Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovavimas (4)

  Vadybininko profesinės kompetencijos. Įvadas. Vadovavimas – tai menas. Konfliktai. Vadovo psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Vadovo elgesio manieros. Vadovo ir pavaldinių draugystė. Vadovo žodis ir autoritetas. Neverbalinė kalba. Motyvavimas, reiklumas ir kontrolė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-09-11
 • Vadovavimas ir komandos formavimas

  Vadovavimas ir komandos formavimas. Asmeninis pavyzdys. Išvada.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-23
 • Vadovavimas ir lyderiavimas

  Įžanga. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo tipai. Vadovavimo esmė. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo ir lyderiavimo skirtumai. Išvada.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-25
 • Vadovavimas ir lyderiavimas (2)

  Įvadas. Dėstymas. Vadovavimas. Vadovavimas - tarpusavio santykiai. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Penki pavyzdingo vadovavimo metodai. Veiksmingo valdymo principai. Orientavimasis į rezultatą. Įnašas į visumą. Susitelkimas į keletą dalykų. Pranašumų išnaudojimas. Pozityvus mąstymas. Penki vadovavimo metodai ir dešimt įpareigojimų. Lytis, kaip atsitiktinumų veiksnys: ar vyrai ir moterys vadovauja skirtingai. Modernizuotos bruožų teorijos: charizmatinis vadovas. Vizijomis grindžiamas vadovavimas. Lyderiavimas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiai ir nelyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-19
 • Vadovavimas ir lyderiavimas (3)

  Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Lyderiavimas. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo tipai. Lyderius skiriantys bruožai. Vadovavimo ir lyderiavimo skirtumai. Išvados. Išnašos.
  Personalo vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-05-28
 • Vadovavimas ir lyderystė

  Įvadas. Kas yra vadyba? Valdymo stiliai. Vadybos procesas. Vadybiniai vaidmenys. Pokyčio įtaka organizacijai. Kokybiškų ir lojalių darbuotojų ugdymas. Kokybiškos veiklos modelis. Konfucijus. Vizijų lyderių bruožai. Trys vertybių lygmenys. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-16
 • Vadovavimas ir motyvacija

  Įvadas. Vadybos mokslo raida. Vadybos mokyklos. Vadybos mokslas Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Vadovavimo stiliai ir efektyvumas. Motyvavimas – kaip valdymo proceso dalis. Motyvavimo teorijos. Motyvavimo veiksniai ir užmokesčio formos. Darbuotojų motyvavimas įmonėje "X". Kontrolė. Išvados, pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-09-26
 • Vadovavimas ir vadovavimo stiliai

  Įvadas. tikslas – supažindinti su vadovavimu ir vadovavimo stiliais. Šiam tikslui išsikėlėme šiuos uždavinius. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovavimo esmė. Vadovavimas: geras, geresnis, geriausiais. Naujas vadovavimo apibrėžimas. Vadovavimo teorijų apžvalga. Vadovavimo funkcija vedybos teorijose. Personologinės vadovavimo teorijos. Kognityvinės vadovivomo teorijos. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Vadovavimo stilių apžvalga. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Valdymo stiliaus efektyvumas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-09-23
 • Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vadovavimo stiliai

  Įvadas. Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vertikalių diadų modelis. Charizmatinis (patrauklus) vadovavimas. Transakcinis ir transformacinis vadovavimas. Socialinės įtakos teorijų vertinimas. Charizmatinis ir transformacinis vadovavimas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovo ir lyderio skirtumai. Vadovo funkcijos. Situacinis vadovavimas – kaip daryti poveikį skirtingiems darbuotojams. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliai. Stilių derinamumas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-07
 • Vadovavimas valdymo sistemoje

  Įvadas. Vadovo darbas, savybės ir funkcijos. Vadovo darbas. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Aiškus ir konkretus pareigų ir atsakomybės paskirstymas. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Vadovo etiketas. Sistema "vadovas – pavaldinys". Tyrimas "vadovavimo funkcija". Tyrimo analizė. Išvados. Santrauka. Priedas (2).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-09-18
 • Vadovavimas, vadovavimo stiliai

  Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-05-09
 • Vadovavimo esmė ir priemonės

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Vadovas biurokratas. Stilių derinimas. Veiksniai formuojantys valdymo stilių. Vadovo savybės bei funkcijos. Kokios yra vadovo funkcijos? Kokiomis savybėmis ir įgūdžiais pasižymi geras vadovas? Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informuotumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Kontrolė ir jos principai. Dabartiniai valdymo funkcijų pokyčiai. Valdymo metodai vakar ir šiandien. Du valdymo stilių kraštutinumai UAB "Vedautos autotransportas" ir UAB "Dožas" įmonėse. Išvados. Priedai (2).
  Personalo vadyba, namų darbas(27 puslapiai)
  2006-06-06
 • Vadovavimo ir vadovo etika. Vadovo vaidmuo sprendžiant etines problemas įmonėje

  Įvadas. Bendravimo, moralės ir etikos sąvokos. Etikos, moralės ir dorovės esmė. Vadovo sąvoka. Vadovo etika. Etikos kodeksai. Bendravimo ir verslo etikos ryšys. Verslininko etikos aspektai. Verslininko etikos taisyklės. Kas yra vadovavimas? Vadovavimo etika. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etika "VP Market" prekybos centruose. Etinių problemų priežastys. Vadovo vaidmuo. Vadovo vaidmuo sprendžiant etines problemas. Vadovo vaidmuo – tarpininkas. Išvados. Pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-19
 • Vadovavimo metodai

  Vadovavimo metodai n įmonėje. Įvadas. Prievarta. Atlygiu pagrįsta valdžia. Ekspertinė valdžia. Pavyzdžio (etalono) valdžia. Teisės valdžia. Asmeninėmis savybėmis pagrįsta valdžia. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-13
 • Vadovavimo pokalbiui, laiko ir klausimų pateikimo įtaka pretendento pasirinkimui

  Įvadas. Kaip vadovauti pokalbiui? Kokios turi būti pokalbio laiko ribos? Kodėl svarbu klausinėti pokalbio metu? Atviro tipo klausimai. Uždaro tipo klausimai. Tiriamieji klausimai. Kokius klausimus galėtumėte užduoti per pokalbį? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-31
 • Vadovavimo problemos įmonėje

  Santrauka. Summary. Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stilių klasifikacija. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės ir funkcijos. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Vadovavimo problemos Pakruojo "Žemynos" vidurinėje mokykloje. Mokyklos struktūra. Vadovavimas ir jo problemos Pakruojo "Žemynos" vidurinėje mokykloje. Mokyklos vidaus audito srities "Mokyklos valdymas ir kokybės garantavimas" analizės išvados. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-17
 • Vadovavimo problemos organizacijoje

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-06-09
 • Vadovavimo stiliai

  Vadovo darbas ir funkcijos. Vadovo darbo stiliai. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Vadovavimo stilių pobūdis. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-05-19
 • Vadovavimo stiliai (11)

  Įvadas. Vadovavimų teorijų analizė ir vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimų teorijos ir jų palyginamoji analizė. Vadovavimų stiliai, jų privalumai ir trūkumai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių suderinamumas bei įtaka. Vadovavimo stilių įtaka motyvacijai. UAB "Moderni furnitūra" vadovavimo stiliaus tyrimas. Įmonės vadovo charakteristika. Įmonės vadovo darbas. Įmonės vadovavimo stilius. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-03-30
 • Vadovavimo stiliai (12)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Tradicinių ir naujųjų vadovavimo stilių klasifikacija. Pagrindiniai vadovavimo stiliai. Makgregoro teorijos. Praktinė dalis: UAB "Jūrmedia" vadovavimo stiliaus tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-03
Puslapyje rodyti po