Šperos.lt > Vadyba > Personalo vadyba
Personalo vadyba

(962 darbai)

Motyvacija (8)Įvadas. Dėstymas. A. Maslov poreikių teorija. D. Makklerendo motyvacijos teorija. F. Gercbergo poreikių teorija. Profesinės motyvacijos teorija. Laukimo teorija. Teisingumo teorija. Porterio – Laulerio motyvacijos modelis. Organizacijos personalo motyvavimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija įmonėje: UAB "Senukai"Įvadas. Motyvacijos samprata ir raida. Įvertinimas ir motyvacija. Motyvacijos proceso struktūra. Motyvavimo metodai ir priemonės. Nepiniginiai motyvavimo metodai. Materialinio skatinimo sistema. Ar verta skirti dėmesio personalo motyvacijai? UAB "Senukai" darbuotojų motyvavimo sistema. Įmonės apibūdinimas. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija ir pinigaiĮvadas. Pagrindinė mintis. Motyvavimo esmė ir raida. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. Elgsenos reguliavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija organizacijojeĮvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti organizacijos motyvacinę sistemą. Naudotos literatūros analizė. Motyvacija ir motyvavimas organizacijoje. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos esmė organizacijoje. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Tradicinis modelis. Žmonių santykių modelis. Žmonių išteklių modelis. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Turinio motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchija. D.C. Mcclelland poreikių teorija. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Proceso teorijos. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. E. Lawler – L. Porter modelis (1968m.). Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija valdymo sistemoje: materialinio ir moralinio skatinimo sistema kaip poveikio svertasĮvadas. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. UAB "Senukai" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija: socialiniai motyvatoriai ir darbo užmokestisĮvadas. Šiame darbe pagrinde orientuosiuosi į darbo užmokestį ir vadinamuosius socialinius motyvatorius. Teigiama motyvacija ir jos reikšmė. Darbo užmokestis kaip motyvuojantis veiksnys. Apmokėjimo sistemos ir jų motyvavimo poveikis. Darbo apmokėjimo sudėtis. Apmokėjimo sistemos formos (tipai). Socialiniai motyvatoriai. Darbuotojų motyvacija Lietuvoje. Išvados. Santrauka. Priedai (1 psl.). Skaityti daugiau
Motyvacija. Motyvacijos modeliai ir teorijosMotyvacijos esmė. Motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijos. Skaityti daugiau
Motyvacijos būdai ir priemonėsMotyvacijos samprata. Motyvavimo metodai ir priemonės. Pagrindiniai motyvavimo būdai. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Pasikalbėjimas, pripažinimas, darbo motyvavimas pačiu darbu. Darbuotojų motyvavimas kelionėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacijos esmė ir trumpa teorijų apžvalgaMotyvacija. Motyvavimas. Motyvacijos teorijos. A. Maslou poreikių hierarchijos teorija. K. Alderferio modifikuota poreikių hierarchijos teorija. D. Maklelando poreikių teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Skaityti daugiau
Motyvacijos ir motyvavimo priemonių vertinimas viešbutyjeĮvadas. Kas yra motyvacija. Pagrindiniai motyvacijos teiginiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. C. Alderferio ERG teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. Poreikių pažinimas motyvacijos skatinimo sistemoje. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Darbuotojų motyvavimo metodai. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Socialiniai motyvatoriai. Motyvacija kaip mokymo priemonė ir kaip tikslas. "N" įmonės – viešbučio pristatymas. Įmonės struktūra. "N" įmonėje taikomi darbuotojų skatinimo planai. Motyvacijos skatinimo tyrimas "n" įmonėje. Motyvacijos teorijų praktinis taikymas "n" viešbutyje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Motyvacijos sukūrimo galimybės: VĮ "Alytaus regiono keliai"Įvadas. Motyvacijos samprata ir jos esmė. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. Kompanijos pavadinimas. Galimybė save realizuoti. Darbuotojų informuotumas apie situaciją kompanijoje. Kompanijos stabilumas. Kolektyvinis darbas. Darbuotojų įvertinimas. Profesionalios karjeros galimybė. Darbuotojo reikšmingumo įvertinimas iš vadovybės pusės. Darbuotojų pasveikinimai Gimtadienio proga bei dovanų įteikimas ir švenčių organizavimas. Papildomo mokymo galimybės suteikimas, siuntimas į seminarus, konferencijas, kvalifikacijos pakėlimo kursus. Vį "Alytaus regiono keliai" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės valdymas ir organizacinė struktūra. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacijos teorijosĮvadas. Kas yra motyvacija? Motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchija. D. Makgregoro teorijos X ir Y. Vadybos metodai. Skaityti daugiau
Motyvacijos teorijų apžvalga ir įvertinimasMotyvacijos esmė. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorijos. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Teorija X ir teorija Y. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. D. Maklelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacijos turinį analizuojančių teorijų apžvalgaĮvadas. Maslow poreikių hierarchija. ERG teorija. D. C. McClelland poreikių teorija. F. Hezberg dviejų veiksnių teorija. Turinio motyvacijų teorijų taikymas vadovo praktikoje. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacijos turinį analizuojančių teorijų apžvalga (2)Įvadas. Motyvacijos esmė. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. D. McClellando poreikių teorija. Teisingumo teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Lūkesčių teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacijos vaidmuo ir reikšmėĮvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos. Poreikių motyvacijos teorijos. A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. F.Herzberg dviejų faktorių teorija. D.McClelland poreikių teorija. Procesinės motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorija. J.S. Adams teisingumo teorija. Motyvavimo esmė. Personalo motyvavimo koncepcijos. Darbo užmokestis motyvavimo sistemoje. Socialiniai motyvatoriai. Personalo motyvavimo sistemos kūrimo problemos ir etapai. Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Motivation, Motive und MotivationstheorieDarbas vokiečių kalba. motyvacija. Einführung. Der Mitarbeiter als Individuum. Motive und Motivation. Lernmotivation. Leistungsmotivation. Intrinsische und extrinsische Motivation (Zwei-Faktoren-Modell). Interesse. Weitere bedeutsame Einflussfaktoren. Das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation. Motivationstheorien. Die Maslowsche Bedürfnispyramide. Zwei-Faktoren-Theorie. ERG-Theorie nach Alderfer. Leistungsmotivationstheorie von David McClelland. Instrumente der Motivation. Fazit. Skaityti daugiau
Motyvavimo esmė ir raidaĮvadas. Motyvacijos esmė. Skatinimo būdai, palaikantys darbuotojų motyvaciją. Kompensavimas už darbą. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvavimo metodai ir priemonės taikomi Lietuvos ir užsienio verslo įmonėseĮvadas. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbo motyvacija. Motyvavimas. UAB "Senukai" naudojamos motyvavimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvavimo metodai taikomi Lietuvos ir užsienio firmoseĮvadas. Tikslas yra parodyti kokie motyvavimo metodai ir priemonės taikomi Lietuvos ir užsienio verslo įmonėse. Darbuotojų motyvacija dirbti firmose. Motyvavimo metodai ir priemonės taikomi Lietuvos verslo įmonėse. "Klaipėdos mėsinė". "Tarela". "Senukai". Motyvavimo metodai ir priemonės taikomi užsienio verslo įmonėse. "Microsoft". "Nokia Siemens Networks". "Samsung". Išvados. Skaityti daugiau
......