Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų vertinimas (4)

  Įvadas. Darbo tikslas: - išanalizuot darbuotojų įvertinimo būdus. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų įvertinimo poreikis. Darbuotojų vertinimo būdai. Darbo įvertinimas. Įvertinimo kriterijai. Darbo įvertinimo tobulinimas. Kaip efektyviau vertinti darbuotojus. Išvados.
  Personalo vadyba, laiškas(11 puslapių)
  2009-12-27
 • Darbuotojų vertinimo kriterijų ypatumai įvairiuose versluose

  Įvadas. Dėstymas. Vertinimo turinis. Konkrečių darbo rezultatų vertinimas. Asmeninių ir dalykinių savybių vertinimas. Kriterijų klasifikacija. Kriterijų reikšmingumas. Svarbiausi kriterijai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Darbuotojų vertinimo metodai

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išnagrinėti personalo vertinimo reikšmę teoriniais aspektais, darbuotojų ugdymui bei įmonės veiklos sėkmei. Darbuotojų vertinimo problema ir reikšmė organizacijai. Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Personalo vertinimo tikslai. Personalo vertinimo uždaviniai. Darbuotojų vertinimo dažniausiai. pasitaikančios klaidos, taisyklės. Darbuotojų vertinimo metodai. Personalo vertinimo dažnis ir sistemos sukūrimas organizacijoje. Sistemos kūrimas organizacijoje. Galimi darbuotojų vertinimo metodai. Pagrindinai darbuotojų vertinimo metodai. Išvados. Priedai (4).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-01-07
 • Darbuotojų vertinimo svarba ir praktinio taikymo sunkumai

  Įvadas. Dėstymas. Darbuotojų įvertinimo esmė. Neformalus vertinimas. Formalus sisteminis vertinimas. Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Kas turėtų vertinti? Kolegų vertinimas. Vertinimo komitetai. Įsivertinimas. Pavaldinių vertinimas. 360 laipsnių grįžtamasis ryšys. Darbuotojų vertinimo metodai. Kaip efektyviau vertinti darbuotojus. Dažniausiai pasitaikiusios darbuotojų vertinimo klaidos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-25
 • Darbuotųjų dalyvavimas formuluojant darbo užmokesčio sistemos pagrindus

  Darbo vertinimas ir skatinimas pinigais. Darbuotųjų dalyvavimas formuluojant darbo užmokesčio sistemos pagrindus. Įvadas. Darbo užmokestis.
  Personalo vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-10
 • Dirbančiųjų motyvacijos sistema: UAB "Bangelė"

  Įvadas. UAB "Bangenė" - vienas iš eglės popiermedžių eksportuotojų. Personalo vaidmuo organizacijoje. Darbuotojų motyvacijos organizacijoje būdai ir galimybės. Materialinis darbuotojų skatinimas. Kolektyvinio valdymo poveikis. Darbuotojų pritraukimo į valdymą svarba. Grupinio darbo organizavimas. Grupinio darbo organizavimo formos "Kokybės rateliai" taikymas. Išvada. Tyrimo analizė. Trumpa UAB "Bangenė" charakteristika. UAB "Bangenė" dirbančiųjų motyvacijos sistemos tyrimai. UAB "Bangenė" dirbančiųjų motyvacijos sistema. Veikianti darbuotojų motyvacijos sistema. Individo savarankiškumo didinimas. Išvados. Priedai (2). Išnašos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-23
 • Dirbančiųjų poreikio nustatymas

  Įvadas. Personalo poreikio nustatymas skvarba ir turinys. Bendrojo darbuotojų poreikio nustatymas. Papildomas darbuotojų poreikio nustatymas. Principai kurių reikia laikytis organizuojant personalo poreikį. Darbuotojų poreikio nustatymo metodologiniai pagrindai. Valdymo kadrų sistema. Bendrojo darbuotojų poreikio nustatymo pagrindas yra pareigybių/specialybių sąrašai. Darbuotojų poreikio nustatymo būtinumas ir reikšmė darbuotojų ugdymo sistemai. Bendrojo darbuotojų poreikio nustatymo respublikos lygiu analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-26
 • Douglas McGregor: žmogiškųjų santykių teorija, X ir Y teorijos

  Įvadas. Douglaso McGregoro biografija. Douglaso McGregoro darbai. "X" ir "Y" teorijos. "X" ir "Y" teorijų palyginimas. D. McGregoro teorijų kritikų vertinimai. Išvados. Literatūra (11).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2005-11-19
 • Efektyviai dirbanti komanda

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Komandos sąvoka. Komanda. Pagrindiniai komandos darbo bruožai. Komandų ir grupių skirtumai. Darbo grupė. Komanda. Komandų klasifikacija. Problemų sprendimo komandos. Specialios komandos. Savivaldos komandos. Efektyvi komanda atlieka šias funkcijas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Palaikanti aplinka. Kvalifikacija ir aiškus atliekamų vaidmenų suvokimas. Super užduotis. Komandos apdovanojimas. Galimos komandos problemos. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-10-05
 • Efektyvios komandos vadovas

  Terminų žodynas. Įvadas. Vadovų tipai. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Pagrindiniai efektyvaus komandinio darbo aspektai. Vadovo veiksmai kuriant efektyvę komandą. Komandos narių atranka. Dalyvių sutelktumo didinimas. Komandos normų kūrimas. Veiksmingi darbuotojų skatinimo būdai. Vadovas dirbdamas su komanda gali vadovautis planu, siūlomu Švedų karinio jūrų laivyno.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-02-03
 • Efektyvus savo darbo laiko valdymas

  Įvadas. Asmeninė laiko vadyba. Kaip mes naudojame laiką. Užduoties sąrašo organizacija. Programinės įrangos paraiškos (software). Tinkamas laikas. Veiklos prioritetų formavimas. ABC analizė. Pareto analizė. Eisenhauerio metodas. Kai kurios laiko panaudojimo efektyvumo didinimo kryptys. Tyrimas. Išvados. Priedai (6).
  Personalo vadyba, namų darbas(18 puslapių)
  2009-12-23
 • Ekonominės darbuotojų skatinimo sistemos

  Skatinimo metodų raida. Materialinis skatinimas už darbą. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-27
 • Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas

  Įvadas. Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje. Darbo santykiai Lietuvoje. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai. Administracinės baudos už darbo įstatymų pažeidimus. Darbo santykių reguliavimas Lietuvoje stojant į Europos Sąjungą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-05-18
 • Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje

  Įvadas. Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje. Darbo santykiai Lietuvoje. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai. Administracinės baudos už darbo įstatymų pažeidimus. Darbo santykių reguliavimas Lietuvoje stojant į Europos Sąjungą. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-15
 • Ekonomisto motyvavimas

  Įvadas. Motyvavimas. Motyvavimo etapai. Trys motyvacijos teorijų grupės, kurios naudojamos UAB personalo vadyboje. A. Maslow poreikių hierarchija. F. Herzberg. B. F. Skinner pastiprinimo teorija. Darbuotojai. Ekonomistų motyvavimo būdai bendrovėje. Pagrindiniai motyvacijos stiprinimo būdai UAB "xxxxxxxxx". Galimi mano savimotyvacijos būdai darbe.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-12-01
 • Ekspertiniai personalo įvertinimo metodai

  Įvadas. Dalis Ekspertiniai įvertinimai – kaip tipinis valdymo uždavinys. Ekspertiniai įvertinimai, kas tai. Ekspertinių įvertinimo metodų klasifikacija. Ekspertinių įvertinimo metodų tikslumas. Ekspertų pasirinkimas ekspertiniam įvertinimui. Rangavimo metodas. Porinio palyginimo metodas. Dalis Ekspertinis personalo įvertinimas. Personalo įvertinimo teoriniai pagrindai. Ekspertiniai personalo įvertinimai naudojant rangavimo ir porinio palyginimo metodus. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-09-21
 • Ethics and Management

  Verslo etika. Darbas anglų kalba. Introduction. Ethics in today’s business. Interference between. Companies. Companies and government. Companies and investors. Companies and employees. Ethical issues in different trades. Conclusion.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(5 puslapiai)
  2007-03-29
 • F. Herzberg motyvavimo veiksnių teorijos raiška

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti F. Herzberg dviejų motyvavimo veiksnių teorijos raišką UAB "BiWorld". Darbuotojų motyvavimo samprata. Individualūs žmonių skirtumai. Darbo charakteristikos. Organizacinė aplinka. Darbuotojų motyvavimo teorija. F. Herzberg dviejų veiksnių motyvavimo teorija. F. Herzberg dviejų motyvavimo veiksnių tyrimo eiga ir rezultatų analizė. Įmonės veiklos pristatymas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų pateikimas ir interpretacija. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-10-19
 • Formali ir neformali komunikacija įmonėje

  Įvadas. Komunikacijos reikšmė ir bendravimo procesas. Informacijos perdavimo kanalai. Bendravimas "X" įmonėje. Komunikacijos barjerai. Efektyvus informacijos pasikeitimas. Išvados bei pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-11-30
 • Formalios ir neformalios adaptacijos įtaka darbo efektyvumui ir naujoko savijautai

  Įvadas. Personalo adaptacija. Techninė pažintis. Susipažinimas su darbo vieta. Susipažinimas su darbu. Socializacija. Adaptacijos proceso etapai ir metodai. Adaptacijos proceso etapai. Adaptacijos metodai. Adaptacijos įtaka darbo efektyvumui ir naujoko savijautai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-04-03
Puslapyje rodyti po