Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų motyvacija

  Darbuotojų motyvacija dirbti. Darbdavių galvos skausmas- darbuotojų migracija. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-06-06
 • Darbuotojų motyvacija (2)

  Įžanga. Teorinė dalis. Motyvavimas. Motyvacijos modelis. Pasitenkinimo darbų motyvavimo teorijos. O.U. Maslov’as. D. Maklelandas. F. Hercbergas. Elgesio reguliavimo teorijos. Vilčių teorija. Teisingumo teorija. Porterio-Laulerio teorija. Motyvavimas ir kompensavimas. Praktinė dalis. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo ir ateities garantijų poreikiai. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikiai. Noras parodyti savo galimybes. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-06-05
 • Darbuotojų motyvacija dirbti

  Įžanga. Darbuotojų motyvacija dirbti. Motyvavimo teorijų įvairovė. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-12-16
 • Darbuotojų motyvacija įmonėje AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Motyvacijos teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos būdų charakteristika. Motyvacijos nauda veiklos rezultatams. Trumpa AB "Mažeikių nafta" istorija. Įmonės darbuotojų motyvacijos charakteristika. AB "Mažeikių nafta" darbuotojų motyvacijos būdų tyrimas. Tyrimo instrumentalijaus charakteristika. Atlikto tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (Anketa).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-01-04
 • Darbuotojų motyvacija įmonėje: "Baldų gama"

  Įvadas. Darbo tikslas: apibūdinti motyvacijos sąvoką ir įvertinti įmonėje "Baldų gama" taikomą motyvavimo sistemą ar taikomas motyvavimo priemones, sužinoti darbuotojų nuomonę apie materialines ir psichologines (moralines) skatinimo priemones. Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos esmė ir motyvavimo sąvokos sampratos. Darbuotojų motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Poreikių motyvacijos teorijos. Proceso motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų motyvacijos tyrimas. Bendra informacija apie respondentus. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų nuomonė apie įmonėje taikomą motyvacijos sistemą. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų nuomonė apie materialines darbuotojų motyvacijos priemones. Įmonės "Baldų gama" darbuotojų nuomonė apie psichologines (moralines) darbuotojų motyvacijos priemones. Išvados. Priedas (Anketa). PowerPoint pristatymas (24 skaidrės).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-07-08
 • Darbuotojų motyvacija ir skatinimo planai

  Įvadas. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbuotojų skatinimo psichologiniai aspektai. Darbuotojų skatinimas. Asmeninis darbuotojų suinteresuotumas. Psichologiniai reikalavimai ir darbuotojų skatinimas. Psichologiniai – didaktiniai skatinimo principai. Darbuotojų skatinimo planai. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Viduriniojo ir aukščiausiojo lygio vadovų skatinimas. Pardavimo darbuotojų skatinimas. Priedai už nuopelnus – kaip skatinimo priemonė. Pelno dalijimo planas. Darbuotojų akcijų nuosavybės planas. Scanlono planas. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Konflikto raida. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-27
 • Darbuotojų motyvacijos analizė: Kretingos rajono aplinkos apsaugos agentūra

  Įvadas. Motyvacijos teorinių požiūrių analizė. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos analizė. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso analizė. Motyvacija per personalo valdymą organizacijoje. Personalo darbo motyvacija įvairiais karjeros etapais. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Kretingos rajono agentūros darbuotojų motyvacijos analizė. Organizacijos personalas. Organizacijos struktūra. Personalo planavimas, verbavimas. Darbuotojų kaita. Personalo įvertinimas. Personalo kvalifikacijos kėlimas. Darbo užmokesčio svarba organizacijoje. Anketinės apklausos. Informacijos rinkimas. Anketinės apklausos analizė ir rezultatų pristatymas. Išvados. Žodynas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-16
 • Darbuotojų motyvacijos principai ir įgyvendinimas

  Įvadas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo principai. Ankstyvosios motyvacijos principai. Ankstyvųjų motyvacijos principų (pritaikymas) įgyvendinimas. Šiuolaikiniai motyvacijos principai. Maslow poreikių hierarchija. Poreikių principo taikymas (įgyvendinimas). Teisingumo teorija. Vilčių teorija. motyvacijos (skatinimo) priemones. Tiesioginis materialinis skatinimas. Netiesioginis materialinis skatinimas. Nematerialus (moralinis) skatinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-12-21
 • Darbuotojų motyvacijos principai ir jų įgyvendinimas

  Motyvacija. Turinio teorijos. D.C. McClelland poreikių teorija. J. Atkinson siekių motyvacijos modelis. Dvifaktorinė F. Gercbergo motyvacijos teorija. Proceso teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. E. Lawler - L. Porter modelis. Išvada.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-05-18
 • Darbuotojų motyvacijos sistemos

  Įvadas. Materialiniai. Atlyginimas. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Viduriniojo ir aukščiausiojo lygio vadovų skatinimas. Pardavimo darbuotojų skatinimas. Priedai už nuopelnus. Pelno dalijimo planas. Scanlono planas. Rizikos apmokėjimo planas. Psichologiniai. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikiai. Saviraiška. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-13
 • Darbuotojų motyvacijos sistemos analizė : UAB "Vilkma"

  Summary. Įvadas. Motyvacijos sistemos samprata. Darbuotojų motyvacija. Personalo motyvacijos metodai. Personalo motyvacijos reikšmė. Darbuotojų motyvavimas permainų metu. UAB "Vilkma" darbuotojų motyvacijos analizė. Bendrovės pristatymas. Tyrimo aprašymas. Motyvacijos sistemos analizė, problemų nustatymas. Išvados. Pasiūlymai UAB "Vilkma" sistemos gerinimui. Priedai (1).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2006-09-26
 • Darbuotojų motyvacijos sistemos tobulinimas "Vokė-III"

  Įvadas. Teorinė dalis. Motyvacijos sąvoka. Motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijos.5 Poreikių teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos priemonės, jų taikymo sistemos tobulinimas. Motyvacijos taikymo nauda. Motyvacijos netaikymo pasekmės. Praktinė dalis. Trumpas įmonės aprašymas "Vokė-III". Darbuotojų motyvacijos sistema šioje įmonėje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-05-11
 • Darbuotojų motyvacijos teorijos

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti darbuotojų motyvacijos teorijas. Motyvacijos samprata, esmė. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. Teorija x ir teorija y. Dviejų veiksnių teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. McClellendo poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių teorija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-04-22
 • Darbuotojų motyvacijos tyrimas: K. Valiušio IĮ

  Įvadas. Motyvacijos teorinė analizė. Darbuotojo poreikiai – jo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvacijos teorijos. Materialinis ir nematerialinis skatinimas. IĮ K. Valiušio darbuotojų motyvacijos tyrimas. K. Valiušio IĮ charakteristika. Metodo pasirinkimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-24
 • Darbuotojų motyvavimas

  Įvadas. Darbuotojų motyvavimo samprata ir būdai. Motyvavimo teorijos. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-11-07
 • Darbuotojų motyvavimas (2)

  Įvadas. Motyvacijos samprata raida. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso struktūra. Darbo motyvų sistemos formavimas (motyvavimas). Motyvacija ir personalo valdymas. Asmens darbo ir organizacijos veiklos motyvacija. Personalo darbo motyvacija tam tikrais karjeros etapais. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Asmeninio patyrimo ir teorinės dalies palyginimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-02-07
 • Darbuotojų motyvavimas (3)

  Įvadas. Motyvacijos esmė. Žmogaus poreikiai. Motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijos. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Motyvai ir motyvavimas. Motyvavimo samprata pasitenkinimo darbu (poreikių) teorijose. A. Maslovo poreikių teorija. A. Maslovo teorijos panaudojimas valdyme. A. Maslovo teorijos trūkumai. F. Hercbergo 2-jų veiksnių teorija. F. Hercbergo teorijos pritaikymas valdyme. F. Hercbergo teorijos trūkumai. Kitos poreikių teorijos. Motyvacijos teorijų ir modelių interpretacija. Priežastingumo tyrimas. Mikromotyvacija. Makromotyvacija. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų motyvavimo būdai "N" įmonėje. "N" įmonės darbuotojų požiūrio į motyvavimą tyrimo aprašymas. Darbuotojų anketinės apklausos nagrinėjimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2008-01-04
 • Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas

  Pagrindiniai motyvacijos šaltiniai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Darbuotojų pripažinimas ir paskatos. Paskatų ir pripažinimo programų steigimas. Kaip padidinti motyvaciją dirbti. Darbuotojų skatinimas: papildomos. Apmokestinamosios pajamos. Psichologinė sutartis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-01-09
 • Darbuotojų motyvavimas Šiaulių lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

  Įvadas. Teorinė motyvacijos analizė. Darbuotojų motyvacijos būdų charakteristika. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. McClallendo poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčio teorija. Motyvacijos nauda įmonės veiklos rezultatams. Šiaulių lopšelio-darželio "Žilvitis" darbuotojų motyvacijos būdų tyrimas. Įstaigos charakteristika. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. Įstaigos darbuotojų motyvacijos tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-03
 • Darbuotojų motyvavimo darbui programa

  Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų motyvavimas. Kas yra darbuotojų motyvavimas? Motyvacijos teorijos. Maslovo poreikių teorija. Hercbergo dviejų veiksnių teorija. D. Makklelando teorija. K. Alderferio erg teorija. V. Vrumo vilčių teorija. J. Adamso teisingumo teorija. Porterio – Laulerio modelis. Motyvavimo metodai (priemonės). Ekonominiai metodai (priemonės). Teisiniai metodai (priemonės). Psichologiniai metodai (priemonės). Filosofiniai metodai (priemonės). Priedai (9).
  Personalo vadyba, referatas(38 puslapiai)
  2006-06-01
Puslapyje rodyti po