Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo organizavimas: AB "Vilniaus kranai"

  Įvadas. Personalo organizavimo teoriniai pagrindai. Personalo organizavimo turinys. Personalo formavimo etapai mažose įmonėse. Personalo apskaita ir statistika. Darbo teisės pagrindai. Personalo organizavimo analizė AB "Vilniaus kranai". Trumpa įmonės charakteristika. Organizacinė ir valdymo struktūros. Personalo struktūra. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka, įdarbinimas ir skatinimas. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo vertinimas. Personalo atleidimas. AB "Vilniaus kranai" personalo organizavimo tobulinimas. Personalo poreikio planavimo, paieškos, atrankos, įdarbinimo ir adaptavimo gerinimas. Personalo skatinimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, vertinimo ir atleidimo gerinimas. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Summary.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2006-10-16
 • Personalo organizavimo bruožai šiuolaikinėje organizacijoje

  Įvadas. Darbo rinkos labirintai. Investicijos į personalo mokymus. Kaip padaryti, kad jie tai padarytų? Kaip neskausmingai atleisti darbuotoją? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-11-22
 • Personalo paieška įmonėje: drabužiai darbui

  Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti personalo paieškos sąvokos sampratą, suvokti personalo organizavimo ir poreikio planavimo svarbą. Personalo paieška. Personalo paieškos samprata. Personalo paieškos tikslas bei proceso analizė. Personalo paieškos būdai bei šaltinai. Personalo paieškos procesas įmonėje "X". Apie UAB "X". Personalo paieška UAB "X". Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2009-12-31
 • Personalo paieška ir atranka: UAB "Ekspresas"

  Personalo paieška ir atranka. Personalo poreikio planavimas. UAB "Ekspresas". Informacija apie bendrovę. Personalo paieškos organizavimas. Naudojimasis vidiniais kompanijos resursais. Atranka naudojantis esamų darbuotojų rekomendacijomis. Skelbimai laikraščiuose. Paieška universitetuose. Įdarbinimo agentūrų paslaugos. Dalyvavimas karjeros dienose. Internetiniai skelbimai ir duomenų bazės. Valstybinių darbo biržų paslaugos. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Autokratinis stilius. Konsultacinis stilius. Dalyvavimo stilius. Karjeros planas. Reziume. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas (CV). Rekomendacija. Interviu. Prašymas priimti į darbą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-17
 • Personalo paieška. Su personalo paieška susijusios problemos

  Personalo paieška ir su tuo susijusios problemos. Įvadas. Darbuotojų paieška. Darbuotojų parinkimas. Stereotipai versle. Darbuotojų paieška klesti. Įmonės vertina darbuotojų paieška internete. Naujo darbuotojo įtraukimas į organizaciją. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-09-28
 • Personalo paieškos būdai informacinių technologijų pagalba

  Įvadas. Personalo valdymas. Darbuotojų paieška. Personalo paieška per darbo biržas. Personalo paieška per skelbimus spaudoje. Personalo paieška per įdarbinimo agentūras. Personalo paieška per internetinius skelbimus. Personalo duomenų bankas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-04-12
 • Personalo paieškos ir atrankos problemos paslaugų organizacijoje

  Įvadas. Personalo paieškos ir atrankos problemos paslaugų organizacijose. Personalo parinkimo organizavimas. Personalo paieška. Personalo paieškos būdai. Personalo paieškos problemos. Personalo paieškos problemų sprendimas. Personalo atranka. Personalo atrankos problemos. Kvalifikuotų specialistų atrankos problemos. Vadovaujančio personalo atrankos problemos. Personalo atrankos problemų sprendimas. Personalo parinkimo paslaugų organizacijoje strategija. Personalo paieškos ir atrankos problemų paslaugų organizacijoje tyrimas. Tyrimo programa. Tyrimo problemos formulavimas ir objekto numatymas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Hipotezė. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo metodo pasirinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Išvados. Priedas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-12-14
 • Personalo paieškos ir atrankos procesas įmonėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Organizacijos aplinkos apibūdinimas. Organizacijos valdymo struktūra. Situacijos organizacijoje analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2007-02-19
 • Personalo paieškos procesas įmonėje

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti kaip personalo paieškos procesas vyksta X įmonėje. Personalo paieška. Personalo paieškos samprata. Personalo paieškos procesą įtakojantys veiksniai. Pagrindiniai personalo paieškos būdai, jų privalumai ir trūkumai. Personalo paieškos organizavimas per spaudą. Praktinė dalis. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-12-08
 • Personalo paieškos procesas įmonėje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti personalo paieškos sąvoką, jos būdus, etapus ir svarbą. Personalo paieškos proceso samprata. personalo paieškos etapai. Personalo paieškos būdai. Personalo paieška įmonėje UAB "X". Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2010-02-03
 • Personalo paieškos procesas UAB "Toresus"

  Įvadas. Teorinė dalis. Kas užsiima personalo paieška? (paieškos būdai). Personalo paieškos šaltiniai. Vidinė personalo paieška. Išorinė personalo paieška. Laisvų darbo vietų reklama. Praktinė dalis. UAB "Toresus" veiklos aprašymas. Vertybės. Pagrindiniai tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. UAB "Toresus" valdymo struktūra. Personalo paieškos procesas restorane "Tores". Kas užsiima personalo paieška? Vidinė personalo paieška. Išorinė personalo paieška. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-10-24
 • Personalo parinkimas

  Personalo parinkimo vadybos namų darbas. Užduotis: Parinkti kandidatą PSP metodu.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-11
 • Personalo parinkimas (2)

  Įvadas. Personalo parinkimas. Personalo priėmimo į darbą etapai. Verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos proceso etapai. Personalo parinkimas organizacijos viduje. Mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Veiklos vertinimas. Paaukštinimas ir perkėlimas į kitas pareigas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-14
 • Personalo parinkimas (3)

  Įvadas. Darbo su personalu aplinka. Darbuotojų vaidmuo organizacijoje. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas. Personalo priėmimo į darbą etapai. Verbavimas ir jo šaltiniai. Darbo ir pareigybių aprašymai. Atranka ir jos etapai. Personalo parinkimas organizacijos viduje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-09-30
 • Personalo pasirinkimas (5)

  Pradiniai duomenys: MTI mokslinės tiriamosios laboratorijos laisvas vedėjo etatas. Keturių kandidatų charakteristikos. Daliniai kriterijai (rodikliai), pagal kuriuos išrenkamas tinkamiausias kandidatas laisvai vedėjo vietai užimti - laisvai pasirenkami 5 kriterijai. Atsakyti į klausimus. Parinkti kandidatą neformalizuotu būdu. Parinkti kandidatą PSP metodu. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-21
 • Personalo plano sudarymas: moteriškų drabužių gamyba ir prekyba UAB "Vilita"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės organizacinė struktūra. UAB "Vilita" personalo planas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-04-03
 • Personalo politika ir jos įtaka personalo poreikio planavimui (2)

  Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Personalo poreikio planavimo turinys. Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Papildomojo personalo poreikio padengimo šaltiniai. Papildomojo personalo poreikio padengimo variantai. Personalo paieška ir parinkimas. Personalo įvertinimas. Personalo politika. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-02-07
 • Personalo politikos analizė: UAB "Siampeksas ir co"

  Įvadas. Personalo politikos teoriniai aspektai. Personalo politikos samprata ir svarba šiuolaikinėje įmonėje. Personalo politiką kuriantys veiksniai. Pardavimų personalo klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Pardavimų personalo motyvavimas. UAB "Siampeksas ir co" veiklos ir personalo politikos analizė. UAB "Siampeksas ir co" veiklos ir personalo politikos analizė. UAB "Siampeksas ir co" personalo politikos efektyvumo tyrimas. UAB "Siampeksas" ir co" personalo politikos tobulinimo galimybės. Išvados. Priedai (1). Anketa.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(51 puslapis)
  2007-09-28
 • Personalo poreikio nustatymas organizacijos strateginio vystymo kontekste

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Pareigybė. Personalo poreikio prognozavimas. Tendencijų analizė. Proporcijų analizė. Vidaus kandidatų pasiūlos prognozavimas. Kompiuterizuotos informacinės sistemos. Tęstinumo planavimas. Išorės kandidatų pasiūlos prognozavimas. Personalo poreikio planavimo principai. Personalo poreikio planavimo etapai. Personalo vidinis ir išorinis judėjimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Bendrojo darbuotojų poreikio planavimas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai darbininkai. Papildomas personalo poreikis. Personalo rezervo sudarymas. Vadovaujančių darbuotojų rezervas. Potencialusis darbuotojų rezervas. Faktiškasis darbuotojų rezervas. Papildomo poreikio patenkinimo šaltiniai. Personalo kategorijų poreikio planavimo metodai. Išvados. Priedas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-12-24
 • Personalo poreikio planavimas

  Įvadas. Personalo poreikio planavimas. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksniai ir jų įtaka. Vidiniai veiksniai ir jų įtaka. Darbuotojų samda. Darbuotojų planavimas, jų vertinimas ir vertinimo įtaka personalo parinkimui. Darbuotojų verbavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų skatinimas. Darbuotojų moralinis skatinimas personalo poreikio planavimas "X" įmonėje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-11-18
Puslapyje rodyti po