Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Personalo vadyba

Personalo vadyba (962 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo užmokesčio formos Europoje

  Įvadas. Darbo užmokestis. Europos šalių darbo užmokesčio formų apibūdinimas. Vienetinis darbo užmokestis. Laikinis darbo užmokestis ir jo rūšys. Papildomas darbo užmokestis. Apmokėjimas už atostogas. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Premijavimas. Darbo užmokesčio formų taikymas ir apskaita. Kai kurių Europos šalių darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio organizavimas Prancūzijoje. Darbo apmokėjimas Vokietijoje. Darbo užmokesčio sistemos Italijoje. Apmokėjimas už darbą Švedijoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-08
 • Darbo užmokesčio įtakos produkcijos savikainai vertinimas: UAB "Statyba"

  Darbo užmokesčio įtakos produkcijos savikainai vertinimas uždaroje akcinėje bendrovėje "Statyba". Santrauka. Įvadas. Kaštų sąvokos ir darbo apmokėjimo teoriniai aspektai. Produkcijos savikainos samprata. Kaštų sąvoka ir klasifikavimas. Darbo kaštų esmė. Darbo užmokesčio apskaita. Valstybinio socialinio draudimo išlaidos. Darbo užmokesčio formos. Apmokėjimo už darbą įtaka darbuotojui. Vienetinė darbo apmokėjimo forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Atlyginimų rinkos tyrimai. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos. UAB "Statyba" darbo užmokesčio įtakos produkcijos savikainai analizė. UAB "Statyba" charakteristika. UAB "Statyba" organizacinė valdymo struktūra. UAB "Statyba" vykdomų darbų nomenklatūra. UAB "Statyba" gamybinių išlaidų struktūra ir jų kitimas. UAB "Statyba" darbuotojų skaičiaus kitimas. UAB "Statyba" darbuotojų kvalifikacija. UAB "Statyba" darbo užmokesčio fondas. UAB "Statyba" vadovų, specialistų darbo apmokėjimas. Pagrindinių darbininkų darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas UAB "Statyba". UAB "Statyba vidutinis darbo užmokestis. UAB "Statyba" savikaina, nustatant darbo užmokesčio kaštų įtaką. UAB "Statyba" darbo kaštų įtakos produkcijos savikainai įvertinimas. Organizacijos UAB "Statyba" galimybių vertinimas (SWOT analizė). Išvados ir rekomendacijos.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2007-08-23
 • Darbo užmokesčio organizavimas organizacijoje: AB "Hidrostatyba"

  Įvadas. Apmokėjimo už darbą teoriniai aspektai. Valstybinis darbo užmokesčio reguliavimas. Veiksniai, įtakojantys darbo užmokesčio dydį. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinės darbo užmokesčio forma. Darbo užmokesčio struktūra. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Apmokėjimo už darbą organizavimas. AB "Hidrostatyba". Įmonės charakteristika. Valdymo struktūra. Apmokėjimo už darbą organizavimas įmonėje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo išvados. Apmokėjimo už darbą organizavimo pasiūlymai AB "Hidrostatyba". Priedas (anketa).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-02-13
 • Darbo užmokesčio organizavimo politika

  Įvadas. Įmonės charakteristika ir jos veiklos apibūdinimas. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio organizavimo politika. Darbo apmokėjimo organizavimo principai rinkos ekonomikos sąlygomis. Mokėjimo už darbą formos, rūšys ir sistemos. Darbo laiko ir išdirbio apskaitos politika. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo politika. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Išvados ir siūlymai. Priedai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-23
 • Darbo užmokesčio reguliavimas

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-03
 • Darbo užmokesčio sistema

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio sistema naktiniame klube "xx". Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas darbo vietoms. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas. Moralinio poveikio priemonės. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-21
 • Darbo užmokesčio tarptautinėje firmoje diferencijavimas

  Įvadas. Darbo apmokėjimo teoriniai pagrindai. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokesčio administravimas. Veiksniai lemiantys darbo užmokesčio diferencijavimo politiką tarptautinėje firmoje. Darbo užmokesčio skirtumai šakoje. Tarpšakinė ir teritorinė darbo užmokesčio diferenciacija. Darbo užmokesčio diferencijavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Belgijoje. Prancūzijoje. Liuksemburge. Danijoje. Ispanijoje. Austrijoje. Suomijoje. Švedijoje. Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-02
 • Darbo užmokesčio tvarka įmonėje

  Įvadas. Darbo užmokesčio esmė. Darbo apmokėjimo prognozavimo principai rinkos ekonomikos sąlygomis. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Darbo laiko ir išdirbimo apskaita. Pagrindinio užmokesčio apskaičiavimas. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-07-02
 • Darbo užmokestis (2)

  Įvadas. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Darbo užmokestis (8)

  Atlyginimai. Darbo dėsniai. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-24
 • Darbo užmokestis ir jį sąlygojantys veiksniai

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis. Organizavimas įmonėje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-11-24
 • Darbo užmokestis, jo diferenciacija ir dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema. Mišri darbo apmokėjimo sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Monopolizacija. Darbo užmokesčio valstybinis reguliavimas. Profesinės darbo sąjungos ir jų įtaka darbo rinkai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-01-31
 • Darbo vertinimas

  Įvadas. Darbo vertinimo svarba. Su darbo vertinimu susijusios problemos. Darbo vertinimo rūšys. Atestavimo periodiškumas. Darbų palyginimo sistemos. Darbo vertinimo sistemos reikalavimai. Darbų vertintojai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-29
 • Darbo vertinimas (2)

  Darbo vertinimo apibrėžimai. Teigiami veiklos vertinimo elementai. Penki punktai, kuriais reikėtų vadovautis, vertinant darbuotojų veiklą. Trys priežastys, dėl kurių tiesioginiai vadovai vertina savo pavaldinių darbą. Darbo atlikimo vertinimo tikslai. Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Vertinimo metodo ir vertinimo atlikimo būdo parinkimas.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-01
 • Darbo vietų analizė

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės padaliniai, pareigybės ir darbininkų skaičius. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybinių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas.
  Personalo vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2007-02-12
 • Darbo vietų aprašymas (pareiginės instrukcijos)

  Įvadas. Dėstymas. Darbo vietų aprašymas. Pareiginės instrukcijos. Darbo specifikacija. Išvados. Priedai (2).
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-04-07
 • Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas

  Įvadas. Darbo vietų vertinimo teorijos analizė. Darbo vietų vertinimo samprata ir metodai. Darbo vietų vertinimo metodikos. Darbuotojų vertinimo analizė. Darbuotojų vertinimo samprata ir metodai. Personalo tyrimo analizė. Įmonių, atliekančių darbuotojų vertinimą, analizė. išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-11-10
 • Darbo vietų įrengimas

  Įvadas. Darbo vietų įrengimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo vietų vertinimas. Darbo vietų vertinimo turinys. Kompleksiniai darbų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbo vietų aprašymas. Aptarnavimo ir darbininkų skaičiaus normų apskaičiavimas. Darbininkų ir įrengimų sąveikos rūšys. Įrengimų aptarnavimo normų pagrindiniams darbininkams nustatymas cikliniuose procesuose. Straipsnių apžvalga. Darbo projektavimas. Kuo naudingas darbo projektavimas. Kaip projektuojamas darbas. Darbo analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-01
 • Darbo vietų išdėstymo patalpoje ypatumai

  Įvadas. Darbo sąlygos. Darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Darbo vietos ergonomika. Darbo vietos aprašymas. Sėdimo darbo ypatumai ir problemos. Stovimo darbo ypatumai ir problemos. Darbo vietų ir darbuotojų suderinamumo principas. Darbo vietų vertinimas. Kompleksiniai darbo vietų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbo vietos aprašymas. Analizės reikšmė vertinant darbo vietas. Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2005-12-09
 • Darbo vietų įvertinimas: UAB "Baltic Pack"

  Įvadas. Uždavinio analizė ir tikslo formulavimas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo vietų aprašymas. Direktoriaus darbo vietos aprašymas. Biuro administratorės – sekretorės darbo vietos aprašymas. Techninio aptarnavimo skyriaus vadovo darbo vietos aprašymas. Vyriausiojo finansininko darbo vietos aprašymas. Programuotojo darbo vietos aprašymas. Reikalavimų profilių sudarymas. Darbo vietų įvertinimas. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų reikalavimų pakopų nustatymas. Reikalavimų vertės nustatymas. Gautinų rezultatų apskaičiavimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-10-25
Puslapyje rodyti po