situacijose

  Įvadas. Vadovo pozicija. Kompetencija bei sugebėjimai. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Konfliktų esmė ir jo sprendimas. Konfliktų valdymas. Kaip išvengti konfliktų darbe. Stresas vadovo gyvenime. Kas sukelia stresą darbe. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-09-19
 • Vadovo asmenybės bruožai ir įvaizdis

  Įvadas. Vadovo įvaizdis. Išvaizda. Pirmasis įspūdis. Įvaizdis. Asmenybės bruožai. Moralė. Mąstymo tipas. Atmintis. Dėmesys. Valia. Temperamentas. Rūkymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-05-24
 • Vadovo atranka: reikalavimai kandidatui, kriterijų grupės

  Idealus vadovas. Reikalavimai vadovui. Kandidato į vadovus motyvacija. Atrankos kriterijai. Įvertinimo centrai - atrankos metodų visuma. Ar įvertinimo centrai efektyvūs? Interviu. Interviu vertinamos vadovų kompetencijos ir asmeninės savybės. Motyvacija ir tinkamumas organizacijai. Apklausa X įmonėje. Vadovų atrankos anketos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-04-26
 • Vadovo darbo diena

  Įvadas. Vadovo asmenybės ypatumai, vadovavimo būdai, problemų sprendimai. Vadovo darbo stiliai. Autokratinis vado darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Vadovų tipai . Besiformuojantis vadovas. Galia. Vadovų ugdymas. Vadyba ir vadovavimas. Vadovo funkcijos. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Pokyčių valdymas. Stresų valdymas. Vadovo teisės organizacijoje. Reikalavimai vadovui. Vadovo darbo diena. Anketos pagalba surinktų duomenų apibendrinimas. Laiko taupymo svarba ir būdai. Išvados ir siūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-06-25
 • Vadovo darbo organizavimas

  Įvadas. Vadovo darbo organizavimo teorinė dalis. Vadovo darbo organizavimo esmė. Darbo vietos organizavimas. Darbo laiko planavimas. Tikslų nustatymas. Planavimas. Prioritizavimas. Pareto principas (Pareto prinziple). "ABC analizė". "Eizenhauerio metodas". Delegavimas. Vadovo darbo organizavimo praktinė dalis. Vadovo darbo vietos organizavimas. Darbo laiko planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-03-30
 • Vadovo darbo organizavimas (2)

  Įvadas. Vadovas. Vadovavimas. Vadovas šiandien. Specifinės vadovo savybės. Šiuolaikinio vadovo principai. Efektyvus vadovas. Vadovo darbų planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-04-07
 • Vadovo darbo organizavimas (3)

  Įvadas. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimo esmė. Darbo vietos organizavimas. Darbo laiko planavimas. Vadovo darbo organizavimo pranašumai ir trūkumai. Darbo organizavimo pranašumai. Darbo organizavimo trūkumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-16
 • Vadovo darbo organizavimas (4)

  Įvadas Darbo laiko valdymas. Laiko planavimo principai. Prioritizavimas. Pareto principas. ABC analizė. Eizenhauerio metodas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-08
 • Vadovo darbo organizavimas įmonėje

  Įvadas. Vadovo formavimosi prielaidos. Vadovavimas. Vadovavimas kaip įtakos procesas. Vadovas šiandien. Pagrindinės vadovo funkcijos. Organizuotam vadovo darbui reikalingi sugebėjimai. Principai geram vadovo darbo organizavimui. Efektyvus vadovas. Efektyvių vadovų savybės. Efektyvių vadovų vertybės. Vadovo autoritetas. Vadovo darbo organizavimo tobulinimas. Darbo procesų valdymas įmonėje. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Inovacijų reikšmė valdymo procese. Įmonės vadovų vaidmuo kuriant naują produktą. Padalinių vadovų vaidmenys. Inovacijos įmonės veikloje. Vadovo darbo organizavimas AB "Achema". A. Jarumbauskas "Žmogiškojo faktoriaus vaidmuo įmonės ekonomikoje" [4]. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-12-12
 • Vadovo etikos reikšmė versle

  Įvadas. Bendravimo vieta valdymo procese. Valdymo ir bendravimo santykis. Bendravimo sąvoka. Bendravimo funkcijos. Etiketas sistemoje "vadovas-pavaldinys". Vadovo etiketas. Sistema "vadovas - pavaldinys". Darbuotojų tipai ir bendravimo su jais stilius. Concordia res parvae crescunt. Kaip tinkamiau bendrauti? Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-19
 • Vadovo funkcijos organizacijoje

  Vadovo sąvoka. Vadovo darbo specifika. Personalo veiklos organizatorius. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-22
 • Vadovo ir lyderio palyginimas

  Įvadas. Lyderis. Vadovas. Vadovo ir lyderio palyginimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-05-05
 • Vadovo ir lyderio samprata bei reikšmė

  Įvadas. Vadovo ir lyderio samprata bei reikšmė. Vadovo samprata. Lyderio samprata. Vadovo lyderio funkcijos grupėje. Šiuolaikinis požiūris į organizacijos veiklos kokybę. Darbuotojų motyvacija dirbti. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Rekomendacija: kaip tapti geriausiu vadovu? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Vadovo ir pavaldinio bendravimas

  PowerPoint pristatymas. Vadovavimas žmonėms. Valdymas. Bendravimas. Bendravimo funkcijos. Pažintinė funkcija. Komunikacinė bendravimo funkcija. Reguliacinė funkcija. Bendravimas. Veiksniai, didinantys žmonių jautrumą bendravimo formai. Etiketas sistemoje "vadovas-pavaldinys". Taisyklės darbuotojui, kurios gali palengvinti vadovo ir pavaldinio bendravimą. Vadovo psichologinė nuostata. Svarbiausi vadovo darbo su žmonėmis principai.
  Personalo vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-27
 • Vadovo ir pavaldinių ryšys

  Teorinė dalis. Įvadas. Uždaviniai. Tikslas. Dėstymas.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-29
Puslapyje rodyti po