Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Personalo valdymo tarptautinėje įmonėje sistema

  Įvadas. Vadybos personalo samprata ir raida. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Personalo valdymo istorinė raida. Personalo analizavimas ir vertinimas. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Požiūris į personalo valdymą Lietuvos organizacijose. Tarptautinė personalo vadyba. Personalo valdymo sistemos. Struktūra. Kultūrų sąveika. Tarptautinės personalo vadybos funkcijų ypatumai. UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" įmonės pristatymas. UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" personalas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-07
 • Personalo valdymo teorinė ir praktinė lyginamoji analizė

  Įvadas. Personalo vadybos pateikimo teorinėje literatūroje skirtumai. Personalo valdymo ypatumai praktikoje. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-09-20
 • Personalo valdymo tobulinimas: UAB "Trevena"

  Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurios pademonstruojamos baigiamajame darbe sąrašas. Personalo valdymo tobulinimo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo sistemos elementai. Personalo valdymo tobulinimas. 2. Personalo valdymo tobulinimas UAB "Trevena". Darbo metodika. UAB "Trevena" charakteristika. Personalo valdymas UAB "Trevena". Personalo valdymo tyrimas UAB "Trevena". Personalo valdymo tobulinimas UAB "Trevena" ir jo įvertinimas. Išvados. Anotacija. Annotation. Priedai (2).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(51 puslapis)
  2006-10-25
 • Personalo valdymo veiklų analizė

  Įvadas. Personalo valdymas. Personalo valdymo paskirtis. Darbo analizė. Darbuotojų poreikių planavimas, kandidatų verbavimas ir atranka. Darbuotojų skatinimo planai. Komunikavimas. Skatinimo planai. Komunikacija. Mokymo ir tobulinimo procesas. Darbuotojų ugdymas. Kompensavimas ir apsauga. UAB "Pompėja" organizacijos personalo valdymo veiklų analizė. Bendri organizacijos PV politikos principai. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas ir atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo judėjimo valdymas. Kompensavimas ir apsauga. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-06-03
 • Personalo verbavimas

  Įvadas. Darbuotojų paieškos vykdymas. Darbo jėgos planavimas ir prognozavimas. Personalo poreikio prognozė. Vidaus kandidatų pasiūlos prognozavimas. Išorės kandidatų pasiūlos prognozavimas. Kandidatų verbavimo šaltiniai. Vidaus kandidatų šaltiniai. Išorės kandidatų šaltiniai. Reklama. Verbavimas per internetą. Verbavimas aukštosiose mokyklose ir stažuotės. Valstybinė darbo birža. Privačios įdarbinimo agentūros. Rekomendacijos ir kompanijos lankytojai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-05-17
 • Personalo verbavimas ir atranka

  Įvadas. Personalo verbavimas. Gerų darbuotojų reikia ieškoti. Personalo paieška ir atranka. Atranka. Atrankos proceso etapai. Kaip pasiruošti interviu su kandidatais. Rekomendacijos, kaip vesti interviu. Vadovų atranka. Socialinės kompetencijos tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-06-11
 • Personalo vertinimas

  Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-09
 • Personalo vertinimas (2)

  Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-14
 • Personalo vertinimas (3)

  Įvadas. Personalo vertinimo samprata ir reikšmė. Pagrindiniai personalo vertinimo metodai. Charakteristikų metodai. Rangavimo metodai. Įvertinimo centrų metodas. Kiti personalo vertinimo metodai. Dažniausiai pasitaikančios personalo vertinimo klaidos. Empirinis tyrimas: personalo vertinimo situacijos analizė. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (1).
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-02-05
 • Personalo vertinimas (4)

  Įvadas. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo planavimo esmė. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodų klasifikavimas. Personalo vertinimo metodų turinys. Pareiginiai nuostatai – personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-03-06
 • Personalo vertinimas (5)

  Personalo vertinimo esmė ir tikslai. Vertinimo turinys. Konkrečių darbo rezultatų vertinimas. Asmeninių ir dalykinių savybių vertinimas. Aprašomojo pobūdžio metodai (kokybiniai). Mišrūs kombinuoti metodai. Kiekybiniai metodai. Vertinimo procedūra. Vertinimo subjektas. Vertinimo vieta. Vertinimo laikas. Informacijos rinkimas. Vertinimo atlikimas. Atitinkamo sprendimo priėmimas. Vertinimo rezultatų paskelbimas. Dažniausiai pasitaikančios vertinimo klaidos. Asmenybės sąlygotos klaidos. Sąmoningas vertinimo falsifikavimas. Klaidos susijusios su stebėjimais. Socialinės aplinkos įtakos klaidos. Personalo mokymas. Pagrindiniai mokymo principai. Personalo mokymo poreikio analizė. Mokymo tikslų nustatymas bei mokymo metodų parinkimas.
  Personalo vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2008-03-04
 • Personalo vertinimas: "Klaipėdos" viešbutis

  Įvadas. Personalo vertinimo teoriniai sistemos pagrindai. Personalo vertinimas. Vertinimo metodų klasifikavimas. Bendri duomenys apie "Klaipėdos" viešbutį. "Klaipėdos" viešbučio personalo vertinimo sistema. Anketos analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-06-18
 • Personalo vertinimo (atestavimo) sistema "Mexx" parduotuvėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Personalo vertinimo samprata ir tikslai. Vertinimo (atestavimo) procedūra. Personalo vertinimo metodai. Vertinimo patikimumas. Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Organizacijos aplinkos apibūdinimas. Situacijos organizacijoje analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-11-27
 • Personalo vertinimo (atestavimo) sistema: UAB "Baltika Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti personalo vertinimo teorinę analizę bei pasižiūrėti, kaip tai yra praktiškai pritaikoma įmonėje. Teorinė dalis. Personalo vertinimo samprata bei tikslai. Personalo vertinimo turinys bei metodai. Personalo vertinimo organizavimas ir patikimumas. Praktinė dalis. Įmonės aprašymas. Įmonės aplinka. UAB "Baltika Lietuva" personalo vertinimo sistema. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2010-04-21
 • Personalo vertinimo organizavimas Marijampolės savivaldybės administracijoje

  Įvadas. Personalo vertinimo organizavimo pagrindai. Viešojo administravimo esmė. Personalo organizavimo pagrindai. Personalo vertinimo samprata ir metodai. Personalo vertinimo organizavimo Marijampolės savivaldybės administracijoje analizė. Marijampolės savivaldybės administracija. Bendra informacija apie Marijampolės savivaldybę. Teisinis savivaldybės statusas. Organizacinė savivaldybės struktūra. Personalo tarnyba. Personalo vertinimo teisinis reglamentavimas. Personalo vertinimo procedūra. Vertinimo tikslai. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo eiga. Personalo vertinimo tobulinimo perspektyvos. Vertinimo patikimumas. Vertinimo tobulinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-09-19
 • Personalo vertinimo sistema: APB "Apranga"

  Įvаdаs. Teorinė dаlis. Personаlo vertinimo sаmprаtа. Personаlo vertinimo tikslаi. Vertinimo klаsifikаcijа. Personаlo vertinimo metodаi. Verinimo klаidos. Prаktinė dаlis. APB "Aprаngа" chаrаkteristikа. Istorijа. Prekių ženklаi. Pаslаugų nomenklаtūrа. Tiekėjаi. Personаlo vetinimаs įmonėje. Prieš veiklos vertinimo ir ugdymo pokаlbį. Procedūros kontrolinis lаpаs. Dаrbuotojo žinių/įgūdžių įvertinimo kriterijų аprаšаs. Išvаdos ir pаsiūlymаi.
  Personalo vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2009-12-16
 • Personalo vertinimo sistema: UAB "Transekspedicija"

  Įvadas. Personalo vertinimas. Personalo vertinimo metodai. UAB "Transekspedicija" charakteristika. UAB "Transekspedicija" personalo vertinimo sistema. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, analizė(9 puslapiai)
  2008-03-14
 • Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai: AB bankas "Hansabankas"

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Banko veikla. Personalo vertinimas. Personalo vertinimo teoriniai pagrindai. Dažniausi vertinimo kriterijai. Darbuotojų vertinimas. Reikalavimų profiliai. Personalo organizavimas. Vertinimo metodų klasifikacija.
  Personalo vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-04-24
 • Personnel appraisal

  Vadybos referatas. Introduction. Literature analysis. Empirical research. Conclusions. Recommendations. Appendices.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-02-23
 • Personnel management

  PowerPoint pristatymas ir rašinys anglų kalba. Personalo vadyba. Main points. Task dimensions. Dimension of quantity. The personnel Department is responsible for. Staff motivation. Ways to raise staff motivation level. Staffing policies.
  Personalo vadyba, pristatymas(11 puslapių)
  2008-04-13
Puslapyje rodyti po