Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovo ir pavaldinių santykių esmė bei efektyvus bendradarbiavimas

  Vadovo ir pavaldinių santykių esmė bei efektyvus bendradarbiavimas. Vadovas. Vadovo teisės organizacijoje. Efektyvus bendradarbiavimas pasiekiamas tada, kai..
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Vadovo įtaka organizacijos sėkmei

  Įvadas. Vadovai ir jų savybės. Vadovų hierarchija ir darbo turinys. Vadovo autoritetas. Valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo asmeninio darbo organizavimas. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Nurodymai. Valdymo sprendimai. Konfliktai ir jų valdymas. Išvada.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-07
 • Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje

  Dirbantis žmogus. Darbuotojų paklausa. Santykiai tarpusavyje. Darbuotojų kontaktas su įmone. Vadovų ir darbuotojų priešiškumas. Socialinė politika. Tėvų įtaka darbo santykiams. Darbdavių nepasitenkinimo priežastys. Vadovo teisės organizacijoje. Darbuotojų paklusnumas. Darbdavių tironiškumas. Dabartinė situacija Lietuvoje.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-07
 • Vadovo laiko valdymas

  Įvadas. Vadovo laiko efektyvaus išnaudojimo principai. Laiko reikšmė. Vadovo tipinės klaidos. Efektingai išnaudoto laiko principai. Organizuotumo ir savidrausmės asmeninės taisyklės. Vadovo laiko sąnaudų apskaita ir analizė. Vadovo sprendimų priėmimas pagal prioritetus. Priimamų sprendimų ypatybės, reikšmė ir rūšys. Sprendimų priėmimo metodai. Pareto principo reikšmė priimant asmeninius sprendimus. Prioritetų išaiškinimas ABC analizės pagalba. Sprendimų realizavimas Eizenchayero principu. Vadovo darbo planavimas. Efektyvaus laiko valdymo ištekliai. Vadovo darbo planavimo sistema. Vadovo laiko planavimo technika. Planas ir darbo dienotvarkė. Įgaliojimų delegavimas. Delegavimo pagrindai. Pagrindiniai delegavimo tikslai ir situacijos. Delegavimo privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2008-12-23
 • Vadovo lyderystės raiškos sąsajos su organizacijos veiklos kokybe

  Įžanga. Lyderiavimas ir jo teorijos. Lyderio pareigos. Kokybė ir jos supratimas. Lyderio įtaka organizacijos veiklos kokybei. Tyrimo metodika. Respondentai. Tyrimo charakteristika. Anketos charakteristika. Organizacijos charakteristika. Organizacijos charakteristika. Anketa ir klausimai. Duomenų analizė. Išvados, patarimai. Priedas (1).
  Personalo vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-04-02
 • Vadovo patirtis ir darbo specifika

  Įvadas. Vadovai ir jų savybės. Valdymo funkcijos. Valdymo metodai. Valdymo stiliai. Vadovų atranka. Vadovo etiketas. Vadovo darbo dienos organizavimas. Specialistų rengimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-04-02
 • Vadovo portretas

  Vadovo portretas. Santrauka. Įvadas. Valdymas. Valdymo funkcijų apibūdinimas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo stiliai. Vadovavimo problemos. Vadovo asmenybė. Asmeninės savybės. Gabaus vadovo bruožai. Vadovas ir darbuotojai . Pasitikėjimas darbuotojais. Bendradarbiavimas. Elgesys su darbuotojais. Praktika. Vadovų ir darbuotojų apklausa. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-02-09
 • Vadovo santykiai su aplinka

  Įvadas. Vadovavimas – menas, vadovas – menininkas, organizacija (aplinka, darbuotojai ir kita) yra menininko kūrinys. Vadovavimas. Pagrindinis vadovavimo uždavinys. Asmeninių bruožų arba personologinis požiūris. Elgesio požiūris. Situacinis / kognityvinis požiūris. Socialinės sąveikos požiūris. Aplinka. Prisitaikykite sau empatiškumo užduotis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-09
 • Vadovo specializacija: darbo organizavimas ir tobulinimas UAB "Gilija" įmonėje

  Įvadas. Vadovo darbo organizavimo esmė. Darbo vietos organizavimas. Darbo laiko planavimas. Tikslų nustatymas. Personalo valdymo tobulinimo aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo sistemos elementai. Personalo valdymo tobulinimas. Vadovo valdymas ir personalo tobulinimas. UAB "Gilija" įmonėje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-09-01
 • Vadovo stilius

  Įvadas. Individualus valdymo stilius. Liberalas. Autokratas. Demokratas. Veiksniai formuojantys valdymo stilių. Valdymo stiliaus efektyvumas. Išvados. Testas.
  Personalo vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-04-11
 • Vadovo vaidmuo organizacinėje veikloje. Personalo vadyba

  Įvadas. Vadovo vaidmuo organizacinėje veikloje. Vadovavimo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Reikalavimai vadovui. Vadovo darbo sėkmė. Personalo vadyba. Pagrindinės personalo vadybos principai. Personalo valdymas. Personalo valdymo ypatumai Lietuvoje. Išvados. Priedai (3).
  Personalo vadyba, namų darbas(31 puslapis)
  2006-12-21
 • Vadovo vaidmuo personalo valdyme

  Vadovo veiklos ypatumai, pagrindines vadovo funkcijos. Personalo tarnybos vadovas vykdo tris skirtingas funkcijas. Linijiniai vadovai. Vadovo darbas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Personalo veiklos organizatorius. Grupės auklėtojas. Elgesio pavyzdys. Psichoterapeutas. Personalo narių tarpusavio santykių arbitras. Grupės simbolis. Grupės interesų reiškėjas ir gynėjas. Atsakomybės "nešėjas". Novatorius. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Treneris.
  Personalo vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-08-18
 • Vadovo vaidmuo personalo valdyme (2)

  Įvadas. Vadovavimas. Personalo valdymo sistema. Vadovo funkcijos personalo valdyme. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-01
 • Vadovo vaidmuo personalo valdyme (3)

  Įvadas. Vadovo veiklos ypatumai. H. Minzbergo vadovo vaidmenų suskirstymas. Pagrindinės vadovo funkcijos. Valdymo funkcijos. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Dabartiniai valdymo funkcijų pokyčiai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-05-12
 • Vadovo vaidmuo viešajame sektoriuje

  Įžanga. Vadovas. Vadovavimo psichologija. Reikalavimai vadovams pagal Fajolį. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. H.Minzbergo vadovo vaidmenų suskirstymas. Valdymo funkcijos. Sugebėjimai ir įgūdžiai, reikalingi efektyviam vadovavimui. Keturios pagrindinės funkcijos, įtakojančios darbo produktyvumą. Vadovo elgesys personalo atžvilgiu. Kelio-tikslo teorija. Charizmatinis vadovavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-10-14
 • Vadovo valdymo funkcijos

  Valdymo funkcijos. Valdymo būdai ir vadovo padėtis įmonėje. Vadovo funkcijų nustatymas ir jų atlikimas. Planavimas. Organizavimas. Organizacinio valdymo struktūros formavimo etapai. Organizaciniai valdymo struktūrų tipai. Vadovo santykiai su bendradarbiais. Kontrolė. Vadovo sugebėjimų ypatumai. Konfliktinių situacijų sprendimas. Vadovo autoritetas. Trylika sėkmės paslapčių. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-10-14
 • Vadovo veikla organizacijoje (2)

  Įvadas. Vadovų tipai. Valdymo lygiai. Funkciniai ir linijiniai vadovai. Komandos vadovas. Geras vadovas. Vadovavimas kaip įgaliojimas. Valdymo įgūdžiai. Vadovo darbo ypatybės. Vadovo darbo diena. Vadovo komunikacijos. Vadovo tobulinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-07-02
 • Vadovų darbo stilius, reikalavimai vadovams

  Kolektyvo socialinis - psichologinis klimatas. Gamybos proceso sąvoka ir sudėtis. Prekės. Gamybinio proceso organizavimo principai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-11-09
 • Vadovų ir darbuotojų konfliktai

  Įvadas. Darbo svarba mūsų gyvenime. Darbo įgūdžiai. Kontakto praradimas. Darbo politika. Vadovai prisidengę "geradarių" šydais. Darbo santykiai ir įstatymas. Diskvalifikavimo įstatymo projektas. Padėtis Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-26
 • Vadovų ir pavaldinių psichosocialinis stresas

  Bendroji streso samprata. Streso simptomai. Vadovų ir pavaldinių stresas darbe. Streso darbe tyrimai Lietuvoje. Vadovų ir pavaldinių streso valdymas ir kontrolė. Streso darbe pasekmės, profilaktika ir reabilitacija. Tyrimo tikslas, hipotezės, uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo organizavimas. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2005-06-03
Puslapyje rodyti po