Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovų ir pavaldinių santykiai

  Įvadas. Efektyvių tarpusavio santykių sukūrimas. Gebėjimas įsiklausyti. Pavaldinių gyrimas. Vadovo gyrimas. Kaip pasakyti savo vadovui "NE". Laiko pavaldiniams skyrimas. Vadovų tipai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Vadovų konfliktų sprendimo būdai darbuotojų atžvilgiu

  Konfliktas. Konfliktas. Konflikto požymiai. Kodėl kyla konfliktai. Konflikto raida. Konfliktų vengimas. Konflikto valdymas. Konflikto priežastis-vadovas. Ką daryti darbuotojams. Išvados vadovui. Darbuotojų požiūris į tai, kaip vadovas. sprendžia konfliktus, tyrimas. Apklaustų įmonių charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-09-23
 • Vadovų tipai (3)

  Įvadas. Vadovo apibrėžimas ir jo funkcijos. Vadovavimas. Vadovo apibrėžimas. Vadovo funkcijos. Vadovavimo teorijos ir stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Agresyvus vadovavimo stilius. Advokataujantis vadovavimo stilius. Pasyvus vadovavimo stilius. Administruojantis vadovavimo stilius. Motyvuojantis vadovavimo stilius. Žemiausio, vidurinio ir aukščiausio lygio vadovai. Funkcinis ir linijinis vadovas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-12-08
 • Vadovų tipai (4)

  Įvadas. Seniausiasis vadovų tipų skirstymas. Šių dienų vadovų tipai. Vadovų tipų skirstymas pagal valdymo lygius. Klasikiniai vadovų tipai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-15
 • Vadovų valdymo stiliai

  Įvadas. Vadovų darbo stilių klasifikavimo sistemos. X, y ir z teorijos. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Vadovo bruožai ir įgūdžiai. Personalo veiklos organizatorius. Grupės auklėtojas. Elgesio pavyzdys. Psichoterapeutas. Personalo narių tarpusavio santykių arbitras. Grupes simbolis. Grupės interesų reiškėjas ir gynėjas. Atsakomybės "nešėjas". Novatorius. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Treneris. Kelias į vadovavimo profesionalumą. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-09-19
 • Vadovų valdymo stiliai ir jų efektyvumo prielaidos

  Įvadas. Vadovavimo teorijos. Pagrindiniai vadovų tipai. K. Levino vadovų stiliai. Blake'o ir D. Moutono "Vadovo tinklelis". Vadovavimas pagal aplinkybes. Pavaldinių brandumas. Pavaldinių ir vadovo stiliaus suderinamumas. Tradicinis ir verslininkiškas stilius. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-11-24
 • Vadovų veikla organizacijose

  Įvadas. Personalo valdymo samprata ir subjektai. Vadovo veiklos ypatumai. Pagrindinės vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovavimo esmė. Personalo pažinimas ir motyvavimas. Delegavimas ir kontrolė. Vadovavimo sėkmę lemiančios sąlygos. Kolektyvo veiklos organizatorius. Auklėtojo vaidmuo. Psichoterapeutas. Arbitro vaidmuo. Grupės simbolio vaidmuo. Atsakomybės "nešėjas". Novatoriaus vaidmuo. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-06-05
 • Vadovui keliami reikalavimai

  Profesinės etikos laikymasis. Bendravimas. Psichologinė nuostata. Pirmas įspūdis. Apranga. Aplinka. Lankytojų sutikimas. Pasisveikinimas. Kreipimosi maniera. Asmeninės vadovo savybės. Nuotaika. Emocijos. Valdymas - darbas su žmonėmis.
  Personalo vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2008-10-21
 • Vairuotojo-ekspeditoriaus darbo vietos aprašymas

  Darbo vietos aprašymas. Uždarosios akcinės bendrovės "Baldai". Vairuotojo-ekspeditoriaus. Darbo vietos aprašymas. Pareigų aprašymas. Darbo tikslas ir pobūdis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Darbo priemonės. Darbo atlikimo standartai. Darbo procesas. Reikalavimai.
  Personalo vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-07
 • Valdymas ir lyderiavimas valdymo struktūrose

  Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovas ir lyderis. Šių dviejų sąvokų skirtumai. Vadovo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Vadovo profesinė etika, kalbos kultūra, bendravimo su žmonėmis taisyklės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-01
 • Valdymo funkcijų analizė

  Įvadas. Planavimas. Planavimo esmė. Organizacijos planų hierarchija. 3 strateginis valdymas. Organizavimas. Organizacinė struktūra. Organizavimo dalys. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Vadovavimo stiliai. Kontrolė. Kontrolės procesas. Kontrolės sistemų projektavimas. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-09-04
 • Valdymo organų (tarnautojų) darbo organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo organizavimas. Tarnautojų darbo organizavimas. Organizacijos vadovo pareigos. Vadovo funkcijos. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Vadovo darbo organizavimo kryptys. Valdymo funkcijos. Sprendimų priėmimas. Teisingo planavimo schema. Efektyvaus planavimo principai. Darbo organizavimo proceso aspektai. Kaip geras vadovas kontroliuoja? Motyvavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-12-05
 • Valdymo stiliai (2)

  Valdymo stilių aprašymas. Valdymo lygiai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Įvairi valdymo stilių klasifikacija. Plačiausiai paplitę vadovų darbo stiliai. Vadovavimo stilių pobūdis. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Veiksniai, formuojantys valdymo stilių. Objektyvios sąlygos formuojančios valdymo stilių. Subjektyvios sąlygos formuojančios valdymo stilių. Veiksniai skatinantys autokratinį valdymo stilių. Valdymo stiliaus efektyvumas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-05-29
 • Valdymo stilių charakteristika ir analizė: buitinės technikos pardavimas UAB "Avitela"

  Summary. Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir charakterizuoti valdymo stilius. Vadovavimo stiliaus samprata. Bendroji personalo valdymo samprata. Vadovavimo stiliaus elementai. Veiksniai, formuojantys valdymo stilių. Valdymo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalus valdymo stilius. Valdymo veiksniai, identifikuojantys UAB "Avitela" valdymo stilių. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-06-16
 • Valdymo stilių ir metodų sąveika vadovo veikloje

  Įvadas. Vadovavimo stiliai. D. McGregoro X ir Y teorijos. W.G.Ouchis’o valdymo teorijos. Vadovavimo stilių klasifikacija. Tradicinių ir naujųjų valdymo stilių klasifikacija. Valdymo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-02-19
 • Valdymo stilius ir elgsena

  Įvadas 2 Valdymo stilius ir elgsena 3 Komandų vidaus konfliktai 4 Derybos konfliktams valdyti 5 Patarimai, kaip rengti derybas 7 Vidiniai konfliktai 8 Vidinių konfliktų sprendimo būdai
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-04-18
 • Valdžia ir asmenybės vaidmuo organizacijoje

  Įvadas. Vadovo autoritetas. Autoriteto sudedamosios dalys. Valdymo metodai. Administraciniai-juridiniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai – psichologiniai valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo asmeninio darbo organizavimo pagrindai. Bendradarbiai ir jų pažinimas. Išvados. Priedai (4).
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-06-08
 • Valstybės tarnautojai

  Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojų ir jų veiklos vertinimas. Valstybės tarnautojų ir jų tarnybinės veiklos vertinimas.
  Personalo vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-24
 • Valstybės tarnautojų mokymas

  Įvadas. Viešojo administravimo ir valstybės tarnautojų sąsaja. Valstybės tarnautojų tarnybos principai ir gebėjimai. Viešojo administravimo vertybių sklaida valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų vertinimas ir mokymas. Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos raidą lemiantys veiksniai. Viešojo administravimo plėtros strategija. Administracinių gebėjimų tobulinimas ir perspektyva. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-02-27
 • Valstybės tarnyba personalo vadybos aspektu

  Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybes tarnautojas. Valstybės tarnautojo statusas. Karjeros valstybės tarnautojas. Statutinis valstybės tarnautojas. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Įstaigos vadovas. Kvalifikacinė klasė. Pakaitinis valstybės tarnautojas. Valstybės politikai. Tarnybinis nusižengimas. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Šio įstatymo taikymas. Šis įstatymas netaikomas. Įstatymų, reglamentuojančių darbo santykius, taikymas valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojų pareigybės. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Darbo užmokestis. Pareiginė alga. Priedai. Priemokos. Valstybės tarnybos valdymas. Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Personalo valdymas. Personalinis valdymo aspektas. Personalo vadybos turinys ir principai. Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas. Personalo verbavimas, atranka, įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo ypatumai Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-05-03
Puslapyje rodyti po