Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės personalo valdymas: naktinis klubas

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo sistema. Pareigybių/darbo vietų analizė. Direktoriaus darbo analizės klausimyno struktūra. Personalo vadybininko darbo analizės klausimyno struktūra. Reklamos vadybininko darbo analizės klausimyno struktūra. Vadybininko darbo analizės klausimyno struktūra. Buhalterės darbo analizės klausimyno struktūra. Valytojos darbo analizės klausimyno struktūra. Apsaugos darbuotojo darbo analizės klausimyno struktūra. Reikalavimai pareigybę darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinis darbo užmokestis. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Vertinimo kriterijų pakopų vertės (balais) nustatymas. Pareigybių/darbo vietų vertinimas ir bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamas darbo užmokestis. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas vadybininko darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas personalo vadybininko darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas reklamos vadybininko darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas buhalterio darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas padavėjo-barmeno darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas apsaugos darbuotojo darbo vietai. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas valytojo darbo vietai. Personalo parinkimas. Direktoriaus parinkimo procedūra. Vadybininko parinkimo procedūra. Personalo vadybininko parinkimo procedūra. Reklamos vadybininko parinkimo procedūra. Buhalterės parinkimo procedūra. Apsaugos darbuotojo parinkimo procedūra. Valytojos parinkimo procedūra. Išvados.
  Personalo vadyba, laboratorinis darbas(38 puslapiai)
  2009-12-23
 • Įmonės personalo valdymas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Žmogiškųjų išteklių planavimas

  Įmonės personalo valdymas. Darbo užmokesčio tvarkymas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Darbo apmokėjimas. Darbo sutartys, jų turinys, darbo sutarčių rūšys. Rangos ir autorinės sutartys. Keturių C modelis žmonių ištekliams vertinti.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-01-29
 • Įmonės personalo valdymo analizė: prekyba kosmetika, parfumerija ir kūno priežiūros priemonėmis UAB "Armavis"

  Įvadas. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo strategija ir esminiai veiklos rodikliai. Personalo struktūra ir rodikliai. Personalo planavimas, paieška ir atranka. Personalo planavimas ir paieška. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo SWOT analizė. Personalo valdymo tobulinimo planas. Personalo valdymo tobulinimas. Personalo valdymo funkcijų tobulinimas. Plano įgyvendinimo vertinimas ir kontrolė. Išvados.
  Personalo vadyba, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2008-11-26
 • Įmonės vadovas - lyderis: prekybos automobiliais UAB "Gintaras"

  Įvadas. Įmonė, kurios vadovas – lyderis. Kaip vadovas tapo lyderiu. Vadovas ne tik lyderis, bet ir autoritetas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-26
 • Įmonės valdymo sistemos tobulinimas: UAB "Prie jūros"

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti UAB "Prie jūros" valdymo metodus, bei kokie trūkumai yra ir ką reikia keisti. Įmonės valdymo metodai. Įmonės valdymo metodų esmė. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. UAB "Prie jūros" organizacinis administracinis valdymas. UAB "Prie jūros" tikslai. UAB "Prie jūros" ekonominis valdymas. UAB "Prie jūros" socialinis psichologinis valdymas. Tikslų priklausomybė nuo žmogiškųjų santykių ir aplinkos sąlygų. Sistemos planavimo esmė. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-03-12
 • Įmonės veiklos organizavimas ir jos efektyvumas: "Paramos vaikams centras"

  Įvadas. Teorinė dalis - Organizacijos strateginių planų sudarymas ir veiklos organizavimas. Organizacijos strateginė aplinkos analizė. Strateginiai planai organizacijoje. Organizacijos veikla ir jos sėkmės veiksniai. Analitinė dalis – "Paramos vaikams centro" veiklos organizavimo ir jos efektyvumo analizė. "Paramos vaikams centro" situacijos analizė. SWOT analizė. PVC strategijos formulavimas. Projektinė dalis – PVC strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-17
 • Įmonės vidinės komunikacijos tobulinimas: UAB "Dana ir ko"

  UAB "Dana ir ko" vidinės komunikacijos tobulinimas. Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Išorinė aplinkos analizė. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimų už darbą sistema. Bendrovės vidinė komunikacija. Empirinis tyrimas. Empirinio tyrimo metodika. Empirinio tyrimo rezultatai. Empirinio tyrimo apibendrinimas. Vadybiniai sprendimai. Išvados. Priedai (8) Darbas iliustruotas diagramomis, schemomis, grafikais.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2007-05-15
 • Įmonių apsirūpinimo darbuotojais procesas

  Įvadas. Darbuotojų paieškos esmė. Žmonių išteklių planavimas. Darbuotojų verbavimas. Verbavimas už organizacijos ribų. Verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų atranka. Vadovų atranka. Darbuotojų socializacija (adaptavimas). Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Tobulinimo programos. Darbuotojų veiklos vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-04
 • Individo vaidmuo ir problemos kolektyve. Darbuotojų motyvavimas

  Įvadas. Individo vaidmuo ir jo problemos kolektyve. Naujas darbuotojas kolektyve. Adaptacijos sąvoka. Individo vaidmuo grupėje. Grupių rūšys ir vaidmenų tipai. Darbuotojų problemos kolektyve. Konfliktai grupėje. Darbuotojų motyvavimas. Motyvacijos teorijų apžvalga ir įvertinimas: teorija ir praktika. Motyvavimas ir motyvacija. Motyvacijos teorijos. Proceso teorija. Vadovo vaidmuo personalo motyvavime. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(20 puslapių)
  2009-03-26
 • Individualios darbuotojo veiklos organizavimas

  Įvadas. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūra. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos elgsena darbuotojo veikla organizacijoje. Organizacijos, darančios įtaką darbuotojų veiklos valdymui. Darbuotojų veiklos organizavimo turinys. Darbuotojų organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Individualios darbo vietos organizavimas. Darbo vietų ir darbuotojų suderinamumo principas. Individualios darbo vietos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-05-28
 • Individualios darbuotojų veiklos planavimas

  Planavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Personalo planavimas, valdymas ir tobulinimas.
  Personalo vadyba, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-05-15
 • Individualios karjeros planas (2)

  Dabartinės situacijos pristatymas. Karjeros plano sudarymo eiga. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs vertinimas. Asmenybės bruožai. Karjeros valdymas. Vadovavimo stilius. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savęs įvertinimas. Tikslo formulavimas. Aplinkos veiksnių analizė. Karjeros plano realizavimo priemonių planas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-07-04
 • Individualių karjeros planų reikšmė individui ir įmonei

  Įvadas. Karjera ir jos valdymas. Individuali karjera. Organizaciniai karjeros aspektai, planai. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Yra keturi pagrindiniai karjeros tipai. Vidiniai ir išoriniai veiksniai, turintys įtakos karjeros pasirinkimui. Individualios karjeros reikšmė. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Individuali karjera ir jos realizavimo planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-02-10
 • Intelekto išteklių vadyba

  Intelekto išteklių vadybos evoliucija XX amžiaus pradžia. Žmogiškieji santykiai. XX amžiaus 3-4 dešimtmečiai. Žmogiškųjų santykių įvertinimas. Žmogiškųjų santykių požiūris penktame ir šeštame XX amžiaus dešimtmečiuose. Gyvenimo darbe kokybė. Intelekto išteklių vadyba (žmogiškųjų resursų vadyba). Strateginis intelekto išteklių valdymas. Šiuolaikiniai personalo valdymo ypatumai. Intelekto išteklių valdymo perspektyva. Pasikeitimai rinkose. Demografiniai pasikeitimai. Pasikeitimai socialinėje sferoje. Pasikeitimai valdyme ir vadyboje. Strateginis požiūris į intelekto išteklių vadybą. Standartizacija. Intelekto išteklių vadyba žinių ekonomikoje. Intelekto ištekliai ir žinių vadyba. Darbuotojai. Įmonės. Valstybė. Šiuolaikinis personalo departamentas ir jo organizacinė raida. Problemos šaknys. Misijos suvokimas. Personalo departamento reorganizavimas. Personalo departamento funkcijos. Išvados. Praktiniai intelekto išteklių valdymo aspektai. Intelekto išteklių planavimas. Apibrėžimas ir tikslai. Ilgalaikis intelekto išteklių planavimas. Trumpalaikis intelekto išteklių planavimas. Intelekto išteklių planavimą sunkinantys faktoriai. Darbo vietos pakeitimas ir darbuotojų problemų sprendimas. Darbuotojų kaitos apskaita. Darbuotojų paieška ir atranka. Aprašant būsimą pareigybę. Atliekant kandidatų parinkimo galimybių analizę. Apibendrinama ir analizuojama informacija apie darbo rinką ir potencialius kandidatus pareigoms užimti. Galimi personalo paieškos būdai. Kiti paieškos būdai ir šaltiniai. Permainos įmonėje ir intelekto išteklių ugdymas. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo vieta įmonių vadybos procese. Karjeros inkarai. Asmeninės karjeros planavimas. Karjeros planavimo prigimtis. Kodėl reikia planuoti karjerą įmonėje. Karjeros keliai. Karjeros planavimas bei ugdymas. Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas bei ugdymas. Kam reikalingas mokymas. Faktoriai įtakojantys darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Mokymo ir ugdymo procesas. Tikslų nustatymas. Mokymo ir ugdymo metodai. Vadybos ugdymas. Biznio žaidimai. Atvejų studija. Konferencijų metodas. Elgsenos modeliavimas. Krepšio mokymai (in-basket training). Stažuotės. Vadyba. Darbų rotacija. Darbuotojo veiklos įvertinimas: atlyginimas, kompensacijos, paskatos. Faktoriai įtakojantys darbuotojo atlygį už darbą. Darbo įvertinimas. Klasifikacinis metodas. Faktorių palyginimo metodas. Esmės metodas.
  Personalo vadyba, konspektas(26 puslapiai)
  2008-01-22
 • Intelekto vadyba

  Intelekto išteklių vadyba. Bendroji charakteristika, funkcijos, sprendžiamų klausimų ratas. Intelekto išteklių vadybos evoliucija: XX a. pirmieji dešimtmečiai. Intelekto išteklių vadybos evoliucija: XX a. 3-5 dešimtmečiai. Intelekto išteklių vadybos raida XX a. paskutinįjį ketvirtį bei strateginis valdymas. Šiuolaikiniai personalo valdymo ypatumai bei perspektyvos. Intelekto ištekliai žinių ekonomikoje ir žinių visuomenėje. Intelekto ištekliai ir žinių vadyba. Intelekto ištekliai žinių ekonomikoje. Darbuotojai žinių ekonomikoje ir žinių visuomenėje. Įmonės žinių ekonomikoje ir žinių visuomenėje. Valstybės vaidmuo žinių visuomenėje ir intelekto ištekliai. Šiuolaikinis personalo departamentas ir jo organizacinė raida. Personalo departamento misija. Personalo valdymo struktūrų reorganizavimo būtinybė. Šiuolaikinis personalo departamentas. Personalo departamento funkcijos. Intelekto išteklių planavimo būtinybė. Ilgalaikis ir trumpalaikis intelekto išteklių planavimas. Esamos intelekto išteklių padėties įvertinimas, išorinė aplinka ir jos įtaka žmoniškųjų resursų planavimui. Detalusis intelekto išteklių planas ir planavimo nauda įmonei. Trumpalaikis planavimas ir faktoriai sunkinantys intelekto išteklių planavimą. Intelekto išteklių planavimas perkeliant įmonę į kitą regioną ir darbuotojų apskaita. Darbuotojų paieška. Būsimos pareigybės aprašas. Kandidatų parinkimų galimybių analizė, paieškos strategija ir informacijos analizė. Personalo paieškos būdai. Personalo paieškos šaltiniai. Darbuotojų atranka. Karjeros planavimas ir karjeros programos bei "inkarai". Karjeros planavimo procesas. Faktoriai įtakojantys darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, mokymo ir ugdymo procesas. Darbuotojų įvertinimas. Faktoriai įtakojantys darbuotojų atlygį už darbą. Darbo įvertinimas.
  Personalo vadyba, špera(20 puslapių)
  2009-06-10
 • Intuicijos panaudojimo galimybės priimant sprendimus šiuolaikinėse organizacijose

  Summary. Įvadas. Intuicijos samprata. Intuicijos koncepcijos. Intuicijos procesas. Intuicijos ugdymas. Intuicija paremtų sprendimų ypatybės ir jų taikymo sritys. Galimi sprendimų priėmimo metodai. Intuicija paremtų sprendimų privalumai ir trūkumai. Intuicijos ir racionalumo derinimo tikslingumas. Intuicijos panaudojimo galimybės organizacijos administravimo procese. Intuicijos panaudojimo sprendimų priėmime modelis. Intuicija pagrįstų sprendimų panaudojimo galimybių tyrimas. Tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė bei interpretacija. Intuicijos pasireiškimo bei suvokimo analizė. Intuicijos panaudojimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8)
  Personalo vadyba, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2007-03-30
 • Įstaigos personalo darbo skatinimas

  Įvadas. Personalo skatinimo sistema. Darbuotojų motyvacijos veiksniai. Poreikių grupės. Menkos motyvacijos organizacijoje požymiai ir priežastys. Motyvacijos teorijų pritaikymas. Personalo skatinimo sistema. Personalo darbo apmokėjimo sistemos organizavimas. Teisingumo teorija. Darbo užmokesčio dydį įtakojantys veiksniai. Atlyginimo už darbą sudėtinės dalys. Personalo pasitenkinimas darbu. Personalo skatinimo sistemos veikimo mechanizmo įstaigose apibūdinimas. Darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Personalo skatinimo sistemos organizavimo tobulinimo galimybės. Motyvuojančių veiksnių alternatyvų nustatymas. Personalo pasitenkinimo darbu nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-05-21
 • Japoniškoji motyvacinė sistema

  Įvadas. Personalo motyvavimo sistemos esmė, tikslai ir turinys. Japoniškoji vadyba. "Samda iki gyvos galvos". Japonų kultūra. William G. Ouchi ir Z teorijos priešistorė. Esminiai Japonijos pramonės organizacijų bruožai. Z teorija. Naujas vadybos modelis. Kaip pritaikyti Z teoriją Amerikos įmonėse. W. Ouchi Z teorija – priešprieša D. Mcgregoro X ir Y teorijai. Realūs z teorijos pritaikymo pavyzdžiai. "Toyota Canada". "Sony". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-03
 • Job Satisfaction: Putting Theory Into Practice

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Pasitenkinimas darbu. Which of the following would motivate you to work harder? Motivation and "hygiene". Two dimensions of employee satisfaction. How do information technology workers really feel about their jobs? Key points.
  Personalo vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-05-14
 • Kaip siekti paaukštinimo darbe

  Kaip siekti paaukštinimo darbe. Bijau viršininko... Nemėgiamas darbas – nuolatinio streso šaltinis. Tad ką gi daryti jį dirbantiems? Įvadas. Kaip siekti paaukštinimo darbe. Bijau viršininko. Nemėgiamas darbas – nuolatinio streso šaltinis. Tad ką gi daryti jį dirbantiems? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-13
Puslapyje rodyti po