Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba>Personalo vadybos referatai

Personalo vadybos referatai (498 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nematerialus skatinimas

  Pagrindiniai apibrėžimai ir teorijos. Skatinimo būdai, kurie palaiko ir didina darbuotojų motyvaciją. Individualizuotas skatinimas. Dalyvavimas. Laimėjimo jausmo palaikymas. Grįžtamasis ryšys. Patogi darbo vieta. Adekvatus darbo krūvis. Santykiai kolektyve. Kiti svarbūs skatinimo veiksniai. Kompanijos pavadinimas. Kompanijos stabilumas. Darbuotojų įvertinimas. Profesionalios karjeros galimybė. Darbuotojų pasveikinimai Gimtadienio proga bei dovanų įteikimas ir švenčių organizavimas. Papildomo mokymo galimybės suteikimas, siuntimas į seminarus, konferencijas, kvalifikacijos pakėlimo kursus.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Nuovargis darbe: priežastys ir jo įveikimo būdai

  Įžanga. Geras ir blogas stresas. Stresų įtaka darbui. Darbo vietos tyrimo kriterijai. Žmogaus veiksnys. Dešimt fizinių principų. Pirmasis principas. Viskas turi būti lengvai pasiekiama. Antrasis principas. Darbui svarbu pasirinkti tinkamą aukštį. Trečiasis principas. Kūno padėtis dirbant turi būti patogi. Ketvirtas principas. Būtina sumažinti naudojamą per didelę jėgą. Penktasis principas. Siekti mažinti nuovargį. Šeštasis principas. Mažinti nebūtiną kartojimąsi. Septintasis principas. Šalinti kliūtis, darbo aplinka turi būti erdvi. Aštuntasis principas. Mažinti tiesioginę sąlyčio įtampą. Devintasis principas. Sudaryti galimybę judėti ir keisti kūno padėtį. Dešimtasis principas. Palaikyti jaukią aplinką. Dešimt pažinimo principų. Pirmasis principas. Būtina norminti. Antrasis principas. Taikyti stereotipus. Trečiasis principas. Siekti tiesioginio suvokimo ir veikimo ryšio. Ketvirtas principas. Supaprastinti informacijos pateikimą. Penktasis principas. Siekti reikiamo informacijos detalumo. Šeštasis principas. Naudoti vienareikšmį simbolių atvaizdą. Septintasis principas. Naudoti perteklių. Aštuntas principas. Informaciją pateikti modeliu. Devintasis principas. Naudoti kintamąjį jaudiklį. Dešimtasis principas. Numatyti akimirksninį grįžtamąjį ryšį. Psichologinio klimato įtaka nuovargiui.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-03-23
 • Organizacijos darbuotojų motyvacija

  Įvadas. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Tikslų iškėlimo teorija. Motyvacijos procesą analizuojančios teorijos. Teisingumo teorija. Lūkesčių teorija. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Svarbiausios motyvavimo taktikos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-01-11
 • Organizacijos darbuotojų organizavimo sistemos analizė

  Įvadas. Darbuotojų organizavimą atliekančio padalinio ar už tai atsakingo asmens veiklos apibūdinimas. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Vadovaujančiųjų darbuotojų santykis, lyginant su kitų grupių darbuotojų skaičiumi, jų sudėtis pagal išsilavinimą, patirtį, amžių, lytį. Darbo vietų aprašymas ar pareiginių nuostatų rengimas. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Darbuotojų karjeros planavimas. Darbuotojų organizavimo sistemos vertinimas ir jos tobulinimo galimybės. Darbuotojų skyriaus rengiamų dokumentų pavyzdžiai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-01
 • Organizacijos klimatas

  Įvadas. Organizacijos klimatas ir jo tyrimas. Organizacijos klimato sąvoka. Organizacijos aplinka ir jos įtaka organizacijos klimatui. Išorinė organizacijos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Žmogiškieji ištekliai (psichologinė pusė). Individas ir organizacija. Komunikacijos procesai. Neformalios organizacijos. Išvados. UAB "X" organizacinis klimatas. Įmonės veikla, funkcijos ir valdymas. Valdymo struktūra. Organizacijos klimato analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2007-05-03
 • Organizacijos konfliktai

  Įvadas. Kas yra konfliktas? Konfliktų tipai. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymo būdai. Konflikto raida. Konfliktų pasekmės ir naudojimas tolesnei veiklai. Konfliktai organizacijoje. Konfliktų valdymas ir sprendimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-03-01
 • Organizacijos kultūros tyrimas: prekyba drabužiais UAB "BIMBO Italija"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "BIMBO Italija" organizacijos kultūrą, nustatyti organizacijos kultūros įtaką įmonės veiklai. Organizacijos pristatymas. Filialai. Valdymo struktūros schema. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. Respondentai, imties dydis, tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5 psl.)
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2010-04-07
 • Organizacijos personalo valdymo politikos įvertinimas: kavinė "Laumė"

  Kavinės "Laumė" veiklos charakteristika. Kavinės "Laumė" bendrų personalo valdymo politikos principų aptarimas. Kavinės "Laumė" personalo valdymo subjekto ir jo įtakos personalo valdymo politikai aptarimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-03-02
 • Organizacijos struktūros sąvoka, tipai, pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo butinybė. Organizacijos valdymo lygiai. Organizacijos struktūrų tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2011-11-18
 • Organizacijų konfliktai

  Įvadas. Konfliktų esmė. Konfliktų tipai. Konflikto priežastys. Konflikto struktūra. Konflikto raida. Konflikto valdymo etapai (ypatumai). Tarpasmeninių ir organizacinių konfliktų skirtumai. Konfliktų sprendimo būdas, stilius ir strategijos. Organizacinių konfliktų sprendimo strategijos. Konfliktų pasekmės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2008-10-14
 • Organizacinė kultūra ir vadovavimo stilius

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka, stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Stilių derinamumas. Organizacinės kultūros formavimas. Organizacinės kultūros samprata. Organizacinės kultūros formavimo procesas. Organizacinės kultūros formavimo modelis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • Organizacinės elgsenos tyrimas

  Įvadas. Problemos pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezės. Tyrimo metodas. Tiriamoji visuma- generalinė visuma. Atrankos metodas. Tyrimo anketos klausimai- atsakymai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • Organizacines kultūros poveikis žmogaus elgesiui

  Įvadas. Organizacinės kultūros samprata ir reikšmė. Organizacinės kultūros įtaka. Įmonės personalui (socializacija). Darbo atlikimui. Organizacijos vizijai ir misijai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-05-25
 • Organizacinis įsipareigojimas

  Įvadas. Organizacinio įsipareigojimo koncepcija. Įsipareigojimo sąvoka. Organizacinio įsipareigojimo sąvoka. Organizacinio įsipareigojimo koncepcijos vystymosi istorija. Organizacinis įsipareigojimas kaip darbinių santykių vystymo strategija.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-22
 • Outsourcing

  Žmogiškųjų resursų valdymo darbas anglų kalva. Merger. Introduction. Reasons of merger. Explanation. Advantages and disadvantages of merger. Synergy. What is synergy? Here are the different steps to come to a synergie in a company. Short term integration. Long term integration. Takeover. Strategies. Pros and cons of takeover. Outsourcing. General information. Types of outsourcing. Examples of outsourced work. Benefits from outsourcing. Disadvantages of outsourcing. Culture of Organization. 5 Elements of Culture. Organizational Culture Change. Stages of culture change. Stages of culture change. The major steps in Organizational Culture Change.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-12-05
 • Pagrindinių personalo apmokymo teorijų apžvalga

  Įžanga. Pagrindinių personalo apmokymo teorijų apžvalga. Ankstyvosios apmokymo teorijos. Bihevioristų teorijos. Pavlovo eksperimentai. Torndaiko eksperimentai. Skinerio eksperimentai. Bihevioristų teorijų apibendrinimas. Gestaltų psichologija. Paveikslas 1. Tipiškas M. Verveimerio eksperimentas; Volfgango Kiohlerio eksperimentai. Pažinimo teorijos. Skirtumai tarp bihevioristų ir gestaltistų. Lentelė 1. Pagrindiniai skirtumai tarp bihevioristų ir gestaltistų. Įžvalgumas ir intuicija besimokant. Žinių perkėlimas. Nagrinėtų teorijų apibendrinimas. Lentelė 2. Pagrindiniai mokymo teorijų požiūriai; Šiuolaikinis požiūris į mokymą. Šiuolaikinis požiūris į apmokymą darbe. Šiuolaikinė praktika. Paveikslas 2. Kontrolė apmokant darbuotojus; Gagnas- apmokymo sąlygos. Karlas Rodžersas apie mokymą. Kolbas ir empirinis mokymasis. Paveikslas 3. Empirinio mokymosi ciklas; Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-04-13
 • Papildomas darbo apmokėjimas

  Įvadas. Papildomas darbo apmokėjimas ir trumpa jo charakteristika. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis įmonėje. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Darbo užmokesčio priedų, išmokų ir pašalpų apmokėjimas. Darbo apmokėjimo apribojimų normos. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimas Airijoje. Italija. Ispanija. Danija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-02-23
 • Partnerystės santykių tarp tarnautojų ir pavaldinių formavimas

  Vadovavimas. Personalo politika. Motyvavimo sistema. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai. Darbo teisė. Vadovavimo psichologija. Elgesio teorijos.
  Personalo vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-06
 • Partnerystės santykių tarp vadovų ir tarnautojų formavimas

  Įvadas. Tikslas. Darbo santykių reglamentavimas. Privalomas minimalus darbo užmokestis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-04
 • Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu

  Įvadas. Prieš pokalbį su darbdaviu. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai ir pasitikėjimas. Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu. Pokalbis su darbdaviu. Svarbiausi patarimai, kaip elgtis pokalbio metu. Nuo ko pradėti. Pokalbiui pasibaigus. Kandidato elgesys po interviu su darbdaviu. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-12-11
Puslapyje rodyti po