Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovavimo stiliai (2)

  Įvadas. Vadovo asmenybė. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Valdymo stiliaus efektyvumas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-10-02
 • Vadovavimo stiliai (3)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-23
 • Vadovavimo stiliai (4)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Pagrindinės vadovo veiklos sritys. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių samprata. Stilių derinamumas. Vadovų savybės ir funkcijos. Vadovų savybės. Vadovų funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinamumo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Praktinė dalis įmonėje x. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-10-23
 • Vadovavimo stiliai (5)

  Įvadas. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliaus samprata. Stilių derinamumas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Vadovavimo stiliai (6)

  Įžanga. Vadovavimo stiliaus samprata ir jį lemiantys veiksniai. Vadovavimo stiliaus parinkimas įvertinant vadovo asmenybę. Vadovavimo stiliaus parinkimas įvertinant komandos narių charakteristikas. Vadovavimo stilių klasifikacija. Tradiciniai ir naujieji vadovavimo stiliai. Charizmatinis vadovavimo stilius. Patriarchalinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Kooperatiniam vadovavimo stilius. Laisvas vadovavimo stilius. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Veiksniai, turintys įtaką asmeninio vadovavimo stiliaus formavimuisi. Organizacijos ar komandos, kuriai vadovaujama, specifika. Sprendžiamų klausimų specifika. Valdymo lygis. Vadovaujamos komandos ypatumai. Vadovo karjeros kelias ir mokykla.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-06
 • Vadovavimo stiliai (7)

  Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių lentelė. Informacijos srautų įvairovė. Vadovavimo esmė. Stilių suderinamumas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-09-24
 • Vadovavimo stiliai (8)

  Įvadas. Organizacijos veikla ir vadovavimo stilių įtaka. Organizacijos samprata ir veikla. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stiliai ir darbuotojų pasitenkinimas darbu. Autokratinis - direktyvinis vadovavimo stilius. Aiškinamasis (įtikinimo) vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo įgūdžių vystymas siekiant didesnio darbuotojų pasitenkinimo darbu. Problemos aktualios organizacijai. Vadovavimo įgūdžių tobulinimas. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Vadovo elgesį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-12-20
 • Vadovavimo stiliai bei jų įtaka sprendimų priėmimui

  Įvadas. Vadovavimo teorijų analizė. Vadovavimo stilių klasifikacija. Tradicinių ir naujųjų valdymo stilių klasifikacija. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių suderinamumas bei jų įtaka sprendimų priėmimui. Vadovavimo stilių suderinamumas ir optimalaus vadovavimo stiliaus pasirinkimas. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Administraciniai juridiniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-12-08
 • Vadovavimo stiliai bei sistemos, jų pasirinkimas ir panaudojimas organizacijos valdyme

  Įvadas. Vadovavimas, vadovavimo stilių įvairovė. Vadovavimo stilių klasifikacija. Tradicinis ir šiuolaikinis vadovavimo stilių skirstymas. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų orientaciją. Situaciniai vadovavimo modeliai. Veiksniai, formuojantys asmeninį vadovo stilių. Reikšmingiausi vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliaus efektyvumas. Išvados. Summary. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-01-01
 • Vadovavimo stiliai ir elgsena

  Įvadas. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Stilių suderinamumas. Vadovavimo stiliaus samprata. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-23
 • Vadovavimo stiliai ir jų analizė

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka, stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stilių apibendrinimas. Vadovavimą lemiantys veiksniai. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo stilių analizė. Vadovo savybių netinkamumas. Vadovo funkcijų nevykdymas. Netinkamo vadovavimo stiliaus pasirinkimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-09-20
 • Vadovavimo stiliai reklamos ir dažų gamybos įmonėse

  Įvadas. Tikslas – palyginti pasirinktų įmonių X ir Y vadovų vadovavimo stilius. Teorinė dalis. Valdymo, lyderiavimo, vadovavimo sąvokos Vadovavimo efektyvumas. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių klasifikacija. Praktinė dalis. Įmonės "X" veiklos apžvalga. Įmonės "X" vadovavimo stilius. Įmonės "Y" veiklos apžvalga. Įmonės "Y" vadovavimo stilius. Privalumų ir trūkumų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-11-18
 • Vadovavimo stiliai. Vadovavimo teorijos

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai ir siekiami rezultatai. Vadovavimo teorijos. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorija. Poreikio teorija. Personologinių valdymo teorijų kritika. Elgesio teorija. Paramos teorija. Išvada. Kelio – tikslo teorija (R. House ir T. Mitchell). Kognityvinių teorijų įvertinimas. Socialinės įtakos teorijos. Stiliaus teorijos. Vadovavimo stilius: samprata ir elementai. Vadovavimo stilių tipologija. Vadovavimo stiliai (pagal K. Lewin). P. Hersey ir K. Blanchard teorija. Atitikimų teorijos. Vadovavimo pakaitalai ir neutralizatoriai. Vadovavimo substitutai ir kliūtys. Vadovo sėkmės gebėjimai. Situacinė vadovavimo teorija. Vadovavimo klaidos. Organizacijos tyrimas vadovavimo aspektu. Valdymas. Institucijos strateginio plano kūrimas.
  Personalo vadyba, pristatymas(37 skaidrės)
  2007-08-16
 • Vadovavimo stiliaus įtaka darbo santykiams

  Įvadas. Tyrimo objektas – organizacijos, vadovavimo stiliaus įtakos darbo santykiams organizacijose prielaidos. Vadovavimo samprata ir esmė. Vadovavimo stiliai. Autokratinis valdymo stilius. Demokratinis. Liberalus. Klasikiniai vadovavimo stiliai pagal C. Lewin. R. Tannenbaum ir W. Schmidt modelis. R. Likert keturių valdymo stilių modelis. R.R. Blake ir J.S. Mouton valdymo tinklelis. Hersey-Blanchard situacinis modelis. Darbo santykiai. Vadovavimo stiliaus įtaka darbo santykiams tyrimas. Tyrimo metodologija. Vadovavimo stiliaus įtaka darbo santykiams tyrimo aprašymas. Bendras įmonių aprašymas. Vadovų vadovavimo stiliaus tyrimo analizė. Darbuotojų vadovavimo stiliaus įtakos darbo santykiams tyrimo analizė. UAB "Deiras" darbuotojų analizė. UAB "Medita" analizė darbuotojų analizė. Organizacijų UAB "Deiras" ir UAB "Medita" tyrimo analizių palyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais. Išnašos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2008-04-14
 • Vadovavimo stiliaus įtaka organizacijos veiklai

  Įvadas. Organizacijos veikla ir vadovavimo stilių įtaka. Organizacijos samprata ir veikla. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Vadovavimo teorijų analizė. Vadovavimo stiliai ir darbuotojų pasitenkinimas darbu. Autokratinis vadovavimo stilius. Aiškinamasis (įtikinimo) vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovo elgesį lemiantys veiksniai. Vadovavimo įgūdžių vystymas siekiant didesnio darbuotojų pasitenkinimo darbu. Problemos, aktualios organizacijai. Vadovavimo įgūdžių tobulinimas. Paveikslai. Lentelės.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-11-25
 • Vadovavimo stiliaus įtaka personalo mikroklimatui

  Įvadas. Bendrųjų vadovavimo sąvokų samprata. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Vadovo darbas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Vadovavimo stiliaus modeliai, jų apibrėžimai. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Vadovavimo ypatumai ir įtaka personalo mikroklimatui. Pozicija. Kompetencija bei sugebėjimai. Vadovavimo stiliaus įtaka viešbučio personalo mikroklimatui tyrimas. Tyrimo metodai ir priemonės. N viešbučio charakteristika. Vadovavimo stiliaus nustatymo duomenys. Vadovavimo stiliaus įtaka n viešbučio personalo mikroklimatui tyrimo apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-10-29
 • Vadovavimo stiliaus įtaka vadovo darbo kokybei

  Įvadas. Vadovavimo stilių klasifikacija elgesio teorijoje. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Situatyvinis požiūris į vadovą. Tradicinių ir naujų valdymo stilių klasifikacija. Vadovavimo stiliaus efektyvumas, rezultatyvumas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-10-21
 • Vadovavimo stiliaus įvertinimas: UAB "Matome kitaip"

  Įžanga. Kursinio darbo tikslas – nustatyti, ar vadovavimo stilius yra efektyvus ir tinkamas įmonei. Teoriniu aspektu. Vadovavimo samprata ir jo svarba. Vadovavimo stiliaus samprata ir jų skirstymas pagal įvairius autorius. Pagrindinių vadovavimo stilių aprašymas. Veiksniai įtakojantys vadovavimo stiliaus formavimui. Praktiniu aspektu. Įmonės pristatymas: UAB "Matome kitaip". Tyrimo rezultatų analizė. Vadovavimo stiliaus įvertinimas. Vadovavimo stiliaus efektyvumas. Veiksniai, turintys įtakos vadovo stiliaus formavimui. Išvados ir siūlymai. Priedai (6 psl.)
  Personalo vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-03-23
 • Vadovavimo stilius

  Efektyvus vadovavimo stilius. Vadovų ir darbuotojų sąveika. Tyrimų rezultatai. Konfliktai. Koks vadovavimo stilius vyrauja įmonėse?
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-12-08
 • Vadovavimo stilius ir elgsena

  Vadovavimo stilius ir elgsena. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stilių klasifikacija elgesio teorijose. K. Levino vadovavimo stilių klasifikacija. R. Likerto vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Ohajo universiteto vadovavimo stilių klasifikacija. Elgsenos tinklelis (managerial grid). Veiksniai, turintys įtaką asmeninio vadovavimo stiliaus formavimui. Vrumo - Jeitono sprendimu priėmimo modelis. Efektyvaus asmeninio vadovavimo stiliaus ugdymas. Įsipareigojimas. Kaip valdyti konfliktą.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-11
Puslapyje rodyti po