Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslininko darbo motyvacija

  PowerPoint pristatymas. Kas yra MOTYVACIJA? Sąvokos. Verslininkas. "Dirbantis sau" - kitaip būti verslininku. Lietuvoje. Kas motyvuoja? Kaip sustiprinti veiklos motyvaciją? Noras dar nereiškia veiksmo. Geriems verslininkams būdingos savybės.
  Personalo vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-11-22
 • Vertybių sistema karjeroje

  PowerPoint pristatymas. Renkantis karjerą būtina pažinti savo vertybes dėl šių priežasčių. Vertybių kilmė. Įtakos asmens vertybių sistemai. Terminalinėms vertybėms priklauso. Instrumentinės vertybės. Darbo vertybės. Kitos darbo vertybės. Vertybių išsiaiškinimas. Vertybių patikrinimas.
  Personalo vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-01-15
 • Vertinimas ir skatinimas

  Įvadas. Personalo skatinimas. Darbo skatinimo valdymas. Teorijos. Tradicinis modelis. Dviejų veiksnių teorija. Poreikių teorija. ERG teorija. McClellando poreikių teorija. Lūkesčių (vilčių) teorija. Teorija X ir Y. Skatinimo būdai, kurie palaiko ir didina darbuotojų motyvaciją. Penki skatinimo veiksniai, kurie atneša naudos organizacijai. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo esmė. Darbuotojų vertinimo tikslai. Darbuotojų darbo vertinimo principai, kriterijai. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. Organizacijos "x" taikoma vertinimo ir skatinimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2006-11-22
 • Vertinimo pokalbis. Vadovų ir pavaldinių santykiai

  Įvadas. Vertinimo pokalbis. Vadovo asmenybės savybės. Moralė. Mąstymo tipas. Atmintis. Dėmesys. Valia. Vadovo amžius. Temperamentas. Valdymo stilius. Vadovo asmenybės savybių ir individualaus valdymo stiliaus įtaka darbuotojų veiklos rezultatams. Vadovo ir pavaldinio bendravimas. Sistema "vadovas – pavaldinys". Vadovo ir pavaldinio bendravimo ypatumai. Ar galite būti vadovu? (testas). Ar turite valios? (testas). Kaip mąstote? Atsakymai į testus. Išvados. SWOT Analyse (vokiškai). SWOT analizė (vertimas).
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2007-10-18
 • Vidinė darbuotojų motyvacija

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti motyvacijos taikymo būdus vadybos procese. Motyvacijos teorijos ir principai bei jos atsiradimas. Motyvacijos tipai ir uždaviniai. Vidinė motyvacija kaip asmens dispozicija. Savimotyvacijos būdai. Darbo užmokesčio reikšmė darbuotojų motyvacijai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2011-01-13
 • Vidinė valdymo struktūra greito maisto restorane

  Įvadas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų analizė. Gamybos direktoriaus pareigos. Buhalterio pareigos. Personalo vadovo pareigos. Reklamos vadybininkas. Virėjo pareigos. Padavėjo- barmeno pareigos. Operatoriaus pareigos. Pagalbinio darbuotojo virtuvėje pareigos. Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui. Kintamas darbo užmokestis. Personalo vadovas. Gamybos direktorius. Buhalterė. Reklamos vadybininkas. Virėjas. Padavėjas-barmenas. Operatorius. Pagalbinis darbuotojas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Personalo parinkimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2007-10-17
 • Vienetinė darbo užmokesčio forma

  Įvadas. Darbo užmokestis. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Individuali bei kolektyvinė vienetinės darbo sistemos. Darbo užmokesčio atmainų sistemos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-12
 • Vienetinės darbo užmokesčio formos ir atmainos

  Įvadas. Bendrosios sąvokos. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo apmokėjimo sistemos organizavimas. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų apskaičiavimas. Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų skirtumai. Veiksniai įtakojantys atlyginimo dydį. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-11
 • Vienetinio darbo užmokesčio sistema

  Įvadas. Darbo uždavinys. Tikslai. Turtas. Darbo pajamos. Darbo užmokestis (atlyginimas). Alga. Minimalusis (minimumas) darbo užmokestis. Realusis darbo užmokestis. Nominalusis (piniginis) darbo užmokestis. Vienetinis apmokėjimas. Vienetinė progresyvinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė premijinė darbo užmokesčio sistema. Regresyvinės vienetinės darbo užmokesčio sistemos esmė. Diferencijuota (baudų) vienetinė darbo užmokesčio formos sistema. Fiksuotų priedų vienetinė darbo užmokesčio sistema. Asmeninių priedų vienetinės darbo užmokesčio sistemos esmė. Akordinis apmokėjimas. Konkrečių įmonių pavyzdžiai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-10-11
 • Vienetinis darbo užmokestis

  Įvadas. Darbo apmokėjimas. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Dažniausiai naudojamos kombinuotos darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio formos UAB "X".
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-24
 • Viešųjų institucijų darbuotojų ugdymas ir motyvavimas

  Įvadas. Darbo tikslas - Išsiaiškinti darbuotojų motyvacijos ir ugdymo reikšmę, svarbą ir principus. Darbuotojų motyvacijos ir ugdymo reikšmė. Darbuotojų profesinio ugdymo reikšmė. darbuotojų motyvacijos reikšmė. Valstybės tarnautojų ugdymo ir motyvavimo svarba. Valstybės tarnautojų veiklos motyvai ir motyvavimo svarba. Valstybės tarnautojų veiklos motyvai ir motyvavimo svarba. Valstybinių įstaigų darbuotojų motyvavimo sistema. Darbuotojų motyvacijos elementai viešajame administravime. Straipsniai apie valstybės tarnautojų motyvavimą ir ugdymą. Priedai ir priemokos motyvuoja. Apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-03-03
 • Vilniaus rajono žemėtvarkos padalinio darbuotojų skyriaus analizė

  Įžanga. Dėstymas. Darbuotojo keliamų reikalavimų įvertinimas.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-04
 • Vyrai ir moterys vadovai: skirtumai ir panašumai

  Įvadas. Lyderystės stiliai. Vyrų ir moterų lyčių skirtumų stereotipų analizė. Stiklinių lubų efektas. Lyties įtaka vadovavimui. Skyrimas į vadovavimo pareigas. Lyderiavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2008-05-16
 • W. Ouchi ir japoniškoji motyvacinė sistema

  Įvadas. Personalo motyvavimo sistemos esmė, tikslai ir turinys. Japoniškoji vadyba. "Samda iki gyvos galvos". Japonų kultūra. William G. Ouchi ir Z teorijos priešistorė. Esminiai Japonijos pramonės organizacijų bruožai. Z teorija. Naujas vadybos modelis. Kaip pritaikyti Z teoriją Amerikos įmonėse. W. Ouchi Z teorija – priešprieša D. Mcgregor‘o x ir y teorijai. Realūs z teorijos pritaikymo pavyzdžiai. "Toyota Canada". "Sony". Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-11-30
 • Work and motivation

  Rašinys anglų kalba. Motyvacijos svarba darbe. Motyvacijos teorijos.
  Personalo vadyba, rašinys(2 puslapiai)
  2007-12-08
 • Žmogaus išteklių poveikis pastatų ūkio valdymui

  Įvadas. Žmogaus išteklių poveikis pastatų ūkio valdymui. Personalo tipai (išsilavinimas, pareigos ir t.t.), reikalingi pastatų ūkio valdymo užduotims vykdyti. Faktoriai įtakojantys žmones, jų veiklos efektyvumą organizacijoje ir galimų pasikeitimų organizacijoje poveikis žmonių darbui ir gerovei. Darbuotojų įtraukimas į planų kūrimą ir strateginių uždavinių sprendimą organizacijoje. Darbuotojų dažno pasikeitimo įtaka įmonės veiklai. Išvados. Priedai (2).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-16
 • Žmogiškasis elementas šiuolaikinėje organizacijoje

  Įvadas. Požiūris į žmogų organizacijoje. Žmogiškojo elemento svarba organizacijai. Žmogiškasis kapitalas. Darbuotojo kompetencija. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-03-20
 • Žmogiškieji ištekliai

  Įvadas. Apibrėžimas. Tikslas. Sąvokos. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Principai. Personalo valdymas. Šiuolaikinis požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai. Valdymo sritys. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Pagrindinės sąvokos. Darbo paklausa. Darbo pasiūla. Darbo jėgos planavimas. Planavimo etapai. Prognozavimas. Žmogiškųjų išteklių programos. Verbavimas ir atranka. Orientavimas. Lanksti įmonė. Personalo išlaikymas. Organizacijos mažinimas. Mokymas. Investicijos į darbuotojus. Žmogiškųjų išteklių sisteminis valdymo požiūris. Žmogiškųjų išteklių vadovo padėtis organizacijoje. Žmogiškųjų išteklių vadovo pareigos. Žmogiškųjų išteklių politika. Žmogiškųjų išteklių strategija. Apibendrinimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-04-12
 • Žmogiškieji ištekliai viešajame administravime

  Įvadas. Žmogiškieji ištekliai ir jų vaidmuo viešajame administravime. Viešojo administravimo institucijų struktūrizavimas. Žmogiškųjų išteklių reikšmė. Žmogiškųjų išteklių apskaita. Viešojo administravimo efektyvumas ir jį lemiantys veiksniai. Vadovo įtaka organizacijai ir jos vystymuisi. Kvalifikacijos kėlimas. Visuomenės tarnautojų profesiniai principai ir vertybės. Atsakomybės vaidmuo valstybės tarnyboje. Visuomenės tarnautojo asmeninių ir profesinių savybių derinimas. Viešojo administravimo etika. Sprendimų priėmimo svarba. Prioritetų nustatymas ir jų reikšmė viešojo administravimo plėtrai. Žmogiškųjų jausmų įtaka administravimui. Bendrosios personalo ugdymo vystymosi tendencijos ir įtaka viešojo administravimo plėtrai. Personalo ugdymas. Besimokančios įstaigos formavimas. Personalo kaip kapitalo vertinimas. Žmogiškųjų išteklių įvertinimas – kryptingo personalo ugdymo pradžia. Viešojo administravimo plėtros sąlygos. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-09-27
 • Žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymas

  Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Verbavimas. Atranka. Socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimai, perkėlimai, pažeminimai ir atleidimai. Personalo valdymas. Personalo valdymo samprata ir subjektai. Pagrindiniai personalo valdymo aspektai. Personalo valdymo turinys ir uždaviniai. Personalo valdymo teoriniai pagrindai. Ikimokslinis valdymas – beteisio žmogaus koncepcija. Klasikinė valdymo teorija – ekonominio žmogaus koncepcija. Žmogiškųjų santykių teorija – socialinio žmogaus koncepcija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-01-25
Puslapyje rodyti po