Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo poreikio planavimas (2)

  Įvadas. Personalo poreikio planavimo būtinumas ir turinys. Personalo poreikio planavimas seka. Bendrasis personalo poreikis. Skaičiuotiniai - analitiniai bendrojo poreikio nustatymo metodas. Patyriminiai–statistiniai bendrojo poreikio nustatymo metodas. Pareigybių sąrašo sudarymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-10
 • Personalo poreikio planavimas, paieška, atranka ir priėmimas Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabe

  Įvadas. Personalo poreikio planavimo, paieškos, atrankos ir priėmimo teoriniai pagrindai. Personalo poreikio planavimo metodai ir metodika. Personalo paieška. Personalo atranka. Personalo priėmimas. Personalo poreikio planavimas, paieška, atranka ir priėmimas KAM GŠ. Bendra informacija apie KAM GŠ ir jos valdymo sistemą. Informacija apie personalo tarnybą KAM GŠ. Personalo organizavimas KAM GŠ. Planavimas. Paieška. Atranka. Priėmimas. Personalo organizavimo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2006-09-19
 • Personalo pritraukimas: apželdinimo paslaugos UAB "Želdynėlis"

  Darbo tikslas — supažindinti su personalo pritraukimo būdais, paieškos šaltiniais ir praktišku taikymu UAB "Želdynėlis". Darbo uždaviniai. Personalo pritraukimas. Personalo paieška. Personalo verbavimas. Personalo paieškos organizavimo būdai. Verbavimo procesas apima. Personalo pritraukimo šaltiniai (2). Personalo pritraukimo proceso tyrimas UAB "Želdynėlis". UAB "Želdynėlis" organizacinė valdymo struktūra. Personalo pritraukimo procesas UAB "Želdynėlis". Naudojimasis vidiniais paieškos šaltiniais (2). Išoriniai šaltiniai ypatingai praverčia kai reikia aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-03-02
 • Personalo rezervų formavimas ir karjeros planavimas

  Įvadas. Personalo karjeros vieta ugdymo sistemoje. Karjeros planavimas. Karjeros ryšiai su rezervo formavimu ir pavadavimo planu. Rezervo formavimo ypatumai. Personalo karjeros valdymo turinys. Karjeros pakopos ryšys su gyvenimo ciklu. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-12-02
 • Personalo skatinimas įmonėje

  Įvadas. Personalo motyvacijos esmė. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos sąvokos turininėse teorijose (poreikių). A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. C.Alderfer poreikių teorija. F.Herzberg teorija. Motyvacijos samprata procesinėse teorijose. Lūkesčių teorija. V. Vroom lūkesčių teorija. Porter ir Lowler lūkesčių teorijos modelis. Motyvacijos teorijų ir modelių interpretacija. Darbo motyvacija ir darbuotojų motyvavimas. Vadybos raida ir motyvavimo metodai. Darbo motyvacijos tyrimai Lietuvoje. Personalo skatinimo "X" įmonėje tyrimas. "X" įmonės personalo vadybos funkcijos. Įmonės situacija rinkoje ir ją veikiantys veiksniai. Personalo skatinimo – motyvavimo "X" įmonės tyrimas. Išvados. Pasiūlymai. Anketa.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2006-10-27
 • Personalo skatinimas turizmo įmonėje

  Lentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo verslo specifiniai bruožai. Turizmo rinkos subjektai ir ryšiai. Integracija kelionių organizavimo procese. Darbuotojų motyvavimo esmė. Darbo metodai ir priemonės. Darbuotojų motyvavimo paskirtis. Darbuotojų motyvavimo metodai. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Darbuotojų motyvacijos įgyvendinimo principai. Personalo skatinimas turizmo paslaugų įmonėje. Mažojo verslo valdymo analizė. Personalo skatinimo tyrimas. Turizmo organizatoriai ir jų tarpininkavimo funkcijos. Kelionių agentai turizmo produkto pateikimo sistemoje. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Bendroji turizmo apžvalga. Turizmo rinkos darbuotojų vaidmuo įgyvendinant Lietuvos turizmo prioritetus. Lietuvos turizmo darbuotojų veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(50 puslapių)
  2006-04-27
 • Personalo skyriaus organizavimas

  Įvadas. Darbuotojų organizavimas. Laisvų darbo vietų analizė. Darbuotojų poreikio planavimas. Kandidatų atranka. Darbuotojų adaptacija kolektyve. Motyvai ir motyvavimas. Darbuotojų atestacija (vertinimas). Darbo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-11
 • Personalo susirinkimai

  Įvadas. Personalo susirinkimai. Teorinė dalis. Susirinkimo rūšys. Susirinkimo tikslai. Susirinkimo organizavimas. Susirinkimo eiga. Susirinkimų efektyvumas ir klaidos. Personalo susirinkimai UAB "Naujoji Agluona". Praktinė dalis. Apie įmonę. Personalo susirinkimai UAB "Naujoji Agluona". Personalo susirinkimų trūkumai įmonėje. Pasiūlymai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-05-05
 • Personalo tarnybos

  Įvadas. Personalo tarnyba. Kas tai? Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymo linijinis ir patariamasis aspektai. Linijinė valdžia, palyginti su patariamąja. Linijinio vadovo atsakomybė personalo valdymo srityje. Personalo tarnybos vadovų atsakomybė. Personalas ir našumo didinimas. Personalo tarnyba ir gebėjimas reaguoti. Personalas ir aptarnavimas. PT ir darbuotojų pritarimas. PT ir korporacinė strategija. Personalas, kaip strateginis partneris. Personalo vadovų vaidmuo formuluojant strategiją. Personalo vaidmuo įgyvendinant strategiją. Strateginė personalo tarnybos ateitis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-24
 • Personalo ugdymas

  Įvadas. Darbuotojų įvertinimas. Darbuotojų įvertinimo esmė, tikslai ir pagrindinės nuostatos. Atestavimo organizavimas. Darbuotojo vertinimo kriterijai. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Besimokančios organizacijos samprata. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymas ir patenkinimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos ypatumai Lietuvoje. Darbuotojų skatinimas. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbo motyvacija. Motyvavimo metodų ir priemonių įvairovė. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2007-04-06
 • Personalo ugdymo analizė: UAB "Volina"

  Įvadas. Teorinė dalis. Personalo ugdymo samprata. Personalo ugdymo sistema. Personalo ugdymo sistemos tikslai. Pagrindiniai personalo ugdymo principai. Personalo ugdymo strategija. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Analitinė dalis. Įmonės "Volina" veikla. Mokymo-ugdymo įmonės "Volina" tyrimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų indėlis kuriant ir palaikant organizacijos įvaizdį. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Tiriamoji dalis. Darbuotojų mokymo – ugdymo tyrimas UAB "Volina". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-10-08
 • Personalo ugdymo ir mokymo nauda įmonei ir darbuotojui

  Įvadas. Personalo mokymas. Personalo ugdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Personalo ugdymo įtaka mikroklimatui pirminės sveikatos priežiūros centre

  Įstaigos pristatymas. Darbuotojų poreikio nustatymas. Personalo ugdymas. Biuro darbo veiklos organizavimas. Įstaigos dokumentacija. Įstaigos struktūrinių padalinių darbuotojų funkcijos. Įstaigos struktūra. Darbo laiko apskaitos tvarkymas. Biuro baldai, darbo vietų įranga, organizacinė technika. Informaciniai ryšiai. Saugių darbo sąlygų užtikrinimas. Darbo vietos ergonominis įvertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2005-12-29
 • Personalo ugdymo sistemos organizavimas įmonėse

  Įvadas. Mokymas ir ugdymas. Mokymo programos. Metodai darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Metodai nedarbo vietoje. Kvalifikacija. Profesinė kompetencija. Metodinė kompetencija. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Rezervo formavimas. Pavadavimo rezervo formavimas. Rezervas aukštesnėms pareigoms, karjeros planavimas. Išvados ir siūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-16
 • Personalo vadyba

  Personalo valdymo koncepcija. Personalo valdymo esmė. Personalo valdymo sistema. Personalo valdymo metodai. Darbo su personalu atranka. Personalo valdymo organizacinė valdymo struktūra. Darbo su personalu aplinka. Personalo formavimas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
  Personalo vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2005-06-03
 • Personalo vadyba (10)

  Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos formos. Adaptacijos etapai ir lygiai. Ko siekiama personalo adaptavimu. Personalo operatyvinio reguliavimo priemonės. Susipažinimo – įvadinis pokalbis. Supažindinimas su darbu. Individas organizacijoje: tolerancijos, privatumo, drausmės problemos. Naujų darbuotojų integracija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-28
 • Personalo vadyba (11)

  Įvadas. Personalo apskaita ir personalo statistika. Personalo apskaita. Personalo statistikos rodikliai. Personalo ir socialinės sąnaudos. Personalo struktūra. Personalo vadybos elementai. Darbo vertinimo metodai.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Personalo vadyba (12)

  Personalo valdymo koncepcija. Šiuolaikiniai personalo valdymo požiūriai. Personalo valdymo esmė. Personalo valdymo sistema. Personalo valdymo metodai. Personalo valdymo organizacinė valdymo struktūra (OVS). Darbo su personalu aplinka. Darbo su personalu veiksnių sistema. Žmonių išteklių valdymo procesas. Personalo planavimas. Planavimo procedūra. Verbavimas. Darbo ir pareigų aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Vadovų ir specialistų verbavimas už organizacijos ribų. Kaip surasti tinkamus žmones iš pirmo karto. Verbavimas organizacijos viduje. Teisinės problemos. Personalo atranka. Kaip vyksta atranka? Orientavimas arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimo poreikis karjeros požiūriu
  Personalo vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2006-05-12
 • Personalo vadyba (13)

  Įvadas. Personalo apskaita ir personalo statistika. Personalo apskaita. Personalo statistikos rodikliai. Personalo struktūra. Personalo vadybos elementai. Darbo vertinimo metodai.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-07-31
 • Personalo vadyba (14)

  Personalo valdymo samprata. Personalo skyriaus funkcijos. Personalo planavimas. Personalo parinkimas: paieška, atranka, įdarbinimas ir atleidimas. Personalo parinkimo sistema. Darbų analizė. Personalo paieška. Personalo atranka. Priėmimas į darbą. Atleidimas iš darbo. Personalo adaptacija. Adaptacijos samprata ir tikslai. Adaptacijos procesas. Adaptacijos metodai. Personalo vertinimas. Vertinimo esmė ir tikslai. Personalo vertinimo turinys. Vertinimo metodai. Vertinimo procedūra. Vertinimo patikimumas. Personalo mokymas. Pagrindiniai mokymo principai. Mokymo proceso pagrindiniai etapai. Personalo karjeros planavimas. Karjeros samprata. Karjeros koncepcijų analizė. Karjeros planavimo būtinumas. Karjeros planavimo etapai. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Personalo motyvavimas. Motyvavimo samprata. Motyvavimo priemonės. Motyvavimo sistemos įmonėje kūrimas. Konfliktų valdymas. Konfliktų esmė tipai ir priežastys. Konfliktų raida. Konfliktų valdymas. Komunikavimas.
  Personalo vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-10-09
Puslapyje rodyti po