Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendravimas (komunikacija) — kaip vadybos priemonė. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje (2)

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso modeliai. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Tarpkultūrinė komunikacija. Komunikacija organizacijoje. Valdymo stiliaus poveikis komunikavimui. Komunikavimo reikšmė organizacijai. Organizacijos kultūra. Kuo svarbi organizacijos kultūra? Kultūros funkcijos. Organizacinės kultūros tipai. Organizacijos klimatas. Trys pagrindiniai kultūros elementai. Nuo kultūros prie multikultūros. Multikultūros samprata. Lyties klausimai ir multikultūra. Multikultūra ir organizacijos sėkmė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-02-26
 • Collaboration

  Referatas anglų kalba apie bendradarbiavimą. Executive summary. Introduction. What is collaboration? Principles of collaboration: purpose, reputation, governance, groups, environment, boundaries, trust, exchange, expression, history. Advantages of collaboration. Disadvantages/Challenges to Collaboration. Possible changes. Time to begin collaboration. People for collaboration. The way to collaborate. Future. For smoother collaboration. Conclusions. South Carelia Polytechnic.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2005-05-21
 • Conflict at the workplace

  Trumpas referatas apie konflikto šaknis organizacijoje, padarinius ir būdai, kaip jų išvengti.
  Personalo vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-31
 • Dabarties ir ateities organizacija: personalo motyvavimo sistemos vertinimo aspektai

  Įvadas. Motyvavimo būdai ir priemonės. Materialinis paskatinimas kaip motyvavimo sistemos vertinimo aspektas. Organizacijos kultūros reikšmė kaip motyvavimo sistemos vertinimo aspektas. Motyvuojančios vadovavimo ypatybės kaip motyvavimo sistemos vertinimo aspektas. Motyvuojančios vadovavimo ypatybės kaip motyvavimo sistemos vertinimo aspektas. Darbo projektavimas kaip motyvavimo sistemos vertinimo aspektas. Karjeros planavimas, kvalifikacijos kėlimas. Motyvavimo modelis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-01-22
 • Dalyvaujamoji vadyba

  Dalyvaujamoji vadyba. Kam reikalinga dalyvaujamoji vadyba. Darbuotojų vertimo valdymo dalyviais būdai.
  Personalo vadyba, rašinys(3 puslapiai)
  2006-01-19
 • Darbas komandoje ir rangų sistema

  Įvadas. Nuo grupės iki komandos. Komandos formavimas. Darbas komandoje. Rangų sistemos būtinumas. Interviu analizė. Išvados. Priedas (3).
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-01-03
 • Darbas komandose

  Įvadas. Apklausos dalyvių demografiniai duomenys. Taktikos, dažniausiai naudojamos vadovo (aukščiausia vadovybė), kad darbas būtų atliktas greičiau ir kokybiškiau. Motyvai būti vadovu. Kaip vadovas demonstruoja savo pranašumą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-23
 • Darbas. Darbo režimas. Darbo apmokėjimas

  Įvadas. Darbas. Darbo vieta. Personalo parinkimas. Reikalavimai darbuotojui. Bendrieji reikalavimai darbuotojui. Darbo sutartis. Kolektyvinės sutartys. Poilsio organizavimas darbuotojams – komandos stiprinimas ir įvertinimas. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Paros darbo ir poilsio režimas. Savaitės darbo ir poilsio režimas. Atostogų grafikas. Darbo laiko nustatymas. Darbo apmokėjimas. Bruto ir neto darbo užmokesčiai. Paskirstymo pagal darbo dėsnius. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Lietuvos respublikos vyriausybė. Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Darbo užmokesčio tikslai. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-22
 • Darbas. Darbo režimas. Darbo apmokestinimas

  Įvadas. Darbo samprata. Darbas ir darbo rėžimas. Darbo vieta. Reikalavimai darbuotojui. Paros darbo ir poilsio režimas. Savaitės darbo ir poilsio režimas. Atostogų grafikas. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Mišrios apmokėjimo sistemos. Halsey sistema. Rovan sistema. Taylor sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Atskaitymai. Socialinė statistika – 2004m. spalis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-10-06
 • Darbdavio ir pavaldinio bendravimas

  Įvadas. Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje. Bendravimo vieta valdymo procese. Etiketas sistemoje "vadovas-pavaldinys". Konfliktas. Nuo ko prasideda vadovo ir pavaldinio bendravimas. Vadovo psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Pirmasis įspūdis. Vadovo darbo aplinkos įtaka bendravimui. Jumoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Stresas. Konflikto valdymas. Vadovo ir pavaldinių draugystė. Apie vadovo kalbos meną. Vadovo žodis ir autoritetas. Vadovo kalbos elementai. Ar reikia mokėti klausytis? Klausyti ar kalbėti? Neverbalinė kalba sistemoje "vadovas - pavaldinys". Motyvavimas, reiklumas ir kontrolė. Pagyrimai sistemoje "vadovas - pavaldinys". Kritika sistemoje "vadovas - pavaldinys". Kas lemia vadovo darbo sėkmę? Pabaiga. Priedai.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2005-12-19
 • Darbiniai kontaktai, jų rūšys. Organizacinis administratoriaus darbas. Korektiško elgesio normos

  Darbiniai kontaktai, jų rūšys. Darbuotojų vaidmuo organizacijoje. Darbuotojų grupės, jų vaidmuo ir sąveika organizacijoje. Darbuotojų vadybos sistema. Jos tikslai uždaviniai. Darbuotojų ugdymo sistema. Organizacijos kultūra ir jos poveikis darbuotojams. Korektiško elgesio normos. Etiketas ir jo svarba versle. Pasirūpink savo klientais, o rinka pasirūpins tavimi. Profesinės dorovės specifika. Profesinės etikos objektas. Profesinis autoritetas. Profesinis taktas. darbo etika. Pavardės, titulai ir kreipiniai. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Tarnybiniai susitikimai. Darbo drabužiai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-03-30
 • Darbo apmokėjimas (2)

  Įvadas. Darbo apmokėjimas. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Dažniausiai naudojamos kombinuotos darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio formos UAB "X".
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-25
 • Darbo apmokėjimas (4)

  Įvadas. Darbo vertinimas ir apmokėjimas. Pagrindiniai darbo vertinimo aspektai bei darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Svarbiausi apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškasis darbo apmokėjimo modelis. Japoniškasis darbo apmokėjimo modelis. Vakarų Europos šalių darbo apmokėjimo modelis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Premijavimo sistemos. Individualaus ir kolektyvinio premijavimo sistemos. Premijavimas pagal dalyvavimo pelnuose sistemas. Skatinimas dividendais. Papildomas darbo apmokėjimas. Darbininkų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio panašumai bei skirtumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-06-16
 • Darbo apmokėjimas (6)

  PowerPoint pristatymas. Darbo apmokėjimo sąvoka. Lietuvoje darbo užmokestį apibrėžia, ir jį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Darbo apmokėjimo struktūra. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Minimalus darbo užmokestis . Minimalaus darbo užmokesčio reikšmė dvejopa. Vidutinis darbo užmokestis . Darbo užmokesčio tikslai.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-11-26
 • Darbo apmokėjimas ir jo lygio nustatymo principai

  Įvadas. Darbo apmokėjimas kaip vienas iš darbuotojų skatinimo bei kompensavimo už darbą būdų. Darbo apmokėjimo reguliavimo bei nustatymo principai. Darbo apmokėjimo organizavimo principas. Realaus darbo užmokesčio užtikrinimas. Nediskriminavimas – vienas darbo apmokėjimo principų. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-07-18
 • Darbo apmokėjimo nuostatai

  Įvadas. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Užmokesčio už darbą įvairiose organizacijose ypatybės. Personalo skatinimas ir vertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Darbo apmokėjimo sistemos (2)

  Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo apmokėjimo sistemos organizavimas (pagal A. Sakalą ir V. Šilingienę). Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų apskaičiavimas. Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų skirtumai. Veiksniai, nuo kurių priklauso atlyginimo dydis.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-27
 • Darbo apmokėjimo sistemos (3)

  Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo apmokėjimo sistemų rengimo ir taikymo principai. Darbo apmokėjimo sistemų ir formų klasifikavimas Progresyvinės darbo apmokėjimo formos. Regresyvinės darbo apmokėjimo formos. Netradicinės darbo apmokėjimo sistemos.
  Personalo vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2009-09-29
 • Darbo atmosfera

  Įvadas. Psichologinis bendravimo klimatas. Geros manieros – teigiamos darbo aplinkos laidas. Vadovas - darnaus kolektyvo simbolis. Darbuotojų tipai. Liežuvis – velnio krikštasūnis. Beveik rimtai : dvi didžiosios paslaptys. Reziumė.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-12
 • Darbo drausmės užtikrinimo priemonės

  Įvadas. Darbo drausmė, drausmės pažeidimai. Darbo drausmės pažeidimai. Darbuotojų drausmė ir jos pažeidimų priežastys. Darbo drausmė. Technologinė drausmė. Gamybinė drausmė. Darbuotojų drausmės gerinimo metodai. Darbo mokslinio organizavimo reikšmė drausmės stiprinimui. Įtikinimo metodai. Administraciniai metodai . Darbo drausmės užtikrinimo priemonės. Darbo drausmės skatinimo formos. Drausminės nuobaudos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-03-14
Puslapyje rodyti po