Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Grupinio darbo principai

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Supažindinti su grupinio darbo principais. Darbo uždaviniai. Žmonių skaičius mažoje grupėje. Grupės sudėtis. Grupinio darbo esmė. Grupinio darbo organizavimas. Grupinio darbo organizavimo formos. Padalinių veiklos tobulinimo grupės. Kokybės būreliai. Procesų tobulinimo grupės. Tikslinės – programinės grupės. Grupinio darbo efektyvumas. Grupinio darbo trūkumai. Grupinio darbo apibendrinimas.
  Personalo vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-11-06
 • Grupinio darbo reikšmė ir organizavimas

  Grupinio darbo reikšmė. Grupių formavimosi etapai ir dėsningumai. Formalios ir neformalios grupės. Grupinio darbo organizacinės formos. Grupių veiksmingumas. Darbo efektyvumas grupėse. Grupinio darbo trūkumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-25
 • Grupinis, komandinis ir individualus darbas organizacijoje: jo pranašumai ir trūkumai

  PowerPoint pristatymas. Kuo skiriasi grupė nuo komandos? Grupė. Komanda. Komandos raidos etapai. Komandinio darbo aspektai. Aiškūs ir visiems priimtini tikslai. Vaidmenų suderinimas komandoje. Tinkamas konfliktų sprendimas. Atvirumas ir betarpiškumas. Parama ir pasitikėjimas. Gera komunikacija. Aiškiai apibrėžtos veiklos procedūros. Reguliarios veiklos peržvalgos. Ryšiai su kitomis komandomis. Grupės trūkumai. Komandos trūkumai.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-10-18
 • Grupių susidarymas ir jų valdymas

  Įvadas. Darbuotojų grupės, jų vaidmuo ir sąveika organizacijoje. Grupės, jų rūšys, tarpusavio sąveika, priklausomybė. Individualių ir grupinių sprendimų aspektai. Grupinio sprendimo priėmimo trukdžiai. Sėkmingos dalykinės grupės požymiai. Nesėkmingos dalykinės grupės požymiai. Vadovo vaidmuo priimant sprendimus grupėje. Kiti vaidmenys dalykinėse grupėse. Formalios grupės. Efektyvus darbas formalioje grupėje. Neformalios grupės. Neformalių grupių efektyvumo didinimas. Neformalios organizacijos valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-03-31
 • Henry Fordas. Gyvenimas ir darbai

  Įvadas. H. Fordo gyvenimo aprašymas. Pirmasis H. Fordo automobilis. Šlovingasis "Ford T". Konvejeris. Fordizmas ir pagrindiniai jo principai. Darbo sezoniškumo problema. H.Fordo kainų politika. Automobilių pardavimas. Požiūris į darbininką. Pagrindinė H. Fordo klaida. Finansų politika. Pagrindiniai gamybos principai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-02-13
 • Herzberg teorija ir jos pritaikymas darbuotojų motyvavimo sistemoje

  PowerPoint pristatymas. Motyvacija. Motyvavimo teorijos. Motyvacijos teorijos. Darbuotojų motyvavimo sistema. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Personalo darbo motyvacija. Personalo motyvavimo sistema. Frederikas Herzbergas. F. Herszbergo veikla. Dviejų veiksnių teorija. Darbo praturtinimo metodas. Darbo praturtinimo modelis. Dvifaktorinė teorija. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-05-26
 • Human resources management

  Darbas anglų kalba, su vertimu į lietuvių kalbą. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Human resource management. Staffing. Performance appraisals. Compensation and benefits. Training and development. Employee and labor relations. Safety and health. Human resource research. Conclusion. Žmonių išteklių valdymas. Įdarbinimas. Darbuotojų įvertinimas. Kompensacijos ir išmokos. Apmokymas ir tobulinimasis. Darbuotojai ir darbo santykiai. Saugumas ir sveikata. Žmogiškųjų išteklių ieškojimas. Išvada. Žodynėlis.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-06-03
 • Idealus vadovas

  Samprotaujamojo tipo rašinys. Sugebėjimas iškelti tikslus ir suburti komandą jų siekimui. Savęs ir kitų lavinimas. Pagyrimai ir kritika.
  Personalo vadyba, rašinys(3 puslapiai)
  2005-08-08
 • Įgaliojimų paskirstymas

  Įvadas. Darbuotojų įgaliojimai; Darbuotojų įgaliojimų svarba. Darbuotojų įgaliojimo lygiai. Atsakomybė už asmeninę veiklą. Kaip parengti įstaigos dokumentus- Įgaliojimą. Įgaliojimų paskirstymas tarp Bendrijos ir valstybių narių: išimtinė, konkuruojanti, paralelinė jurisdikcija. Įgaliojimų pavyzdžiai.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-12-03
 • Įmonės darbuotojų analizė: V. Krasinsko IĮ "Geras batas"

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybinių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-27
 • Įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poveikis įmonės veiklai

  Įvadas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas teoriniu aspektu. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo samprata ir reikšmė. Darbuotojų orientavimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesai. Vadovų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Mokymo ir tobulinimo pastangų vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo svarba įmonės veiklai. Personalo karjeros vieta kvalifikacijos tobulinimo sistemoje. Įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tyrimas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos bendrovėje tyrimo duomenų analizė ir atlikto tyrimo metodikos teorinis pagrindimas. Išvados ir siūlymai. Santrauka anglų kalba. Priedai (3). Darbas iliustruotas grafikais.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2008-01-25
 • Įmonės darbuotojų motyvavimo analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: pateikti X įmonės darbuotojų motyvacijos analizę, įvertinti probleminius šios srities aspektus. Teorinė dalis. Motyvavimo samprata. Motyvacijos proceso raida. Pasitenkinimu darbu motyvavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Motyvacijos įgyvendinimo principai. Praktinė dalis. Tyrimas. Darbuotojų skatinimo sistema. Tyrimo metodika. Tyrimo pobūdis (bendroji charakteristika). Tyrimo apribojimai. Tyrimo populiacija. Tyrimo imtis. Tyrimo metodo charakteristika. Tyrimo eiga. Tyrimo etikos principų užtikrinimas. Tyrimo išoriniai faktoriai. Klausimyno charakteristika. Priedai (Anketa).
  Personalo vadyba, tyrimas(27 puslapiai)
  2010-04-26
 • Įmonės kultūra ir politika – personalo vadybos bazė

  Įvadas. Įmonės kultūra ir politika – personalo vadybos bazė. Įmonės kultūros ir personalo politikos sąveika. Įmonės kultūra ir jos vertinimas. Įmonės kultūros pažinimo principai ir topologija. Įmonės kultūros vertinimas ir keitimas. Personalo politikos formavimas. Personalo politikos formavimo principai. Personalo politikos turinys ir formavimo tvarka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-06-01
 • Įmonės materialiųjų išteklių valdymo ypatumai: fotografijos paslaugos UAB "Fotoexpress"

  Įvadas. Valdymo esmė. Materialiųjų išteklių planavimas. Pasiruošimas planuoti. Materialiųjų išteklių organizavimas. Aktyvinimas ir vykdymas. Išteklių kontrolė. Valdymo funkcijų klasifikavimas pagal autorių nuomones. Materialiųjų išteklių ypatumai. Materialiųjų išteklių vadyba įmonėje UAB "Fotoexpress". Naudojami ištekliai. Materialūs ištekliai. Technologiniai ištekliai. Finansiniai ištekliai. Žmogiškųjų išteklių sąsaja su materialiaisiais. Organizacijos materialiųjų išteklių planavimas. Įmonės materialiųjų išteklių organizavimas. Organizacijos veiklos skatinimas siekiant išteklių taupymo. Organizacijos materialiųjų išteklių kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2011-05-27
 • Įmonės personalas kaip sėkmės veiksnys

  Vadybos pagrindų kursinis darbas. Kursinio darbo vertinimas. Santrauka. Įvadas. UAB "Fotoplius" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga organizavimo tikslas ir objektai. Personalo vadybos turinys. Linijinė valdymo struktūra. Linijinio vadovo atsakomybė personalo valdymo srityje. Darbo su personalu veiksnių sistema. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo valdymo formalizavimas. ir personalo valdymo aspektai. Personalo atranka. Verbavimo ir atrankos procesai. Personalo adaptavimas. Motyvavimo per poreikius modelis. Valdymo stilius ir elgsena. Visuotinė moralė. Smulkus verslas. Personalo saugumas. UAB "Fotoplius" personalo veiklos analizė. Linijinė valdymo sistema. Kvalifikacijos kėlimas ir atranka darbuotoju. Adaptacija. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-05-27
 • Įmonės personalo formavimas

  Įvadas. Personalo apibūdinimas. Personalo formavimas ir jo procesas. Personalo formavimas. Atrankos proceso etapai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-09-18
 • Įmonės personalo organizavimo procesai

  Įvadas. Įmonės kultūros analizė. Įmonės kultūros vertinimo kriterijai. Įmonės kultūros vertinimas. Svarbiausi personalo politikos teiginiai. Darbuotojo individualios karjeros planavimas. Pavadavimo planas. Individualios karjeros planas. Užduoties analizė. Savęs vertinimas ir galimybių numatymas. Tikslo formulavimas. Aplinkos veiksnių analizė. Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-02-22
 • Įmonės personalo organizavimo procesai: darbuotojų pavadavimas

  Įvadas. Darbo tikslai. Įvertinti pasirinktos įmonės kultūrą, remiantis išskirtais vertinimo kriterijais, ir išskirti svarbiausius personalo politikos teiginius. Parengti įmonės vienos funkcijos darbuotojų pavadavimo planą ir sudaryti darbuotojo individualios karjeros planą. Įmonės kultūros analizė. Įmonės kultūros vertinimo kriterijai. Įmonės kultūros vertinimas. Svarbiausi personalo politikos teiginiai. Darbuotojo individualios karjeros planavimas. Pavadavimo planas. Individualios karjeros planas. Scenarijaus metodu sudaromas karjeros planas skaidomas į etapus. Užduoties analizė. Savęs įvertinimas. Tikslo formulavimas. Aplinkos veiksnių analizė. Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2010-02-22
 • Įmonės personalo valdymas

  Įvadas. Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo tarnybos organizavimas. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros planavimas. Personalo mokymas ir vystymas. Personalo kompensavimas ir apsauga. Darbo santykių valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-03-02
 • Įmonės personalo valdymas (2)

  Personalo planavimas. Verbavimas. Kandidatų verbavimas. Vidiniai šaltiniai. Išoriniai šaltiniai. Atranka. Kandidatų vertinimas. Įdarbinimas ir adaptacija. Darbo įvertinimas. Atlyginimas už darbą. Mokymas ir ugdymas. Darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo apmokėjimas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą.
  Personalo vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-18
Puslapyje rodyti po